Náměry nad hranici 200% u výtápění

Vložil Libor (bez ověření), 17. Červenec 2021 - 11:21 ::

Odlišný názor na postup při náměrech nad hranici 200% u vytápění podle MMR a společnosti Artav je popsán v dotaze a odpovědi na stránkách společnosti Artav.

Cituji:

Text otázky

„Dobrý den, pochopil jsem, že v minulém dotazu použil chybné pojmy, jako účelné vytápění, plýtvání apod. Tak dotaz položím jinak. Problém je s náměry nad hranici 200% od uživatelů, kteří se nechovají energeticky vědomě. Citace textu z vyhlášky: Horní hranice +100 % by měla působit motivačně na uživatele bytů, kteří se nechovají energeticky vědomě… Jakou motivaci mají tito uživatelé, aby se chovali vědomě energeticky (?), žádnou, když jim neúměrné náklady za teplo uhradí všichni ostatní? Stejný dotaz k motivaci jsem položil na MMR. Dostalo se mi uspokojivé odpovědi, která je ale úplně jiná než jsem dostal od Vás. Nerozumím tomu. Dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Odpověď: Částka přesahující limit 200% průměru domu bude rozúčtována mezi ostatní vlastníky jednotek? Ne, překročený limit ve výši 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – v článku Povolené limitní hodnoty (mmr.cz) Energeticky vědomě se chovající uživatel bytu by neměl toto rozmezí (-20 % až +100 %) překročit. Jinak řečeno, minimální úhrada musí být 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku. Pokud se bude tedy byt vytápět na teplotu cca 20–22 °C, potom je vytápěn správně. Pokud se však bude vytápět např. na 28 °C, potom si bude muset uživatel bytu zvýšenou spotřebu tepla také uhradit. Stát vlastníkům bytových jednotek nic nereguluje. Vyhláška č. 269/2015 Sb. pouze stanoví, jak rozúčtovat náklady na vytápění, bez ohledu na jejich výši. Děkuji za odpověď.“

Odpověď na otázku od společnosti Artav

"Dle Vyhlášky 269/2015 Sb. nesmí rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročit u konečných spotřebitelů, tedy u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto:

 1. hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb, jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hodnotu, vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příjemce služeb, se upraví na limitní přípustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, v případech, kdy nebyla dodržena spodní hranice 20 %, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případech, kdy nebyla dodržena horní hranice 100 %,
 2. upravený náklad na vytápění příjemců služeb je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a hodnoty upravené
 3. takto stanovená upravená hodnota nákladů na vytápění příjemce služeb se odečte od celkové částky nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, dokud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období.

Dle výše uvedeného uhradí ten, kdo topí neekonomicky, vždy jen max. 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, zbývající část nad uvedenou hodnotou se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb.

V případě, že by vždy překročený limit ve výši 200% průměru domu zaplatil pouze ten příjemce, který limit překročil, nebyla by respektována vyhláškou stanovená horní hranice 100%."

Nechápu stanovisko MMR. Pokud tvrdí, že energeticky vědomě se chovající uživatel bytu by neměl toto rozmezí (-20 % až +100 %) překročit, pak stanovené limity nemají žádný smysl a význam. K čemu pak tedy slouží? Nemohu souhlasit s tím, že pokud uživatel bytu limity překročí, musí to automaticky znamenat, že se nechová energeticky vědomě. Důvody překročení limitů nemusí být vždy na straně uživatele bytu, nýbrž jinde (např. nesprávně stanovených korekcí či jejich úplné absence, nesprávně stanovených pravidel rozúčtování, technické záležitosti otopné soustavy apod.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bucek (bez ověření), 15. Srpen 2021 - 11:52

