Může si SVJ dovolit dát společné prostory-mandlovna, prádelna atd. k pronájmu bez hlasování?

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 16:12 ::

Obracím se na vás s radou,jak postupovat proti SVJ, členové si pronajali rodinným příslušníkům sklepy- prádelnu,kolárnu bez hlasování a nyní sebrali mandlovnu, vyklidili ji (vyhodili mandl a ostatní věci),že si z ní udělají kancelář bez poplatků.Žádné hlasování se nekonalo!… Sepisuji celkovou stížnost s doložením hospodaření za posledních pět let a ráda bych napadla jejich pronájmy,které nebyly schváleny oficiálně. Za poslední tři roky nám rapidně stoupla elektřina ve společných prostorách,kterou platíme- zjevně za broušení,svícení v pronajatých „dílnách“ Dále ještě se vybírá poplatek 10Kč za den pověšeného prádla v sušárně- doklad o zaplacení neexistuje a nikdo nedaní.

Je možné po nich s okamžitou platností chtít ukončení jejich pronájmů, které byly uzavřeny pouze se členem výboru a nikdo o tom nevěděl? Máme 4 vchody X9 bytů. Dva prostory jsou v našem vchodě a nikdo s tím nesouhlasí primárně proto,že se nehlasovalo a také proto, že v dílně smrdí barvami a laky téměř denně do noci a větrá nám do chodby.

Předem děkuji za věcné rady

  • Společné prostory

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jarolímek F. (bez ověření), 23. Březen 2019 - 22:59

To,co jste napsal či napsala, je jen pro žalobu a následně pro kriminál!

Vložil JarekSVJ, 21. Březen 2019 - 13:41

SVJ nemůže nic, můžou pouze vlastníci – shromáždění … mrkněte se do vašich stanov… tam musí být i nějaké to psaníčko jak je to s pronájmem společných prostor… SVJ většinou nic nevlastní SVJ je většinou o správě společných služeb a správě majetku ve spoluvlastnictví…

Vložil marketice, 21. Březen 2019 - 17:02

Děkuji, stanovy jsem si vyžádala od správce, zatím nic… na justici jsou pouze staré před NOZ, A v PV jsem našla jen větu,že se o společné prostory dále stará OBD… nikdo o tom neví a prostory chybí.. Přemýšlím,jestli toto není na právníka už, když tam stále figuruje OBD, nám chodí do schránky vyúčtování do daní za společné prostory s tvrzením (jeden prostor),že peníze jdou na FO- což v účetnictví nejsou vidět…a kdyby to šlo do fondu oprav,tak bychom to přeci neměli danit my … celé je to divné… Není zde odkaz na advokáty,kteří se tím zabývají?

Vložil JaVa, 21. Březen 2019 - 17:55

Milá paní,píšete,že: „stanovy jsem si vyžádala od správce, zatím nic… ".A divíte se ,že "zatím nic“.

Začínáte totiž stavět dům od střechy a to je špatně.Nejprve si musíte ujasnit v jakém právním vztahu, jste jako vlastník jednotky s vašim „externím správcem“.Já tvrdím,že v žádném. Tudíž po něm nemůžete ani nic požadovat a on není povinen, s Vámi vůbec komunikovat.Veškeré Vámi požadované informace,týkající se správy domu a pozemku,musíte chtít pouze po právnické osobě SVJ/resp.jejím statutárním orgánu, Ve Vašem případě se jedná o výbor SVJ.Pouze s touto právnickou osobou SVJ,jste v právním vztahu a jen vůči ní a ostatním spoluvlastníkům domu, Vám nabytím jednotky v domě,vznikly zákonná práva i povinnosti.Do­poručuji Vám, se v prvé řadě soustředit na chybějící část PV.Až ji budete mít ,pak ji zde zveřejníte a dočkáte se rady ,jak dále postupovat.Mo­mentálně, je každá další diskuze a „dohady“ naprosto"jalová".

Přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

Vložil marketice, 21. Březen 2019 - 18:04

správce jsem myslela předsedu výboru SVJ, označuje se sám jako správce,tak jsem ho tak nazvala i tady… překvapuje mě,že máme externího správce OBD, nevím,za jakých okolností byl pasován do této role bez hlasování..

velmi se omlouvám

Vložil JaVa, 21. Březen 2019 - 18:42

Vždy je vhodnější nazývat věci „správnými jmény“,vyvarujete se tím problémům a dohadům.Předseda výboru SVJ je funkce.Ale určitě to není správce ,dle

" § 1190/89/2012 Sb.,

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce."

