O čem může rozhodovat shromáždění SVJ?

Vložil Liška, nový předseda SVJ (bez ověření), 6. Leden 2019 - 17:34 ::
Máme ve společenství fond oprav, naplněn cca 2.6-miliony (kdysi výši částky za m2 stanovila banka aby nám dala provozní úvěr na chod SVJ a úvěru. Odpovídal tedy jakž takž dle §15/2 ZVB. Od r. 2014 ale jsme neudělali nic pro to, abychom dostáli povinnosti v §1200/2/g NOZ. Většina přítomných na shromáždění společenství teď přijala toto usnesení:
Členové SVJ se usnesli, že náklady SVJ budou vždy hrazeny z účelově vzatého, provozního úvěru pro společenství za podmínek, dohodnutých SVJ a v zájmu SVJ. Většině hlasující PRO, budou náklady úvěru refundovány jednou ročně z fondu oprav.

Přehlasovaná menšina sice netvrdí, že by rozhodnutí nebylo „ve věci správy domu“ ale tvrdí, že toto rozhodnutí je diskriminační.
Je toto rozhodnutí opravdu nějak diskriminační? Je důvodné se obávat že žalobce požadující úplné zrušení usnesení nebo vyloučení aplikace vůči žalujícím, bude úspěšný? Anebo je obsah rozhodnutí zcela v souladu s vnitřním svobodným, na vnější ingerenci státu/soudu nezávislým a jde zákonům neodporující rozhodnutí, většiny ve společenství?

A co noví členové SVJ: nehlasovali PRO (a je jedno, že nemohli), budou vázáni tímto usnesením (musí tedy platit zvýšené náklady za provozní úvěry) nebo se mohou úspěšně dovolat vyloučení aplikace našeho usnesení vůči nim?

A nakonec, pokud by byl po úvaze odhad úspěchu žalobců minimální, mělo by větší váhu vložit přiměřeně významově shodný článek do stanov, anebo rovnou do prohlášení?

(ve stanovách již máme, že SVJ může použít částku 10% z fondu oprav za účelem správy domu bez souhlasu shromáždění a to opakovaně)


Většina přítomných na shromáždění společenství přijala také toto rozhodnutí:
Stanovy se doplňují o článek ve znění: žádosti o podklady dle §8 zák. 67/2013 a žádosti dle §1179 NOZ budou projednány a jejich přesný rozsah schválen na následujícím jednání shromáždění vlastníků. Žádost je projednatelná za přítomnosti žadatele, který si návrh přednese a případně upřesní. Schválené poskytnutí podkladů je nákladem nad rámec správy domu a je zpoplatněno ve výši 6Kč/strana A4 + 60Kč/15minut činností v předmětné věci, splatné před jejich poskytnutím. Informace je předána vždy pouze písemnou formou

SVJ a tedy i společenství vyšlo vstříc požadavkům z menšiny žadatelů (většina neměla ani zájem hlasovat, ale podvolila se návrhu) o podklady a stanovilo podmínky stejné pro podklady za náklady služeb i náklady jiné než službové. Toto se některým přehlasovaným také nelíbí a tvrdí, že nemáme právo určovat podmínky postupu a rozsah poskytovaných informací. Chceme předejít žalobám jednotlivců z menšiny nespokojenců: otázka zní je tedy stejný jako výše uvedená je na tom tedy něco diskriminačního anebo neprojednatelného tak, že by se nesouhlasící členové SVJ obraceli na soud?


Jsou tedy výše uvedená rozhodnutí diskriminační
anebo o tom druhém nemá právo společenství vůbec rozhodnout?

díky za názory, Liška

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 7. Leden 2019 - 11:55

  že někdo má ve fondu oprav nějaké peníze a na náklady na provoz financuje z úvěru. Co to je propána za hloupost ? Proč si brát úvěr , když peníze k dispozici mám ? V životě by mne nenapadlo , že někdo takovou kravinu předloží shromáždění ke schválení a že někdo pro to zvedne ruku…

  Dejte to do pořádku. Tohle smrdí.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 11:01

  Od včerejška mi leží v hlavě váš dotaz. Až dosud jsem si myslela, že nejhorší kraviny vymýšlí naše SVJ, ale vám nesaháme ani po kotníky. Nejdřív jen dva mé postřehy:

  1. výměna předsedy byla tzv. z bláta do louže, soudě podle vašich příspěvků
  2. to ještě nikdo nepodal žádné oznámení na SVJ, potažmo výbor??

