Justiho náměrné jednotky

Vložil Vodoměrka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 8:12 ::

„… jaký je rozdíl mezi jednotkou m3 (metr krychlový) podle soustavy SI na předávacím (fakturačním) vodoměru a náměrnou jednotkou na bytovém vodoměru. Pokud si k tomu otevřete novou diskusi, rád Vám to podrobně vysvětlím.“ Napsal Justitianus na http://www.portalsvj.cz/…pleni-fasady#…

Pane Justitiane,

podrobně mi to vysvětlete. Děkuji. Na Vaše přání jsem si k tomu otevřela novou diskusi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vodoměrka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 14:34

  Z diskuse je zřejmé, kde je problém: Neexistuje služba „dodávka vody do bytu“ ani služba „dodávka vody do jednotky“. To si diskutér vymyslel. Z neexistujícího pojmu potom vyvozuje nesprávné závěry. Pokud tvrdí opak, nechť uvede citaci právního předpisu.

  Vodoměry měří v m2. Odlišné názory na tom nemohou nic změnit.

  Vložil tomas 22, 29. Červenec 2020 - 17:38

  Tady už si nejsem jist ničím…

  Vložil Vodoměrka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 18:22

  „To je vtip, že?“

  Na koho byl shora citovaný dotaz? Co a proč by měl být vtip?

  Vložil Vodoměrka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 18:32

  Tomasi,

  jestli pojmem „vtip“ označujete můj překlep, pak ano, vodoměry pochopitelně měří v m3, nikoliv v m2, a nebylo to míněno jako vtip.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 10:01

  Vážená Vodoměrko, to podstatné vám už sdělil pan 25Malý. Pouze u patního (předávacího, fakturačního) vodoměru má smysl hovořit o objemu vody v m3. Podle jednotkové ceny (v Kč/m3) fakturuje dodavatel vody vodné a stočné pro dům.

  Zcela jiný případ jsou náměry bytových vodoměrů. Součet těchto náměrů se zpravidla odchyluje od náměru předávacího (fakturačního) vodoměru. Kdybyste tyto odchylky ignorovala, vyšlo by Vám, že na patě domu má 1 m3 přesně 1000 litrů, kdežto v bytech má tentýž 1 m3 možná 893 litrů, nebo třebas 1124 litrů.

  Právě proto je právním předpisem stanoveno, že jednotlivým příjemcům služeb se neúčtují m3 podle ceny dodavatele vody. Namísto toho se poměrně rozúčtuje (rozdělí) celkový náklad na službu „dodávka vody“ a „centrální poskytování teplé vody“.

  Bytové vodoměry jsou tedy pouze poměrovými měřidly k rozúčtování nákladů v Kč. Jejich náměry se proto (pro rozlišení) označují někdy „n.j.“, aby bylo jasné, že nejde o fyzikální jednotku 1 metr krychlový (1 m3).

  Justitianus

  Vložil Náměr (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 18:29

  „náměry se proto (pro rozlišení) označují někdy „n.j.“, aby bylo jasné, že nejde o fyzikální jednotku 1 metr krychlový (1 m3).“

  Místní blbečci jsou velmi zmatení.

  Vodoměr měří v m3. V čem jiném? (Pokud nejsme v USA.)

  To, že se potom pro rozúčtování použije poměr náměrů v m3 na tom nic nemění.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 23:16

  " Vodoměr měří v m3. V čem jiném? (Pokud nejsme v USA.) "

  1. jak vodoměry poznají, že jsme se přemístili „do USA“ (zřejmě: aby měřily jinak, než když „v USA“ nejsme)
   moje vodoměry a) nemají GPS b) je nevozím do USA c) ještě nikdy jsem nebyl v USA
    ANEBO
  2. v čem měří vodoměry „z USA“? (v galonech?, v kusech?, v km?)
  3. v čem měří vodoměry „v USA“? (v počtu odečítačů na km2?)

