Lze přenést rozdíl ze starých vyúčtování přenést do v.s. 2020?

Vložil Pernode (bez ověření), 4. Březen 2021 - 22:55 ::

Dobrý den.

V průběhu roku 2020 byla externím předsedou zaslána vyúčtování služeb za 2018 a 2019. Za roky 2018 a 2019 byly několika bytům chybně započítány zálohové platby. Některým bylo započítáno ve v.s. 2018 a v.s. 2019 více než skutečně uhradili. Některým bytům zase na zálohových platbách méně než skutečně uhradili. Tzn. logicky výsledky jejich vyúčtování služeb, výše přeplatků a nedoplatků u těchto bytů jsou chybné. Externí předseda SVJ zatím přeplatky vlastníkům za uvedené roky neposlal a ani neřešil – neupomínal nedoplatky za v.s. 2018 a 2019.

 1. Lze rozdíl v chybně započítaných zálohách u několika bytů zohlednit v následujícím vyúčtováním služeb, tzn. v nadcházejícím vyúčtování za rok 2020?
 2. Nehrozí již promlčení v případě možnosti vymáhat nedoplatky ze strany SVJ vůči bytům – vlastníkům s nedoplatky za vyúčtování služeb za 2018 a 2019?

Pokud pak dle jakého zákona a paragrafu?

Děkuji za odpověďi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AndyB (bez ověření), 9. Březen 2021 - 19:14

  Co znamená zkratka v.s.?

  Vložil speta (bez ověření), 6. Březen 2021 - 1:24

  Účetně lze provést, do vyúčtování za rok 2020 zohledníte rozdíly bytům s vadnými vyúčtováními za roky 2018 a 2019. V našem SV nastala před třemi lety podobná situace. Zaslali nám vyúčtování až v říjnu. Jeden vlastník reklamoval jeho vyúčtování, měl chybně zahrnuté zálohy, uvedli mu méně než zaplatil. Když správce nereagoval, informoval soused o chybě ostatní vlastníky, jsme malý dům 10 bytů, máme na sebe kontakty. Jedna pečlivá vlastnice si pak nechala zaslat od správce vyúčtování všech, taky o vyúčtování ostatních žádala dost po 30ti denní lhůtě. Našla chyby u dalších dvou bytů, ty měli ale započítáno na zálohách víc než fakticky zaplatili…Tyto dva byty jejich vyúčtování nereklamovali…Jes­tli o chybě v jejich prospěch věděli, netuším, každopádně by bylo poškozené SV, kdyby se jim zaplatili chybně spočítané přeplatky. Vlastnice pak správci a účetní oznámila, kde je chyba, ať vyúčtování i u těch dvou opraví a CHYBNĚ vysoké přeplatky jim zatím neposílají. A správce tu opravu tehdy protáhl do dalšího vyúčtování a až v něm těm dvěma vše správně vypočítali.

  Vložil . (bez ověření), 6. Březen 2021 - 7:34

  Správce dostává odměnu, má pracovat tak,aby nedocházelo k tomu, co popisujete. No jo, když se nechcete starat, tak máte správce.

  Vložil Misme, 5. Březen 2021 - 19:46

  V případě, že jste nestihli reklamační lhůtu dle ZoSl, můžete podle mého názoru „využít“ institutu bezdůvodného obohacení, zde na portále více např. na http://www.portalsvj.cz/…t-nedoplatku#…

  Vložil Hradil (bez ověření), 6. Březen 2021 - 6:08

  „V případě, že jste nestihli reklamační lhůtu dle ZoSl“ (Vložil Misme, 5. Březen 2021 – 19:46)

  Soud se námitkami/reklamací nezabývá. Soud nezkoumá, zda byly či nebyly podány námitky/reklamace, jaký byl obsah námitek/reklamace, zda námitky/reklamace byly podány v lhůtě, zda námitky/reklamace byly či nebyly vyřízeny, zda byly vyřízeny ve lhůtě.

