Jak postupovat a kdo zaplatí dluhy - nedoplatky z vyúčtování služeb?

Vložil Peta -vlastník co se zajímá. (bez ověření), 12. Únor 2020 - 16:19 ::

Dobrý den.

Před dvěma lety (v roce 2018) prodal původní vlastník A (neplatič) byt vlastníkovi B. Vlastník B poté prodal (také ještě v roce 2018) byt vlastníkovi C. Správcovská firma zatím nezaslala vyúčtování služeb za rok 2017 ani 2018. Vychází mi v mém výpočtu, že vlastník A bude mít nedoplatek za rok 2017 a část roku 2018. U vlastníka B i vlastníka C (stávající vlastník bytu) mi naopak vychází přeplatek za rok 2018.

Jak nejlépe postupovat, aby společenství vlastníků jednotek nepřišlo o případně neuhrazené nedoplatky od původního vlastníka A?

Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 9:57

  Tazatel by měl alespoň uvést, jestli externího předsedu již kontaktoval on nebo ostatní vlastníci. Odpověděl? Jak resp. co je obsahem odpovědi? Zastupuje ten externí předseda SVJ jako fyzická osoba, právnická osoba, jedná se o s.r.o., a.s. či jinou formu?

  Vložil Vložil Peta.. (bez ověření), 13. Únor 2020 - 23:55

  Zdravím. Někteří vlastníci včetně mne ho v minulosti kontaktovali. Věci se posunuli. Jedna ex členka bývalého výboru už obdržela návrh vyúčtování za 2017 ke kontrole. Ve stanovách podle NOZ, které byly schváleny při jeho zvolení je uvedeno jeho jméno a příjmení. Na rejstříku SVJ je v „Usnesení“ uveden jako „právní zást.“ pak jeho jméno a příjmení a zapsáno je jeho s.r.o, tzn. správcovská firma kde je jednatel.

  Vložil Justitianus, 14. Únor 2020 - 7:47

  Peta, máte v tom totální zmatek. Nebyl jste od počátku schopen ani sdělit zda „externím“ předsedou SVJ je fyzická osoba, nebo právnická osoba. Teď píšete, že „zapsáno je jeho s.r.o.“. Takže předsedou SVJ je právnická osoba??? S kým tedy má vaše SVJ sjednanou smlouvu o správě domu a pozemku?

  Raději laskavě uveďte IČO vašeho společenství. My už si to zjistíme se 100% jistotou.

  Pro vás všechny vlastníky jednotek v domě existuje jen jediná záchrana: Zvolit výbor nebo jiného předsedu, který bude záležitosti SVJ skutečně řešit ke prospěchu vlastníků jednotek. Čím déle budete vyčkávat, tím hůře pro vás.

  Justitianus

  Vložil Peta.. (bez ověření), 12. Únor 2020 - 22:09

  Díky za odpovědi. Upřesnění k statutárnímu orgánu. Nikdo z vlastníků nechtěl být ve výboru /tzn. vícečlenný statutární orgán/ ani předsedou /jeden statutár/. Předseda SVJ je externí předseda, majitel – jednatel správcovské firmy. Žádná vyloženě mandátní smlouva, příkazní smlouva apod. neexistuje. V zápise ze schůze shromáždění vlastníci uvedli několik podstatných požadavků a odkázali na nové stanovy dle NOZ. Stanovy dle NOZ byly schváleny na té schůzi shromáždění. V zákonech jsou již povinnosti v rámci lhůt k rozeslání vyúčtování služeb uvedeny, také to že má statutár vymáhat nezaplacené zálohy a nedoplatky z vyúčtování služeb.

  Vložil Krupp, 12. Únor 2020 - 23:43

  Takže JaVo. Výbor neexistuje, takže za nic neručí. Externí předseda je jednatel správcovské firmy. Kontroluje a úkoluje sám sebe. Ručí, nebo neručí? Asi ručí, ale vlastníci jsou tupé ovce, které si ho zvolily, jako nejhorší možnou variantu. Kdo by po něm co vymáhal? On sám po sobě? Už to tu bylo vícekrát. Tak to prostě vlastníci zaplatí, a budou hloupě přikyvovat dál. Dobrou noc. Jirka

  Vložil JaVa, 13. Únor 2020 - 7:20

  Prosím,pane Krupp" nepište zde nesmysly.Statutární orgán inkriminovaného SVJ samozřejmě existuje a je zřejmě i zapsán v RS.

