Odvolání stávajícího výboru

Vložil Balicek1, 4. Leden 2011 - 15:17 ::

Můžeme odvolat stávající výbor bez udání důvodu ještě před skončením jeho voleného období? Co je k tomu zapotřebí. Díky moc

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Balicek1, 6. Leden 2011 - 15:32

  Zdravím. Takže : Máme stanovy nezměněné dle vzoru. Je nás 9 byt. jednotek Z toho 6 osobní vlastnictví a 3 ve vlastnictví obce. Máme výbor o 3 členech. Předseda výboru nekomunikuje se zbytkem výboru ani s ostatními vlastníky. Jsme SVJ 1 rok. Na mě se lidé obrátili, zda bych s tím nemohl něco udělat. Se všemi jsem komunikoval a mám podporu více jak 75% všem ( zateplení, odvolání stávajícího výboru a zvolení pověřeného vlastníka, aj.). Jedná se o to, že dle stanov jsem obešel lidi a sehnal 1/4 podpisů pro žádost o svolání shromáždění a tuto žádost i z podpisy jsem předal předsedovi výboru. Ten v tu chvíli nijak nereagoval. Za dva dny na to jsme všichni ve schránce měli pozvánky na shromáždění, ale do programu zahrnul pouze výroční zprávu. Nic z našeho programu. Otázka zní. Můžeme na začátku shromáždění vyvolat hlasování o změně agendy. Budou přítomni všichni vlasníci ( to mám zajištěno ) Díky za info

  Vložil svjvmt, 5. Leden 2011 - 11:52

  Důvod pane Balicek je k tomu zapotřebí, s čím chcete předstoupit před lid, že se vám někdo z výboru nelíbí? Co když ostatním ano.

  Vložil Lada (bez ověření), 5. Leden 2011 - 10:25

  I po přečtení této diskuze bych rád vložil ještě další dotaz. Naše SVJ má šest bytových jednotek, kdy byl již dříve zvolen 3-členný výbor. Ale v tak malém počtu členů je výbor spíše na obtíž. Při změně vlastníka je totiž 50% šance, že se bude muset volit někdo nový do výboru a řešit změny se zápisem u rejstříkového soudu. Proto jsme se již předběžně v domě dohodli, že by bylo vhodné stávající výbor odvolat a nahradit ho zvolením pověřeného vlastníka.

  V nedávné době se v domě konalo oficiální shromáždění, abychom splnili všechny formality jak již bylo v diskuzi několikrát zmíněno (pozvánka s programem, prezence přítomných vlastníků, záznam ze schůze s výsledky hlasování), kde toto bylo jedním z bodů programu. Přítomno bylo 100% a s bodem také všichni souhlasili. Mohl by mi tedy někdo poradit jaké další formality (seznam příloh a povinností) je potřeba splnit vůči rejstříkovému soudu, aby tato změna byla platně zanesena do rejstříku? Rád bych se pokusil tuto záležitost vyřídit bez nutnosti platit právníka, který je pro nás drahý.

  Předem díky.

  Ladislav Chvojka

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 12:28

  Koukám, že tazateli zatím nikdo nesdělil ani tu druhou úplně nejdůležitější věc:

  Pane Balicek1, chcete odvolat výbor „bez udání důvodu“. Podívejte se do stanov. V některých je zakotvena možnost odvolat výbor, avšak pouze z důvodů, které jsou taxativně vyjmenovány.

  Je-li tomu tak u vás, nepřichází odvolání „bez udání důvodu“ vůbec v úvahu. Mohlo by být soudně napadeno, nebo se odvolaný výbor prostě odmítne podřídit pro nesplnění nutné podmínky uvedené ve stanovách.

  Stanovy neumožňující odvolání bez důvodu jsou časté, namátkou viz zde:
  http://www.svj-jungmannova.cz/…vj/index.php
  http://www.svbj-teplicka.cz/…/stanovy.pdf
   http://www.svj-vratimovska.cz/…/stanovy.pdf

  lake

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 7:09

  Koukám, že tazateli zatím nikdo nesdělil to úplně nejdůležitější:
  Pane Balicek1, podívejte se napřed do vašich stanov, zda odvolání výboru umožňují.

