Neprůkazné účetnictví

Vložil autor (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 17:27 ::

Byla mi dána možnost nahlédnout do účetních sestav a to HK a Účetního deníku. Účetnictví nám začalo zpracovávat SBD od kterého jsme se odloučili a to jako účetnictví střediskové. Účetní deník je veden v několika samostat- ných sestavách a to např.: Účetní deník-bankovní účet, ÚD-pokladna hlavní, ÚD-Faktury došlé, ÚD-Vyúčtování B,G-předpis, ÚD-Vyúčtování B,G-phrada a pod. Každý zápis v ÚD je zapsán dvouřádkem. Druhý řádek představuje proti účet. Uvedu příklad zápisu v ÚD-Vyúčt.B,G-předpis a ÚD- vyúčtování B,G-úhrada. Účtováno je na účtech 311 a 395. ÚD – Vyúčtování B,G-předpis 311 007-Vyúčtování-typ účtu B,V 12581 0,00 311 007– " " " 0,00 50020 311 007– " " " 0,00 – 7100 311 007– " " " 0,00 2873 311 007– " " " 0,00 – 192 Protiúčet není v sestavě uváděn a pokračování je v sestavě ÚD-Vyúčtování B,G-úhrada. Protiúč.je uváděn. 395 007-Úhrada B pohl. 646 0,00 311 007– " " 0,00 646 395 007– " " – 33956 0,00 311 007– " " 0,00 –33956 395 007– " " – 2327 0,00 311 007– " " 0,00 – 2327 395 007– " " – 32 0,00 311 007– " " 0,00 – 32 Součet B,G-úhrada – 35669

Součet B,G-předpis a B,G-úhrada 0,00 12581

V HK je vykázáno PS 0,00 MD 12581 DAL 12581 KS 00

Žádal jsem písemně (potvrzeno) dvakrát o písemné vysvětlení tohoto účtování. Zatím jsem nedostal žádnou odpověď. Nebudu se vyjadřovat k dalšímu nesrozumitelnému účtování. Bylo by toho mnoho. Co mám udělat, když mně výbor nedá žádné vysvětlení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil autor (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 17:41

  Omlouvám se za to, že to nebylo otištěno tak, jak jsem to napsal. Teď je to nepřehledné.

  Vložil AsiTak, 14. Listopad 2017 - 0:56

  Stačí správně zobrazit konce řádků. To docílíte tím, že v textu příspěvku místo znaku konce řádku (klávesa Enter) uvedete řetězec pěti znaků bez uvozovek a mezer „<“ „br/“ “>“

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 16:20

  „Stačí správně zobrazit konce řádků. To docílíte tím, že v textu příspěvku místo znaku konce řádku (klávesa Enter) uvedete řetězec pěti znaků bez uvozovek a mezer „<“ „br/“ “>““

  Většinou stačí vložit 2× klávesu Enter. Vloží prázdný řádek.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".