  Chápu to dobře, že na BĚŽNÝ provoz SVJ čerpáte stále úvěr? Proč? Nebo jsou vlastníci tak bohatí, že klidně budou roky platit zvýšené náklady úvěru, než aby platili odpovídající částky do tzv. „FO“?

  Chápu dobře, že těm, co byli pro toto neekonomické řešení, tj. úvěr na provoz SVJ, náklady úvěru (správa úvěru, poplatky, úroky) budou vráceny, a ti, co byli proti či nebyli přítomni náklady toho, co nechtěli, zaplatí sami? Nemělo by to být naopak?

  O nesmyslu ohledně nahlížení, který je víceméně bráněním v zákonném nároku, je zbytečné se zmiňovat.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 6. Leden 2019 - 18:24

  Skutečně myslíte vážně, ptát se, zda usnesení: „Většině hlasující PRO, budou náklady úvěru refundovány jednou ročně z fondu oprav.“ je diskriminační?

  Takže u Vás si většina odhlasovala, že z peněz, co jsou sumou dlouhodobých záloh a jako takové jsou závazkem SVJ vůči všem členům v poměru dle jejich podílů na společných prostorách, tak že z těchto peněz budete hradit něco jen většině hlasující PRO?

  A ta menšina proti, i z jejíchž peněz chcete většině něco hradit, tak s tou bude co? Jak jim proboha chcete předepsat splatný příspěvek na správu domu, co započítáte proti jejich pohledávce z dlouhodobých záloh, když těmi penězi hradíte něco pro úplně někoho jiného?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 6:52

  Nevím zda jsem jediný, ale to první usnesení je nepochopitelné. Odhlédnu od smysluplnosti úvěru, píše se "Většině hlasující PRO, budou náklady úvěru refundovány jednou ročně z fondu oprav.“ Pravopisně je to chybně (čárka ve větě), ale hlavně – co bylo záměrem? Proč by se mělo něco refundovat? A proč jenom někomu?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 7. Leden 2019 - 9:01

  „…Proč by se mělo něco refundovat? …“

  Možná proto, že je „fond oprav“ chápán jako PŘEPLNĚNÁ káď peněz :) a kterou je tedy vhodné přiměřeně upustit? Nebo proto, aby se připravila „banánová slupka“ prudičům a zavřela ústa očekávaným oponentům?

  „…A proč jenom někomu? …“

  Jejich bývalý předseda má asi nevyřízené účty s někým, kdo na schůze společenství nechodí, neúčastní se společných zájezdů na pitky, možná snad poukazoval na kocourkovské vedení SVJ … kdoví a možná je to jen odměna za angažovanost těm, co na schůze společenství chodí.

  Čmuchal

  Vložil Liška, nový předseda SVJ (bez ověření), 7. Leden 2019 - 6:32

  Děkuji za reakci.
  pane „zdeseny clen SVJ“, zatím nevím zda se k tomu dopracuji (tzn. protože nečiním li dle „rad starších“ bez otázek – je nejisté zda budu předsedou i v létě-2019), ale návrh z většiny, je zjevný: na účty osob které byly PRO, bude zaslána z účtu příslušná částka.

  Jen bych doplnil, že rozhodnutí bylo přijato, když jsem byl pouhým členem a nikoli předsedou (a z důvodu nemoci byl tehdy nepřítomen), že PRO – byli všichni přítomní u předmětného hlasování, že SKUPINA, KTERÉ SE USNESENÍ DOTÝKÁ je skupina členů SVJ tehdy nepřítomných, neboť nehlasovali PRO, že o tom z čeho se a co, a komu bude refundovat, se hlubší debata nevedla ale má se v povědomí za to, že právě k tomu je těch 2.6 mil. použitelných správně, že předpis do FO se dle zákona nevypořádává a dle našich obyčejů (v našem SVJ) nikomu nevyúčtovává (zatím o to nikdo neprojevil ani zájem, ale co nehrozí mi dnes, může mi hrozit zítra). Jde zatím prostě jen o „káď s penězi“ jejíž objem byl naplněn a určen těmi předepsanými Kč/m2 už před lety, ještě bankou. (nemáme žádný písemný „plán oprav“, pokud se něco v domě pokazilo, bylo na rozhodnutí SVJ, zda si vzalo provozní úvěr nebo použilo část z FO – dle nyní platného rozhodnutí bych ale na vše měl používat provozní úvěry)

  Možná se může jevit divné, proč menšina AKTIVNĚ vystupuje až teď: odstoupivší předseda dlouhodobě bojkotoval poskytovat ucelenější a srozumitelnější vhled do účetnictví. Já jsem po změně poskytl opatrné množství informací zájemcům ze skupiny „na shromáždění vetšinou nepřítomných“ (tehdy z důvodů marnosti), takže nyní jde o jistou reorganizaci priorit.