  Tazatel následně uvádí:

  „Upřesnění k statutárnímu orgánu. Nikdo z vlastníků nechtěl být ve výboru /tzn. vícečlenný statutární orgán/ ani předsedou /jeden statutár/. Předseda SVJ je externí předseda, majitel – jednatel správcovské firmy.“

  To,že je to cizí právnická osoba, nic nemění na jeho odpovědnosti dle § 159,za nynější neutěšený stav!Pokud to ovšem „ovcím“ nevadí,tak si může dělat opravdu ,co chce!

  Prostě dobře jím tak!

  P.S.K ověření kdo za to vlastně může by stačilo,aby tazatel uvedl IČO SVJ, o kterém se zde píše!

  Přeji hezký den.

  JaVa

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 8:22

  Važený pane JaVa. Stále tu opakujete poznámky o ovcích a povyšujete se, ovšem konkrétní postup jste neporadil. Krupp nesmysly nepíše. Tazatel později dodal, že statutár je „externí předseda“ jednatel správcovské firmy. Vlastníci se proto musí rychle domluvit a shodnout na postupu.

  1. Ideálně zaslat písemně externímu předsedovi časové ultimátum k vyřešení situace. Tedy požadovat zaslání vyúčtování služeb. Doporučuji požadovat zaslat vyúčtování služeb všech vlastníků bytů, aby byla možná kontrola i zaplacených zálohových plateb atd.. Aby bylo jasné kdo a kolik dluží a kdo a jaké má přeplatky.
  2. Požadovat po externím předsedovi, aby doložil jestli urgoval, jak urgoval. Případně jak vymáhal i případné neuhrazené zálohové platby v minulosti.

  Pokud materiály nedodá a nebude do stanoveného termínu řešit, odvolat externího předsedu a řešit případné následky jeho pochybení právní cestou.

  Vložil JaVa, 13. Únor 2020 - 8:44

  Milý pane „vlastník“,pokud Vy sám nevíte,že vše, co zde uvádíte, musí vlastník jednotky/člen SVJ, požadovat pouze po právnické osobě SVJ,neboť pouze s ní je v právním vztahu,tak je naprosto zbytečné, aby jste zde někomu radil,co má dělat.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 9:20

  Vážený pane JaVa, vlastníci budou urgovat /případně odvolávat/ statutární orgán, tedy externího předsedu, jednatele správcovské firmy. Ten externí předseda reprezentuje SVJ navenek. S ním jsou vlastníci v právním vztahu. Vaše „pouze po právnické osobě SVJ“ znamená konkrétně co? Komu tedy by měli urgovat či koho odvolávat? Komunikovat, urgovat či nakonec odvolávat budou statutára, osobu – externího předsedu – jednatele správcovské firmy. Rozumíme si?

  I Vám hezký den.

  Vložil . (bez ověření), 13. Únor 2020 - 9:35

  12. února 2020 21:02 to tady bylo napsané jasně. To jste vymínusovali a vedete tady jalové diskuse s prominutím o hounu, protože vy umíte zákon vykládat líp. Pak se divíte, že každý soud projedete.

  Vložil Krupp, 13. Únor 2020 - 8:58

  Proboha JaVo, a koho si zvolili vlastníci jako osobu jednající jménem právnické osoby SVJ? Není to náhodou ten jednatel správní firmy?
  Takže je to začarovaný kruh, ale ten si vytvořili vlastnici. Tím, že budete do nekonečna opakovat, že za to může statutární orgán právnické osoby SVJ ničemu opravdu nepomůžete. Nejvyším orgánem je shromáždění vlastníků a tam sedí vlastníci, kteří si zvolili osobu, která nejméně dva roky nic nedělá a ani na to kývou. A výkonným orgánem je právě ta osoba, která nejméně dva roky nic nedělá. Tak jak jste tazateli poradil? Není správná rada, najít cestu, jak donutit externího předsedu konat? A pokud tato cesta není, jakože asi není, tak ho vykopat, spočítat ztráty, poplakat si a začít konečně něco dělat? Jirka

