Hluk v bytě

Vložil Kapa, 25. Leden 2017 - 11:51 ::

Dobrý den, prosím o radu s následující věci.

V našem SVJ provedl vlastník bytu, který je přímo nad mým jeho rekonstrukci a vzápětí jej prodal. Při rekonstrukci byly měněny podlahy – linoleum bylo nahrazeno dlažbou a vinylovou plovoucí podlahou. Po nastěhování nového vlastníka začaly problémy s hlukem, při každém jeho kroku vibruje celý strop, domnívám se, samozřejmě nevím jistě, že při rekonstrukci nebyla použita kročejová izolace. Bohužel problémy s hlukem vznikly pochopitelně až po nastěhování nového vlastníka, to je cca 2 roky od doby rekonstrukce. Mluvil jsem i s původním vlastníkem, který mi řekl, že byt již není jeho a tyto problémy ho nezajímají, nový vlastník mi tvrdí, že koupil byt až po rekonstrukci a nevidí důvod problém s hlukem řešit. Máte někdo podobnou zkušenost? Můžete prosím někdo poradit, co v tomto případě dělat?

Předem díky za odpověď.

KAPA

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Majk (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 1:37

  Zkušenost se špatně provedenou opravou bytu nade mnou, mám bohužel také, snad pomohu:

  Sousedi z bytu nade mnou si nechali v roce 2018 kompletně zrekonstruovat byt. Byt je v paneláku. Mimo bourání umakartového jádra … odstranili i podlahy z betonové mazaniny v celém bytě. Pod mazaninou vedly dráty – elektrické vedení lustrů v mém bytě, ty byly vytrhány, po týdnu to firma opravila. Stavení – bourací práce u sousedů mi způsobily: popraskané spoje mezi panely na všech stropech v bytě i okolo topení (prostupy do horních pater), popraskaly omítky v rozích pokojů, přes díry ve stropě – kudy vede elektrika k lustrům písek, štěrk všude v mém bytě. Konec bouracích prací byl radostně vítán.

  Betonovou mazaninu pak sousedi nahradili anhydridem. Jako kročejovou izolaci použili 0,5 mm oranžovou měkkou podložku. Položili dvě vrstvy fólie a nalili anhydrid. Jako nášlapná vrstva byl použit lepený vinyl.

  Po nastěhování sousedů nastalo peklo. V mém, spodním bytě byly slyšet jejich kroky, co mluví – jasně slyšitelná slova, kdy se koupou, umývání rukou, jak vaří … celý jejich život, opravdu úplně všechno.

  Proběhlo měření akreditovanou laboratoří, metodou klepání (není přesný název), ale v horním bytě se spustí stroj, který klepe/ bouchá do podlahy, ve spodním bytě je snímač, který se různě přemísťuje. Ačkoliv proběhla výměna podlahy v celém bytě, měření probíhalo jen v jednom pokoji! Pak se ukázalo, jak velká chyba to byla. V roce 2019 stála tato legrace 17.000,–Kč. Výsledkem byl protokol, který potvrdil překročení normy. Z důvodu nedohody se sousedy a stavební firmou byl problém řešen:

  • výbor SVJ odmítl do záležitosti vstupovat, věc odmítli řešit, prý nemají dostatečné kompetence
  • stavební úřad provedl vizuální obhlídku bytu a vše shledal v pořádku
  • stavební firma nakonec nabídla zakoupení koberce do pokoje, ve kterém proběhlo měření a provést měření kontrolní
  • stavební úřad souhlasil, byl položen koberec, výsledky měření kročejové neprůzvučnosti odpovídali normě a stavební úřad případ uzavřel
  • byla prokázána nedostatečná kročejová izolace v jednom pokoji, dle měření je vše v pořádku a na další námitky se nebere zřetel
  • platnost výsledků měření je necelý rok, koberec už je pryč, dle vyjádření stavebního úřadu: obraťte se na soud, mi s tím nic nemůžeme dělat
  • po konzultaci s advokátem – musíte si zajistit nezávislé svědectví – což je bezva rada, ale pokud mám pronajmout svůj byt, k zajištění svědectví, kam se mám odstěhovat já a kdo to zaplatí?
  • provedení sondy k prokázání nedostatečné kročejové izolace z mé strany – ze stropu nelze, protože by se pak mohlo říct, nedostatečná izolace hluku je způsobena vašim zásahem