  Korespondence, pokračovala mimo poradnu: RNDr. Jaromír Pohanka Dobrý den pane doktore. Článek MMR, Povolené limitní hodnoty srozumitelně vysvětluje mimo jiné i problém s překročením max. hodnoty 200% při spotřebě tepla. Upřesňující dotazy nám ochotně byly ze strany MMR zodpovězeny. Podle výkladu vyhlášky MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) kde překročený limit ve výši 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil, nejen z důvodů neekonomického topením taktéž v případě protiprávního jednání viz vyhláška. Pokud příjemce služeb… měřidlo neoprávněně ovlivní nebo poškodí, spotřební složka nákladů na vytápění a poskytování teplé vody pak činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy (pro vytápění) nebo podlahové plochy (pro TV) zúčtovací jednotky. Podle výkladu ARTV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu), ten kdo topí neekonomicky, vždy zaplatí jen max. 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, zbývající část nad uvedenou hodnotou se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb. Předpokládám, že konkrétní příjemce neuhradí celých 300% ale jen max. 200% a ostatní se rozdělí mezi zbývající příjemce služeb. Nechápeme, že právní výklad MMR není pro nižší instanci ARTV závazný nebo je vše jinak a proč na názory MMR či text článku nereagujete? Je nějaká cesta vedoucí ke sjednocení výkladu a kdo rozhodne podle práva… Děkuji za odpověď. Následovala odpověď: Vážený pane, K výkladu právních norem jsou v ČR kompetentní pouze soudy. Pokud Vám nestačí vlastní úvaha k pochopení celkem srozumitelně popsaného postupu rozúčtování, neobracejte se s žádostí o vysvětlení na nikoho jiného než na soud. Výklad ministerstva není závazný. Závazný je pouze výklad soudu. Tato polemika je poněkud zvláštní, proto ji nebudeme zveřejňovat v internetové poradně ARTAV. S pozdravem RNDr. Jaromír Pohanka No a není co dodat, výklad ministerstva není pro ně závazný! Kecy o nějakém kodexu cti pro jednání, výsměch. Kde hledat pomoc, když soud je to poslední. JB

  Vložil Novák°° (bez ověření), 16. Srpen 2021 - 20:11

  Pane Bucek,

  pokud se oháníte nějakým právním výkladem MMR, tak si přečtete jejich podrobný Metodický pokyn k zákonu č. 67 2013 Sb. a k vyhlášce č. 269/2015 Sb. zde: https://mmr.cz/…dum.pdf.aspx?…

  Je tam jasně uvedeno:

  „hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100%), bude odpovídat hodnotě 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1m2 jeho započitatelné podlahové plochy“

  A přesně tak je to uvedeno ve vyhlášce, z níž citoval Artav.
  Nenajdete tam nic o tom, že by tomu mělo být v nějakých případech jinak (nikde žádná zmínka o jiném postupu pro uživatele nechovající se energeticky vědomě či neekonomicky). A přesně tak je to uvedeno ve vyhlášce.

  Pokud máte údajně nějaký jiný výklad uvedený v odpovědi na váš dotaz od nějakého úředníka MMR, tak je to v rozporu s uvedeným Metodickým pokynem i s vyhláškou.

  Artav má naprostou pravdu, když argumentuje zněním vyhlášky. Pokud někdo (a je zcela jedno jestli je to úředník MMR či někdo jiný) argumentuje výkladem, který je v rozporu s vyhláškou (a navíc jak jsem uvedl v rozporu s Metodickým výkladem MMR) tak je takový výklad pro smích a nikdo se jím (vyjma Justitianuse) řídit nebude.

  Nesmíte brát názor Justianuse vážně, možná nevíte, že pokud tak snad někde postupují, tak půjde zcela jistě o výjimku.

  Vložil Bucek (bez ověření), 17. Srpen 2021 - 10:43

  Pane Novák, překrucujete, napadáte opakovaně Justitianuse v každém dalším Vašem příspěvku a mnohdy jste sám mimo mísu, kecáte blbosti. Asociace ARTAV je soukromá společnost, která není podřízená ministerstvu. Určitě mě výklad jejich člena RNDr. Jaromíra Pohanky v korespondenci nepřesvědčil, viz text ve druhém mém příspěvku do diskuse. Na dotaz cituji: Nechápeme, že právní výklad MMR není závazný pro nižší instanci jakou asociace ARTV je? Proč na výklad MMR či text článku ARTV nereagujete? Proč máme my se dohadovat kde je pravda? Je to cesta vedoucí ke sjednocení výkladu a zastavení tak nekonečných příspěvků kde má každý „pravdu“. Co dodat když ARTAV končí diskuzi: Výklad ministerstva není závazný. Závazný je pouze výklad soudu. Tato polemika je poněkud zvláštní, proto ji nebudeme zveřejňovat v internetové poradně ARTAV.