  Vložil JaVa, 13. Únor 2020 - 9:24

  „Proboha JaVo, a koho si zvolili vlastníci jako osobu jednající jménem právnické osoby SVJ? Není to náhodou ten jednatel správní firmy?“

  Proboha „Kruppe“,můžete nám zde, prosím doložit, na základě jakého § znění zákona, může shromáždění vlastníků právnické osoby SVJ, určovat cizí právnické osobě,jaká fyzická osoba za ni bude jednat(navenek zastupovat),při výkonu funkce statutárního orgánu v právnické osobě SVJ?

  Já jsem byl až do této chvíle přesvědčen ,že je to interní věc(stanovy,vnitřní směrnice aj..) zmiňované právnické osoby,která funkci statutárního orgánu vykonává a Vy zde tvrdíte,že je to v pravomoci shromáždění vlastníků právnické osoby SVJ.

  Přestaňte už blouznit a vraťte se do reality.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil . (bez ověření), 13. Únor 2020 - 9:16

  Ano pane Kruppe. Vše si to způsobili sami vlastníci, to je svatá pravda. Nemůžou si ovšem myslet, že za ten jejich chlívek odpovídá nějaký externí nebo jiný předseda. Konat musí sami, co je na tom tak složité. Musí odvolat toho svého externistu a dát věci do pořádku. O čem tady pořád vedete diskusi? Jakou cestu hledáte? Pořád je to o tom, že odpovědné je SVJ. To jejich nefunkční SVJ.

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 9:48

  Pane Vložil. Nekoná externí správce, tzn. může za stav primárně on. Vlastníci můžou až sekundárně za jejich pozdní reakce. Tzn. zatím /asi žádné/ nebo pozdní urgence nebo můžou za to, že ho zatím neodvolali. Čas konat ještě ovšem mají. Ale toho externího předsedu budou moci nakonec žalovat, pokud SVJ vznikne škoda. Tedy pokud by například někdo z dlužících vlastníků nakonec nezaplatil dluhy, případně by se nějaký vlastník domohl na SVJ pokuty za pozdně dodané vyúčtování služeb apod. Bude záležet na celé řadě proměnných a soud by zvažoval řadu okolností. Nemáte pravdu, pokud se snažíte naznačit, že externí předseda nemá žádnou zodpovědnost a nelze mu prokázat vinu. Lze ho žalovat a lze něm následně vymáhat případnou škodu, ale jak už jsem psal, bude záležet na celé řadě proměnných a soud by zvažoval řadu okolností. Tazatel by měl alespoň uvést, jestli externího předsedu již kontaktoval/i. Odpověděl jim? Jak odpověděl? Zastupuje externí předseda SVJ jako fyzická osobu, právnická osoba, jedná se o s.r.o., a.s. či jinou formu?

  Vložil Krupp, 13. Únor 2020 - 10:24

  Čas konat nemají. Konat musí hned. Nevíme, jak to tam vypadá, nevíme, kdo má přístup k účtu. Nevíme nic. Je potřeba zajít za tím předsedou, vyhrožovat mu a pak posoudit situaci. Nevěřím, že by někdo byl schopen žalovat. Nevěřím, že by se vlastníci shodli, že zaplatí právníka. A nevěřím, že mají dost podkladů k žalobě. Nemají nikde specifikováno, co měl správce dělat, tak těžko prokáží, co zanedbal a těžko vyčíslí škodu. Musí se ale probudit. Čím později, tím budou škody větší. Jirka