Nemusíte se stále omlouvat za svoji neznalost.Stačí když si nejprve nastudujete, co to vlastně právnická osoba SVJ je a jakými zákony, se musí všichni její členové řídit.

Zatím to totiž vypadá,že o této problematice nevíte vůbec nic a Vaše fakty nepodložené dotazy, k ničemu nepovedou!

Hezký zbytek dne.JaVa

Vložil JaVa, 20. Březen 2019 - 20:09

Milá paní.Pokud se chcete dozvědět více informací o SVJ,kterého jste zřejmě členem, zkuste si zadat:

https://portal.justice.cz/…od/uvod.aspx

a do kolonky „Veřejný rejstřík“-název subjektu nebo IČO, napište:24174211

a klikněte na „hledat“.Zcela jistě tam objevíte nejen vaše stanovy,ale i spoustu dalších informací,včetně 50-ti stránkového Prohlášení vlastníka k budově!

V tom PV, ovšem zcela chybí oddíl „C“ s názvem Určení společných částí budovy!!! To si budete muset zřejmě vyžádat na KN.

Přeji hodně klidu ke studiu.JaVa

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 20. Březen 2019 - 19:06

Jelikož zjišťuji, že patříte k členům SVJ, kteří bohužel nemají základní orientaci v problematice činnosti této právnické osoby, pak sděluji:

  • stanovy vašeho SVJ jsou k nalezení v rejstříku SVJ místně příslušného krajského soudu ve sbírce listin vašeho SVJ. Na internetu si do vyhledavače zadejte „justice.cz“ nebo „obchodní rejstřík“ a do příslušného políčka zadejte identifikační číslo vašeho SVJ. Tam by se měly objevit všechny základní údaje o vašem SVJ, jeho statutárním orgánu, …ve sbírce listin pak dokumenty, které jsou založeny u tohoto KS. Konkrétně si vyhledáte notářský zápis o ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek, jehož přílohou jsou také stanovy.
  • pokud se týká prohlášení vlastníka, tak tento dokument je založen na místně příslušném pracovišti katastrálního úřadu, kde vám dokument zpravidla na počkání okopírují za poplatek.

Oba dokumenty by měl váš výbor mít k dispozici k nahlédnutí, případně vám jej za poplatek okopírují. Záleží ovšem na ochotě a přístupu k členům SVJ, který nebývá standardně vstřícný.

Zdeněk II

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 21:21

Ano nejsem orientovaná a nestydím se za to, snažím se to napravit a zjišTuji, že členové pronajímají místnosti rodinným příslušníkům bez našeho vědomí za almužnu a nám jako vlastníkům tím škodí

Vložil JaVa, 21. Březen 2019 - 9:41

Milá paní.Vzhledem k tomu,že vašemu SVJ dělá „externího správce“ původní vlastník budovy: http://www.obdkladno.cz/ jehož předsedou a ředitelem, je stále váš bývalý předseda výboru SVJ, pan Mgr.Černý,tak si budete muset dát dvě a dvě dohromady a sama si zjistit,proč v PV ,které je k dispozici ve sbírce listin chybí oddíl „C“ = Určení společných částí budovy.Doporučuji Vám, zajít na příslušný KN a pořídit si z chybějících stránek z PV prosté kopie,což je cca.20 kč. za jednu stránku.Bez těchto dokumentů, totiž nelze určit, co je vlastně,dle Vašeho tvrzení, pronajímáno.

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil marketice, 21. Březen 2019 - 10:23

Děkuji. Takže pan Černý stále figuruje ? Měla jsem zato,že nám pouze dělají vyúčtování… Nicméně sic jsou stanovy před NOZ, dá se postupovat dle NOZ případným zřeknutím podílů a vyplacením ,když nám je přístup znemožněn? … Zkusím se nejdříve obrátit na člena, aby mi poskytnul chybějící, jinak zajdu na katastr. Moc děkuji za pomoc, mám pocit,že šťourám ve vosím hnízdě.