  Takže na první pohled není nic co by kdo AKTIVNĚ rozporoval na uvedeném rozhodnutí. Jenže já si svou odpovědnost dle §159 NOZ uvědomuji a právě proto jsem položil dotazy ohledně toho O ČEM VLASTNĚ hlasovat můžeme a čem nikoliv a uvedl zcela konkrétní usnesení, která mne vedou k mým obavám.

  Liška

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 9:04

  Protože pokud to bylo více, než 25 000Kč, jste jak správně píšete dle §159 NOZ zodpovědný za to, abyste podal na předchozího předsedu trestní oznámení. Každopádně i v případě, že jde o menší sumu, měl byste okamžitě tyto „refundace“ revokovat a ukradené peníze tím vrátit.

  Trestní zákoník

  § 138

  Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci

  (1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5000000 Kč.

  § 220

  Porušení povinnosti při správě cizího majetku

  (1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 8:48

  První usnesení je jednoduše krádež, protože prostě nemůžete k penězům na účtech SVJ přistupovat tak, že jsou to peníze se kterými můžete dělat cokoliv si odhlasujete. Ty peníze ani nejsou SVJ, jsou členů SVJ a SVJ o nich také účtuje jako o svém závazku vůči členům.

  Správný postup je:

  1) Odhlasování plánu oprav, vytvoření a odhlasování pravidel pro rozpočet, pravidelné vytváření a odsouhlasování rozpočtu shromážděním členů SVJ.

  2) Na základě rozpočtu odsouhlasení celkové sumy vybíraných dlouhodobých záloh shromážděním SVJ.(Výbor SVJ pak tuto celkovou sumu rozvrhne do částek předepisovaných k úhradě jednotlivým členům a doručí tento předpis jednotlivým členům).

  3) Členové platí, SVJ má na účtech jejich dlouhodobé zálohy, výbor SVJ kontroluje placení, upomíná a vymáhá pohledávky, kontroluje eventuelní insolvence, aby včas přihlásil pohledávky atd. atd.

  4) Pokud je nutné či naplánované v odsouhlaseném plánu něco opravit, dle stanov a pravidel (která mohou obsahovat například maximální cenu opravy co může realizovat výbor bez rozhodování shromážděním) se rozhodne o opravě, vybere optimální (cena/podmínky/kva­lita) dodavatel, zadá se oprava, provede, zkontroluje a zaplatí.

  5) Po skončení účetního období se sečtou provedené opravy a další náklady na správu domu, odsouhlasí se shromážděním členů SVJ celková částka příspěvku na správu domu (zahrnující i ty opravy, údržbu či rekonstrukce). Výbor SVJ potom celkovou částku rozpočítá pro jednotlivé členy a vyúčtuje ji jednotlivým členům jako zápočet splatného příspěvku na správu domu oproti závazku SVJ vůči členovi z vybraných dlouhodobých záloh. Toto vyúčtování doručí výbor jednotlivým členům.

  Pokud to děláte jinak, jste jednou nohou v kriminálu, ačkoliv se to z praktického fungování SVJ může jevit jinak a zatím to i leckde prochází…

  Co se týče Vašich usnesení, tak první je krádež peněz, co ačkoliv jsou jednotlivých členů, tak z nich většina chce hradit náklady co nejsou ani nutné, ani účelné pro všechny (refundace pouze některým). A druhé usnesení je dle mého šikanózní, protože v praxi znemožňuje efektivní kontrolu členovi, neboť on se bude chtít domoci informací například o aktuálně probíhající opravě a bude muset čekat na projednání někdy v budoucnosti shromážděním. Takže i kdyby nakonec tu informaci dostal, eventuelní škodě na svém majetku, co jí chtěl kontrolou předejít už stejně nezabrání… Dle mého, nechte si tam klidně 60kč za započatých 15 minut, ale nebraňte se nahlížení a ofocování si informací členem bez zbytečného prodlení. Není jediný důvod, proč by člen SVJ neměl mít informace o hospodaření se svým majetkem. 240kč/hod (ve většině případů) je dost peněz na odměnu pro člena výboru, co bude nahlížení přítomen a z odnesených obrázků ve foťáku či mobilu si pak člen zkontroluje cokoliv.

  Vložil 963 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 13:26

  Peníze na běžném účtu SVJ patří SVJ, nikoliv vlastníkům. Úroky z těchto peněz také patří SVJ, nikoliv vlastníkům. Vlastníci s penězi nemohou přímo nakládat. Pouze prostřednictvím shromáždění/výboru mohou určit, jak SVJ peníze vynaloží ve prospěch vlastníků.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 14:32

  Peníze na účetech SVJ jsou v naprosté většině zálohami složenými členy SVJ.

