Voda použitá dělníky při zateplení fasády

Vložil KateřinaVoborská (bez ověření), 27. Červenec 2020 - 10:44 ::

Dobrý den, jak jste postupovali při zateplení domu s vodou odtočenou dělníky během zateplení? Máme v chodbě kohout pro tyto případy, ale nemá svůj měřič spotřeby. Ptám se proto, že pak budu mít ztrátu po odečtech.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vodoměr pro společnou vodu (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 17:39

  K doporučením ostatních diskutérů osadit poměrový vodoměr je třeba uvést, že to lze jistě učinit, ovšem s tím, že náměr tohoto vodoměru nikterak nevstupuje do rozúčtování nákladů na vodu.

  Vložil JarekSVJ, 29. Červenec 2020 - 7:12

  Nechápu proč by nemohl , pokud si to vlastníci rozhodnou a nejlépe když na to budou myslet i při úpravě stanov jde to krásně popsat – ve finále to vždy ale zaplatí vlastníci … jenom je vše více pod kontrolou a jasnější

  Vložil Justitianus, 28. Červenec 2020 - 20:56
  • Vodoměr napsal: „… náměr tohoto vodoměru nikterak nevstupuje do rozúčtování nákladů na vodu.“

  Pan Vodoměr napsal totální pitomost.

  Veškerá spotřebovaná voda z výtoků ve společných prostorách domu vstupuje do rozúčtování nákladů na vodu. Vždyť ta voda byla odebrána a je třeba za ni zaplatit vodné i stočné. Jak jinak by si to ten popleta představoval? Mohou nastat dva případy:

  1. Výtok ve společných částech není osazen vodoměrem. Vodu ve společných prostorách odebrala právnická osoba SVJ. V tom případě se určí množství spotřebované vody odhadem, náklad se odečte od celkového nákladu na poskytování služby „dodávka vodu“ a zbytek se rozúčtuje podle bytových vodoměrů.
  2. Výtok ve společných částech je osazen vodoměrem.Vodu ve společných prostorách odebrala právnická osoba SVJ. Náměr tohoto vodoměru se zahrne do rozúčtování nákladů na poskytování vody, společně s náměry ostatních vodoměrů v domě.

  Je pak na SVJ, aby částku za odběr vody ve společných prostorách podrobněji rozdělilo (kvalifikovaným odhadem) podle účelu ke kterému byla voda použita. Například:

  • 4 n.j. (náměrné jednotky) se použily v uplynulém roce na službu „úklid společných prostor domu“ (= náklad na poskytování služby spojené s užíváním bytů).
  • 3 n.j. se použily na zalévání společného zákonu v letních měsících (= náklad na správu domu a pozemku).
  • 3 n.j. se spotřebovaly na napuštění topného sysytému po poravě vadného radiátoru (= náklad na správu domu a pozemku)
  • 2 n.j. použili pracovníci zhotovitele, kteří v domě vyzdívali přepážky ve sklepě (= náklad na správu domu a pozemku).
  • 1 n.j. spotřeboval pan Kropáček k umývání svého auta (= spotřeba vlastníka jednotky, a to mu SVJ přičte při rozúčtování k náměru jeho bytového vodoměru).

  Říká se tomu alokace nákladů. Účetní vědí co to je.

  Justitianus

  Vložil Vodoměrka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 3:10

  Pane Justi,

  doporučte zde vhodný vodoměr cejchovaný v náměrných jednotkách, aby bylo možné použít Váš způsob rozúčtování. Děkuji.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 7:37

  Vážená Vodoměrko,

  je zřejmé, že jste nikdy neprováděla ani nekontrolovala rozúčtování nákladů na službu dodávka vody či dodávka teplé vody. To byste věděla jaký je rozdíl mezi jednotkou m3 (metr krychlový) podle soustavy SI na předávacím (fakturačním) vodoměru a náměrnou jednotkou na bytovém vodoměru.

  Pokud si k tomu otevřete novou diskusi, rád Vám to podrobně vysvětlím. Ale proč se raději nezeptáte statutárů ve Vašem SVJ? Ti to přece musí bezpečně vědět, protože s tím rozdílem se setkávají každoročně při rozúčtování služeb. Nemusíte pracně objevovat Ameriku; už to zvládl někdo před Vámi.

  Justitianus

  Vložil Zdejší bludy 38 (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 21:29

  Justi,

  nechte už těch bludů. Nebo si je nechte nadoma.

  Potíž je v tom, že Vaše texty vypadají na první pohled uvěřitelně: jsou dlouhé, používají formátování (zvýraznění, odsazení, odrážky ad.), sem tam nějaké cizí slovo a odborný termín. Takovéto dovednosti se hodí při psaní bakalářské práce a nebo na oblbování soudce.

  Sem to ale nepatří. Zaplavelujete diskusi. Nemám kapacitu Vás stále opravovat.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 6:13

  Vy hlavně nemáte kapacitu ani na vlastní texty. A je od E dost daleko, takže Zaplavelujete není překlep. Opravovat tedy můžete, ale akorát sám(a) sebe.