  Výsledek vyřízení námitek/reklamace soud zajímá pouze tehdy, pokud je jeho výsledkem nové (upravené) vyúčtování služeb. Přesněji, pokud je zde nové (upravené) vyúčtování služeb vedle původního vyúčtování služeb, tak soud se zabývá (i) tímto novým vyúčtování služeb (nebo novými vyúčtováními služeb, pokud je jich více), ale přitom soud nezajímá, zda toto nové vyúčtování služeb (nebo více vyúčtování služeb) je či není vysledkem námitek/reklamace podaných příjemcem služeb. (Poskytovatel služeb může vyhotovit opravné vyúčtování služeb i bez námitek/reklamace ze strany příjemců služeb, na základě jiné skutečnosti, třeba na základě podnětu třetí osoby, nebo na základě vlastního uvážení, a to i opakovaně).

  Soud zajímá a co soud zkoumá, je, zda tu je či není vyúčtování služeb, kolik je takových vyúčtování služeb a zda vyúčtování služeb je či není správné, zda vyúčtování splňuje zákonem stanovené požadavky, je srozumitelné, přehledné, úplné a je číselně (početně) správně a je v souladu s primárními účetními doklady a s účetními záznamy v účetnictví. Podle toho soud rozhodne: Je-li vyúčtování služeb správné a příjemci služeb bylo doručeno, rozhodne, že tu je povinnost toto vyúčtování služeb (nebo doplatek z něho plynoucí) uhradit. Není-li správné a nebo nebylo doručeno, rozhodne, že tu povinnost toto vyúčtování služeb (nebo doplatek z něho plynoucí) uhradit není, a to ani z části (tj. v případě nesprávného vyúčtování zde není povinosti hradit ani tu část vyúčtování, která je správná. Povinnost hradit v takovém případě nastane teprve po správném (opravném, tj. druhém, třetím …) vyúčtování služeb). Toto je kontantní ustálený postup soudů v ČR. Judikáty zde byly opakovaně označeny.

  (Uvedené se týká vyúčtování plnění spojených nebo souvisejících s užíváním bytu (služeb) podle § 1181 občanského zákoníku. V případě příspěvku podle § 1180 občanského zákoníku na správu soudy rozhodují odlišně.)

  Vložil Misme, 6. Březen 2021 - 8:27

  Proč hned soud? Ten by snad měl být, podle mého názoru, až posledním pokusem o řešení. Tím spíše, že nejde o nejrychlejší a už vůbec ne nejlevnější pokus. Na tom vážně ;-) vydělají všichni! Ale je na každém, aby si cestu řešení vybral.

  Vložil Soudil (bez ověření), 6. Březen 2021 - 8:54

  „Proč hned soud?“ (Vložil Misme, 6. Březen 2021 – 8:27)

  To je otázka položená na nesprávném místě, protože zde nikdo nepsal o soudu hned. Odpovím tedy na jinou otázku, která je na místě:

  „Proč se zabývat soudním výkladem práva?“

  Protože soud právo vykládat může a také právo vykládá a má konečné slovo. Právo lze vykládat různým způsobem, což je ostatně patrné i na tomto diskusním foru a nakonec i v literatuře, i odborné. Člověk s průměrným rozumem ovšem soudní názor respektuje, a to i v přídě, že se mu takový názor nelíbí, nebo že zastává názor jiný (klidně i lepší).

  Je lepší mít jeden závazný výklad a ten dodržovat (byť třeba ne nejlepší ani bezchybný) než více různých výkladů.

  S vyúčtováním služeb je již (naštěstí) jasno, soudní názor je jednotný a ustálený, soudy tento názor nyní přejímají (opisují) a ani se nesnaží o výklad jiný. Jiný výklad neobstojí.

  Nikdo zde nepsal, že se máte hned obracet na soud.

  Vložil Misme, 6. Březen 2021 - 9:03

  A jak tenhle váš soukromý názor pod oběma nicky souvisí s dotazem zakladatele vlákna?

  Vložil anonymouse (bez ověření), 6. Březen 2021 - 9:40

  Jestli je pro Vás nepřekonatelnou překážkou názor soudu, tak se můžete i nadále řídit svojí lidovou tvořivostí. „Šedá je teorie, zelený strom života“

  Vložil Misme, 6. Březen 2021 - 10:15

  Osobní invektiva ukazuje, že věcné argumenty vám došly. Oháníte se názorem soudu, ale ten jste přece neuvedl. To, co považujete za názor soudu, předpokládám, že je to to, co jste sepsal Hradile výše, je právě ta lidová tvořivost.