  Podle ZoVB § 9 odst. 11 "funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.".
  Z uvedeného je zřejmé, že délka funkčního období musí být určitá a je pevně dána stanovami SVJ; nemůže být svévolně zkrácena. Možnost dřívějšího ukončení funkčního období (pověřeného vlastníka, celého výboru nebo jednotlivého člena výboru) není zákonem vyloučena, avšak musí být uvedena ve stanovách jako lex specialis k ustanovení o délce funkčníhoho období.

  Podle ZoVB § 9 odst. 14 "stanovy společenství musí obsahovat (...) (d) práva a povinnosti členů společenství, (...).".
  Právo volit členy výboru je zakotveno v zákoně. Právo odvolat však zákon neupravuje a ve věci (dalších) práv členů společenství odkazuje na stanovy. Pokud stanovy o této možnosti mlčí, pak platí § 9 odst. 11 ZoVB a předčasné odvolání není možné.

  Odvolání bez oprávnění by bylo napadnutelné postupem podle § 11 odst. 3 pro jeho neplatnost (zřejmý rozpor usnesení shromáždění se stanovami SVJ).

  lake

  Vložil rivr, 5. Leden 2011 - 10:41

  Mohl by být uveden nějaký skutečný příklad nebo je to jen teorie?
  I u nás proběhlo odvolání které nemáme v taxativních důvodech Stanov a zatím jsme se rozhodovali co s tím udělat

  (RS totiž, přestože ani pozvánka nebyla předložena Vlastníkům dostatečně včas a přestože realizovaný způsob odvolání není ve Stanovách uveden – změnu provedl a původní osoby již nejsou dle OR Statutárním orgánem)).
  Již vícekrát zde ale bylo uvedeno, že zápis v OR je deklaratorní. A pokud je rozdíl mezi zápisem v OR a realitou – je nutné upravit stav v OR podle reality. Pokud je ale realita, taková že je odvolání neplatné – je tedy nicotné nebo je třeba vymoci opravu soudně? Před inkriminovaným Shromážděním byli 3-členové Výboru z nichž jeden odstoupil dobrovolně. Na inkriminovaném Shromáždění proběhlo pouze 5 hlasování/us­nesení – 2× odvolání a 3× volba.

  Šlo by to tedy chápat tak, že nyní máme fakticky 5 členů Výboru a to i bez dovolávání se k soudu ?

   rivr

  Vložil Krupp, 5. Leden 2011 - 7:34

  Pane lake, nezlobte se, ale normálnímu člověku připadají některé právní názory naprosto absurdní. Podle mého platí, co není zakázáno, je dovoleno. Pokud není stanovami výslovně zakázáno odvolat výbor, je to tedy dovoleno. Jak se postavíte k názoru, že je podle stanov možné zvolit výbor dříve než skončí funkční období dříve zvoleného výboru? Je to něčím zakázáno? Pokud ne, katastr bez problémů zapíše nově zvolený výbor. Který výbor je pak statutárním orgánem? První, druhý, oba? Podle mne samozřejmě ten druhý, zapsaný v KN.

  Jirka

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 9:21

  Pane Kruppe, nevím, co Vám připadá absurdní. Představte si situaci, že někdo z Vaší ulice přijde s "výborným" nápadem odvolat všechny poslance Parlamentu ČR, protože to dělají špatně. Snad chápete, že bez existence zákonného rámce je to naprosto absurdní požadavek. Totéž je pokus odvolat výbor bez oprávnění tak učinit.

  Připomenu, že nedávno se poslanci snažili ústavním zákonem zkrátit své funkční období, aby mohly být vypsány předčasné volby. Ústavní soud to na popud poslance Melčáka smetl se stolu. Tentýž případ, nezdá se Vám?