  PS: a jak to měří Korejci?
  PS: relevantní odpovědi by stály za dokument pro Prima ZOOM

  Vložil Cestovatelka (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 10:08

  „jak to měří Korejci?“

  Není zřejmé, proč se tážete zrovna na Koreu, když Korea žádný mimořádný případ nepředstavuje, ale budiž (byla jsem v Koreji čtyřikrát, po této stránce je to pro našince zcela v pohodě, z Česka je přímé spojení).

  Metrický systém se (nyní) používá již ve všech zemích s výjimku USA, Libérie a Myanmaru (dříve Barma).

  Vložil Cestovatelka (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 7:21

  „V čem měří vodoměry v USA?“

  V galonech.

  Vložil tomas 22, 31. Červenec 2020 - 8:17

  ve veličinách na které jsou stavěny, tedy přivezete-li si Váš cestovatelský vodoměr, tak v m3 :)

  (jen žert)

  Vložil Cestovatelka (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 6:55

  „ještě nikdy jsem nebyl v USA“

  Tak se tam vypravte.

  V SSSR jste byl?

  Vložil PetrT (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 14:35

  Obávám se, že patní vodoměr má cejch a bytový vodoměr má stejný cejch. V obou případech se tedy měří fyzikální veličina: metr krychlový. Předpoklad, že ten, kdo spotřeboval více vody naměřené, spotřeboval i více vody nenaměřené, je teorie, která často nemá oporu v realitě. Příklad: pomalu natékající záchod bytový vodoměr nenaměří, patní dva pomalu natékající záchody ano. Otázka: jak souvisí denní koupání jednoho vlastníka, se splachováním záchodu, dvou jiných vlastníků ? Nijak. Proč by se tedy tento vlastník měl více podílet na častějším splachování záchodů ? O spotřebě vody mimo bytové vodoměry, např. na prasklou trubku v domě, ani nemluvě, protože o tu by se měli vlastníci podělit možná dle svého spoluvlastnického podílu, ale určitě ne, dle naměřené spotřeby vody v jejich bytech. Jelikož je obecně platný zákaz bezdůvodného obohacení, pak je otázka, zda náhodou celé rozúčtování, kdy někdy je cejch fyzikální veličinou a někdy jen poměrem, není celé nezákonné.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 8:30

  Obáváte se špatně. Patní – fakturační vodoměr je daleko přesnější než (obvykle suchoběžné) vodoměry v jednotkách (které jsou navíc ještě obvykle montovány vertikálně, kde mají horší parametry).

  Viz např. http://www.bvk.cz/…potreby-vody , a tam:

  Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují, nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem drobných odběrů případně úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je zpravidla nejméně o třídu vyšší. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami hlavního vodoměru a součtem vodoměrů poměrových (bytových). Osazením vodoměru do svislé nebo jiné, než vodorovné polohy nebo náklon v ose vodoměru do stran způsobí další snížení třídy přesnosti a také tím dochází k narůstání rozdílů v naměřených hodnotách. Vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí, bez viditelného poškození.

  Vložil PetrT (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 13:28

  Můj příspěvek byl o tom, že předpoklad poměrového rozdělení, tj. že naměřená hodnota souvisí s nenaměřenou částí, je zcela chybný. Je to nesmysl a i když je to v předpisu, tak to je nesmysl pořád. Vy to nepopíráte, protože píšete o něčem zcela jiném: o nějaké přesnosti, jako byste věděl, kdo má jaké třídy přesnosti vodoměrů v bytech a jakou třídu která vodárna používá na patní. Klidně to může být i naopak, ale to je úplně jedno. Poměrové dělení spotřeby vody je nesmysl pořád zejména proto, že naměřená spotřeba nijak nesouvisí s tou nenaměřenou a ta nenaměřená je a musí být v každém domě. Samozřejmě v novém domě, kde všem rychle natékají záchody bude menší, než ve starším, kde se ventily už zanesly a záchod natéká některým 3× tak dlouho. Ti pak platí za vodu méně, i když splachují pořád stejně.