  Howgh!

  Vložil Justitianus, 6. Březen 2021 - 11:25

  Pan Hradil to napsal naprosto správně. Jen doplním: nejedná se pouze o „názor soudu“, jak se nesprávně vyjádřila Misme. Jedná se o konstantní judikaturu. To je ovšem jiná liga než pouhý jeden názor jednoho soudu. Pan Hradil na to správně upozornil.

  Misme jako by nechápala základní věc: K tomu, aby bylo možno vyhnout se soudnímu sporu je napřed třeba odhadnout jaké by byly v takovém sporu případné šance obou stran. A k tomu je právě neocenitelnou pomůckou konstantní judikatura o tom co je řádné a neřádné vyúčtování.

  Teprve až si zjistím jak bych (pravděpodobně) dopadl u soudu, mohu stanovit vlastní vyjednávací pozici a strategii. Pak mohu mimosoudně zatlačit na druhou stranu a klást jí své podmínky.


  Misme se zmýlila v příspěvku S kulometem na mouchu (Vložil Misme, 6. Březen 2021 – 8:27). Nesprávně radila tazateli aby se něčeho domáhal na základě ustanovení o bezdůvodném obohacení.

  Taková rada je nesprávná.

  SVJ se bezdůvodně neobohatilo. SVJ přijalo od vlastníka jednotky zálohy na služby, což je řádný důvod, souladný se zákonem i se stanovami. Nemůže tedy být ani řeči o nějakém „bezdůvodném obohacení“.

  Pokud by tazatel vyšel z nesprávné rady od Misme, ničeho by nedosáhl ani u SVJ, ani následně u soudu.

  Už dvakrát jsem zde napsal, že k „odblokování“ složených záloh je nutné, aby bylo provedeno vyúčtování služeb. Teprve pak přijde na řadu vypořádání přeplatků a nedoplatků – a teprve v tom okamžiku bude možné mluvit o bezdůvodném obohacení, jestliže SVJ při tomto vypořádání nevrátí přeplatek složených záloh v plné výši.

  Justitianus

  Vložil Misme, 7. Březen 2021 - 6:07

  ad názor soudu: Na názor soudu poukazoval Hradil, a to jako anonymouse (bez ověření) v čase 6. Březen 2021 – 9:40 V mé reakci se proto tohle slovní spojení objevuje návazně na Hradilův příspěvěk. Chybně je tedy Justitianus přisuzuje mně.

  ad konstantní judikatura: nadále jsem toho názoru, že to, co zde sepsal Hradil výše, je lidová tvořivost na úrovni zbožného přání příjemce služeb.

  ad mé chápání: podle názvu příspěvku není určena Justitianova úvaha zbytku světa. Z jeho formulace ale plyne, že toto opakování invektivy vůči mně je adresováno jiným a tedy míněno jako manipulace.

  ad Kulometem na mouchu: Justitianus má asi jiný ;-) „výtisk“.

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 6:28

  Pernode: píšete nám, že některým vlastníkům jednotek bylo doručeno řádné vyúčtování, někteří ale obdrželi neřádné vyúčtování. Podle konstantní judikatury platí, že neřádné vyúčtování nemá právní účinky, které jsou spojovány s řádným vyúčtováním, a nemůže tedy vyvolat splatnost částek tam uvedených.


  • Ptáte se: „Nehrozí již promlčení v případě možnosti vymáhat nedoplatky ze strany SVJ (…)?“

  Z úvodního textu plyne, že u neřádných vyúčtování dosud není známa skutečná výše přeplatků a nedoplatků. Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet. Vaše otázka je tedy předčasná. Předčasný je i Váš dotaz o jakémsi „převádění rozdílu ze starých vyúčtování“. Neexistuje dosud žádný rozdíl, protože nebyl vyčíslen v řádných vyúčtováních; proto není v účetních knihách SVJ zachycen žádný „rozdíl“ který by se mohl převádět do následujícího roku.