  Řešení – snížený strop, akustické sádrokartonové desky s vatou, mám izolovány i zdi. Byt je nepatrně menší – zanedbatelné. Zůstaly: špatné vztahy se sousedy, zbytečně vynaložené finanční prostředky a pocit nevymahatelnosti práva. Dokázal někdo s podobnou zkušeností přimět sousedy k nápravě trvalým způsobem – zhotovením nové podlahy? Děkuji

  Vložil Radil (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 6:08

  Pane Majku,

  tohle je typická nečinnost stavebního úřadu a jeho úředníků, kteří předstírají činnost. Zkoušel jste řádný úřední postup, tj. stavební úřad → odvolací orgán (krajský úřad) → ústřední orgán státní správy (ministerstvo) → Veřejný ochránce práv? Veřejný ochránce práv svá stanoviska adresně a tématicky zveřejňuje, takže je pravděpodobné, že nejpozději v okamžiku zahájení řízení u něho začnou úředníci konat. Úředníci jsou rovněž zaměstnanci obce, takže je může přimět k činnosti i stížnost obci na jejich nečinnost. Mám pro Vás dobrou zprávu: Černá stavba se nepromlčuje, takže žádné lhůty marně neuběhly. Trvejte na dodržování práva. Osobní odpovědnost za svou práci úředník v ČR bohužel nenese, ale mohl byste vymáhat škodu jím způsobenou na státu.

  Podobný efekt může mít i medializace.

  Hluk v bytě měly donedávna v působnosti hygienické stanice.

  Současně je to typická nečinnost SVJ, které má hlídat zákonnost zásahů do společných částí domu. Vyzval jste SVJ k nápravě závadného stavu? Tady je to složitější a nákladnější, neboť SVJ nadřízený orgán nemá, takže nezbývá než obrátit se na soud a vydržet až do Štrasburku. Škodu byste teoreticky mohl vymáhat na statutárním orgánu SVJ.

  Co se týká výše škody, ta je nejenom hmotná/materiální (náklady na měření a zajištění důkazů, náklady na uvedení do obyvatelného stavu, náhrada za zmenšenou výměru a světlou výšku bytu, náklady na posudky, konzultace a právní pomocm náhrada času potřebného na řešení věci, ad.), ale zejména nehmotná/nema­teriální. Šikovaný advokát specializující se na vymáhání nehmotné/nema­teriální škody Vám rád pomůže, přičemž s vymáháním náhrady škody není třeba čekat na vyřešení věci. Hledejte advokáta pracujícího za podílovou odměnu počítanou z výše úspěchu ve věci, aby měl shodné zájmy s Vašimi. Dokážete prokázat úmysl (i nepřímý)? Při rychlosti práce soudců ovšem počítejte s tím, že se náhrady škody dočkají až Vaši vnuci.

  Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 - 12:07

  SVJ do toho nic není. SVJ není majitelem domu a tím méně majitelem zmíněných bytů. Je pouze správcem domu, především jeho společných částí. Jeho úkoly jsou stanoveny zákonem a stanovami. Ukažte mi, kde je uvedeno, že zodpovídá za úpravy v bytech. Neraďte nikomu, aby vymáhal škodu na statutárech. Dopadne jak sedláci u Chlumce.

  Vložil Alex (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 12:42

  „Neraďte nikomu, aby vymáhal škodu na statutárech.“ (Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 – 12:07)

  Chcete říct, že statutáři za svou (ne)činnost neodpovídají? Kdo potom odpovídá? Shromáždění? Členové SVJ? Domovní důvěrník? Uliční výbor?

  Vložil Alex (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 12:40

  SVJ … „Je pouze správcem domu, především jeho společných částí.“ (Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 – 12:07)

  Za prvé. Zde jde o neprůzvučnost (vodorovných) konstrukcí, které jsou společnými částmi domu.