  Nařízení vlády 366/2013

  § 8

  Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména

  b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,

  Z těchto záloh hradí SVJ náklady vznikající v souvislosti se správou domu a pozemku.

  Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb.

  Správa domu a pozemku

  § 1189

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  Po té dle zaplacených nutných nebo účelných nákladů stanoví členovi výši jeho příspěvku na tyto náklady.

  § 1180

  (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  A tento splatný příspěvek členovi započte proti pohledávce člena za SVJ z titulu složených dlouhodobých záloh.

  Tedy většina peněz na účtech SVJ je členů SVJ a jsou závazkem SVJ vůči členům.

  Ale každopádně dělejte, jak myslíte, pokud se budete chovat podle Vašeho tvrzení, že peníze na běžném účtu jsou SVJ, dopadnete dříve či později špatně, až se u vás členem stane někdo, kdo svá práva prosadí soudně. :)

  Vložil 963 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 14:52

  Dovozuji to z § 2662 NOZ a z § 16 odst.1) písm. d) NV 366/2013 Sb.

  Pokud NOZ hovoří o tom, že účet se zřídí pro MAJITELE, tak se domnívám, že majitelem účtu a peněz na něm je SVJ pro které byl účet zřízen. Pokud NV stanoví, že příjmem SVJ jsou úroky z vkladů na účtech SVJ, tak se domnívám, že je to proto, že účet a peníze na něm patří SVJ a nikoliv členům SVJ.

  Na laskavém čtenáři ponechám, aby si vybral, kdo píše „naprosté nesmysly“.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 15:07

  skutečně neurčuje čí jsou to peníze.

  Nebo máte pocit, peníze v bance jsou banky?

  A nebo žijete ve světě, kde když složíte peníze jako zálohu, za kterou máte dostat nějaké plnění, tak se stanou vlastnictvím toho, u koho jsou složeny i bez jakéhokoliv plnění…

  BTW: Všiml jste si, že to píšete do vlákna, kde výboru SVJ vysvětluji, že odsouhlasit si, že zaplatit někomu z účtu SVJ za něco, co není v zájmu všech členů SVJ = krádež. Takže mám tedy vaše tvrzení o vlastnictví peněz chápat, jako souhlas s jejich krádeží?

  Vložil Šárka1 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 16:03

  Zděšený člene, 963 má naprostou pravdu. Když si uložíte peníze do banky (ať již v hotovosti, nebo převodem), už ty konkrétní peníze nevlastníte, ale vznikne vám místo toho pohledávka za bankou a bance vznikne závazek vůči vám (viz mimo jiné zákon o bankách).

  Kdybyste si chtěl podržet vlastnictví svých peněz v bance (nikoli jen pohledávku), musel byste si je uložit v hotovosti do své bezpečnostní schránky.

  Podobně je to u SVJ. Peníze na účtu SVJ jsou vlastnictvím SVJ, ale SVJ má vůči těm, kteří je na účet SVJ složili, závazek a také odpovědnost.

  Pro zjednodušení samozřejmě lze považovat peníze SVJ za vlastnictví členů SVJ právě z důvodu onoho závazku/pohledávky, ale občas je hodně velký rozdíl, jestli vlastníte (míněno držíte) skutečně peníze, nebo jen pohledávku (ať již v bance, nebo třeba v SVJ či družstvu).

  Šárka

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 16:55

  Pokud by peníze byly vlastnictvím SVJ (963 píše cosi o SVJ, jako majiteli peněz), mohlo by s nimi podle svého uvážení naložit jakkoliv, tak to ovšem není :)

  Základy úpravy věcných práv

  Vlastnictví v sobě zahrnuje několik subjektivních práv vlastníka.

  1) Jsou to právo užívat věc (a požívat její plody a užitky) znamená realizaci užitné hodnoty věci a braní si přírůstků vlastněné věci.

  2) Právo disponovat s věcí, tzn. realizovat směnnou hodnotu věci, rozhodovat o právním i faktickém osudu věci (převést věc na jiného, spotřebovat, popř. zničit věc)

  3) Právo věc držet znamená mít ji ve své faktické moci a ovládat ji (jako takové je předpokladem realizace užívacího a většinou též dispozičního práva).

  Vlastnictví

  1. Právo věc držet (ius possidendi). Držení věci (držba) má však abstraktní náplň, která není totožná s tím, „mít věc u sebe“ – což je navíc možné jen u některých movitých věcí. Zjednodušeně řečeno je obsahem držby nakládání s věcí jako s vlastní. Podrobnější výklad viz držba a detence.

