Vložil JaVa, 12. Únor 2020 - 18:44

Vy to stále nechápete.Tady je viník určen zákonem.Tím viníkem je samozřejmě SVJ/ resp.její statutární orgán.Ten přece ručí ze zákona za to,že bude konat s péčí řádného hospodáře dle § 159/odst.3 a to, celým svým majetkem.

V praxi to znamená,že to nejprve zaplatí právnická osoba SVJ.tzn.,všichni spoluvlastníci, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu a ti to pak budou vymáhat, po členech „všehoschopné­ho“statutární­ho orgánu!!!

§ 159/89/2012 Sb.,

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.