  Průpovídka "co není výslovně zakázáno, je tedy dovoleno" je sice pěkná, ale zapomněl jste, že je zde
  (a) kogentní ustanovení zákona o délce funkčního období,
  (b) příslušné ustanovení stanov o tomtéž.
  Obojí má přednost před okamžitým nápadem jednoho shromáždění.

  Pokud jde o Vaši možnost zvolit nový výbor, sám píšete, že je to ve stanovách, takže jde asi o platný postup v souladu se zákonem. Nic jiného jsem netvrdil: musí to být ve stanovách.

  lake

  Vložil Krupp, 5. Leden 2011 - 9:39
  Článek VI. odst. 5 vzorových stanov:

  5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství. 

  Je možno předpokládat, že skoro všechny stanovy v sobě mají obdobné ustanovení. Z toho soudím, že výbor odvolat lze. Případ kdy to ve stanovách není a výbor není odvolatelný považuji za zcela vyjímečný.

  Jirka

  Vložil Anonymous 222 (bez ověření), 5. Leden 2011 - 10:06

  Když už používáte a citujete vzorové stanovy přeslabikujte si a ocitujte i následující jejich znení: (7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.
  O čem to tedy sáhodlouze diskutujete?

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 4. Leden 2011 - 17:30

  Balíčku, asi máte svůj důvod odvolat stávající výbor bez udání důvodu. Ve stávajícím výboru, který chcete odvolat patrně jeho členové budou chtít důvod znát. S počítejte.

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 18:49

  Neznám předpis, který by stanovoval povinnost sdělovat důvody pro odvolání.

  I kdyby nějaké důvody někdo uvedl a stávající výbor by s nimi nesouhlasil, nic by to na platnosti odvolání nezměnilo.

  Sdělit důvody pro odvolání je tak v rovině lidské (budete s nimi žít i nadále v jednom domě) nikoliv v rovině právní.

  Jen je dobré mít připraven nový výbor, který bude zvolen náležitou většinou. Ono někoho odvolat je jednoduché, ale najít odvážlivce, co se nechají zvolit do výboru, již tak jednoduché není.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S. prosím, dávejte svým příspěvkům nějaké zázvy, jinak se nakopírují první slova Vašeho příspěvku. Děkuji.

  Vložil Leni (bez ověření), 4. Leden 2011 - 15:55

  Jasně, že můžete.

  Musíte to udělat na shromáždění, které je nejvyšším orgánem společenství.

  A musíte dodržet formality předepsané zákonem o bytech a Vašimi stanovami. Tedy správně svolat shromáždění, v předepsané časové lhůtě, prokazatelně doručené pozvánky (+ vyvěšení na nástěnce), na pozvánkách bod-odvolání výboru…

  A také byste hned měli i zvolit nový výbor – to musíte také uvést na pozvánce – mít tedy připravené kandidáty a mít vyjednanou jejich podporu.....

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 19:02

  Leni,

  dosud jsem Váš nick neregistroval. Pokud jste nová, vítejte.

  Doporučuji si nick zaregistrovat.

  Podle Vašich odpovědí máte přehled, proto prosím, nenechte se otrávit některými přispěvateli. Něco vědět se tu od některých nemá rádo. :-))

  Buď napíší nějaký nepodložený blábol nebo Vám dají mínus i za korektní a slušnou formou podanou odpověď.

  Souhlasím, že musíte dodržet postup podle ZoVB a stanov.