  5.-Právo věc zničit (ius abutendi). Toto právo obecně náleží každému vlastníkovi, avšak ne vždy je lze vykonat. Není to možné např. u předmětů vysoké historické hodnoty, které podléhají památkové ochraně, a pojmově vyloučen je výkon tohoto práva u pozemků.

  V případě peněz na účtu SVJ s nimi sice SVJ disponuje, ale skutečně je nevlastní, neboť nad nimi nemá výlučnou faktickou moc.

  A nezapomínejte stále prosím na to, že celé toto vlákno je o otázce, zda lze jakkoliv rozhodovat v rámci SVJ o penězích na účtech SVJ.

  A to prostě nelze, mimo jiné protože se jedná o peníze členů SVJ, nikoliv SVJ.

  BTW: Já jsem nikde nepsal, že peníze na účtech SVJ jsou vlastnictvím členů SVJ, jen tu vysvětluji, že nejde o vlastnictví SVJ, jedná se závazek SVJ vůči členům (a obráceně pohledávku členů SVJ vůči SVJ). Z čehož vyplývají omezení s nakládáním s těmito finančními prostředky a správný postup popisuji. 963 tedy nemá pravdu ani vzdáleně. :)

  Vložil 963 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 17:10

  Výrok: Já jsem nikde nepsal, že peníze na účtech SVJ jsou vlastnictvím členů SVJ, jen tu vysvětluji…

  podle mého názoru neladí s výrokem: Ty peníze ani nejsou SVJ, jsou členů SVJ …

  Laicky se domnívám, že když je něco člena SVJ, tak to člen SVJ vlastní.

  Vložil Šárka1 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 17:07

  ad 1) Jsou to právo užívat věc (a požívat její plody a užitky) znamená realizaci užitné hodnoty věci a braní si přírůstků vlastněné věci.

  Samozřejmě: viz vlastnictví úroků z vkladu, které náleží právnické osobě SVJ.

  ad 2) Právo disponovat s věcí, tzn. realizovat směnnou hodnotu věci, rozhodovat o právním i faktickém osudu věci (převést věc na jiného, spotřebovat, popř. zničit věc)

  Samozřejmě: SVJ má toto právo a také jej běžně využívá (např. při úhradě každé faktury dodavateli, s výhradou případných dalších povinností stanovených zákonem, stanovami apod.)

  Šárka

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 17:18

  Místo vašich výkřiků píšu docela obsáhle, že SVJ nemůže s penězi na svém účtu libovolně disponovat, protože je nevlastní. Rozporujte něco konkrétně, místo nesmyslných vyjádření.

  Například není pravda: „Samozřejmě: SVJ má toto právo a také jej běžně využívá (např. při úhradě každé faktury dodavateli, s výhradou případných dalších povinností stanovených zákonem, stanovami apod.)“

  Neboť SVJ může uhradit jen v rámci zákona a stanov náklady nutné nebo účelné. Skutečný vlastník by mohl peníze poslat komukoliv a za cokoliv…

  Vložil Šárka1 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 18:44

  Na obsáhlé příspěvky nemám čas ani chuť.

  Uvedl jste: Například není pravda: „Samozřejmě: SVJ má toto právo a také jej běžně využívá (např. při úhradě každé faktury dodavateli, s výhradou případných dalších povinností stanovených zákonem, stanovami apod.)“

  A doplnil jste to obsahově totožným vyjádřením: Neboť SVJ může uhradit jen v rámci zákona a stanov náklady nutné nebo účelné.

  Skutečně si neuvědomujete, že výrok: „s výhradou případných dalších povinností stanovených zákonem, stanovami apod. = v rámci zákona a stanov náklady nutné nebo účelné“?

  Pro vaši informaci: i vlastnictví může být a také často bývá omezeno, např. zástavním právem, věcným břemenem atd.

  Závěr: peněžní prostředky na účtě SVJ jsou vlastnictvím SVJ, i kdybyste se stavěl na hlavu a odstrkoval ušima.

  Šárka

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 19:26

  Je na nich psáno, že pokud nemáte všechny znaky vlastnictví, je to holé vlastnictví, což není vlastnictví. Ale pro mě za mě, myslete si klidně, že jste vlastníkem nemovitosti se zapsaným zástavním právem. Podle právní teorie nejste.

