Jak vyznačit účel platby?

Vložil Anonymous, 30. Červenec 2018 - 4:31 ::

Aby se předešlo nesrovnalostem, chci přesně uvést účel u plateb jednotlivých měsíčních záloh, např.

1000 Kč záloha na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
400 Kč záloha na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
100 Kč záloha na provoz výtahu podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
50 Kč záloha na osvětlení společných prostor v domě podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
70 Kč záloha na úklid společných prostor v domě podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
20 Kč záloha na umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
50 Kč záloha na provoz a čištění komínů podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
80 Kč záloha na odvoz komunálního odpadu podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb.
1200 Kč příspěvek na správu domu a pozemku podle § 1180 odst. 1 obč. zák.
150 Kč příspěvek na vlastní správní činnost podle § 1180 odst. 2 obč. zák.

Jak účel platby nejlépe vyznačit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil +++ (bez ověření), 2. Srpen 2018 - 18:02

  Takto podrobné určení účelu záloh vyžaduje mj. zákon o službách. Způsob neuvádí.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 30. Červenec 2018 - 9:47

  Co Vás k tomu vede? Pokud to není takto na rozpise plateb (nebo jiném dokumentu, podle kterého máte platit), tak tím způsobíte zmatek. Nevím, zda máte nějakou zkušenost s přiřazováním plateb k předpisům. Vypadá to, jako jednoduchá úloha, ale v praxi to může být dost detektivka, protože vlastníci jsou někdy dost kreativní (např. rozdělují platby jak navrhujete), někdy platí špatné částky, někdy špatné variabilní symboly atd. Takže pokud chcete člověku, co přiřazuje platby, zkomplikovat život, zaplatíte jinak, než je předepsáno. Zvyšujícím se počtem plateb také zvyšujete pravděpodobnost chybného přiřazené a ztěžujete zpětnou kontrolu.

  Nenapadá mne důvod, proč to takto dělit, podle mne je to nesmysl. Ale pokud by existoval nějaký důležitý důvod, tak ve spolupráci se SVJ nechť má každá platba samostatný variabilní symbol. Takže VS by byl např. xxyy, kde xx je číslo bytu a yy číslo účelu.

  Bez spolupráce SVJ bych každou platbu označil stejným VS a psal to do poznámky, ale opravdu významně tím zesložitíte proces přiřazování plateb. Píšete, že chcete předejít nesrovnalostem, ale bez spolupráce se SVJ takovýmito platbami k nesrovnalostem významně přispějete.

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Červenec 2018 - 17:00

  Samostatné posílání jednotlivých plateb by mohlo být chápáno jako šikanózní jednání ze strany vlastníka, tedy zneužití práva. Pro identifikaci platby postačí variabilní symbol. Asi není nic proti ničemu, když do zprávy pro příjemce napíšete „příspěvek na správu domu a pozemku, záloha na služby, za červenec 2018“.

  Pokud s SVJ vedete spor, kdy výbor předepsal některou z plateb navíc, která nebyla shromážděníms chválena, postačí poslat dopis, že odmítáte danou platbu platit, např. nebyla schválena služba „provoz výtahu“ a nebyla schválena, resp, dohodnuta mezi Vámi a SVJ výše zálohy na 100 Kč. Napište dopis, že tuto částku nehodláte platit a plaťte z předpisu o tuto stokorunu méně.

  Když na Vás podají žalobu o zaplacení, vyhrajete – tedy pokud máte jistotu, že skutečně ke schválení shromážděním nedošlo.

  Vložil Markéta Gr., 30. Červenec 2018 - 17:20

  A lze Vaše doporučení aplikovat i na Stav, kdy byly v pravěku schváleny zálohy a nikdy nepredlozen rozpočet, závěrka a plan oprav? Lze schvalit výši záloh a nechat ji 10let i kdyz aktuálně neodpovídá vydáním ( o 100% vyssi)?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 30. Červenec 2018 - 17:24

  Ano, shromáždění má takovou pravomoc.

  Vložil Markéta Gr., 30. Červenec 2018 - 17:52

  To vím, že má pravomoc. Mě zajímá zda je možno neplatit zálohy, když prokazatelně zálohy převyšují o 100% předpokládané náklady. Jak přimět výbor k plnění povinností…před­kládání rozpočtu, schváleni záloh na každý rok…schválení závěrky…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Srpen 2018 - 18:30

  a ne po 10 letech. Pokud dostanete předpis záloh, který neodpovídá schváleným výdajům, Vaší spotřebě energií a vody s přepočtem na případná zdražení, je třeba neprodleně, písemně a prokazatelně u výboru reklamovovat a oznámit, že do vyřízení reklamace platíte podle rozpisu za minulý rok. Kdo se smířil se stavem z pravěku a po delší době procitl ze zimního spánku má smůlu. Zaběhnuté pořádky se těžko lámou a prakticky bez podpory většiny vlastníků a provedení převratu ve vedení SVJ je nelze realizovat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".