  Jen se divím, že máte ve stanovách „prokazatelné doručení pozvánky“. Jak to zajistíte? U nás je 141 jednotek, část vlastníků žije v cizině. Část jednotek má 2–3 podílové vlastníky. Jak potom prokazovat doručení pozvánky. To bylo první, co jsem ze stanov vypustil jako nesplnitelnou věcnou chybu nekvalifikovaného tvůrce vzorových stanov. Literatura uvádí, že v důsledku této vady vzorových stanov, je cca 90% prvních shromáždění svoláno v rozporu se vzorovými stanovami. Ale jsme v Česku a zde právo zase takové postavení nemá. :-))

  Doporučuji tuto věcnou chybu si ve vlastních stanovách opravit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Balicek1, 4. Leden 2011 - 16:04

  Podali jsem žádost o svolání shromáždění, kde jsme dle stanov žádost podložili prezenční listinou min. 1/4 společenství. Toto jsme doručili předsedovi výboru. Za dva dny na to byla ve schránce pozvánka, kterou formuloval tak že shromáždění svolává on a na programu bude pouze výsledek hospodaření za rok 2010. Co s tím můžeme výbor i na tomto shromáždění odvolat ?? Moc díky za info.

  Vložil svjvmt, 5. Leden 2011 - 10:17

  Udělali jste chybu:(1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.
  Měli jste si ho svolat sami.

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 10:26

  „Měli jste si ho svolat sami.“

  Vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů, mohou dát podnět ke svolání shromáždění, nemohou shromáždění přímo svolat.

  Už se zde řešilo.

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 14:13

  Jožo,

  máte pravdu, že se to tu řešilo, např. zde:

  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 12:13

  Jožo, nevymýšlejte „podnět ke svolání shromáždění“. Nic takového v ZoVB uvedeno není. Vlastníci mohou sami svolat shromáždění. Kdyby nemohli, pak ani výbor či pověřený vlastník by neměli toto oprávnění. http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  lake

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 12:43

  „ani výbor či pověřený vlastník by neměli toto oprávnění.“

  Svolávání schůze shromáždění řeší stanovy. Nelze vyloučit, že podle stanov oprávnění svolávat shromáždění výbor nemá. Takovéto stanovy jsou zcela v pořádku. Zákon stanoví, že stanovy obsahují způsob svolání schůze shromáždění. Okruh osob oprávněných svolat shromáždění zákon nijak neomezuje, pouze stanoví, že musí být uveden ve stanovách.

  Jožo

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 14:45

  Jožo,

  podle výše uvedeného by tedy mohl svolávat shromáždění např. šaman kmene Zuulů z Ugandy? Pokud by to bylo ve stanovách, tak by to asi bylo formálně správně.

  Několik stanov jsem již četl. Poněkud bez fantazie se tam objevuje pouze citace § 11/1 ZoVB. Někde je tam přidaný správce.

  Aby výbor nemohl svolávat shromáždění jsem ještě neviděl. Domnívám se, že z praktického hlediska je to nereálné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Deleted1, 5. Leden 2011 - 12:28

  Lake, Jožo si nevymýšlí „podnět ke svolání shromáždění“. Na druhé straně zase nemá pravdu, že nemohou svolat shromáždění. Výraz podnět je přímo uveden. „Shromáždění musí být svoláno z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor nebo pověřený vlastník povinnost svolat shromáždění, mohou je svolat vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.“ Toto naše stanovy. Vlastníci dávají podnět výboru n. pověřenému vlastníkovi, když neplní, jednají sami. Jaro

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 15:19

  Jaro,

  nemáte pravdu.Pokud mluvíme pouze o ZoVB, tak ten nijak neřeší, že by určitá skupina měla někomu dávat nějaký podnět a teprve, když oslovený výbor nekoná, tak by sama konala. To zkrátka v ZoVB není.

  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Deleted1, 5. Leden 2011 - 16:16

  Zdravím Pavle, ale v mých dvou vyjádřeních jsem jednak citoval naše stanovy, po druhé reagoval na Lake, který vyčítal Jožovi, že neumí číst v zákonech, když tvrdí, že tam není, že „někdo“ dává podnět. Přečtěte si obě vyjádření a pak mi sdělte v čem je chyba. ZoVB par. 11, odst. 1 a pak znění stanov, které rozvádějí tento odst. 1. Tím se dostaneme k rozdílu náhledu. Ješte jednou, k mé citaci zákona došlo po napadení Joži, že tam není vyjádření „podnět“. Co to tedy je, že se něco děje z někoho podnětu. To přeci ten o koho se jedná dává podnět, tzn. ať už jakýmkoliv způsobem Jaro

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 16:45

  Jaro,

  uvádím citace z příspěvků:

  Měli jste si ho svolat sami. Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 – 10:26 „Měli jste si ho svolat sami.“ Vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů, mohou dát podnět ke svolání shromáždění, nemohou shromáždění přímo svolat.