  Vložil Krupp, 13. Únor 2020 - 9:47

  Ale ano, jenže to SVJ je sice právnická osoba zapsaná do rejstříku, ale kdo je? Jsou to právě ti lhostejní vlastníci. Jenže jsou to i ti, kteří naletěli nějakému vyčůranému jednateli, který jim nasliboval kde co. Nechal se zvolit, nedělá nic, nechá si za to platit. Těm chudákům tam rostou dluhy, které budou muset zaplatit. Nejsme tu od toho, abychom hodnotili, proč jsou lhostejní, buď jim chceme poradit, nebo nechceme. V tomhle případě se jim snad ani poradit nedá. Zvolili někoho, aniž by mu definovali úkoly a teď brečí. Jediná rada je opravdu, aby hledali způsob, jak to tomu vyčůránkovi znepříjemnit, zachránili, co se ještě zachránit dá a zamysleli se nad sebou. Opakovat, že za to může statutární orgán SVJ je k ničemu. To nikomu nic nevyřeší. Hezký den, Jirka

  Vložil . (bez ověření), 13. Únor 2020 - 8:42

  Už jste tady několikrát četl, že odpovědné ze zákona je SVJ a ne nějaký externí předseda. Pořád nic, ještě vám to nedošlo?

  Vložil ik (bez ověření), 12. Únor 2020 - 22:22

  To je tak, když každý chce bydlet ve svém, ale o chod domu se nechce nikdo starat. Zajímají se jen o svůj byt, ten si vylepšují, ale to co je za dveřmi jejich bytu je nezajímá. Pak si zvolí nějakého šíbra, který s jim stará o to, o co by se měli starat sami a když je průšvih čučí. To buďte rádi, že ty byty ještě vlastníte. Doporučuji si zajít na film Vlastníci, tam všichni vlastníci byli chytří jak autobus, ale v závěru podepsali prázdné papíry údajným novým vlastníkům pod slibem, že oni všechno zařídí.

  Vložil Krupp, 12. Únor 2020 - 16:54

  A co odpovědnost správcovské firmy? Její povinností bylo dávno obě vyúčtování zpracovat? Jirka

  Vložil JaVa, 12. Únor 2020 - 17:26

  Nějak mi uniká,co má „správcovská firma“ společného s doručením řádného vyúčtování služeb vlastníkovi jednotky? Nespadá to náhodou do povinností právnické osoby SVJ/resp.jejího statutárního orgánu?

  Já čtu v § 1190 úplně něco jiného než Vy tvrdíte.

  "§ 1190/89/2012 Sb.,

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.

  JaVa

  Vložil Krupp, 12. Únor 2020 - 17:40

  Pane JaVa, SVJ musí mít uzavřenu nějakou smlouvu se správcovskou firmou, kde jsou definovány jejich povinnosti a odpovědnost. Jestli tazatel píše, že vyúčtování neposlala správcovská firma, tak to chápu tak, že to bylo jejím úkolem. To vůbec neznamená, že konečná odpovědnost neleží na SVJ. Záleží ale na tom, co je v té smlouvě. Pokud správcovská firma smluvně převzala odpovědnost, tak je na SVJ, aby plnění vymáhalo a požadovalo náhradu případných škod, pokud byla sjednána. Dotaz je v tomto neúplný. Jirka

  Vložil JaVa, 12. Únor 2020 - 17:51

  Zřejmě jste mě nepochopil.Práv­nická osoba SVJ, může mít ve smlouvě s účetní/správ­covskou firmou uvedeno cokoliv, na čem se spolu dohodli,že bude „externí správce“, pro SVJ vykonávat,ale nic z toho, nezbavuje právnickou osobu SVJ/resp.její statutární orgán, odpovědnosti za správu domu,kterou má ze zákona!

  „Tudíž veškerá vina, je na straně „všehoschoného“ statutárního orgánu SVJ!“!!!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Krupp, 12. Únor 2020 - 18:07

  Vane JaVa, vy strašně rád hledáte viníky. O tom ale není sporu. Tazatel se ale ptá, jak postupovat, aby SVJ o peníze nepřišlo. Když už udělalo chybu, má možnost hledat dalšího spoluviníka, pokud byl smluvně zavázán a ze smlouvy vyplývá jeho odpovědnost. Tady nejde o odpovědnost SVJ, ta je jasná. Je ale o to, kdo to nakonec zaplatí. Jestli existuje smluvní odpovědnost správní firmy, která nedodržela stanovené termíny, může nakonec zůstat černý Petr jí. Hezký večer. Jirka