Vložil Zvídavý (bez ověření), 21. Březen 2019 - 18:54

Pan Černý nefiguruje. Bytové družstvo je pouze smluvním správcem a řídí se pokyny SVJ, které je odpovědnou osobou za správu.

Stanovy máte před NOZ, ale jsou nadále platné s tím, že pouze ustanovení ve stanovách odporující znění NOZ jsou neplatná.

Když píšete o členu SVJ a máte na mysli člena výboru SVJ tak to uvádějte přesně, jinak to nemusí být srozumitelné (viz i úvodní příspěvek). Členem SVJ jsou všichni vlastníci bytů včetně vás, členem výboru jsou tři zvolení vlastníci zapsaní v rejstříku tj. statutární orgán SVJ.

Na katastr nechoďte, bylo by to zbytečné, co tam chcete zjistit? Už vám bylo vysvětleno, že v domě nejsou podle katastru nebytové jednotky, což znamená, že jsou v domě jen byty a ostatní prostory jsou společnými částmi domu.

Stanovy konkrétně neřeší pronájem společných částí domu, ale je v nich uvedeno, že pravidla užívání společných částí domu patří do výlučné působnosti shromáždění. Vyžádejte si náhlednutí do smluv o pronájmu, pronájem měl být projednán na shromáždění. Zhlediska nájemců jsou smlouvy o pronájmu platné, protože je uzavřeli s legitimními zástupci SVJ. Zjistětě ze smluv, jaké obsahují lhůty a podmínky pro výpovědˇz pronájmu.

Pokud byly smlouvy uzavřeny za finančně nevýhodných podmínek pro SVJ, mohli členové výboru jednak v rozporu s péčí řádného hospodáře a v takovém případě odpovídají za škodu způsobenou SVJ dle § 159 NOZ. Můžete s dalšími vlastníky navrhnout svolání shromáždění podle § 1207
„Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.“
a na shromáždění projednat další postup (výpověď pronájmů případné navýšení nájemného na cenu obvyklou, možná odpovědnost členů výboru a shválení či zamítnutí zřízení kanceláře pro SVJ).

V případě pronájmu společných částí je zisk z pronájmu příjmem vlastníků podle spoluvlastnický podílů, takže nepřipadá v úvahu nějaké zřeknutí podílů a vyplacení. Zrovna tak při zřízení kanceláře SVJ, protože ta slouží k prospěchu celého SVJ tj. všech vlastníků. Samozřejmě zřízení kanceláře musí schválit vlastníci na shromáždění.

I v případě, že vlastníkům nebyly příjmy z pronájmu vyplaceny, ale byly vloženy do tzv. fondu oprav, musí SVJ vystavit vlastníkům potvrzení, aby si je vlastníci případně zdanili, ptotože i v takovém případě jde o příjmy vlastníků.

Vložil marketice, 21. Březen 2019 - 20:19

Zvídavý a můžete mi říct,jak je možné, že o kanceláři musíme hlasovat a před třemi lety jsme nehlasovali,když se z prádelny stal výrobní prostor pro lodičky.

Vložil Zvídavý (bez ověření), 22. Březen 2019 - 18:48

Pokud členové výboru nerespektují stanovy či jiné zákonné předpisy, musí se ozvat vlastníci, požadovat vysvětlení a nápravu. To jste měli učinit už před těmi třemi roky.

Pokud to nepomůže, dejte podnět ke svolání shromáždění vlastníků způsobem, jež jsem už uvedl v předchozím příspěvku. Shromáždění vlastníků je nejvyšším orgánem SVJ a členové výboru jsou povinni řídit se přijatými usneseními. Pokud tak členové výboru neučiní a budou jednat nadále v rozporu se stanovami a předpisy, je třeba je odvolat a zvolit si nové členy výboru. Pokud to není průchodné, protože je to ostatním vlastníkům lhostejné, nezbývá než požádat o radu nějakého advokáta.