  Vložil Naopak (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 14:05

  „jako byste věděl, kdo má jaké třídy přesnosti vodoměrů v bytech a jakou třídu která vodárna používá na patní. Klidně to může být i naopak“

  Naopak to být nemůže. Třídy přesnosti jsou předepsány.

  Vložil tomas 22, 31. Červenec 2020 - 8:44

  musí splňovat ty samé parametry jako vodoměr podružný

  z hlediska zákona není rozdíl

  jen na patním se ta „kapání vody“ sečtou a proto je zachytí

  Vložil Zdeno (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 9:22

  musí splňovat ty samé parametry jako vodoměr podružný ; z hlediska zákona není rozdíl

  Ale z hlediska konstrukce je rozdíl podstatný. Pochybuji že existuje dům, kde jsou podružné vodoměry zcela stejné jako fakturační. Stejně přesné prostě nejsou. Kdysi „existovali“ třídy přesnosti vodoměrů a vodoměr musel být třídou i označen, což bylo formálně sice zrušeno, ale to opravdu neznamená, že všechny vodoměry měří „přesně“ (i když měří v limitech stanovených několika parametry). Obvyklé suchoběžné (podružné) v jednotkách jsou „o něco méně přesné“ (už jen tím, jak jsou obvykle namontovány).

  jen na patním se ta „kapání vody“ sečtou a proto je zachytí

  S tím plně souhlasím.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 14:50

  Konečně někdo se správným argumentem.Děkuji mnohokrát,že jste těm „lidumilům“ utnul tipec§

  Vložil JarekSVJ, 29. Červenec 2020 - 10:25

  Citace z našich stanov.
  Spotřební složka – spotřeba : podle hlavních fakturačních vodoměrů, kdy náměr z fakturačního vodoměru bude rozpočítán na konečné spotřebitele v bytech v poměru náměrů jejich bytových vodoměrů a případný vzniklý rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a náměrem fakturačního vodoměru je rozúčtován podle náměrů bytových vodoměrů;
  Pevná složka – roční platba podle velikosti (Qn) fakturačního vodoměru : rozúčtováno na jednotlivé vlastníky podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu

  Vložil tomas 22, 29. Červenec 2020 - 10:22

  jsou stanovenými měřidly dle zákona 505/1990 Sb. a tedy podléhají všem pravidlům pro vodoměry platným.

  Jsou to ale měřidla podružná (to je možná to slovo, které jste myslel).

  při dodávkách vody z podružných vodoměrů má odběratel úplně stejná práva jako při dodávkách vody na přímo (v případě reklamace), jen cena vody je ovlivněna případnými rozdíly mezi náměrem patního vodoměru a součtem náměru všech vodoměrů.

  zde se také rozdělí případná vody, která byla užita z kohoutku, který nemá svůj podružný vodoměr, třeba na úklid, zalévání zahrady atd… Proto se cena za 1m3 vody může mírně zvednout. Pokud se zvedá významně (20% a více) může to znamenat vadu měření v celém systému…

  vodoměry lze dle zákona použít pouze po dobu platného ověření a používání neověřených vodoměrů vede k možné pokutě od ÚNMZ.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 10:46

  Tomas22 zde navádí k porušování zákona.

  • Náklad na vodu k úklidu se musí přiřadit pod náklady služby „úklid společných prostor domu“. A má být rozúčtován podle pravidel rozúčtování této služby. S dodávkou vody do bytů to nemá nic společného.
  • Náklad na vodu k zalévání zahrady je nepochybně nákladem na správu domu a pozemku. Hradí se ze záloh na správu (tedy podle spoluvlastnických podílů). S dodávkou vody do bytů to nemá nic společného.

