Vložil Justitianus, 29. Červenec 2020 - 8:37
  • Pozorovatelka napsala: „Pane laku (…) [a]rgumentujete právním předpisem, který na danou věc nedopadá. “

To je nepodložený žvást.

Mnou zmíněné ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. na danou věc samozřejmě dopadá. Doufám, že při hloubce Vašich neznalostí nejste členkou výboru. Pokud snad ano, lituji vlastníky ve vašem domě.

A pokud se Vám snad nezdá použití celostátně účinného právního předpisu i na rozúčtování studené vody: Při výkladu práva se běžně postupuje per analogiam, takže co platí ze zákona pro teplou vodu a její rozúčtování, lze bez pochyb použít i pro studenou vodu a její rozúčtování. Toto konstatoval např. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. 8. 2019, sp. zn. 26 Cdo 913/2019.

Podle konstantního právního názoru Nejvyššího soudu platí, že rozúčtování všech služeb (i těch, které neupravue zákon výslovně) musí vždy probíhat tak, aby z vyúčtování bylo zřejmé, zda požadovaná úhrada odpovídá spotřebě konkrétního příjemce služeb. Pokud byste zatajili, že voda v domě byla odebrána i k jinému účelu, pak nejde o řádné vyúčtování služby a nevzniká tedy povinnost hradit nedoplatky plynoucí z takového (vadného) vyúčtování. Cituji z onoho rozhodnutí Nejvyššího soudu:

26 Cdo 913/2019
„Jde-li o ostatní poskytované služby, v rozhodné době nebyly obsahové náležitosti vyúčtování stanoveny zvláštním právním předpisem. Podle názoru dovolacího soudu však vyúčtování těchto služeb, aby vůbec mohlo jít o vyúčtování, musí obsahovat minimálně údaj o ceně za tu kterou službu a současně též údaj o množství dodané služby (§ 11 odst. 1 písm. c/ zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví); vlastník jednotky totiž musí z obsahu vyúčtování zjistit minimálně takové informace, na základě kterých bude schopen rozpoznat, zda pronajímatelem požadovaná úhrada odpovídá jeho spotřebě či způsobu výpočtu této spotřeby tak, jak byl účastníky dohodnut nebo jak je stanoven právním předpisem ((srov. rozsudky Nejvyššího soudu z 20. července 2011, sp. zn. 26 Cdo 4742/2010, či z 24. dubna 2012, sp. zn. 26 Cdo 4353/2010, (…)).“ 

Pokud se domníváte opak, prosím uveďte nějaký argument k věci, ne jen pouhý bezobsažný blábol. Vyvraťte tedy názor Nejvyššího soudu, umíte-li to. Děkuji. (A mimochodem, pokud jste si nevšimla, používám nick Justitianus. Nepleťte si to.)

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.