  Vložil ik (bez ověření), 12. Únor 2020 - 21:45

  Pane Krupp,já zastávám stejný názor jako „Java“, smlouva se správcovskou firmou může být 100%, vše co zajišťuje správce perfektně ve smlouvě popsáno, ale odpovědnost je na zvoleném výboru. Jestliže správce nedodá včas vyúčtování, má zareagovat výbor a požadovat dodání vyúčtování v zákonných termínech, určitě jsou povinnosti výboru popsány ve stanovách a určitě je tam zmínka i o vyúčtování. Společenství, potažmo výbor, je odběratel služby a správce je dodavatel této služby. Jestliže za něco platím,tam požaduji službu dodat, nečekám na to až se dodavatel sám rozhodne že mi objednanou službu dodá. To bych se taky nemusela dočkat.

  Vložil Krupp, 14. Únor 2020 - 18:25

  Paní ik, vy jste nepochopila, že žádný zvolený výbor neexistuje. V tomto případě má SVJ externího předsedu. Tímto externím předsedou je správní firma. Takže tato správní firma by měla, jak správně píšete, zareagovat a požadovat dodání vyúčtování v zákonných termínech sama od sebe. Jenže firma vyúčtování včas nedodá a sama od sebe včasné dodání neurguje. Dochází vám ten paradox?
  Na vině jsou vlastníci, kteří takto hloupě zvolili externího předsedu. Jak zde psával jistý lake, SVJ je slouhou vlastníků a musí jejich rozhodnutí respektovat. SVJ tímto rozhodnutím bylo vyřazeno ze hry. Jeho výkonný orgán je rozhodnutím vlastníků totožný se správní firmou a pokud jí nic nenařizuje, ani jí nekontroluje, neděje se samozřejmě nic. Je to chyba vlastníků, kteří takto nesmyslně rozhodli a chyba externího předsedy, který sám od sebe plnění termínů nepožaduje. Vlastníci za tuto dobu měli mít nejméně dvakrát schůzi shromáždění a je jen jejich chyba, že na vzniklou situaci nereagovali. Není tedy možné házet vinu na SVJ, jako právnickou osobu, kterou svou volbou naprosto paralyzovali.
  Názor váš i JaVa mi v tomto konkétním případě připadá naprosto mimo realitu.
  Přeji hezký večer, Jirka

  Vložil ik (bez ověření), 14. Únor 2020 - 20:00

  pane Krupp, shromáždění vlastníků si zvolí buď výbor, nebo externího předsedu, když nikdo z vlastníků se nechce tzv. „obětovat“ a nechat se zvolit. Výbor = externí správce, stejná odpovědnost z titulu funkce. V tom se shodneme. Výbor jsem psala proto, že v původním příspěvku o externím správci tazatel nepsal, a jak teď koukám, on toto doplnil, to mě uteklo. A souhlasím, že když si vlastníci svoji správcovskou firmu zvolí zároveň za externího správce tak moc rozumu nepobrali. U nás vloni hrozilo, že se nenajde nikdo, kdy by vzal funkci ve výboru. Proto jsme zjišťovali jak by fungovalo spojení současný správce=zároveň externí předseda. Dostali jsme papír, na kterém bylo uvedeno, co to bude stát, a co za tu cenu externí správce zajistí. Již na první pohled bylo zřejmé, že dost věcí je duplicitních s tím, co již, samozřejmě opět za peníze, zajišťuje nyní jako smluvní správce. Pak jsme zjistili, že vlastně jen jednou za rok se dozvíme na shromáždění informace o hospodaření, co se má opravit a po celý rok by nikdo nevěděl co se s jeho penězi děje, a zda předseda funguje dobře ve prospěch společenství. Podle mě katastrofa. A na to konto se 3 hrdinové našli a zvolil se výbor.