  Například v právní teorii je bráno za jeden za základních znaků vlastnictví, že předmět vlastnictví může vlastník zničit… Definice

  Zkuste to aplikovat v SVJ, vyberte zůstatek bankovního účtu v hotovosti a spalte v krbu. Můžete si to klidně i nechat odhlasovat. A uvidíme, jestli to bude v pořádku, nebo jestli budete mít problém s vlastnickým právem byť jediného nesouhlasejícího člena SVJ. :)

  A opakuji, toto vlákno není o rozebírání teorie vlastnictví, ale ve skutečnosti je o tom, zda je možné z prostředků SVJ uhradit něco v zájmu pouze některých členů SVJ. Máte i něco k tématu?

  Vložil Hrubý (bez ověření), 7. Leden 2019 - 19:42

  Napsal jste:

  „Například v právní teorii je bráno za jeden za základních znaků vlastnictví, že předmět vlastnictví může vlastník zničit… “Definice”:[https://wiki.iurium.cz/…Dmském_právu]“

  Jenže vámi uvedená definice tam má ještě pokračování:

  „Pozdější vývoj uznal, že tento výčet nestačí a není proto možno jej vystihnout.“

  „1.Vlastnictví je všeobecným právním panstvím – vlastník může s věcí nakládat jakkoli.
  2.Vlastnictví je přímým právním panstvím – vlastník může věc kdykoli uchopit, nepotřebuje ničí pomoc
  3.Vlastnictví je výlučným právním panstvím – Nikdo, kromě vlastníka, nemůže na věc působit = teoretické znaky“

  „Ve skutečnosti může být vlastník omezen tím, že k věci má právní oprávnění jiná osoba, a nebo tím, že svým působením na věc omezuje práva jiných vlastníků. Vlastnictví bylo omezeno také jistými pravidly, a to buď v zájmu veřejném nebo soukromém. V rámci veřejného práva byli vlastníci omezeni zejména právem stavebním. Například museli mezi budovami nechat určitý volný prostor, byli omezeni také výškou staveb, nesměli zničit hrob, který se nacházel na pozemku atd., tato pravidla zakotvoval již Zákona dvanácti desek. V soukromém zájmu se jednalo hlavně o právo sousedské. Jednalo se třeba o případy přesahu větví na sousední pozemek, umožnění vstupu sousedovi každý druhý den, aby si posbíral své spadené plody.“

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 19:55

  Ukázkou vytrhávání z kontextu je předvším celá tato polemika… A podívejte se prosím i na další předchozí odkazy.

  Toto právní panství se rozpadá na řadu dílčích vlastnických práv, jejichž výkonu se vlastník nikdy nemůže trvale vzdát, aniž by pozbyl vlastnictví; může se však vzdát všech těchto práv dočasně. Pak vlastníkovi zbývá pouze tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas), které se však podle okolností dříve či později opět přeměňuje ve vlastnictví úplné (v této souvislosti se hovoří o elasticitě vlastnictví).

  Kdy prosím vás získá SVJ úplné panství nad penězi na svém účtu?

  Opakovaně tu píšu, že SVJ nemůže libovolně disponovat s penězi na svém účtu, neboť není jejich vlastníkem. Místo polemiky s tou podstatnou částí této věty (SVJ nemůže libovolně disponovat s penězi na svém účtu) mi tu několik jedinců opakovaně rozporuje termín, na němž ve skutečnosti nezáleží…

  Opakuji, toto vlákno není o rozebírání teorie vlastnictví, ale ve skutečnosti je o tom, zda je možné z prostředků SVJ uhradit něco v zájmu pouze některých členů SVJ. Máte i něco k tématu?

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 7. Leden 2019 - 17:55

  Majetek, který patří právnické osobě najdete ve výkazu rozvaha v části aktiva. Peněžní prostředky jsou finančními aktivy. Základní znakem aktiva je, že je právnickou osobou „ovládáno“, to znamená, že právnická osoba má právo s ním disponovat – má jistotu, že si bude moci přisvojit prospěch, který z jeho použití (resp. využívání) vyplyne. Není podstatné, že je nákladání s aktivem omezeno (např. zákonem) nebo že o něm rozhodují příslušné orgány právnické osoby (v případě SVJ statutární orgán nebo shromáždění vlastníků). Peněžní prostředky jsou vždy vlastnictvím právnické osoby SVJ. Žádné rozdělení na skutečného a nějakého jiného (neskutečného) vlastníka neexistuje.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 18:14

  pokud máte pocit, že SVJ plně disponuje prostředky na svém bankovním účtu, můžete si třebas schválit, že budete z účtu SVJ přispívat na volební kampaň všech kandidujících politických subjektů.

  Já si sice myslím, že SVJ není skutečný vlastník peněz, neboť nad nimi nemá úplnou dispozici, ale klidně to zkuste.