  Uvědomte si, že v případě řádného vyúčtování vznikl buď přeplatek, nebo nedoplatek. Ten je zanesen v účetních knihách jako závazek SVJ vůči vlastníkovi jednotky, případně jako pohledávka za vlastníkem jednotky. Nnezaniklé závazky a pohledávky se samozřejmě v účetnictví SVJ objeví znovu v účetních knihách pro následující rok. V tom je princip vedení účetnictví. O toto se stará účetní. O to se nemusíte starat Vy.

  V případě neřádného (vadného) vyúčtování nevznikl z tohoto vyúčtování žádný závazek ani pohledávka v účetnictví SVJ. SVJ vede v účetních knihách stále svůj závazek ve výši VŠECH přijatých záloh na služby od příjemců služeb. I tento závazek se samozřejmě přenáší do účetních knih následujícího roku. Závazek zanikne na základě řádného vyúčtování služeb, ve kterém bude správně vyčíslen rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečně vynaloženými náklady.


  • Ptáte se zda „[l]ze rozdíl v chybně započítaných zálohách u několika bytů zohlednit v následujícím vyúčtováním služeb“.

  Otázka je špatně položena. Neexistuje žádný „rozdíl“! SVJ může závazky a pohledávky „zohlednit“ teprve tehdy až skutečně vzniknou. To nastane v okamžiku kdy bude provedeno řádné zúčtování přijatých záloh proti vynaloženým nákladům, připadajícím na příjemce služeb.

  Jak SVJ vypořádá tyto přeplatky a nedoplatky – o tom je předčasné spekulovat. To je pouze technický detail, který může být upraven ve stanovách. Kterákoliv ze stran (jak SVJ, tak i příjemce služeb) může jednostranně provést započtení vzájemných závazků a pohledávek. To závisí pouze na projevu vůle jedné ze stran. Je zbytečné teď mudrovat o tom co v budoucnu snad udělají či neudělají jednotliví účastníci závazkového vztahu.

  Justitianus

  Vložil Pernode (bez ověření), 5. Březen 2021 - 15:26

  Děkuji za Vaši obsáhlou reakci pane Justitianusi, Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 – 6:28 

  Upřesním. Vlastníkům bylo doručeno na podzim 2020 vyúčtování za 2018 a 2019, některým vlastníkům bylo doručeno v.s. s chybou (detailně popsáno v úvodním dotazu). Vlastníci ovšem chyby předsedovi ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování nehlásili, vyúčtování tedy nereklamovali. Na chybu u některých v.s. jsem přišel až já s kolegyní. Po tom, co jsme si u předsedy vyžádali – vynutili vyúčtování pro všechny byty v SVJ, abychom mohli provést jejich kontrolu. Vyúčtování ostatních vlastníků nám zaslal až po 35 dnech.

  1 – Je na takové nereklamované vyúčtování nahlíženo jako na „neřádné“ vyúčtování („neřádné“ je dle Vašich slov) i po uplynutí doby 30 dnů k jeho reklamaci?

  2 – Skutečně u takto nereklamovaného vyúčtování platí, že? : Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet.

  3 – Platí tedy i uplynutí lhůty k reklamaci? Kterákoliv ze stran (jak SVJ, tak i příjemce služeb) může jednostranně provést započtení vzájemných závazků a pohledávek.

  4 – Lze tedy bez porušení zákona ze strany správce provést započtení závazků a pohledávek z několika chybných v.s. 2018 a v.s. 2019 v nadchá­zejícím v.s. 2020?

  Neberte mé další informace a otázky jako zpochybňování Vaší odpovědi, připadá mi, že jste zacílení dotazu pochopil jinak než bylo myšleno. Proto uvádím další otázky a upřesnění. Děkuji za pochopení.

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 19:09

  Pernode, odpovídám na Vaše doplňující čtyři dotazy.