  Vložil Justitianus, 28. Červenec 2020 - 23:39

  Pane „Zdejší bludy“,

  napsal jste, že nemáte kapacitu mne stále opravovat. Souhlasím. Jde nejspíše o kapacitu mozkovou.

  Jste totiž zmaten. Netušíte jak rozúčtovat náklady. A nerozumíte ani když vám je to vysvětlováno podrobně. Vy jste ve Vašem příspěvku neuvedl ani jediný argument. Takže žádný argument k věci nemáte, že? Stojí Vám za to se takto veřejně ztrapňovat?

  Způsob rozúčtování vody z výtoků ve společných prostorech je možno odvodit podle zdravého selského rozumu. Nemáte-li jej dostatek, použije se zákon. Podle § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) platí, že náklady na služby [jsou] cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové náklady na poskytování služeb. Z uvedeného je zřejmé, že jako náklad na služby nemůže SVJ rozúčtovat ty náklady, které byly vynaloženy na jiný účel (např. na správu domu, na mytí auta předsedy SVJ, atd.).

  Při odběru vody pro jiné účely než je dodávka vody do bytů (např. pro správu domu, nebo pro službu “úklid společných prostorů domu”) je třeba nejprve tento náklad změřit/odhadnout a odečíst; pouze zbytek nákladů je pak rozúčtován jako náklad na dodávku vody a teplé vody podle zákona č. 67/2013 Sb. Je to tedy tak, jak jsem už popsal.

  Je zřejmé, že neznáte § 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cituji:

  269/2015 Sb.
  § 5
  (3) Náklady na poskytování teplé vody odebrané přímo jednotlivými příjemci služeb ve společných prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje poskytovatel služeb na tyto příjemce služeb podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto příjemcům služeb způsobem, který stanoví poskytovatel služeb. 

  Obdobně by se postupovalo i při rozúčtování studené vody, jestliže v domě jsou namontovány vodoměry na studenou vodu. Neexistuje přece žádný rozumný důvod postupovat u studené vody jinak než u teplé vody.

  Nebyla tedy správná domněnka pana s hloupým nickem „Vodoměr na studenou vodu“, který se domníval, že vodoměry ve společných prostorách budou při rozúčtování ignorovány. Takový postup by byl protiprávní.

  Máte k tomu něco? Ale prosil bych k věci, ne ty Vaše bezobsažné bláboly.

  Mimochodem, zcela shodně řešila rozdělení nákladů i dříve platná vyhláška č. 372/2001 Sb.. Cituji:

  372/2001 Sb. (K rozúčtování nákladů na službu „vytápění“)
  § 3
  (2) Je-li tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému účelu než na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje náklady na tuto energii vlastník na základě jejího měření nebo odborného posouzení zvlášť každému příslušnému konečnému spotřebiteli. 
  372/2001 Sb. (K rozúčtování nákladů na službu „poskytování teplé užitkové vody“)
  § 6
  (3) Náklady na poskytování teplé užitkové vody odebrané přímo jednotlivými konečnými spotřebiteli ve společných prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje vlastník na tyto konečné spotřebitele podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto konečným spotřebitelům způsobem, který stanoví vlastník. 

  Justitianus

  Vložil Taky člen SVJ (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 7:44

  Chci Vám poděkovat pane „Justitianusi“ za Vaši trpělivost, se kterou zde odpovídáte a radíte některým členům SVJ,kteří viděli zákony a vyhlášky týkající se SVJ jenom z ponorky a to jim ještě žába močila na periskop.Ti ,co se chtějí něco přiučit Vás určitě chápou a podporují a ti ostatní ,kteří na to sice nemají mozkovou kapacitu,ale za to „mají funkci“ Vás zde pouze napadají.Jelikož jste zde, zaplať pán bůh stále,tak se aspoň něco nového dovíme.Moc Vám jako jeden z členů SVJ, ve kterém vládnou arogantní hlupáci, děkuji.

  Vložil Pozorovatelka (bez ověření), 29. Červenec 2020 - 3:06

  Pane Laku,

  většina bludů je obvykle neškodných. Vaše bludy jsou však nebezpečné, protože vypadají na první čtení uvěřitelně.

  Argumentujete právním předpisem, který na danou věc nedopadá. (Nejenom zde.) Nelakujte.

  Odpovídáte na otázku, na kterou se nikdo neptal.

  Z dříve použitelného fora se stala žumpa.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 8:37
  • Pozorovatelka napsala: „Pane laku (…) [a]rgumentujete právním předpisem, který na danou věc nedopadá. “

  To je nepodložený žvást.

  Mnou zmíněné ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. na danou věc samozřejmě dopadá. Doufám, že při hloubce Vašich neznalostí nejste členkou výboru. Pokud snad ano, lituji vlastníky ve vašem domě.

