Vložil 25Malý (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 9:09

Tento server je určen k předávání zkušeností. Za léta provozu se naplnil obrovským množstvím dotazů, názorů, polemik, ale taky nadávek, dehonestací, prostě tak, jak to v každé societě chodí.

Novým návštěvníkům se doporučuje, aby nejprve pomocí vhodného klíčového slova či výrazu otevřeli onu bezednou studnici myšlenek, a to pomocí pole a tlačítka „Hledat“ vpravo nahoře.

Problematika domovního (patního, fakturačního) vodoměru je tam sdostatek probrána: Slova „bytové vodoměry“ najdou 29 stran diskuse, slova „patní vodoměr“ 8 stran. Tak by se dalo pokračovat do aleuja.

Ale problematika rozdílu mezi hodnotou na patním vodoměru a součtem hodnot bytových vodoměrů je sdělitelná těmito větami: Rozdíl až cca 20 % je přirozený a nesignalizuje vadu měření. Patní vodoměr je přesnější, bytové méně přesné. Rozdíl je pak důsledkem kumulace odchylky měření jednotlivých vodoměrů. Použité vodoměry neměří přímo objem (jako jej měří například plynoměry), ale přenášejí otáčení vrtulky na počitadlo. Přitom v mezních hodnotách průtoků se přesnost zhoršuje. Při malém průtoku vody na vrtulku působí malý moment – to se naměří méně, při velkém průtoku se zase nestačí točit – prakticky brzdí sama sebe – zase naměří méně. Přesnější měření je někde uprostřed používaných průtoků, odborník to vyčte z dokumentace vodoměru. Ale všichni mají vodoměr stejný, pak se tím nemá cenu zabývat. Součet malých průtoků v bytech dá větší (sečtený) průtok na patním vodoměru. Z hlediska přesnosti měření je na tom patní vodoměr po celou dobu užívání vždy lépe.

Patní vodoměr se použije k fakturaci spotřeby vody celého domu. Odečítají se a fakturují se „skutečné“ m3. Dodavateli se zaplatí a tato cena je součástí nákladu (Kč) na vodu. Bytové vodoměry slouží ke zjištění poměru spotřeby a rozúčtování nákladů (Kč) na vodu mezi koncové spotřebitele. Číslo na bytovém vodoměru, ač je vedle něho vyznačena jednotka m3, považujte za bezrozměrné číslo. A hlavně se s tím netrapte, a už vůbec nezjišťujte svoji cenu za kubík a cenu za kubík na faktuře.

Popis neobsahuje situace, kdy v domě někde voda uniká, kdy ji někdo neoprávněně odebírá nebo kdy se voda použije i na něco jiného než dodávka do jednotek. Tady pak platí postup: klíčové slovo, pole a tlačítko „Hledat“ vpravo nahoře.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.