  Mám za to, že pokud to uděláte jako výbor, bude to trestným činem. Pokud si to odhlasuje shromáždění, bude to nicotné usnesení a jeho realizace bude trestným činem také.

  Je úplně jedno, jak je definován pojem aktiva. SVJ vůči penězům na svém účtu nemá vlastnická práva, neboť nedisponuje plnou dispozicí. Jak je psáno na odkazech, co jsem výše dával.

  Nejobecnější definice jej vymezuje jako právem zakotvenou možnost vlastníka v mezích stanovených právním řádem držet, užívat a nakládat věcmi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není závislá na existenci moci kohokoliv jiného k téže věci v téže době.

  A opakuji, že toto vlákno je o tom, zda je možné odsouhlasit si, že z peněz na účtech SVJ bude hrazeno něco v zájmu pouze části vlastníků. Což nelze

  Co kdybychom se k tomu vrátili…

  Vložil 963 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 17:40

  Je pravda, že píšete obsáhle a zbytečně konfrontačně. Píšete tak obsáhle, že si i odporujete, nap­ř.:

  "Výrok: Já jsem nikde nepsal, že peníze na účtech SVJ jsou vlastnictvím členů SVJ, jen tu vysvětluji…

  podle mého názoru neladí s výrokem: Ty peníze ani nejsou SVJ, jsou členů SVJ …

  Laicky se domnívám, že když je něco člena SVJ, tak to člen SVJ vlastní."

  To jste nevysvětlil, vysvětlení nemusí být dlouhé, stačí když bude pochopitelné. Děkuji. Že jsou peníze od členů SVJ vlastnictvím samotného SVJ je zachyceno mj. v účetních a daňových předpisech. Pokud by tomu tak nebylo, tak je špatně několik zákonů a velká řada publikací o SVJ. Následně jsou špatně i účetní výkazy SVJ. A to si nemyslím. Podle minusů, které já a Šárka dostáváme, tu máte mnoho fanoušků.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Leden 2019 - 17:52

  že peníze na účtech SVJ nejsou vlastnictvím SVJ, ani nejsou vlastnictvím členů.

  Jsou to peníze členů, co je složili jako zálohu a představují pohledávku členů za SVJ a závazek SVJ za členy.

  Proto s nimi nemůže SVJ libovolně disponovat.

  O čemž ve skutečnosti je toto vlákno.

  „Že jsou peníze od členů SVJ vlastnictvím samotného SVJ je zachyceno mj. v účetních a daňových předpisech.“ – dovolím si nesouhlasit, v účetnictví jsou zachyceny jako závazek SVJ za členy SVJ na straně pasiv a jako zůstatek na bankovním účtu na straně aktiv. Pokud by byly vlastnictvím SVJ, na straně pasiv by byly například jako základní kapitál, jako nerozdělený zisk, jako fond vytvořený ze zisku atp. Což nejsou.

  Ve které konkrétní publikaci je, prosím, psáno, že by peníze složené členem SVJ na účet SVJ nebyly závazkem SVJ vůči členovi?

  Vložil 963 (bez ověření), 7. Leden 2019 - 13:26

  Peníze na běžném účtu SVJ patří SVJ, nikoliv vlastníkům. Úroky z těchto peněz také patří SVJ, nikoliv vlastníkům. Vlastníci s penězi nemohou přímo nakládat. Pouze prostřednictvím shromáždění/výboru mohou určit, jak SVJ peníze vynaloží ve prospěch vlastníků.

  Vložil asi tak (bez ověření), 7. Leden 2019 - 8:30

  Pane Liško, vy jste neuvěřitelný špiritista. Vzal jste na sebe dobrovolně odpovědnost, tak v tom vašem svj buď udělejte pořádek nebo toho honem rychle nechte a nezdůvodňujte si sám pro sebe pořád by nesmysly, co jsou zavedené ve vašem svj. Vy si pořád zdůvodňujete jak v nich musíte, jako nový předseda pokračovat. Nemusíte. Prosaďte zěmnu těch nesmyslů a to bude to nejlepší co uděláte pro vaše svj a jeho členy.

