Vložil tomas 22, 31. Červenec 2020 - 8:13

Tak jsem si přečetl rozhodnutí NS a odůvodnění ve výše uvedené věci a jsem opravdu překvapen jak zásadně může NS v jednom měsíci rozhodnout rozdílně a ignorovat své vlastní principy.

v našem sporu, kde rozhodoval ve stejnou dobu a ač zřetelně byl porušen zákon o metrologii protože vodoměry neměly platný certifikát a tedy nemohly být používány pro daný účel…není princip „vyúčtování neexistuje pokud nejsou dodrženy všechny zákony na něj dopadající“ vůbec zmíněn ač se ho dovoláváme opakovaně.

Stejně tak jsme namítali, že soudy ignorovaly předložené důkazy a jejich existenci ani nezmiňují… ticho o pěšině

dále jsme žádali NS aby posoudil zda vyúčtování provedené v rozporu s výkladem autora vyhlášky lze považovat za řádné… smůla ignorace

a stejně tak jsme namítali, že žalobce nijak neodůvodnil bezdůvodné navýšení nákladů na ohřev ač byl zachycen stejný odběr vody… ignorace

místo toho NS rozhodl, že o tom zda vodoměr měří „správně“ lze rozhodnout jakýmkoli nepředvídatelným způsobem. (to ale neznamená, že má certifikát, ten mohou vydávat jen autorizované subjekty a tím soud není).

…smůla… váš vodoměr „měřil stejně“…

zřetelně bude stížnost k ESLP nutno rozšířit o upozornění, že v českém právním řádu soudy využívají své vlastní principy jen pokud se to hodí a spoléhat na „ustálené rozhodování“ naprosto nelze.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.