  Vložil Krupp, 14. Únor 2020 - 20:38

  To je přesně to, co jsem psal od samého počátku, že kombinace správce a externí předseda je to nejhorší, co se může stát. A ve zde uvedeném případě je nutno se zajímat, jaké měl vlastně správce povinnosti dané smlouvou, ale to ví jen tazatel. Jirka

  Vložil JaVa, 12. Únor 2020 - 18:44

  Vy to stále nechápete.Tady je viník určen zákonem.Tím viníkem je samozřejmě SVJ/ resp.její statutární orgán.Ten přece ručí ze zákona za to,že bude konat s péčí řádného hospodáře dle § 159/odst.3 a to, celým svým majetkem.

  V praxi to znamená,že to nejprve zaplatí právnická osoba SVJ.tzn.,všichni spoluvlastníci, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu a ti to pak budou vymáhat, po členech „všehoschopné­ho“statutární­ho orgánu!!!

  § 159/89/2012 Sb.,

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  (2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

  (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 1:07

  Pane JaVa, napsal jste, že: „Tady je viník určen zákonem. Tím viníkem je samozřejmě SVJ/ resp.její statutární orgán.“

  Dále jste ještě citoval odstavce zákona ze kterých vyplývá, že zodpovědnost nese člen statutárního orgánu.

  Tazatel později dodal, že statutární orgán je externí předseda, který je současně jednatelem správcovské firmy.

  3 roky ještě neuplynuly, tzn. vyúčtování za 2017 může být urgováno, po zaslání pak vlastníky reklamováno. Každopádně pokud se někdo z vlastníků bude soudně domáhat pokuty za pozdně zaslané vyúčtování, může dle Vašeho příspěvku žalovat samotného externího předsedu. Tedy viníkem, který nečinil zákonem dané kroky k vyhotovení a zaslání vyúčtování, vymáhání zálohových plateb, nedoplatků z vyúčtování služeb bude externí předseda, jednatel správcovské firmy.

  Vložil Krupp, 12. Únor 2020 - 18:53

  Pane JaVa naposled. Nemám nic proti vašemu názoru. Může za to podle zákona SVJ. Můžete to opakovat do omrzení a budete mít pravdu. Jestli vám to stačí k sebeuspokojení, prosím. Vy ale nechápete otázku. Ta zní, co dělat, aby to neplatilo SVJ. Jestli na ní neumíte odpovědět, radši mlčte. Nebo si vezměte právo posledního slova. Já jsem skončil, nemá to smysl. Podle mého názoru je možno hledat dalšího viníka a tím je bezesporu správní fima. Jde jen o to, jestli má ve smlouvě zakotvenu povinnost úhrady jí způsobených škod a to nevíme. Snažit se hodit dluh na předpředchozího vlastníka nepůjde, v tom se snad shodnem. Jirka

  Vložil JaVa, 12. Únor 2020 - 19:08

  Zřejmě to bude tím,že zastávám názor,že je třeba hledat chyby v jednání nejprve tam,kde skutečně vznikly a ne se je všemožně snažit přehrát na někoho jiného.

  Povinností statutárů bylo, smlouvu s „neschopnou“ účetní firmou vypovědět a zajistit jinou.Pokud to ovšem nejsou „statutáři“,kteří se jen „bijí v prsa,jak to dobře vedou“ a zatím to za ně vlastně všechno dělá externí správce.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil JarekSVJ, 12. Únor 2020 - 19:32

  JaVa jednoznačně souhlas, přímou odpovědnost nese výbor, ten jako statutární orgán zodpovídá za činnost správcovské firmy… je to tak… spousta magorů – vlastníků se ohrazuje na správcovské firmy ale ti ubožáci , líní neschopní vlastníci nesou odpovědnost, že si odhlasovali tu a tu správcovskou firmu a výbor , který je odpovědný..... čest práci soudruzi vlastníci…

  Vložil 22,24 (bez ověření), 12. Únor 2020 - 22:29

  Žádný výbor nemají, statutár je externí předseda – jednatel správcovské firmy. Navíc otázka zněla jinak. A sice:

  „Jak nejlépe postupovat, aby společenství vlastníků jednotek nepřišlo o případně neuhrazené nedoplatky od původního vlastníka A?“

  Znáte odpověd pane „JarekSVJ“?