  • „1 – Je na takové nereklamované vyúčtování nahlíženo jako na „neřádné“ vyúčtování (…) i po uplynutí doby 30 dnů k jeho reklamaci?“

  Pojem „neřádné vyúčtování“ používá konstantně Nejvyšší soud i soudy nižších stupňů. Řádnost či neřádnost vyúčtování je objektivní kategorie. Neřádné vyúčtování se nemůže stát řádným vyúčtováním jen proto, že příjemce služeb promeškal lhůtu k podání námitek.

  Pokud snad jde jen o Vaše vyúčtování (nesedí výše Vašich uhrazených záloh), pak se to nijak netýká vyúčtování dalších příjemců služeb. Můžete požadovat řádné vyúčtování, nebo jen sedět a vymáhat na SVJ pokutu (50 Kč denně, pokud nebylo ve stanovách sjednáno jinak). Ovšem SVJ zase napálí pokutu Vám, pro porušení § 8 odst. 2 zákona: nepodal jste včas námitku, i když tuto povinnost Vám ukládá zákon. Ovšemže pokuta kterou Vám uhradí SVJ bude mnohem vyšší …

  • „2 – Skutečně u takto nereklamovaného vyúčtování platí, že? : Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet.“

  Hmmmmm? Nikdy a nikde jsem nenapsal to, co jste zde uvedl. Napsal jsem jen že neexistuje žádný nedoplatek, protože u neřádného vyúčtování nenastává splatnost částek tam uvedených. Abyste mohl úspěšně vymáhat nějaký nedoplatek, muselo by existovat řádné vyúčtování se správnými částkami.

  • „3 – Platí tedy i uplynutí lhůty k reklamaci? Kterákoliv ze stran (jak SVJ, tak i příjemce služeb) může jednostranně provést započtení vzájemných závazků a pohledávek.“

  Není to úplně tak, má to háček. Nedávno jsem v jiné diskusi upozorňoval na to, že započtení je možné pouze u vzájemných pohledávek, u kterých není mezi stranami sporu ani o jejich existenci, ani o výši částek k vzájemnému započtení.

  • „4 – Lze tedy bez porušení zákona ze strany správce provést započtení závazků a pohledávek z několika chybných v.s. 2018 a v.s. 2019 v nadchá­zejícím v.s. 2020?“

  Dotaz je pro mne nesrozumitelný. Jak už jsem napsal, započtení je možné provést pokud mezi stranami není sporu o existenci vzájemných pohledávek ani o jejich výši. Pokud tvrdíte, že vyúčtování 2018 a 2019 jsou řádná a znějí na částky ve správné výši, pak máte na věc shodný názor jako SVJ a můžete obě výsledné částky započíst. Pokud však tvrdíte, že vyúčtování nejsou řádná, pak existuje mezi Vámi a SVJ rozpor. Výsledek Vašeho vyúčtování stále není znám. Není tedy co započíst.

  Justitianus

  Vložil Pernode (bez ověření), 6. Březen 2021 - 12:35

  Děkuji za Vaši detailní odpověď, viz. Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 – 19:09

  1 – o možnosti využít pokutu, pokud bylo vyúčtování doručeno pozdě vím. Ale v případě mého bytu, spočítal zálohy správce správně.

  2 – "Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet.“ Uvedeno v příspěvku:

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 – 6:28

  a konkrétně se jedná o 6 řádek v příspěvku. Uvádím jen pro upřesnění, že bylo a kde bylo Vámi uvedeno. Jinak děkuji za reakci.

  3 – prosím o odkaz přímo na diskuzi viz.

  „Nedávno jsem v jiné diskusi upozorňoval na to, že započtení je možné pouze u vzájemných pohledávek“

  Rád bych si téma nastudoval.

  4 – ano, tvrdím, že: vyúčtování nejsou řádná, pak existuje mezi Vámi a SVJ rozpor.

  Proto, že některá vyúčtování nejsou řádná jsme správci odeslali oznámení o chybných vyúčtování některých vlastníků, včetně detailního popisu kde jsou u chyby, označeno v tabulkách atd. Zatím se nevyjádřil. I proto se zde informuji na názory jiných vlastníků. V případě, že správce bude ingnorovat naše upozornění. Neprovede opravu chybných vyúčtování u několika bytů. Chtěl by vyplácet z bank. účtu SVJ několika vlastníkům vadné přeplatky a požadoval po několika vlastnících vadné nedoplatky z vyúčtování za 2018 a 2019. Chceme být připraveni na další postup.