  Pouze pokud by šlo o nepatrné částky, bylo by možno je ponechat bez rozlišení jako náklad SVJ – právnické osoby. S dodávkou vody do bytů to nemá nic společného.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 29. Červenec 2020 - 17:35

  Pokud je podle vás porušením zákona rozpustit vodu na mytí domu bude nejlepší následující řešení

  1. Za cca 2000 nechat udělat samostatný kohout a za dalších 1000 Kč ho osazovat vodoměrem každých 5 let (počítejte s vodoměrem jež umí bránit případnému zneužití).

  Nu a tak za náklady 3000 Kč naměříme v prvních pěti letech spotřebu kolik? Kubík ročně?

  V ceně 120 Kč/rok

  Psychopat v akci…

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 19:16

  Pokud je člověk řídící se při správě cizího majetku zákony a vyhláškami psychopat,tak jak se podle vás může jmenovat „lidový všeuměl“ velící SVJ bez základního právního povědomí.Doufám,že ne předseda SVJ?

  Vložil tomas 22, 29. Červenec 2020 - 21:43

  Ale jděte, mně se tu už měsíc posmívá, že trvám na znění zákona o metrologii.

  Justitianus nepoužívá slova jako řada běžných lidí k dorozumění. Používá je jako munici již ostřeluje teď už v podstatě všechny na tomto webu

  Nečetl jsem normální odpověď Justitiana, jež by v sobě neskrývala osten posměchu urážky nebo pohrdání ačkoli jí „oblažoval“ tazatele možná prostě nebo naivní otázky, se kteréým ale nikdy před tím neměl žádný kontakt.

  Jo a ta ochrana zákonů… by asi měla začít zákonem 67/2013sb. kde se dočteme:

  § 5

  Rozúčtování nákladů na služby (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

  1. dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),

  Z čehož plyne že za 1. Existuje služba dodávka vody ač Justitiana tvrdí opak.

  2. Že dodávka vody se rozúčtování dle uvedeného klíče ovšem není zde vezeno na co se voda smí použít. Tedy i na úklid domu.

  Jako jediný zde přítomny kdo se někdy pokusil uvést znění zákona v praxi v říkám, zapomeňte na to, že by se jakýkoli soud zabýval stupidní žalobou na neplatnost vyúčtování vody protože jeden kohoutek nebyl opatřen vodoměrem.

  Notabene pokud o tomclenove svj věděli (ale i kdyby ne, ono se to přesně takto totiž v SVJ dělá. Kamrlik pro uklízečku má i přístup k vodě.

  Vložil Justitian a zákon (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 1:04

  „Vy si myslíte, že Justitianus hájí zákony?“

  Justitianus hájí zákony pouze v případě, pokud se mu zrovna hodí. To je nepřípustný přístup.

  Vložil Vodoměr (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 18:35

  Justitianus je modelový psychopat. O tom nelze pochybovat.

  Otázkou je, jak se takovým bránit. Požadavek na to, aby výdaje související se správou domu byly nutné a účelné, byl v bytovém zákoně. V občanském zákoníku takový požadavek bohužel není. Není zřejmé, zda to je úmysl, nebo opomenutí zákonádárce. Takže ano, klidně náklady 3000 Kč na rozúčtování částky 120 Kč/rok, plus každoroční náklady na odečty a výměny každých pět let.

  Vložil Krupp, 29. Červenec 2020 - 13:01

  Proboha Justiniane, zkuse někdy myslet i vlastní hlavou. Ono jde taky o to, co se vůbec vyplatí. Pokud se bavíme o domě s cca 20 byty, tak se pro úklid jedná o pár kyblíků vody, za rok je to tak kubík vody. To je přibližně stovka. Při dvaceti bytech je to pětikoruna na byt. Na osobu je to ještě míň. Kdybychom počítali teplou vodu, je to asi třikrát tolik, takže asi patnáct korun. Na měsíc je to asi jedna koruna česká na byt. To je takovéto malininké kolečko, které občas míváte v peněžence. Je přeci úplně jedno, jestli se ta částka rozdělí podle počtu osob, podle náměru bytových vodoměrů, nebo podle majetkového podílu. Rozdíl bude tak padesátník. Pro něj jsme už platidlo před pár lety zrušili. A vy jste o tom napsal už asi patnáct stran. Stojí vás to vůbec za to? Nemohl byste si ego honit nějak jinak? Jirka

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 16:00

  Pane Kruppe,

  (1) NAPŘED si musíte přiznat, že voda se v domě může využívat i k jinému účel než je poskytování služby „dodávka vody“ a „centralizované poskytování teplé vody“ podle zákona č. 67/2013 Sb..