  Vložil Novák°° (bez ověření), 17. Srpen 2021 - 15:41

  Pane Bucek,

  naprosto v tom tápete. Napsal jste: „Co dodat když ARTAV končí diskuzi: Výklad ministerstva není závazný. Závazný je pouze výklad soudu.“

  To vyjádření ARTAV je naprosto logické a pochopitelné v případě, když se ukáže, že nějaký článek ministerstva je v rozporu s vyhláškou či přímo metodickým pokynem vydaným samotným ministerstvem.

  Napsal jste ARTAVU:

  „Proč na výklad MMR či text článku ARTV nereagujete? Proč máme my se dohadovat kde je pravda? Je to cesta vedoucí ke sjednocení výkladu a zastavení tak nekonečných příspěvků kde má každý „pravdu“.“

  Ale Artav přece na text článku MMR reagoval svým odlišným názorem opřeným o citaci znění vyhlášky.

  Pokud vám byly ze strany MMR ochotně zodpovězeny upřesňující dotazy, tak se jich zeptejte na to, co jsem už napsal. A to:

  „V Metodickém pokynu k zákonu č. 67 2013 Sb. a k vyhlášce č. 269/2015 Sb. zde: https://mmr.cz/…dum.pdf.aspx?…

  „je uvedeno:“

  „hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100%), bude odpovídat hodnotě 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1m2 jeho započitatelné podlahové plochy“

  „A přesně tak je to uvedeno ve vyhlášce. Není tam nic o tom, že by tomu mělo být v nějakých případech jinak tj. že by měl být vyúčtován příjemcům služby s překročeným limitem 200% nikoliv 200% nýbrž vč. překročení nad 200% (žádná zmínka o jiném postupu pro uživatele nechovající se energeticky vědomě či neekonomicky v metodickém pokynu není).“

  Ať vám úředníci MMR tento rozpor mezi vyhláškou, jejich metodickým pokynem na jedné straně a jejich článkem či upřesňující odpovědí na straně druhé vysvětlí. Máslo na hlavě mají úředníci MMR, je to jejich problém, nikoliv Artav, který bezdůvodně napadáte.

  Mimochodem, jak jste přišel k názoru, že napadám opakovaně Justitianuse v každém dalším svém příspěvku. Já jsem se o Justitianusovi zmínil v jediném svém příspěvku.

  Vložil Bucek (bez ověření), 19. Srpen 2021 - 9:10

  Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Opravuji: Pane Novák, překrucujete, připojil jste se (prvně) do skupiny dopisovatelů, kteří opakovaně napadají Justitianuse a mnohdy jste sami mimo mísu a kecáte blbosti.
  Nevím proč tak obhajujete (pokud nejste jejich členem?) ARTV a to nejen ve věci výkladu vyhlášky, ale také způsobu komunikace v korespondenci, který já považuji za vrchol arogance! Vyjádření, že výklad ministerstva není pro Vás závazný, je nejen pohrdáním právem, je taktéž v rozporu s etickým kodex člena Asociace, neomlouvá, že jako soukromá společnost nejste podřízení ministerstvu. Nechám na čtenářích, ať si udělají sami závěr, myslím, že tady cesta ke změně nevede.
  Nevím, kde berete drzost (bez právního rozboru!) napsat že vyjádření ARTAV je naprosto logické a pochopitelné v případě, když se ukáže (?), že nějaký článek ministerstva je v rozporu s vyhláškou či přímo metodickým pokynem vydaným samotným ministerstvem. Nevím, že by se něco ukázalo, nebo Vy ano? Co udělala tato organizace po takovém zjištění, nic!
  Máte pravdu, že v tom tápu, podle výkladu ARTV ten kdo topí neekonomicky, zaplatí jen max. 200% průměrné hodnoty, zbývající část nad uvedenou hodnotou se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb. Z logiky věci při sankci (6 odstavec 3) 300% konkrétní příjemce neuhradí vše, ale jen max. 200% a ostatní se rozdělí mezi zbývající příjemce služeb! https://mmr.cz/…dum.pdf.aspx?…“ U výkladu MMR je jasné že překročený limit nad 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil. Jak prosté viz https://www.mmr.cz/…itni-hodnoty Opakovaně se ptám, proč my se máme dohadovat kde je pravda a hledat cestu vedoucí ke sjednocení výkladu a zastavení tak nekonečných příspěvků kde má každý „pravdu“.