  Vložil Justitianus, 12. Únor 2020 - 21:02
  • JarekSVJ napsal: „… přímou odpovědnost nese výbor, ten jako statutární orgán zodpovídá za činnost správcovské firmy …“

  Hm. To jsou nějaké protiprávní fantazie! Ani „výbor“, ani „statutární orgán“ nejsou osoby. Nemohou být účastníky právních vztahů. Nemohou tedy nikdy mít právní odpovědnost. Nemohou být žalovány na náhradu škody.

  Jediný kdo odpovídá za chyby právnické osoby SVJ je – jak překvapivé – právnická osoba SVJ. Na této právnické osobě tedy mohou vlastníci jednotek vymáhat pokutu podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

  Pro představu provedu kalkulaci. Prodlení vyúčtování roku 2017 bude v dubnu trvat 2 roky, prodlení s vyúčtováním roku 2018 bude trvat 1 rok. Předpokládejme, že si neujednali odlišnou výši pokuty, takže je to 50 Kč/den. Každému vlastníkovi jednotky tedy vznikne vůči SVJ nárok ve výši 54750 Kč. Při dvaceti vlastnících jednotek v domě bude tedy SVJ povinno jim vyplatit něco přes milion – přesně 1095000 Kč.

  Kde na to právnická osoba vezme peníze? Nu, vždyť na účtu SVJ je něco přes milion, to jsou peníze vybrané od vlastníků za 10 let jako dlouhodobé zálohy na správu domu. Takže SVJ uhradí pokutu, vždyť má z čeho. Vlastníci se domohli svého nároku na právnické osobě. Viz § 159 odst. 3 zákona č, 89/2012 Sb..

  Drobný detail: na účtu SVJ nezbyla ani koruna, veškeré zálohy na správu padly na úhradu pokut. A jede se dál … Vlastníci, můžete začít spořit znovu, od nuly. Ale vám to zjevně nevadí, když ponecháváte ve funkcích totálně neschopné a nezodpovědné členy výboru.

  Justitianus

  Vložil Vložil Peta.. (bez ověření), 14. Únor 2020 - 0:06

  Zdravím. Díky za kalkulaci. Zdá se, že by jste rád věděl kolik máme uspořeno na bank. účtu a kolik bytových jednotek, když podsouváte částku a počet jednotek. Tak já se jako nechám vyhecovat a uvedu. Na účtě kolem 150 000,–Kč a jednotek méně než 20. Opravdu věříte, že všichni vlastníci budou žalovat SVJ o pokutu? A, že by SVJ nakonec pokuty všem vlastníkům skutečně uhradilo?

  Vložil Vlastník... (bez ověření), 13. Únor 2020 - 0:05

  Vážený Justitianusi, příklad který jste uvedl je v praxi spíše nerealistický. SVJ by muselo mít na bankovním účtu tak vysoké prostředky, mají je? Navíc by se někdo z vlastníků o pokutu musel začít soudit. Nevím, nevím, když zatím neodvolali ani externího předsedu, jestli se někdo bude soudit o pokutu…uvidíme. O zodpovědnosti za řešení dluhů a postupu při vymáhání pokuty dle zák.67/2013 se na tomto serveru již několikrát diskutovalo. Spíše by se situace mohla na základě prozatím uvedených okolností ubírat tímto směrem. Namátkou citace z jedné starší diskuze:

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 1. Červenec 2017 – 13:41

  "1.Poskytovatel služeb, tím je společenství (§2/a/2 zák.67/2013). Společenství je zastoupeno SVJ. Tedy povinnost nesplnila právnícká osoba zastupující společenství tj. SVJ jednající prostřednctvím statutárního orgánu, proto škodu v podobě pokuty uhradí SVJ a dále může nejvyšší orgán společenství vymáhat po členech statutárního orgánu dle § 159 odst. 3.

  2.Započíst lze pohledávky určité: § 1987/2 NOZ.

  3.Zápočet je „jistá forma vymáhání“. Musíte to ale dát prokazatelně SVJ na vědomí.