  Vlastníci mohou sami svolat shromáždění Vložil lake, 5. Leden 2011 – 12:13 Jožo, nevymýšlejte „podnět ke svolání shromáždění“.

  Vlastníci mohou sami svolat shromáždění 2 Vložil Jaro, 5. Leden 2011 – 12:28 Lake, Jožo si nevymýšlí „podnět ke svolání shromáždění“.

  Jožo uvedl dát podnět ke svolání. Taková formulace v ZoVB není. Klidně mne opravte, pokud uvedete §.

  Lake při citaci bohužel vypustil slovo „dát“. Ale je zřejmé na co reaguje. Prakticky uvádí, že Jožo si vymýšlí formulaci dát podnět ke svolání .

  Jaro uvádí, že Jožo si nevymýšlí. Ale používá lakem nešťastně zkrácenou formulaci. Ale protože je jasné co uvedl Jožo, tj. dát podnět ke svolání, je i jasné, že lake má pravdu a Jožo pravdu nemá. Jožo se domnívá, že je skupina osob oprávněných „dát podnět“ a skupina osob oprávněných „svolat“. A že první skupina dává podněty druhé skupině. To v ZoVB není.

  Na základě výše uvedeného jsem uvedl:

  "Jaro,

  nemáte pravdu. Pokud mluvíme pouze o ZoVB, tak ten nijak neřeší, že by určitá skupina měla někomu dávat nějaký podnět a teprve, když oslovený výbor nekoná, tak by sama konala. To zkrátka v ZoVB není."

  Výslovně mluvím pouze o ZoVB nikoliv o stanovách.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 17:00

  „Jožo se domnívá, že je skupina osob oprávněných „dát podnět““

  Přesně tak, a tato skupina osob je vyjmenována v zákoně. Zbývá otázka, zda tuto skupinu osob je možné rozšířit (stanovami, rozhodnutím shromáždění, jiným způsobem). Zúžit ji nelze, jednalo by se o rozpor se zákonem.

  V zákoně není ani „pouze“, ani „zejména“, a tak není zřejmé, zda je výčet taxativní, či příkladmý.

  Jožo

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 17:08

  Nikde jsem neuvedl, že slovo „dát“ z mnou použitého spojení „dát podnět“ je uvedeno v zákoně.

  Nicméně některá slova se pojí s jistými slovesy, takže podnět se (v češtině) dává, podává, předkládá, sepisuje ad. Pokud zákon uvádí, že něco nastane z podnětu osoby A, stejně tak by mohl uvést, že něco nastane z podnětu daného, podaného, předloženého, sepsaného osobou A, či z podnětu, který osoba A dala, podala, předložila, sepsala.

  Ve slově „dát“ ze spojení „dát podnět“ tak klíč nehledejme.

  Další argumentaci si rád přečtu.

  Jožo

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 17:27

  Pane Jožo,

  můžete mi říci, kde je v ZoVB Vaše tvrzení:

  _____________­________________________

  Měli jste si ho svolat sami. Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 – 10:26 „Měli jste si ho svolat sami.“

  Vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů, mohou dát podnět ke svolání shromáždění, nemohou shromáždění přímo svolat.

  _____________­________________________­__

  Toto tvrzení je nepravdivé.

  Není uvedeno v ZoVB.

  Přispěvatel, kterého opravujete, nezveřejnil, jaké má stanovy. Předpokládám tedy, že jste své tvrzení vyvozujete přímo z ZoVB.