  A pokud se Vám snad nezdá použití celostátně účinného právního předpisu i na rozúčtování studené vody: Při výkladu práva se běžně postupuje per analogiam, takže co platí ze zákona pro teplou vodu a její rozúčtování, lze bez pochyb použít i pro studenou vodu a její rozúčtování. Toto konstatoval např. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. 8. 2019, sp. zn. 26 Cdo 913/2019.

  Podle konstantního právního názoru Nejvyššího soudu platí, že rozúčtování všech služeb (i těch, které neupravue zákon výslovně) musí vždy probíhat tak, aby z vyúčtování bylo zřejmé, zda požadovaná úhrada odpovídá spotřebě konkrétního příjemce služeb. Pokud byste zatajili, že voda v domě byla odebrána i k jinému účelu, pak nejde o řádné vyúčtování služby a nevzniká tedy povinnost hradit nedoplatky plynoucí z takového (vadného) vyúčtování. Cituji z onoho rozhodnutí Nejvyššího soudu:

  26 Cdo 913/2019
  „Jde-li o ostatní poskytované služby, v rozhodné době nebyly obsahové náležitosti vyúčtování stanoveny zvláštním právním předpisem. Podle názoru dovolacího soudu však vyúčtování těchto služeb, aby vůbec mohlo jít o vyúčtování, musí obsahovat minimálně údaj o ceně za tu kterou službu a současně též údaj o množství dodané služby (§ 11 odst. 1 písm. c/ zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví); vlastník jednotky totiž musí z obsahu vyúčtování zjistit minimálně takové informace, na základě kterých bude schopen rozpoznat, zda pronajímatelem požadovaná úhrada odpovídá jeho spotřebě či způsobu výpočtu této spotřeby tak, jak byl účastníky dohodnut nebo jak je stanoven právním předpisem ((srov. rozsudky Nejvyššího soudu z 20. července 2011, sp. zn. 26 Cdo 4742/2010, či z 24. dubna 2012, sp. zn. 26 Cdo 4353/2010, (…)).“ 

  Pokud se domníváte opak, prosím uveďte nějaký argument k věci, ne jen pouhý bezobsažný blábol. Vyvraťte tedy názor Nejvyššího soudu, umíte-li to. Děkuji. (A mimochodem, pokud jste si nevšimla, používám nick Justitianus. Nepleťte si to.)

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 31. Červenec 2020 - 8:13

  Tak jsem si přečetl rozhodnutí NS a odůvodnění ve výše uvedené věci a jsem opravdu překvapen jak zásadně může NS v jednom měsíci rozhodnout rozdílně a ignorovat své vlastní principy.

  v našem sporu, kde rozhodoval ve stejnou dobu a ač zřetelně byl porušen zákon o metrologii protože vodoměry neměly platný certifikát a tedy nemohly být používány pro daný účel…není princip „vyúčtování neexistuje pokud nejsou dodrženy všechny zákony na něj dopadající“ vůbec zmíněn ač se ho dovoláváme opakovaně.

  Stejně tak jsme namítali, že soudy ignorovaly předložené důkazy a jejich existenci ani nezmiňují… ticho o pěšině

  dále jsme žádali NS aby posoudil zda vyúčtování provedené v rozporu s výkladem autora vyhlášky lze považovat za řádné… smůla ignorace

  a stejně tak jsme namítali, že žalobce nijak neodůvodnil bezdůvodné navýšení nákladů na ohřev ač byl zachycen stejný odběr vody… ignorace

  místo toho NS rozhodl, že o tom zda vodoměr měří „správně“ lze rozhodnout jakýmkoli nepředvídatelným způsobem. (to ale neznamená, že má certifikát, ten mohou vydávat jen autorizované subjekty a tím soud není).

  …smůla… váš vodoměr „měřil stejně“…

  zřetelně bude stížnost k ESLP nutno rozšířit o upozornění, že v českém právním řádu soudy využívají své vlastní principy jen pokud se to hodí a spoléhat na „ustálené rozhodování“ naprosto nelze.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 16:07

  stejný vodoměr jaký je v bytech.

  Vložil JarekSVJ, 27. Červenec 2020 - 19:10

  Milá Kateřinko – i my v našem domě (SVJ) máme jak píšeš ty „kohout pro tyto případy“ ale má poměrový měrák spotřeby za cca cca 500 Kč , a podle toho měříme spotřebu mimo vlastníky . Je minimální a na zateplení , kdy jsou vše lepidla na trochu vody a předmíchané fasádní barvy je opravdu spotřeba vody minimální… Jsem hloupý ale tuhle spotřebu vody ale i elektřiny vše bylo řešeno ve smlouvě o dílo… čest svj práci …

  Vložil MartinII, 28. Červenec 2020 - 19:43

  pí Voborská, dovolím si otázku. Jak řešíte rozúčtování vody např. za úklid ? Za rok to může být tolik jako na tu fasádu jednorázově.

  „budu mít ztrátu po odečtech“ znamená že součet bytových nesedí na spotřebu na patním ? To ale je snad vždy, ani neovlivnitelné (mokroběžné) vodoměry snad opravdu přesně. A možná máte dokonce podružné suchoběžné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".