  4.Bude li Vámi započtena bez SVJ-výhrad, pak bude uhrazena z části nazývané „FO“ (tj. sud peněz) – správně však „příspěvky na správu domu“, které jsou většinou nadnesené a nejsou určeny na úhradu konkrétních „vychytávek“.

  5.Pochybuji, že lze zabavit „společný majetek“. Existují části domu které jsou společné a majetek… si dovedu představit třeba ve formě sekačky na trávu nebo počítače na správu účetnictví. Je tedy dle mého nemožné aby exekutor kvůli „pokutě za pochybění dle zák o službách“ toto zabavil. Nedovedu si ale představit tak extrémní situaci, že by ve „FO“ nebylo co obstavit.

  6.Jak je Vámi vymáhaná výše? (třeba v mém případě jde již nyní asi o 130.000 ale samozřejmě zda mi bude něco přiznáno soudem, docela pochybuji. Ona ta sankce je v zákoně poněkud „gumová“). Pokud není moc vysoká, prostě ji po částech započítávejte na úhradu následných měsíčních záloh."

  Vložil Justitianus, 12. Únor 2020 - 19:32

  Pane JaVa, je zcela zjevné, že všichni členové výboru v tom domě jsou totálně neschopní a vlastníci jednotek jsou k tomu zcela lhostejní. Z úvodního příspěvku jsme se dozvěděli:

  1. Vlastník A byl neplatič, avšak zřejmě se na něm nic nevymáhalo, ani výbor nenechal zapsat do katastru věcné břemeno k jednotce
  2. Vyúčtování za rok 2017 mělo být předáno vlastníkům jednotek (nejspíše) do dubna 2018, ale výbor na to už dva roky kašle.
  3. Vyúčtování za rok 2018 mělo být předáno vlastníkům jednotek (nejspíše) do dubna 2019, ale výbor zvysoka kašle i na toto.
  4. Vlastníkům je to zjevně také naprosto jedno, přestože jsou oprávněni při prodlení s vyúčtováním požadovat na SVJ pokutu podle ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

  Pokud snad nedošlo k jinému ujednání, činí výše pokuty 50 Kč denně pro každé nedodané vyúčtování a pro každého vlastníka jednotky. To jest při dvojím prodlení 36500 Kč na vlastníka ročně. Ovšem to by ti spící vlastníci museli začít pokutu vymáhat, že ano.

  Já bych je nechal spát dál. Asi je jim v tom mátožném polospánku dobře. Je to takový zakletý zámek s Šípkovou Růženkou – a žádný princ není na obzoru.

  Justitianus

  Vložil Petr, 12. Únor 2020 - 20:13

  Vložil Peta -vlastník co se zajímá. (bez ověření), 12. Únor 2020 – 16:19 :: " Před dvěma lety v roce 2018 prodal původní vlastník A (neplatič) byt vlastníkovi B. Vlastník B poté prodal také ještě v roce 2018 byt vlastníkovi C. Správcovská firma zatím nezaslala vyúčtování služeb za rok 2017 ani 2018. Jak nejlépe postupovat, aby společenství vlastníků jednotek nepřišlo o případně neuhrazené nedoplatky od původního vlastníka A?

  • – – – –

  Proč jste se nezajímal, když píšete že se zajímáte, když to bylo nejaktuálnější. Pravděpodobně jste nebyl výborem informován. Jak to, že si na to výbor vzpomněl nyní ?

  Můj názor jak nejlépe postupovat:

  Přinutit výbor aby zařídil žalobu dle dluhů, které spočítá účetní. Pokud neplatiči nejsou solventní, tak se asi nepovede, aby „aby společenství vlastníků jednotek nepřišlo o neuhrazené nedoplatky“.

  Pokud výbor nezajistil doručení vyúčtování, tak se vlastníci A, B, C mohou možná točit na tom, že jim nebyl dluh vyúčtován.

  Prodlení je myslím dle NOZ 2 roky.

  www.finance.cz/…znani-dluhu/

  cs.wikipedia.or­g/wiki/Promlče­ní

  www.epravo.cz/…-106816.html

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".