  Za druhé. SVJ sice je pouze správcem domu, jak správně uvádíte, nicméně v zákonem určených případech a rozsahu zastupuje vlastníka domu.

  Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 - 13:32

  Právě, že jen v těch zákonem určených případech. Citujte zákon, kde je uveden tento případ. Jirka

  Vložil anonymouse (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 15:34

  Nejprve si pročti § 159 a pak 1175, 1189 1190 o.z, když ti to ani pak nedojde, tak vrať učitelovi peníze.:-)

  Vložil Justitianus, 14. Srpen 2021 - 18:08

  Poslyšte, minusovači: pan Krupp má v podstatě pravdu. Pokud se zařídíte podle rady Radila, pak těžce pohoříte a nedosáhnete ničeho.

  • Radil napsal: „SVJ nadřízený orgán nemá, takže nezbývá než obrátit se na soud.“

  To je totálně nesprávná rada. Radil neví co radí. Žalobce by nedosáhl ničeho, jedině přijde o peníze. Je dobře známo, že SVJ zastupují členové statutárního orgánu. Soud se bude zajímat jedině o to zda nejvyšší orgán (shromáždění) uložil SVJ nějakou povinnost. A pokud ji snad uložil, avšak statutáři zůstali nečinní, pak soud poučí žalobce, že jde o vnitřní věc v rámci SVJ. Že neposlušní statutáři mohou být nahrazeni jinými osobami – a do vnitřních spolkových záležitostí soud zasahovat nikdy nebude. Ostatně žalobce mohl bránit své právo sám za sebe, avšak neučinil to. Žaloba se zamítá.

  Přesně tak to přiléhavě popsal Nejvyšší soud v nedávném rozsudku 26 Cdo 913/2019 ze dne 27.08.2019 (http://kraken.slv.cz/26Cdo913/2019): „… případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů (…)“.
  • Radil napsal: „Škodu byste teoreticky mohl vymáhat na statutárním orgánu SVJ.“

  To je opět nesmysl. Škodu nelze vymáhat na stautárním orgánu ani teoreticky. To je Radile jako kdybyste chtěl vymáhat na Vaší žehličce, nebo na sousedově psovi. Statutární orgán není osoba. Nemůže tedy vstupovat do soukromoprávních vztahů a nemůže být být odpovědný za škodu.


  Napřed je nutné určit zda zda vlastník jednotky způsobil vadu na společné části, nebo zda jde o vadu jednotky. Relevantní ustanovení pro první případ je § 1196. Toto ustanovení ukládá právnické osobě SVJ vymahatelnou povinnost:

  § 1196

  (1) Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.

  (2) Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva VADOU JEDNOTKY, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

  V ustanovení § 1196 je použito množné číslo, což signalizuje, že pokud vadu vnímá pouze jediný vlastník jedotky, SVJ není povinno mu pomoci.

  Justitianus

  Vložil Alex (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 18:48

  Pane Justitiane,

  tvrdíte tedy, že SVJ má nadřízený orgán? (Což je negace výroku, který jste označil za nesprávný.)

  Tady se nediskutuje o vadě jednotky, takže Váš odkaz na § 1196 je nepřípadný.

  Vložil Justitianus, 14. Srpen 2021 - 22:19

  Alexi, hlupákům zpravidla neodpovídám, ale u Vás učiním výjimku.

  • Za prvé: Nikdy a nikde jsem netvrdil, že by SVJ mělo „nadřízený orgán“. Trénujte porozumění psanému textu.
  • Za druhé: Netvrdil jsem, že „výrok je nesprávný“. Napsal jsem pouze, že Radilova rada je nesprávná. Trénujte porozumění psanému textu.
  • Za třetí: Nerozumíte dobře obsahu § 1196. Nevíte, že jednotka podle NOZ v sobě zahrnuje i podíl na společných částech, viz § 1159. Vada jednotky zmíněná v § 1196 se tedy může týkat jak vady bytu, tak i vady kterékoliv společné části domu. Trénujte porozumění psanému textu.

  Justitianus

  Vložil Letec (bez ověření), 16. Srpen 2021 - 6:07

  K čemu ta námaha? Stačí zopakovat, že vlastníme pouze vzduch. Kdo ale potom řeší ty konstrukce podlah a stropů? Trochu rozpor ne?

  Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 - 17:52

  Chlapče, chlapče, nic z toho neuvádí ani zmínku o tom, že statutár je zodpovědný za způsob provedení úpravy podlahy, která je jednoznačně součástí konkrétního bytu. Kdyby se do toho pletl, tak mu vlastník oprávněně řekne, že mu do toho nic není. To si musí vyřešit vlastníci mezi sebou. Ať už přímo, nebo prostřednictvím jiného úřadu, které tady už byly jmenovány. Jo kamaráde, a nevím, jak tobě, ale mě žádný učitel žádné peníze nikdy nedal. A tím je asi dáno, proč tutéž věc chápeme každý jinak. Jirka

  Vložil Alex (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 18:51

  „podlahy, která je jednoznačně součástí konkrétního bytu.“ (Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 – 17:52)

  Tazatel napsal, že mu padal písek skrz strop. Od kdy může „podlahou, která je jednoznačně součástí konkrétního bytu“, padat písek do dolního bytu? Nakreslete nám to.

  Vložil Krupp, 14. Srpen 2021 - 20:19

  Milý Alexi, tazatel nic takového netvrdil. To píše jeden diskutující, u něhož vlastník odstranil část konstrukce stropu. To je trochu jiný případ. I v tom případě bych radil, aby škodu uplatňoval u toho, kdo ji způsobil. Záleží na něm, jestli přímo, nebo prostřednictvím soudu. Obávám se, že ani v tomto případě není správná cesta žalovat statutára. Statutár mu svoji nečinností škodu nezpůsobil. Druhá věc je, že mohla vzniknout i škoda na společných částech domu. V tom případě by ale měla rozhodnout většina vlastníků, jak to řešit. Co když většina vlastníků rozhodne, že žádné peníze do tohoto sporu SVJ vkládat nemá? A nechci domýšlet všechny možnosti na nichž se většina může usnést. A přestože ti učitel platil za to, že navštěvuješ školu, jistě chápeš, že proti vůli vlastníků statutár jednat nemůže. Jirka

  Vložil Alex (bez ověření), 14. Srpen 2021 - 20:33

  „mohla vzniknout i škoda na společných částech domu“

  Není rozhodné, zda vznikla na společných částech domu škoda. Podstatné je, že došlo k zásahu do společných částí domu. V tom okamžiku je dána působnost SVJ.

  „proti vůli vlastníků statutár jednat nemůže“

  Nejenom že statutár proti vůli vlastníků jednat může, ale dokonce podle zákona musí. Nebo jak to myslíte? Že vlastníci mohou odhlasovat, že zákony neplatí?

  Vložil Krupp, 15. Srpen 2021 - 5:47

  Alexi, když už tě škola platila za to, žes ji navštěvoval, tak popiš, jak prakticky to SVJ (jeho statutár) provede.
  Vlastník prohlásí, že má v bytě kravál. Statutár to sám odborně posoudí, nebo objedná expertizu?
  Sám odborník není, tak zřejmě objedná a zaplatí expertizu. Co když to expertiza nepotvrdí? Odsouhlasí vlastníci tento zbytečný a neschválený náklad? Co když poženou statutára k odpovědnosti?
  V případě, že to expert potvrdí, pravděpodobně vyzve škoditele k odstranění hluku. On třeba řekne, že udělal opatření. Jak dlouho bude statutár čekat na další stížnost poškozeného vlastníka?
  Postižený si stěžuje dál. Pak nechá udělat další expertizu? nebo jak bude postupovat dál? Má to statutár nakonec dát soudu? K tomu bude potřebovat právníka a zaplatit soudní poplatek. Z čeho to zaplatí? Ze svého? Asi ne. Z peněz SVJ? Žádné nejsou. Ze záloh vlastníků? Ty ale mají své určení. Má jít do nákladu 10 tis., 100 tis., 1 mil., nekonečno? Požádá vlastníky? Podle vás jim do toho nic není, protože on konat musí. On je ale bude muset požádat, protože bude potřeba zvýšit jejich platby o peníze na právní výlohy.....
  Mám pokračovat v otázkách, nebo jste už pochopil, že tudy cesta nevede? Upozorňuji, že otázek mám v záloze ještě řadu.