  Vložil Novák°° (bez ověření), 19. Srpen 2021 - 10:32

  Pane Bucek,

  opravdu v tom tápete, navíc manipulativně ignorujete argumenty.

  Napsal jste, že podle výkladu ARTAV, ten kdo topí neekonomicky, zaplatí jen max. 200% průměrné hodnoty, zbývající část nad uvedenou hodnotou se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb. Z logiky věci při sankci (6 odstavec 3) 300% konkrétní příjemce neuhradí vše, ale jen max. 200% a ostatní se rozdělí mezi zbývající příjemce služeb! A že podle výkladu MMR je jasné že překročený limit nad 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil.

  Zcela ignorujete a přecházíte ustanovení vyhlášky a metodického pokynu MMR, který jsem tu citoval a opakovaně vás na něj upozorňuji. Tak ho ocituji ještě jednou:

  „hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100%), bude odpovídat hodnotě 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1m2 jeho započitatelné podlahové plochy

  Copak pořád nechápete, že z tohoto textu metodického pokynu MMR a stejného textu ve vyhlášce vyplývá přesně to samé, co říká ARTAV tj. že příjemce služby vytápění, který překročí limit 200% zaplatí skutečně jen 200% a nikoliv více? A to samozřejmě znamená, že další překročení se rozdělí mezi ostatní příjemce služby vytápění. Ono to potvrzuje i vyhláška a metodický pokyn MMR v ustanovení:

  „a) hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb, jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hodnotu, vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příjemce služeb, se upraví na limitní přípustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, v případech, kdy nebyla dodržena spodní hranice 20 %, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případech, kdy nebyla dodržena horní hranice 100 %,“

  „b) upravený náklad na vytápění příjemců služeb je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a hodnoty upravené a“

  „c)takto stanovená upravená hodnota nákladů na vytápění příjemce služeb se odečte od celkové částky nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, dokud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období.“

  Právě z odst. 3 jasně vyplývá, že překročení příjemců služby nad 200% se rozdělí mezi ostatní příjemce služby.

  Vložil Tetka (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 10:01

  To chlapci nemyslíte vážně!

  Metodický pokyn k zákonu č. 67 2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015, §6 odstavec 3 má konkrétní příjemce uhradit sankci 300% průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky tak aby nedocházelo k nespravedlivému přenášení nákladů jednotlivců na ostatní uživatele. Hajzlík jakýsi, tak třeba ho potrestat!

  Podle Vás ale ten křivák neuhradí celých 300% (!), protože údajně podle stejné vyhlášky je možné účtovat jen maximálně 200% (?) nákladů průměrné hodnoty spotřební složky a vše ostatní se rozdělí (zaplatí) ostatní příjemci služeb! Tak to mohl vymyslet jen blbec!

  Dost na tom že jako důchodkyně sponzoruju každého, kdo přetápí nebo plýtvá teplem. Tady byste se už mohli konečně sjednotit, osobně se mi líbí jak je to vysvětlené v článku Povolené limity uvedeném na webu MMR ČR.
  Tetka z Moravy

  Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 11:20

  hele tetko, taky jsem z moravy a naprosto toto opatření chápu. v třípodlažním tříbytovém domě se vloni vyměnil nájemník prostředního bytu. pod střechou i v přízemí stále stejní obyvatelé, jedni mají stabilně termostat na 20 stupňů druzí 22 stupňů už čtyři roky. při účtování plynu jsem se letos zhrozila, neb pod střechou i v přízemí jim vycházely velký nedoplatky. a ejhle, podle spotřeby plynu prostřední byt takřka netopil. tak jsme to udělali dle vyhlášky, a nájemník se dokonce ozval, že nechápe proč má něco platit, když skoro netopil. kdo je křivák?

  Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 15:16

  Promiňte, asi tomu nerozumím, on má každý byt vytápění pomocí individuálně dodávaného plynu anebo co se vlastně měří?

  Píšete: při účtování plynu jsem se letos zhrozila, neb pod střechou i v přízemí jim vycházely velký nedoplatky. a ejhle, podle spotřeby plynu prostřední byt takřka netopil

  Takže máte IRTN měřidla na radiátorech, je to tak?