  Já podle § 11/1 tvrdím, že jsou 3 rovnoprávné skupiny osob, z jejichž podnětu se sejde shromáždění. Jinak řečeno, kteří jsou oprávněni svolat shromáždění.

  Spornou úpravu dle § 9/9 vynechávám.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 12:33

  Jaro napsal:

  „Vlastníci dávají podnět výboru nebo pověřenému vlastníkovi, když neplní, jednají sami.“

  Je tomu přesně tak. „Podnět ke svolání shromáždění“ je uveden přímo v zákoně, stejna tak „svolání shromáždění“.

  Jožo

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 12:47

  Jožo, přečtěte si laskavě konečně zákon o vlastnictví bytů. Nepleťte si Vaše stanovy se zákonem. Stanovy má každé SVJ své vlastní, obecná diskuse je tedy zbytečná. V zákoně není pojem "podnět ke svolání shromáždění". Pište něco teprve až si jej prostudujete. Děkuji.

  lake

  Vložil Deleted1, 5. Leden 2011 - 12:59

  Lake poučuje, ale není schopen sebekontroly. 9. listopadu 2010, v 19:41 psal, že podle par. 11, odst. 1 ZoVB: „Shromáždění se sejde z podnětu… atd.“ Tak Laku je tam ten podnět nebo ne? Nebo nám to vysvětlíte? Jaro

  Vložil AnonymousE (bez ověření), 5. Leden 2011 - 17:47

  Nesahejte mě na lake. Kdybyste tady pozorně četli co odpovídá lake, daleko lépe byste se orientovali v džungli s názvem SVJ. Je sice pravda, že ho někdy některé dotazy a „rady“ už asi rozčílí, někdy se možná i přehmátne, nedám na něj ale dopustit. A mám k tomu důvod! Všem, některým zvlášť doporučuji: pozorně čtete co odpovídá lake, čtěte to 2×. Budete se více orientovat a méně prosazovat své vlastní výklady ZOVB. Výklad lake je výklad odborný. Kromě lake jsou tady samozřejmě další dobře informovaní přispívatelé, např. Pavel. P.s. lake není žádný můj známý. Dokonce vůbec nevím kdo to je. E

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 14:23

  Jaro,

  pan lake nemá tolik fantazie, na rozdíl od mnoha jiných, aby kreativně doplňoval znění zákona. A tak pouze opsal přesné znění § 11/1 ZoVB.

  Pokud mu to vyčítáte .....

  Zákon určitě nestanovuje, aby někdo někomu dával nějaký podnět. Že by formulace v zákonu mohla být lepší, to uznávám.

  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 16:14

  „Zákon určitě nestanovuje, aby někdo někomu dával nějaký podnět.“

  (a) Zákon stanovuje, kdo může někomu dát podnět.

  (b) Stejně tak zákon stanovuje, kdo je oprávněn schůzi shromáždění svolat.

  Z toho plyne, že kdo může dát podnět ke svolání, dává podnět ke svolání tomu, kdo je oprávněn svolat.

  Kdo je oprávněn svolat, svolá. Nikomu nemusí dávat podnět.

  Chcete §, nebo si to dohledáte sám?

  Chcete to podrobněji?

  Jožo

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 16:25

  Jožo,

  nejlepší argumentace je argumentace paragrafem. Pokud budete mít pravdu, klidně přiznám omyl.

  Prosím abyste uvedl, kde zákon (ne nějaké stanovy, které nemáme k dispozici) stanovuje, kdo může dát někomu podnět. Já to v ZoVB nevidím již několik let.

  Děkuji

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 16:38

  Pane Pavle,

  zde jsou Vámi požadované §:

  svolání: § 9, odst. 14 písm. c),

  podnět: § 11, odst. 1,

  zákona 72/1994 Sb. v účinném znění

  Jožo

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 17:04

  Pane Jožo,

  několikrát jsem psal, že se bavím pouze o textu zákona nikoliv o stanovách, které neznám. Vámi uváděné § samozřejmě znám.