  Vložil dlouholetý čtenář (bez ověření), 6. Leden 2019 - 18:03

  Vážený pane Liško, nový předseda svj, vaše rozhodnutí není diskriminační, vaše rozhodnutí je přímo přiblblé. Jako dlouholetý čtenář tohoto portálu absolutně nechápu, jak členové svj můžou vymyslet a schválit takové blbiny. „Členové SVJ se usnesli, že náklady SVJ budou vždy hrazeny z účelově vzatého, provozního úvěru pro společenství za podmínek, dohodnutých SVJ a v zájmu SVJ." Tak schválit takovou blbinu mi rozum nebere. A k čemu tady máte ten váš fond oprav a 2,6 mil. na účtu? „Stanovy se doplňují o článek ve znění: žádosti o podklady dle §8 zák. 67/2013 a žádosti dle §1179 NOZ budou projednány a jejich přesný rozsah schválen na následujícím jednání shromáždění vlastníků. Žádost je projednatelná za přítomnosti žadatele, který si návrh přednese a případně upřesní. Můžete mi objasnit, co to má znamenat? Vy asi nemáte co dělat, tak budete projednávat takové blbiny, jako zda někomu máte nebo nemáte poskytnout podklady, na které má nárok.

  Vložil Liška, nový předseda SVJ (bez ověření), 7. Leden 2019 - 6:26

  Děkuji za reakci.
  pane „dlouholetý čtenář“ byl jsem zvolen a uvolil jsem se funkci dělat, jak nejlépe dovedu. Jinak bych konzultoval pouze s těmi kteří mne do funkce zvolili anebo vůbec. Možná když to vezmu „hákem“ budu nahrazen dalším kádrem pro funkci, takže se musím snažit pracovat jen zlehka.

  K čemu máme 2.6 mil na účtu. Ano já také zíral, když jsem to zjistil, protože do té doby než jsem se usadil, jsem to nevěděl resp. nevěděl, že to je tak hodně. Ale už jsem to napsal: sazbu stanovila banka a starý výbor neměl ji zájem měnit. 2/3 členů SVJ jsou u nás důchodci a těm stačilo vysvětlení, že tento úvěr je výhodnější než jiný a diskuse směřující je zjištění proč vůbec úvěrovat se nepřipouštěla: maximálně byl tazatel odpálkován tvrzením „protože nemáme na účtu dostatek“ – jiná debata nebyla přípuštěna a 1/3 nepřítomných se prostě nezajímala.

  Jde li o usnesení o úvěrech: vždy bylo vše donedávna schvalováno přítomnými jednohlasně. Opozice se objevila až poté co muselo být změněno vedení (starý předseda odstoupil ze zdravotních důvodů). Uvedené usnesení bylo schváleno předchozím výborem a já nechci tlačit na něco, co bude zbrklého nebo by se mohlo obrátit proti mně (to že starý předseda odstoupil neznamená, že se již neangažuje a nemá své loajální poskytovatele informací a že by se případně nechtěl pomstít. Nepochybuji, že najdu i jiné „nášlapné miny“.)

  Nevím ale proč se domníváte, že popsané dotazy jsou „blbiny“ – někoho to zjevně pálí a tedy nějak se k tomu postavit musím. Nevím co se domníval bývalý předseda k čemu je FO, ale zřejmě že jde o „káď s penězi“ a určená k tomu aby „se staral o dům“. A to podle SVÉHO svědomí – dělal. Já to tak dělat nechci, ale musím být opatrný.

  A pokud jde o dotaz co je míněno tím, že navrhovatel musí svou žádost o dotazy přednést, pak nerozumím čemu nerozumíte? Mně to bylo vysvětleno tak, že mně (osobě zastupující SVJ) je rozhodnutím společenství zapovězeno, poskytnout žadateli jím požadované informace dle §1179 NOZ a §8 zák. 67/2013 bez předchozího souhlasu společenství a to v souladu s §1208/i NOZ cit. „rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí

  Liška

  Vložil JaVa, 7. Leden 2019 - 10:02

  „Mně to bylo vysvětleno tak, že mně (osobě zastupující SVJ) je rozhodnutím společenství zapovězeno, poskytnout žadateli jím požadované informace dle §1179 NOZ a §8 zák. 67/2013 bez předchozího souhlasu společenství “

  Milý pane,možná by pro Vás bylo vhodnější, se se svými problémy „budoucího“ předsedy(snad výboru) SVJ, obrátit přímo na „MUDr.Chocholou­ška.“Jedině ten, by Vás zřejmě dokázal zbavit Vašich bludných představ o výkonu funkce ve výboru SVJ.Z Vašich příspěvků je totiž zřejmé,že fundované rady „zděšeného člena SVJ“,jak co nejrychleji zrušit a napravit nesmyslná usnesení a omezení práv členů vašeho společenství, nepadají na úrodnou půdu a proto si raději ještě jednou přečtěte, k jakým povinnostem jste se přijetím funkce zavázal:

  § 159/89/2012 Sb.,

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  Jinak Vám přeji hlavně pevné zdraví.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".