Vložil Krupp, 5. Leden 2011 - 9:39
Článek VI. odst. 5 vzorových stanov:

5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství. 

Je možno předpokládat, že skoro všechny stanovy v sobě mají obdobné ustanovení. Z toho soudím, že výbor odvolat lze. Případ kdy to ve stanovách není a výbor není odvolatelný považuji za zcela vyjímečný.

Jirka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.