  Protože se problematikou SVJ zabývám již několik let, opatřil jsem si dostupnou literaturu a judikaturu. Výběr z použitelné literatury uvádím zde:

  http://www.portalsvj.cz/…ormaci-o-svj

  Literatury je daleko více, ale ne všechna je použitelná. Dnes vytisknou každému kde co.

  Mohu Vám sdělit, že Váš názor v literatuře není uveden.

  Paragraf 11/1 uvádí 3 rovnocenné skupiny osob, z jejichž podnětu se sejde shromáždění. Teoreticky tam patří ještě osoby podle § 9/9, které mají plnit funkci statutárního orgánu.

  ZoVB ani literatura neuvádí, že by nějaká skupina osob měla „dávat podnět“ a jiná skupina osob by měla „svolat“. Tolik ZoVB.

  Komu by měl dávat podnět výbor a PV? to jsou statutární orgány a statutární orgán svolává nejvyšší orgán. Per analogiam ObchZ.

  Pokud si v některém SVJ nechali členové SVJ vnutit poníženou roli, že nejdříve musí škemrat u výboru, aby něco milostivě činil a pak teprve jsou oprávněni sami činit, je to jejich svobodná vůle. Ale stanovy tady neprobírám. Jen ZoVB.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Deleted1, 5. Leden 2011 - 17:51

  Vážený pane Pavle. Doufám, že to nemyslíte vážně, že i když se zabýváte problematikou SVJ několik let, neznáte stanovy. Všechny stanovy vychází z vydaných vzorových stanov. Rozdíl mezi stanovami jednotlivých SVJ je proto minimální. Ve vzorových stanovách, které vycházejí z vydaných zákonů, včetně ZoVB, jsou upřesňující a dále rozvinuté odstavce, které jsou v zákonech, ze kterých se vychází, citovány. Porovnejte pak svolávání shromáždění, jak je uvedeno v ZoVB a ve vzorových stanovách. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o portál SVJ, měl by být každý seznámen se vzorovými stanovami. Jaro

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 18:18

  Pane Jaro,

  vzorové stanovy znám. Také vím, že jsou obecně nezávazné a že jsou chybné.

  Když jsem psal naše stanovy, tak jsem využil mj. seznam chyb uváděných JUDr. Pražákem v jeho publikaci.

  Proto např. nemáme v našich stanovách nesmyslné ustanovení o nutnosti „doručit“ pozvánku.

  Ve stanovách máme naopak zakotvenu možnost hlasování per rollam ve větším množství případů, než uvádí vzorové stanovy aj.

  Vaše tvrzení „Všechny stanovy vychází z vydaných vzorových stanov.“ je mírně řečeno nepřesné. SVJ bude brzo 50 000. Pravdě­podobně jste všechny stanovy nečetl, aby jste mohl tvrdit, že „všechny“.

  Máte ale pravdu, že asi většina stanov z vadných vzorových stanov vychází a z této většiny je zase asi většina, která si do svých stanov přenesla chyby.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 6. Leden 2011 - 7:31

  Pane Pavle,

  nechce se mi komentovat a nebo vyvracet jednotlivá vaše vyjádření v tomto vlákně, proto se vyjádřím jen k celkovému problému.

  Dá se předpokládat, že ve většině větších SVJ nebude schopna nějaká skupina (25%) vlastníků svolat řádně shromáždění, neboť nebudou mít potřebné údaje – kontakty na vlastníky. Pak by taková skupina byla zbavena možnosti svolat shromáždění, byla by závislá na vůli statutárního orgánu, zda potřebné informace obdrží nebo ne. Proto je v ZoVB stanoveno, že se shromáždění má sejít z jejich podnětu, způsob svolání shromáždění už ZoVB nechává na stanovách, zpravidla to provede statutární orgán doručením oznámení všem vlastníkům, nebo to může třeba zajišťovat správce, nebo třeba Honza z Horní Dolní, pokud je to ve stanovách.