  Ale podle jaké spotřeby plynu prostřední byt Netopil?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 15:58

  v domě je jeden kotel, a ten vytápí dům. každý byt má svůj měřák plynu. spotřeba prostředního bytu odpovídala spotřebě plynu pouze na ohřev vody a sám nájemník potvrdil, že netopil.

  Vložil RomanX (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 10:43

  Napsala jste:

  „Metodický pokyn k zákonu č. 67 2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015, §6 odstavec 3 má konkrétní příjemce uhradit sankci 300% průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky tak aby nedocházelo k nespravedlivému přenášení nákladů jednotlivců na ostatní uživatele. Hajzlík jakýsi, tak třeba ho potrestat!“

  Napsala jste nepravdu. Podle citovaného metodického pokynu a vyhlášky nemá konkrétní příjemce uhradit sankci 300%, nýbrž jen limit 200%, ostatní se rozdělí mezi zbylé příjemce služby.

  Takového příjemce jste označila za křiváka, protože vy jako důchodkyně sponzorujete každého, kdo přetápí nebo plýtvá teplem.

  Ve skutečnosti je tomu obvykle jinak. Vy spolu s jinými zastavujete zbytečně topení ve snaze co nejvíce ušetřit a necháváte se vytápět od stupaček procházejících bytem a okolních bytů, v nichž se topí normálně.

  Takový příjemce služby, který má smůlu, že jeho sousedi zastavují často topení, i když sám topí na předepsaných 21 až 22 stupňů, vykáže řádově vyšší počet naměřených dílků než jeho vyčuraní sousedi, protože vytápí i je. Proto při vyúčtování překročí limit 200% a musí zaplatit 200%, zbytek se rozdělí mezí zbylé uživatele služby.

  Ptám se vás, kdo je tím křivákem, soused, který topí normálně aniž by svůj byt přetápěl, nebo vy a vám podobní vyčuraní příjemci služby vytápění, kteří mají ve snaze ušetřit topení vypnuté?

  Vložil Krupp, 19. Srpen 2021 - 10:24

  Pne Bucku,
  jestliže v Metodickém pokynu k zákonu č. 67 2013 Sb. a k vyhlášce č. 269/2015 Sb. je uvedeno:
  Hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100%), bude odpovídat hodnotě 200% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1m2 jeho započitatelné podlahové plochy.

  Znamená to, že vlastník zaplatí 200% nákladu vztaženého na podlahovou plochu. S tím zbytkem je pak potřeba něco udělat a tedy se rozpočítá na další vlastníky. Je to dáno i tím, že prakticky není možno topit tak, abyste spotřeboval více než dvojnásobek tepla než ti, kteří topí „normálně“. K dvojnásobné spotřebě můžete přijít i tak, že vytápíte na „normální“ teplotu, ale máte smůlu a jednotky okolo vás netopí a zneužívají vámi produkované teplo.
  Zkuste se zamyslet i nad tím, proč by tvůrce vyhlášky stanovil hranici 200%, aby se tomu, kdo ji překročil, odečetla a pak zase přičetla. Dává vám to nějaký smysl?

  Jestliže tvůrce vyhlášky vydá metodický pokyn, kde je uvedeno, že příjemce zaplatí nanejvýš 200% a pak nějaký úředník napíše, že má zaplatit všechno, tak jedno z těch vyjádření není možno dodržet. Které z nich má podle vás menší váhu?

  A k panu Justinianovi nemá smysl se vyjadřovat. Je to zakomplexovaný chudák, který se tu předvádí. Jeho cílem je prvotně někoho urazit nebo zesměšnit a potom odpovědět. Je pravda, že jeho odpovědi mívají hlavu a patu a mýlí se minimálně. To mu ale nedává právo urážet ostatní takovým způsobem, jak se v tom on vyžívá.
   Jirka

  Vložil Justitianus, 17. Červenec 2021 - 14:45

  Překročený limit ve výši 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil.


  Nic nového. Na tuto zjevnou skutečnost upozorňuji už pěkných pár let. Namátkou:
  http://www.por­talsvj.cz/…ani-tepla-27#…
  http://www.portalsvj.cz/…ani-tepla-27#…
   http://www.portalsvj.cz/…ani-tepla-27#…

  V roce 2012 psal o téže problematice lake:
  http://www.portalsvj.cz/…-rozuctovani
  To bylo ještě za účinnosti staré vyhlášky, která stanovila horní limit na 140% průměru domu. Princip ale zůstává stejný: je třeba „potrestat“ jak nedotápění, tak i přetápění či plýtvání teplem. Dříve byly limity 60% až 140%, dnes jsou 80% až 200%.