Vložil marketice, 22. Březen 2019 - 19:52

Ano to jsem měla již před třemi lety, ale nějak byly jiné životní události, které mi dávají zabrat denně od rána do noci (což není omluva a neměla jsem páru,že nějaké stanovy existují), ale pořád lepší pozdě než nikdy. Pár nás už je, ale třeba naše stará sousedka cokoliv odmítá se slzami v očích, že se bojí,cokoliv dělat, že by chtěla klidně dožít a nemít problémy a bát se,aby někdo nezaútočil (v minulosti na ní nájemník sklepních prostor podnapilý hrubě řval,co si dovoluje na něj stěžovat,protože poslala dopis na OBD,věřila,že jako externí správce se jí zastanou.).. Už jen její slzy mě přesvědčily, že ač jsem pro někoho nevzdělaný případ pro chocholouška, či tupec,který by se měl vzdělávat, tak se budu snažit to dotáhnout do zdárného konce pro nás i naše staré sousedy. Vašich rad si cením, děkuji .

Vložil JaVa, 21. Březen 2019 - 19:22

Pane „Zvídavý“,vše co jste napsal je v pořádku,jen si dovoluji nesouhlasit s tímto odstavcem:

„Na katastr nechoďte, bylo by to zbytečné, co tam chcete zjistit? Už vám bylo vysvětleno, že v domě nejsou podle katastru nebytové jednotky, což znamená, že jsou v domě jen byty a ostatní prostory jsou společnými částmi domu.“

Pokud není zcela jasné,co vlastně patří do „společných částí domu a pozemku“ a to zatím není,pak nemůžete tvrdit,co tyto společné části jsou,kde jsou umístěny, k jakému účelu byly původně stavebně určeny a k jakému účelu, jsou dnes „někým“ pronajímány. Těch 50 kč. za dvě stránky, paní zcela jistě nezruinují.Naopak bude mít v rukou písemnou dokumentaci, kterou může vůči „pronajímateli“ argumentovat o jaké společné části domu se jedná.Že by se regulérní cestou dostala,dle mého soudu, k neexistujícím smlouvám o pronájmu"ne­existujících" společných částí domu, hodně pochybuji.Její zatímní vědomosti o dění v SVJ,mě o tom tedy nepřesvědčily!

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil marketice, 22. Březen 2019 - 10:16

Dobrý den, na katastru také nedohledali PV oddíl „C“ a předseda reagoval na vydání stanov emailem : „na Vaše požadavky odpovím až po projednání na schůzce výboru SVJ, tj. do 30. 3. 2019.“

Jak máme tedy dál postupovat? Předat rovnou celou věc advokátovi?

Vložil JaVa, 22. Březen 2019 - 12:30

Máte z KN písemně,že ve vašem Prohlášení vlastníka k budově, tato část, pod písmenem „C“, zcela chybí?V „PV“je jasně uvedena velikost těchto společných částí domu,Je to 828,2 m2. Na správu,údržbu a opravy těchto společných částí domu, je povinen každý vlastník jednotky měsíčně přispívat, dle velikosti svého podílu.

Zkuste si ofotit z původní stavební dokumentace,ty společné části o kterých tvrdíte,že je někdo pronajímá.Jak jste se dostala k informaci,že společné části vašeho domu má ve své správě původní vlastník domu?

Zkuste si pročíst ,co má prohlášení vlastníka k budově obsahovat a jak je možné odstranit jeho vady.Viz.§ 1166 až 1169.z.č.89/2012 Sb­.,

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Přeji hezký den.JaVa

Vložil marketice, 22. Březen 2019 - 13:22

Písemně to nemám,dnes je otevřena pouze podatelna, ale paní to se mnou po telefonu dohledávala, a s udivením nenašla. Zajedu si pro písemné potvrzení hned v pondělí. V původních stanovách v rejstříku je to špatně čitelné,ale mám zato,že jsem četla tam, že se stará OBD o společné prostory. Nové stanovy nemám, předseda výboru mi je odmítá vydat,dokud nebudou mít ti tři členové schůzi a nevím,kde jinde bych je mohla ještě získat.
Jsem přesvědčena, že stanovy budou řešit právě na této schůzi a zařadí to na listinu z nějakých společných dřívějších schůzí, jelikož nejsou nikde veřejně evidovány a informace o nich z nástěnky zmizí hned,co se schůze koná. mě samotnou tedy nenapadlo si dělat kopie, důvěřovala jsem jim.
Zvažuji, že na celou věc najdu advokáta, lze totiž předpokládat, že předseda výboru se se vším radí právě s ředitelem OBD, panem Černým, jsou dobří přátelé a má stále kupodivu přehled o dění v tomto domě i o každé mé ústní stížnosti směřované na předsedu.