  (2) TEPRVE PAK, až si tuto skutečnost přiznáte a vyjdete z ní, můžete teprve začít kvalifikovaně odhadovat její spotřebu k jinému účelu. A až tento domácí úkol splníte, můžete teprve začít uvažovat o tom, zda vodu pro jiný účel rozúčtujete v souladu s tímto účelem, nebo zda ten náklad prostě zanedbáte (protože se ukázalo, že nestojí za to se tím zabývat, viz transaction costs).

  Místní blbečci odmítají připustit, že napřed musí být (1), pak teprve je možné učinit rozhodnutí podle (2).

  Napřed musím vědět co se v domě děje, pak teprve mohu rozhodovat zda se to dá zanedbat nebo ne. Většina statutárů ovšem netuší co se v domě děje, protože služby jim rozúčtuje smluvní správce a oni ani netuší jak. Vědí jen „že se to takhle dělalo vždycky“.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 29. Červenec 2020 - 16:56

  Justiniane, děkuji za poučení. Máte pravdu ale se spotřebou vody v domě je to skoro pokaždé naprosto marginální problém. Ať už je to pro úklid, pro zateplení, a většinou i zalévání a něco podobného. Pokud problém stojí za úvahu, měla by o řešení rozhodnout většina vlastníků na schůzi. Věnovat tomu hodiny tady považuji za hloupost. Jirka

  Vložil anonymouse (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 13:35

  „Je přeci úplně jedno, jestli se ta částka rozdělí podle počtu osob,“

  Víš co je jedno.Když strčíš dva prsty do medu a oblízneš ten nebo ten!

  Vložil Zdeno (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 13:17

  Souhlasím.

  Čistě s formálního, právního a účetního hlediska má Justitianus pravdu a opravdu „by se mělo“ postupovat jak uvádí. Jenom je to hodně (a zbytečně) komplikované.

  Z praktického hlediska je to naprosto zbytečné to takto komplikovaně řešit a rozdíly budou minimální (haléřové). Navíc pokud na místech odběru „společné“ vody není vodoměr (jakože obvykle fakt není), tak k čemu odhadovat spotřebu na mytí podlah, zalévání trávníku a přiřazovat to k odpovídajícím položkám… Opravdu to za to nestojí.

  Jediné, co je potřeba uhlídat je to, aby si z odběrných míst „společné“ vody nebral vodu nějaký vlastník jednotky pro svou potřebu – pak by se obohacoval na úkor ostatních.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 13:40

  „by se mělo“ postupovat

  Jenže žijeme v Česku a tu platí,že dokud tě nechytí tak si můžeš dělat ,co chceš.Třeba i účtovat „vodu“, podle velikosti svojí „pípy“.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 13:48

  Ne, nemluvím o nějakém „pokoutním“ způsobu rozúčtování vody, že „dokud tě nechytí tak si můžeš dělat, co chceš“.

  Přečtěte si příspěvek od 25Malý: http://www.portalsvj.cz/…rne-jednotky#… .