  Vložil Justitianus, 6. Březen 2021 - 13:07

  Pernode, mám poznámku k bodu č. 2: Napsal jste skutečně něco jiného než já. Postačí když si to porovnáte:

  • Justitianus napsal: „… u neřádných vyúčtování dosud není známa skutečná výše přeplatků a nedoplatků. Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet.“
  • Pernode napsal: „Skutečně u takto nereklamovaného vyúčtování platí, že? : Promlčecí lhůta pro vymáhání nedoplatků dosud nezačala běžet.“

  Psal jsem o NEŘÁDNÉM vyúčtování. Vy jste psal o NEREKLAMOVANÉM vyúčtování. To jsou dvě odlišné věci.


  Pokud jde o pravidla pro vzájemné započtení, nechce se mi to teď hledat. Ale podstatné informace najdete v rozsudku Nejvyššího soudu 31 Cdo 684/2020 ze dne 9. 9. 2020. Zabýval se tím podrobně Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, protože bylo nutné sjednotit judikaturu. Viz např. článek autorky Anny Rozmánkové na webu advokátní kanceláře Achour & Partners, dostupné na: https://www.achourpartners.com/…y/detail/534 .

  Justitianus

  Vložil hak (bez ověření), 5. Březen 2021 - 0:11

  Za roky 2018 a 2019 byly chybně započítané zálohové platby. A to jste na to přišli až nyní? Vždyť po obdržení vyúčtování je měsíc prostor na podání reklamace. Evidence plateb se dělá na počítači a nemůže se stát, aby někomu započítali něco jinak, než uhradil. To co řešíte vůbec nechápu, to je obyčený nepořádek.

  Vložil Pernode (bez ověření), 5. Březen 2021 - 15:55

  Evidence plateb se dělá na počítači a nemůže se stát, aby někomu započítali něco jinak, než uhradil.

  To, že se evidence příchozích plateb zadávají do počítače, neznamená, že zpracovatel nemůže udělat chybu. Může zadat některé příchozí platby z výpisů z bankovního účtu SVJ opakovaně. Některé příchozí platby může v přehledech opomenout, může chybovat v zadávaných hodnotách apod. Chyby většinou nastávají při přepisování či kopírování dat z výpisů z bankovního účtu do systému zpracovatele (do jejich účetního softwaru, tabulkového procesoru apod.).

  Za roky 2018 a 2019 byly chybně započítané zálohové platby. A to jste na to přišli až nyní?

  Vyúčtování za 2018 a 2019 zaslal správce až pozdě na podzim 2020. Na chybu u některých v.s. jsem přišel až já s kolegyní později. Po tom, co jsme u předsedy požadovali a nakonec vynutili zaslat vyúčtování pro všechny byty v SVJ, abychom mohli provést jejich kontrolu. Vyúčtování ostatních vlastníků nám zaslal až po 35 dnech po tom co je rozeslal jim. Tzn. stejně po lhůtě 30 dnů. Nějaký čas ještě trvalo než nám v.s. zaslali sami vlastníci s chybami, chtěli jsme verze přímo od nich, abychom porovnali s tím co nám zaslal správce.

  To co řešíte vůbec nechápu, to je obyčený nepořádek.

  Pokud to co řešíme vůbec nechápete, pak jakou hodnotu má Vaše reakce? A nepořádek ve vyúčtováních udělal správce. Já s kolegyní jsme řadoví vlastníci, kteří chyby objevili a chtějí aby se nalezené chyby napravili, to je vše. Přeji Vám pěkný den.

  Vložil hak (bez ověření), 5. Březen 2021 - 17:59

  Já jsem nenapsal, že jste ty chyby udělali vy. Už jenom to, že vám správce obě vyúčtování zaslal až na podzim 2020 svědčí o jeho neschopnosti.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 5. Březen 2021 - 17:06

  „Vyúčtování za 2018 a 2019 zaslal správce až pozdě na podzim 2020“

  Jen pro zajímavost:-) nám sdělte přesné datum kdy jste si vlastně o to nahlížení do podkladů vyúčtování za rok 2018/2019 písemně zažádali. Stačí alespoň měsíc a rok.Jinak je celá tato debata na dvě věci na nic a na h…o.Já si typuji jaro 2020.