Vložil bucek (bez ověření), 24. Březen 2019 - 16:12

„marketice“,chtějte vidět kopii prvního Prohlášení vlastníka k budově:j.č. 203-Va 3959/99 ze dne 19.1.2000 s práv­ními účinky ode dne 10.11.1999.

OPD

Vložil JaVa, 22. Březen 2019 - 14:59

Milá paní.Zatím žádného advokáta nehledejte.Raději se soustřeďte na to,co jde dohledat.Zadáním vašeho IČO na Justice.cz se dostanete do Sbírky listin.V ní si najděte:

S 13062/SL16/MSPH účetní závěrka [2017] příloha

V této příloze, se m.j. píše o odměně členům orgánů družstva,:) ve výši 29 880 kč. a o nějakém počtu 8 (místo 38) vlastníků něčeho blíže neurčeného.:)I na to, by jste měla od vašeho „výboru“ dostat písemnou odpověď.Oni totiž zřejmě podepíší všechno ,co je jim „externím správcem“ předloženo. Nebo Vy snad víte, za co by měli „členové nějakého orgánu družstva“ brát tuto odměnu?

Přeji Vám hezký den.JaVa

Vložil marketice, 22. Březen 2019 - 15:23

Už si to tisknu. OBD nám zasílá roční vyúčtování stále, externí firmu nemáme. Ale ve vyúčtování máme za to poplatek zahrnut z našich záloh, opravdu netuším,co je 8 .. Nikde tam nevidím ten údajný příspěvek do fondu oprav nájemníkem.

Vložil JaVa, 23. Březen 2019 - 8:52

„marketice“,ex­terního správce zřejmě máte a účetnictví vašemu SVJ, dělá na základě smluvního vztahu, „OBD“.Máte kopie těchto smluv,nebo zápis ze shromáždění,na kterém jste si je schválili s tím,že vám účetnictví a možná i „vlastní správu“, bude dělat „OBD“?

Jak vypadá váš měsíční předpis plateb a kdo je pod ním podepsaný?Má vaše SVJ samostatný bankovní účet?Komu vlastně své peníze posíláte?

Přeji vám hezký den.JaVa

Vložil bucek (bez ověření), 22. Březen 2019 - 17:06

Dámo,Vaše příspěvky a reakce na „spamera JaVa“,jsou ukázkovým příkladem toho,jaké znalosti o svém majetku,má většina majitelů bytů.Raději toho už nechte a běžte se někam učit.

OBD

Vložil marketice, 22. Březen 2019 - 19:27

Vždyť ano, předávám proto právnímu zástupci , který rozumí problematice. A propo naproti majitelé bytů,kde budovu spravuje OBD, také hodlají jít do boje… Zřejmě to dokonalé OBD s lidmi „cvičí“ všude možně.

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 20. Březen 2019 - 17:26

Marketice, příspěvek je poněkud nejasný, ale pokusím se reagovat. Především vycházím z předpokladu, že uvedené sklepní prostory a místnosti v bytovém domě spravovaném vaším SVJ, jsou společnými prostory a nikoliv prostory nebytovými. Když prostudujete dokument prohlášení vlastníka, tak tam naleznete uvedené místnosti a prostory začleněné ve společných částech budovy, jak je rozdělil její původní vlastník. Jelikož spoluvlastnický podíl na společných částech budovy má každý z vlastníků a spoluvlastníků v domě, pak bez souhlasu všech dotčených vlastníků, což je 100%, nelze nakládat se společnými prostory nebo jednotlivými místnostmi v nich, v rozporu s jejich určením a současně nelze omezovat kohokoli ze spoluvlastníků v jeho právu na jejich užívání. Pokud se SVJ rozhodne některé místnosti začleněné ve společných částech budovy užívat jinak, než je určeno v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu, pak je k tomu zapotřebí nejprve souhlas místně příslušného stavebního úřadu ke změně charakteru užívání konkrétních vymezených společných částí budovy a zajistit požadavky, které stavební úřad stanoví.