  Tam je uveden běžný způsob rozúčtování, se kterým opravdu není problém a rozdíl proti tomu, jak „by se to správně mělo“ (jak popisuje Justitianus) bude minimální – samozřejmě to platí za běžných / obvyklých spotřeb, pokud je snad SVJ které má při domě (své) golfové hřiště a zalévá to denně několika kubíky vody, tak je situace trochu jiná :)

  Vložil anonymouse (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 14:43

  Je ti zřejmě jedno, jestli jezdíš „olačkách“ nebo na pneumatikách s dostatečným vzorkem, ale pouze do té doby než se staneš účastníkem dopravní nehody nebo tě zastaví silniční kontrola:-)

  Vložil Zdeno (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 16:41

  Obávám se, že je marná snaha vám to „vysvětlovat“, ale když už padl ten příměr s dopravou, tak bych to řekl takto: vykašlat se na „korektní“ přiřazení nákladů při obvyklé (téměř zanedbatelné) spotřebě vody společenstvím (např. na mytí podlah v rámci úklidu domu) je asi jako ve městě s povolenou max.rychlostí 50 km/h jet rychlostí 51 km/h. Ano, porušuji tím zákon – a dopouštím se přestupku, ale bagatelního a nikdo ho řešit ani mě za to pokutovat nebude (nepočítám chvilkový stav, kdy mohla začít měřit rychlost městská policie, víme co se pak dělo… ale to již také přestalo).

  Vložil Justitianus, 30. Červenec 2020 - 0:58

  Pane Zdeno, když už jste použil ten příměr s dopravou:

  • NAPŘED si řidič musí uvědomit a přiznat, že v obci je stanovena maximální rychlost! To je fakt, který nemůže nijak okecat.
  • TEPRVE PAK se svobodně rozhodne, zda bude zákon dodržovat, nebo zákon poruší a šlápne na plyn (s určitým rizikem, kterého si je vědom).

  Stejné je to v této diskusi: Já přece neříkám nic jiného, než to, že existuje zákon ohledně rozúčtování služeb. A v souladu s tímto zákonem není přípustné rozúčtovat jako službu „dodávka vody“ ten náklad, který by se měl přiřadit a rozúčtovat úplně jinak (například jako náklad na správu domu, nebo náklad na službu úklid společných prostor, nebo náklad který si vlastník měl hradit sám – viz pravidelné mytí auta panem Kropáčkem).

  Teprve až si místní blbečci přiznají, že mám pravdu, mohou začít mudrovat o tom zda takové podrobné rozčlenění nákladů je či není potřebné (v jejich domě a pro jejich specifickou situaci). Zda zanedbáním skutečného přiřazení nákladů dojde k významnému zkreslení, nebo zda je to naopak zanedbatelná chyba, která má nepatrný dopad na celkové rozúčtování.

  Justitianus

  Příklad: V domě s 12 byty spotřebuje předseda SVJ pan Kropáček vodu za 1200 Kč ročně na mytí svého auta. Vodu bere z výtoku ve společných prostorách domu. Jsou ostatní povinni to donekonečna tolerovat a dávat panu Kropáčkovi 100 Kč ročně ze své kapsy? Pan Kropáček míní, že je to nepatrná částka, že se to přece „ztratí“ v nákladech na službu „dodávka vody“ pro celý dům, až že se to takhle rpzúčtovalo vždycky. Má pravdu pan Kropáček, nebo Jusrtitianus?

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 1:46

  „…zanedbáním skutečného přiřazení nákladů dojde k významnému zkreslení…“

  zde souhlasím, voda na úklid v domě není voda do sprchy. Voda proteklá hydrantem taky ne.

  Já mám za to, že to tak je správně i přesto, že jsem tím Vaším místním blbečkem jako všichni zde – tedy mimo Vás, když vy jste evengelizátor (jako Lake), ale stačí Vám se tetelit mezi blbečky. Místními.

  Nicméně k věci: máte nějaký zdokumentovaný soudní spor/y (které zde bez keců uvedete a i jejich zdroje), kde by vyhrál člen SVJ o vadnost rozúčtování, poté co jako Vy zjistil, že voda na úklid se v rozúčtování služeb neprojevila a jedinou možností je, uhradit to zálohami na správu domu (tj. podle plochy) a to za předpokladu že se SVJ-blbečci neobtěžovali usnést se podle §5/1 zák. a zatím ani nepřišli na ten judikát co tu nedávno někdo prezentoval, kde sociopatka Brzobohatá vyjevila, že sice nemůže shromáždění tupých rozsuzovat nebo usnést se o souladu konání se zákonem, ale přesto že §9 zák. 72/94 to v podstatě umožňuje.