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 18:51
  • Pernode napsal: „Vyúčtování ostatních vlastníků nám zaslal až po 35 dnech po tom co je rozeslal jim. Tzn. stejně po lhůtě 30 dnů.“

  Pernode, když neznáte Vaše práva, tak o ně přicházíte.

  Ono je to jednoduché, když znáte zákon. Podle ustanovení § 8 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že jako příjemce služeb jste měl právo požádat o nahlédnutí do podkladů pro vyúčtování. Lhůta 30 dnů pro podání námitek se počítá teprve ode dne, kdy Vám poskytovatel služeb toto nahlédnutí umožnil.

  IGNORANTIA·IU­RIS·NON·PRÆSU­MITUR·NEC·TOLE­RATUR
  Neznalost práva se nepředpokládá, ani se netrpí.

  Justitianus

  Vložil Pernode (bez ověření), 6. Březen 2021 - 11:37

  Pane Justitianusi v mé reakci kterou v příspěvku citujete je uvedeno, že nám vyúčtování ostatních vlastníků správce „zaslal“. Tzn. správce zaslal až po 35 dnech, ale já a kolegyně jsem o vyúčtování ostatních vlastníků žádali ve lhůtě 30 dnů. Tzn. v tomto smyslu a případě jsme žádali o podklady (vyúčtování ostatních) včas. A v tomto smyslu neplatí, že bychom:„Pernode, když neznáte Vaše práva, tak o ně přicházíte.“ Uvádím jen pro upřesnění, abychom se vyhnuli nedorozuměním. Jinak přeji pěkné dopoledne, pěkně nám to svítí.

  Vložil Justitianus, 6. Březen 2021 - 11:55

  Pernode, jestliže jste požádal o podklady včas a dostal je, pak jste měl od okamžiku jejich doručení ještě plných 30 dnů času na podání námitky k Vašemu vyúčtování.

  Stále nerozumím proč jste nepodal tu námitku.

  Ty vyžádané podklady jste ale k ničemu nepotřeboval. Že vaše vyúčtování je vadné, to jste zjistil už v okamžiku kdy jste dostal vyúčtování do ruky. Bylo to zjevné z toho, že neobsahovalo správnou výši Vámi zaplacených záloh. Tato skutečnost plně postačovala k podání námitky.

  Vyúčtování ostatních příjemců služeb (ba ani nějaké další podklady) jste k ničemu nepotřeboval.

  Justitianus

  Vložil Pernode (bez ověření), 6. Březen 2021 - 13:00

  Pane Justitianusi, chyby jsou ve vyúčtování několika ostatních vlastníků. Napsáno již v úvodním dotazu. Pak několikrát ještě napsáno i v dalších příspěvcích. vyúčtování služeb je v pořádku.

  Měli jsme podezření, že správce udělá ve vyúčtováních ostatních chyby, chybu ve vyúčtování měla totiž i kolegyně. Vyúčtování ostatních jsme tedy potřebovali k tomu, abych s kolegyní zkontrolovali co jim vlastně správce odeslal – jaká vyúčtování. Jestli jim správně spočítal např. zálohové platby. Naše podezření se také potvrdilo, některé byty měli ve vyúčtováních chyby.

  O vyúčtování ostatních jsme požádali správce ve lhůtě 30 dnů. Psal jsem, že nám je zaslal po 35 dnech. Ale žádali jsme ve lhůtě 30 dnů.

  Věřím, že si již rozumíme, děkuji za pochopení.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 5. Březen 2021 - 16:10

  A nepořádek ve vyúčtováních za rok 2018 2019 udělal „správce“. Co s tím má nějaký „správce“ společného? Za správnost vyúčtování přece ručí ze zákona právnická osoba SVJ/resp. její statutární orgán. Nebo u vás je to jinak? Na podání reklamace jste měli 30 dnů po obdržení, co to řešíte až teď? Nemáte nic jiného na práci?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".