Zcela určitě mezi obvyklé užívání kterékoli části společných prostor v bytovém domě nebude možnost zřízení provozoven, které by svou činností narušovaly užívání bytového domu jeho obyvatelům nad míru obvyklou. Pokud bude SVJ rozhodovat, komu a za jakých podmínek bude místnosti ve společných částech budovy pronajímat, musí mít zcela jasno v řadě otázek, protože tou první je zrovna spravedlivé a transparentní posouzení a výběr možných zájemců o pronájem, přičemž zbylým spoluvlastníkům jednotek v domě náleží kompenzace za postoupení práva užívání uvedených prostor k pronájmu, zpravidla ve výši nájemného v místě a čase obvyklém. Jelikož v místnostech určených k pronájmu není možno užívat nekontrolovaně elektřinu, teplo k vytápění těchto prostor, případně pitnou či teplou vodu, předpokládá se, že SVJ má stanoveny podmínky, při jejichž respektování bude možno místnosti pronajmout na základě příslušné písemné smlouvy, kde budou krom jiného sankce, za případné porušení podmínek pronájmu, včetně jeho okamžitého ukončení, při jejich hrubém porušení.

Jestliže z původního vybavení domu, dochází k odstranění jakéhokoli stroje (mandl, pračka, ždímačka, …) či vybavení (pozinkovaná vana pro namáčení prádla, kameninová vana), je nezbytné po jejich demontáži a odprodeji provést zaúčtování přijatých finančních prostředků ve prospěch všech spoluvlastníků. Nelze toto chápat tak, že s majetkem spoluvlastníků lze nakládat bez jejich vědomí a souhlasu, jak se kdo domnívá, neboť zde může velmi rychle dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Není vše tak jednoduché, jak se na první pohled může jevit. A že se ve statutárních orgánech některých SVJ vyskytují nejrůznější „dobrodruzi“, o tom se nemusíme přesvědčovat. Také v tomto případě se vyplatí: nejméně dvakrát měř a jednou řež!

Zdeněk II

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 18:12

Bohužel dokument prohlášení vlastníka nemám a ani si nejsem zcela jista, zda jsem ho měla. V kupní smlouvě máme podíl na společných prostorách všech vchodů. Domovní řád hovoří o užívání společných prostor,ale na nástěnce je papír o placení sušárny-jako nebytový prostor. Zřejmě nikdo neví,co to doopravdy je.

Našla jsem smlouvu o zajišťování správy společných částí domu ještě,když to spravovalo OBD ..(od roku 2015 již. pouze vlastníci a novou smlouvu nemám).

Jeden člen SVJ zvolený není majitelem bytu, pouze manžel,kdy nefiguruje v katastru. Je toto možné?

Vložil Pavel, 20. Březen 2019 - 19:26

Marketice,

nečlen samozřejmě může být ve voleném orgánu SVJ. Žádný zákaz v žádném zákoně nenajdete.

Pouze kdyby byl zákaz ve stanovách, tak ve voleném orgánu nesmí být.

Hezký den!

Pavel

Vložil .. (bez ověření), 20. Březen 2019 - 18:27

Co říká domovní řád a co máte v kupní smlouvě není podstatné. Podstatné je, co je zapsané v Katastru. Podívejte se do Katastru, jak je sušárna zapsaná. Může to být nebytová jednotka samostatně nebo ještě možná společně i s nějakou další místností. Pak se podívejte, komu tato nebytová jednotka patří, pokud to je skutečně nebytová jednotka. Voleným členem výboru může být i nevlastník, musíte to ovšem mít ve stanovách.

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 18:47

Promiňte, připadám si opravdu hloupě, ale stanovy nám nikde nevisí a ani jsem netušila do včera,že nějaké jsou. Ty mám vyžádat od výboru? A v katastru mi přijde,že nejsou žádné údaje, nebo neumím hledat

Vložil .. (bez ověření), 20. Březen 2019 - 19:03

To spíše neumíte hledat. Dáte si do Google Nahlížení do katastru nemovitosí, zvolíte si vyhledat stavbu, zadáte obec, část obce a číslo. Dáte vyhledat, naběhne váš dům a tam uvidíte napsané všechny jednotky. Nebytové jednotky mají jiné číslo, ne 1, 2, atd. Když rozkliknete jednotku, objeví se její majitel. Tam zjistíte, kdo vlastní nebytovou jednotku, pokud tam nějaká je.