  Takže máte?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 8:45

  Já s Vámi souhlasím, napsal jsem to již předtím. Po správnosti by se opravdu mělo tak postupovat a přiřazovat to do „správných“ nákladových položek.

  Ovšem v obvyklé praxi to nemá smysl..

  … zda takové podrobné rozčlenění nákladů je či není potřebné (v jejich domě a pro jejich specifickou situaci). Zda zanedbáním skutečného přiřazení nákladů dojde k významnému zkreslení, nebo zda je to naopak zanedbatelná chyba, která má nepatrný dopad na celkové rozúčtování.

  Přesně tak, pokud nejde o nějaké specifické / extrémní stavy (zalévání velkým objemem vody, nebo např. téměř neobývaný dům kde má většina jednotek nulový náměr na vodoměru SV), kde by tímto zjednodušením došlo k značnému zkreslení, tak to nemá smysl řešit. To by si ale mělo rozhodnout každé SVJ samo (u nás se tak stalo).

  Vložil Mytí auta (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 0:59

  „pravidelné mytí auta panem Kropáčkem“

  Co přesně nazýváte pravidelným mytím auta panem Kropáčkem? Mytí auta je možné pouze za splnění nikoli jednoduchých a nikoli levných předpokladů, obecně je zakázáno.

  Vložil tomas 22, 29. Červenec 2020 - 17:47

  Studené vody rozhoduje SVJ.

  Samozřejmě tedy i o tom pod jakou kapitolu náklady zahrne…

  Vložil Anynomous (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 17:46

  Je velký rozdíl, zda tak činíte vědomě a cíleně, nebo nevědomě či z vážných důvodů.

  V prvním případě jste obyčejný zloděj, líný podvodník a ve statutárním orgánu českého SVJ nemáte co pohledávat! Nazdar.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 21:42

  Ano, děláme to vědomě a cíleně, a ani to netajíme a ví to členové SVJ – a kupodivu, NIKDO s tím nemá problém a akceptuje se to. Protože je to tak zanedbatelné množství vody (spotřebované v úklidových místnostech na napuštění kbelíků k umytí spol.prostor), že řešit to jakkoliv jinak je zbytečná námaha a opruz, který k ničemu není. Navíc tam v úklidovkách nejsou vodoměry, tedy i kdybychom chtěli, tak „přesnou“ spotřebu takto použité vody nevíme a odhadovat to – a k čemu jako? Abych zaplatil v jedné položce o 5 Kč méně a v druhé o 5 Kč víc? A komu tím jako pomůžeme?

  Děkuji za Váš názor, že nemám co pohledávat ve statutárním orgánu SVJ, kde jsem již 12 let – a s ohledem na to, že to jinak nikdo moc dělat nechce, tak asi ještě dlouho budu…

  Vložil Anynomous (bez ověření), 31. Červenec 2020 - 12:30

  Kdyby mi zaměstnanec řekl, že je něco „zbytečná námaha a opruz“, letí na hodinu! Nazdar.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 1. Srpen 2020 - 7:40
  Vložil anonymouse (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 8:29

  Ano, děláme to vědomě a cíleně, a ani to netajíme,NIKDO s tím nemá problém a akceptuje se to"

  Ještě by jste mohl dodat, že v případě insolvence některého vašeho dlouholeté souseda, kterému vznikne dluh na povinných platbách, klidně půjčíte ze společných peněz.Přeci ho znáte 40 let a víte,že to určitě za rok za dva vrátí.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 8:50

  Samozřejmě… a ze společných peněz si „výboráři“ platí své soukromé dovolené a opravují svoje vlastní jednotky, další peníze posíláme do kampeliček a spřáteleným právníkům platíme za zcela zbytečné právní úkony státisíce, s účetnictvím si nelámeme hlavu a žádné nevedeme, dům nám „padá na hlavy“ a tak… :)

  Vložil Korektní přiřazení (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 16:56

  „„korektní“ přiřazení nákladů při obvyklé (téměř zanedbatelné) spotřebě vody společenstvím (např. na mytí podlah v rámci úklidu domu)“

  Trochu osvětlete Vaši představu o korektním přiřazení nákladů, není srozumitelná.