  • Libore, napsal jste: „Důvody překročení limitů nemusí být vždy na straně uživatele bytu, nýbrž jinde (např. nesprávně stanovených korekcí či jejich úplné absence, nesprávně stanovených pravidel rozúčtování, technické záležitosti otopné soustavy apod.)“

  Jste totálně popleten Libore. Pokud snad chybí korekce, nebo jsou nesprávně stanoveny koeficienty, pak se to neřeší tím, že rozdíly z nesprávného rozúčtování dáte k úhradě ostatním příjemcům služeb!!! V tomto případě je přece vadné rozúčtování, a/nebo jsou vadná (nemravná) pravidla rozúčtování. Jediný způsob jak se toto řeší je stanovit řádně korekce, případně opravit nesprávné koeficienty, nastavit pravidla v souladu s dobrými mravy, a spočítat rozúčtování znovu.

  Kecy o „technických záležitostech otopné soustavy“ si laskavě nechejte jako pohádku pro naivní děti. Neexistují žádné technické záležitosti otopné soustavy, které by mohly samy o sobě měnit náklady na vytápění o 100 procent u jednotlivého bytu. Vzpamatujte se.

  Justitianus

  Vložil Obdivovatel (bez ověření), 17. Červenec 2021 - 17:25
  Justi, pokus se zamyslet a pak vysvětlit,
  1. Z jakého důvodu je stanovena horní hranice, když podle tvého názoru stejně překročení zaplatí, ten kdo hranici překročil?
  2. Jeden byt topí a byty okolo nikoliv. Jsou vyhřívány topícím bytem. Jeho vlastník zcela jistě překročí hranici 100%. Proč by měl překročení limitu platit?
  Jen mě mrzí, že jsi Libora málo urazil. Už jsi tu přece vysvětlil, jak to je. Tak co si to proti tobě dovolil? Do něj, napiš mu něco peprnějšího. Tvrdě do něj, tohle si přeci dovolovat nemůže. Tvůj věrný obdivovatel.
  Vložil Bucek (bez ověření), 15. Srpen 2021 - 12:07

  Odpověz si sám pokud Ti nestačí výklad MMR! Vážený pane Bučku, ano, problematika rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu není jednoduchá, výpočet je ovlivněn mnoha faktory. K Vašim otázkám: 1)Částka přesahující limit 200% průměru domu bude rozúčtována mezi ostatní vlastníky jednotek? Ne, překročený limit ve výši 200% průměru domu zaplatí pouze ten příjemce, který limit překročil. 2)Částka přesahující limit 200% průměru domu uvedená ve vyhlášce, bude odečtena od nákladů domu na vytápění ještě před začátkem rozúčtování. Ne, každý si zaplatí svou spotřebu. Ten, kdo limit překročí, zaplatí si zvýšený náklad ve výši 200% průměru. Ti, kteří budou mít spotřebu v povoleném rozmezí –20% až 100% průměru domu, zaplatí podle náměrů na měřidlech v bytě. Doufáme, že jsou Vám dotazy nyní srozumitelnější. Přejeme Vám příjemný den Informační centrum MMR

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138 e-mail: info@mmr­.cz

  Vložil Novák°° (bez ověření), 16. Srpen 2021 - 17:36

  Pane Bucek,

  reagujete na příspěvek diskutujícího „Obdivovatel“, ale oslovujete ho „pane Bučku“. Proč? Ve vláknu ani žádný příspěvek od pana Bučka nevidím.

  Citujete 2 otázky z příspěvku „obdivovatele“, přitom v příspěvku "obdivovatele jsou úplně jiné otázky. Proč?

  Vložil Obdivovatel (bez ověření), 27. Červenec 2021 - 10:48

  Justi,

  jsi nejlepší a nejchytřejší, miluji tě. Jenom jsi zapomněl odpovědět na tento problém. Uraz nás všechny, zasloužíme si to. Přeci ale není možné, aby si někdo dovolil nepatrně pochybovat o tvojí pravdě.
  Tvůj stále milující, jen někdy nepatrně pochybující.
  Obdivovatel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".