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:23

Máme podíl na společných částech,ale definovány nejsou. Tudíž, jsou všechny prostory společné ?

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:15

No neumím… vidím jen vlastníky bytových jednotek dle čp a čísla bytu … Stochov 404 +405+406+407 a čísla bytů :/.. popravdě ani Marushka mi nefunguje, místo informací mám jen otazníky

Vložil Pavel, 20. Březen 2019 - 19:23

Marketice,

v KN Stochov s č.p. 404 jsou uvedeny pouze bytové jednotky. Z toho vyplývá, že různé prádelny, sušárny atd. jsou společnými částmi domu.

Společné části domu sice může SVJ pronajmout, ale příjem z nájmu nepatří SVJ ale všem členům SVJ.

Zda mohla být uzavřena nájemní smlouva bez odsouhlasení na shromáždění nebo nikoliv, to záleží na stanovách.

Jak už psal Zdenek II nejdříve si zajistěte stanovy a Prohlášení vlastníka. Kolika lidem vadí současné „hospodaření“? Pokud budete sama, tak moc šancí na změnu nemáte. To by chtělo vyměnit výbor.

Hezký den!

Pavel

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:39

Pavle ještě se zeptám, smlouva o zajištění správy společenských prostor částí domu ve smyslu zákona č. 72/94 Sb. nestačí? Mluvila jsem se sousedy a při přechodu z OBD na SVJ nikdo nic nedostal. Jsou to čtyři roky, pamatovali by si to někteří určitě. Popravdě si přijdeme podvedeni,že si mohou pronajímat prostory bez našeho vědomí a omezí nám přístup.

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:28

Děkuji Pavle, stanovy si vyžádám, k dispozici je veřejně nemáme na nástěnce a ani jsem netušila,že nějaké jsou… Jeden platí pronájem,ale dává to do fondu oprav a my si nic neodsouhlasili. No našemu vchodu se nelíbí pronájem bez odsouhlasení, je cítit smrad po celé chodbě a vadí nám,že nemůžeme již místnost využívat.

Vložil Jan77 (bez ověření), 20. Březen 2019 - 19:37

Stanovy by měly být ve sbírce listin v rejstříku SVJ. Vyhledejte své SVJ na www.justice.cz a tam by to mělo být.

Ještě poznámka k pronájmu – i pokud se použije výtěžek pronájmu do „fondu oprav“, nezbavuje to vlastníky povinnosti příjem zdanit.

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:55

No je to naskenované hodně špatně, nelze přečíst

Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 19:43

děkuji, našla jsem, snad z toho něco vyčtu… Jen jsem zahlédla jméno Račoková- u nás pěkně zkorumpovaná žena… bude to veselé čtení

Vložil Petr, 21. Březen 2019 - 18:31

Sepište srozumitelně vaše problémy a pošlete dotaz na portalobydleni.cz (tuším že info@portaloby­dleni.cz).

Tam odpovídají právníci, i když to nezaručuje, že lépe než zde na fóru. Už tam také byl dotaz na kontrolu hospodaření SVJ státním orgánem. Vik klik Poradna, klik Společenství vlastníků. Je to dotaz zhruba č. 120 seshora.

Vložil marketice, 21. Březen 2019 - 20:09

děkuji za vaši reakci.

Vložil Petr, 22. Březen 2019 - 18:27

Stanovy by přeci mělo schvalovat shromáždění. Viz NOZ § 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. změna stanov,
  2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  • – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pokud se něco schvaluje, tak jste měli dostat všichni návrh stanov, o kterém byste jednali a hlasovali. Problém je, že nikde asi není zakotveno, že konečné stanovy dostane každý nebo jsou k dispozici jen k nahlédnutí (obvyklé tvrzení některých výborů).

Jak jsou na tom se stanovami a zájmem o ně ostatní členové ?

O stanovách viz NOZ

§ 221

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Dle § 1200

(2) Stanovy obsahují alespoň

  1. členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  2. pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  3. pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

(3) Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství … .

  • – – – – – – – – – – – – – –

Takže se dá snad dovodit, že když stanovy obsahují (viz výše), tak by je měl mít každý člen spolku.

Už se tu myslím debatovalo (těžko se to dohledává), do kterého dne po schválení by měly být stanovy na rejstříku.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".