Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 4:32

Marcelo, děkujeme za upřesnění.

Je-li pozemek zapsaný v prohlášení jako „věcně příslušný k domu“, nebo jako „společný pozemek“, pak se jedná o součást bytového spoluvlastnictví. Správu zajišťuje/vyko­nává SVJ.

Z toho plyne, že SVJ je oprávněno udržovat a opravovat tento pozemek i drobné stavby na něm umístěné. Vlastníci jednotek jsou povinni nést tyto náklady podle spoluvlastnických podílů, pokud v prohlášení není určeno jinak. SVJ má ze zákona oprávnění dokonce i zlepšovat jejich společný majetek, samozřejmě za peníze vlastníků jednotek. Takže oprava plotu (nebo i postavení nového plotu) je v pravomoci SVJ.

Marcelo, pokud chcete napadnout platbu za plot ze společných záloh na správu, budete muset tvrdit a prokazovat, že plot na společném pozemku není společný.


Možná, že oprava plotu nevyžadovala ani souhlas shromáždění.

Záleží přece na vašich stanovách – ty určují o čem rozhoduje předseda SVJ sám (případně členové výboru mezi sebou) a která závažnější rozhodnutí vyžadují souhlas shromáždění. Zákon naznačuje, že hranice pro rozhodování na shromáždění se určuje podle výše celkových nákladů na akci (průměrně 1000 Kč na jednotku, viz § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Ovšem vaše stanovy mohou obsahovat jiná pravidla.(*)

Justitianus


(*) Mnoho tazatelů se ptá na věci, které najdou pouze ve stanovách vlastního SVJ. My ovšem ty stanovy neznáme, takže ani nemůžeme podat nějakou přiléhavou a použitelnou opověď. Nebylo by jednodušší přečíst si konečně stanovy?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.