  Voda na mytí výtahu se přiřadí službě výtah?

  Voda na mytí osvětlovacích těles ve společných prostorách se přiřadí službě osvětlení společných prostor?

  Voda na mytí nádob na komunální odpad se přiřadí službě komunální odpad?

  Voda na mytí osvětlovacích těles ve výtahu se přiřadí službě výtah, nebo službě osvětlení?

  Voda na kávu a sprchu ostrahy objektu se přiřadí kam?

  Závisí rozúčtování vody na počtu psů chovaných v jednotce?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 17:10

  A pak ,že se zde nenajde „šikovný manipulátor,který tento web dokáže sám "zavšivit“.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 9:09

  Tento server je určen k předávání zkušeností. Za léta provozu se naplnil obrovským množstvím dotazů, názorů, polemik, ale taky nadávek, dehonestací, prostě tak, jak to v každé societě chodí.

  Novým návštěvníkům se doporučuje, aby nejprve pomocí vhodného klíčového slova či výrazu otevřeli onu bezednou studnici myšlenek, a to pomocí pole a tlačítka „Hledat“ vpravo nahoře.

  Problematika domovního (patního, fakturačního) vodoměru je tam sdostatek probrána: Slova „bytové vodoměry“ najdou 29 stran diskuse, slova „patní vodoměr“ 8 stran. Tak by se dalo pokračovat do aleuja.

  Ale problematika rozdílu mezi hodnotou na patním vodoměru a součtem hodnot bytových vodoměrů je sdělitelná těmito větami: Rozdíl až cca 20 % je přirozený a nesignalizuje vadu měření. Patní vodoměr je přesnější, bytové méně přesné. Rozdíl je pak důsledkem kumulace odchylky měření jednotlivých vodoměrů. Použité vodoměry neměří přímo objem (jako jej měří například plynoměry), ale přenášejí otáčení vrtulky na počitadlo. Přitom v mezních hodnotách průtoků se přesnost zhoršuje. Při malém průtoku vody na vrtulku působí malý moment – to se naměří méně, při velkém průtoku se zase nestačí točit – prakticky brzdí sama sebe – zase naměří méně. Přesnější měření je někde uprostřed používaných průtoků, odborník to vyčte z dokumentace vodoměru. Ale všichni mají vodoměr stejný, pak se tím nemá cenu zabývat. Součet malých průtoků v bytech dá větší (sečtený) průtok na patním vodoměru. Z hlediska přesnosti měření je na tom patní vodoměr po celou dobu užívání vždy lépe.

  Patní vodoměr se použije k fakturaci spotřeby vody celého domu. Odečítají se a fakturují se „skutečné“ m3. Dodavateli se zaplatí a tato cena je součástí nákladu (Kč) na vodu. Bytové vodoměry slouží ke zjištění poměru spotřeby a rozúčtování nákladů (Kč) na vodu mezi koncové spotřebitele. Číslo na bytovém vodoměru, ač je vedle něho vyznačena jednotka m3, považujte za bezrozměrné číslo. A hlavně se s tím netrapte, a už vůbec nezjišťujte svoji cenu za kubík a cenu za kubík na faktuře.

  Popis neobsahuje situace, kdy v domě někde voda uniká, kdy ji někdo neoprávněně odebírá nebo kdy se voda použije i na něco jiného než dodávka do jednotek. Tady pak platí postup: klíčové slovo, pole a tlačítko „Hledat“ vpravo nahoře.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".