  Pěkný den

  Vložil Jožo (bez ověření), 6. Leden 2011 - 10:24

  „ve většině větších SVJ nebude schopna nějaká skupina (25%) vlastníků svolat řádně shromáždění, neboť nebudou mít potřebné údaje – kontakty na vlastníky.“

  Nestačí adresa vlastníka zapsaná v katastru?

  Vlastník by potom mohl namítnou, že mu pozvánka nebyla zaslána adresu jím sdělenou pro zasílání pozvánek.

  Jožo

  Vložil Leni (bez ověření), 4. Leden 2011 - 16:41

  Pokud není na pozvánce bod-odvolání výboru a bod-volba nového výboru, je to problém.

  1. Můžete na začátku shromáždění navrhnout změnu programu a požadované body do programu zařadit.

  Tato varianta je ale vpodstatě možná, jen když je přítomno 100% vlastníků (nebo jejich zástupců). Jedná se totiž o důležité body a nepřítomní vlastníci by mohli výsledky shromáždění napadnout pro neplatnost…že nevěděli z pozvánky, že se bude hlasovat o výboru a že kdyby to věděli, tak by se zúčastnili.......

  1. Další variantou je raději svolat shromáždění sami a program sestavit podle svého…

  Pokud na to máte čas (viz termíny doručení pozvánek, např. minimálně 15 dní před shromážděním), můžete svolat shromáždění i dřív, než ho svolává předseda. Nebo můžete shromáždění svolat na stejný den a stejné místo, jen např. o 1 hodinu dříve.....

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 17:14

  „Nebo můžete shromáždění svolat na stejný den a stejné místo, jen např. o 1 hodinu dříve…..“

  Nebo můžete shromáždění svolat na stejný den, stejné místo a stejný čas, ale s jiným programem. (Podle Vaší argumentace.)

  Jožo

  Vložil MN (bez ověření), 4. Leden 2011 - 17:41

  Prosím pěkně, z čeho vycházíte u bodu č. 1. Vůbec nechci polemizovat,můj dotaz není nijak ironický, ale skutečně mě to zajímá a je to pro mě důležité. Případně má někdo na věc jiný názor? Děkuji Marie

  Vložil Leni (bez ověření), 4. Leden 2011 - 18:52

  To je ok…vycházím z dřívějších diskusí na tomto webu.....

  Vložil Balicek1, 4. Leden 2011 - 17:22

  Pokud tomu dobře rozumím, můžeme hlasovat na danném shromáždění o změně agendy ( programu ) Kolik hlasů potřebujeme a je to vůbec možné ? Čas nás trochu tlačí, jelikož máme nějaké návrhy na rekonstrukce a ty nás bohužel tlačí časově i finančně( termín realizace )

  Vložil Leni (bez ověření), 4. Leden 2011 - 19:04

  Ano, můžete hlasovat o změně programu, ale (jak už jsem jednou psala), rikujete úspěšné napadení usnesení k bodům, které nebyly na pozvánce… Jedině pokud byste se účastnili všichni (nikdo by nechyběl), tak by nikdo nemohl změnu programu napadnout z důvodu, že to nebylo na pozvánce a že kdyby to byl býval věděl, tak by býval přišel.

  Jinak k přijetí usnesení o změně programu stačí nadpoloviční většina přítomných.....

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Leden 2011 - 16:43

  „Jedině pokud byste se účastnili všichni (nikdo by nechyběl), tak by nikdo nemohl změnu programu napadnout z důvodu, že to nebylo na pozvánce a že kdyby to byl býval věděl, tak by býval přišel.“

  To máte sice pravdu, ale takovéto rozhodnutí neuvedené na pozvánce je snadno napadnutelné z jiných důvodů, např. z důvodu nemožnosti seznámit se s materiály, promyslet argumentaci a stanovisko.

  Z tohoto důvodu měnit program schůze shromáždění uvedený na pozvánce nelze doporučit, a to ani při přítomnosti všech.

  Jožo

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".