  Jirka

  Vložil Alex (bez ověření), 15. Srpen 2021 - 8:47

  „Mám pokračovat v otázkách … ? … otázek mám v záloze ještě řadu.“ (Vložil Krupp, 15. Srpen 2021 – 5:47)

  Ano, pokračujte, pane Kruppe.

  Vložil Krupp, 15. Srpen 2021 - 9:25

  až dostanu nějakou odpověď. Zatím jste mne a obávám se, že nikoho, nepřesvědčil, že statutár je povinen hlučnou podlahu řešit. Jirka

  Vložil Alex (bez ověření), 15. Srpen 2021 - 13:14

  „statutár je povinen hlučnou podlahu řešit“ (Vložil Krupp, 15. Srpen 2021 – 9:25)

  Statutár zastupuje SVJ a je povinen řešit zásahy do společných částí domu. To plyne přímo ze zákona. Proto SVJ vzniklo. Co na tom nechápete?

  Neprůzvučnost stavebních konstrukcí je předepsána. Co na tom nechápete?

  Tvrdíte, že je možné hlasovat o tom, zda se budou dodržovat právní předpisy. Tomu se říká anarchie.

  Vložil Krupp, 15. Srpen 2021 - 19:33

  Nepřesvědčil jsem vás, nevadí. Každý si mohl udělat názor a podle něj se případně zachovat. Pokud si myslíte, že podlaha v bytě je společnou částí bytu, myslete si to dál, další diskuze je zbytečná. Jirka

  Vložil Hluk (bez ověření), 25. Listopad 2020 - 23:51

  „co v tomto případě dělat?“

  Odstranit dlažbu.

  Vložil Karel B (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 15:41

  Krocej zmerena , nevyhovuje to norme ani te snizene pro panelove domy,

  dalsi postup – zadost na stavebni urad a na vlastnika bytu – aby vlastnik bytu odstranil tuto zavadu na jeho podlahach

  dale informace na SVJ

  a pak se uvidi dale.

  Karel

  Vložil gEt_rEkT (bez ověření), 25. Prosinec 2019 - 13:15

  Placaté nesmysly, vinyl je to samé jako lino (PVC)… Stejný materiál akorát není v rolích… A v paneláku pod starým PVC, které mimochodem mělo minimální tloušťku, nebyla žádná kročejová izolace, tak tu netrepte lidem do hlavy nesmysly…

  Vložil ppp (bez ověření), 25. Leden 2017 - 15:15

  Volat hygienickou stanici nemá smysl – ti neřeší hluk z bydlení (což je Váš případ). Na Vaši situaci se vztahují ustanovení Občanského zákoníku o obtěžování hlukem. Stěžujte si na Obecním úřadě, nejlépe po změření hluku (bez vědomí toho, kdo jej způsobuje) odbornou firmou, objednanou na Vaše náklady.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 12:53

  Mám podobnou zkušenost. Naštěstí, ten kravál se nesl nejenom dolů, ale i po patře, takže tlak na vyřešení byl o to důraznější. A jde o celkem slušnou partaj, akorát byli mladí, nezkušení a bezdětní, když s rekonstrukcí začali.

  Rekonstrukce je záležitost natolik hlučná a prašná, že nemohla ujít ani vašemu výboru. Začala bych u něj. Pokud se nesetkáte s konstruktivním jednáním, lze pokračovat na stavebním úřadě. Podlahy tvoří konstrukci domu a při výměně za jiný typ povrchu může být vyžadováno ohlášení. Konkrétně já jsem výměnu PVC v koupelně a WC musela ohlašovat a doložit projektovou dokumentací a statickým posudkem – kvůli vyššímu zatížení stavby a kročejové neprůzvučnosti. Pokud vám stavební úřad potvrdí, že mělo k ohlášení dojít, pak sice nemáte ještě vyhráno, ale viníka znáte. A společenství doporučte, aby si problematiku stavebních úprav usměrnilo ze sebezáchovných důvodů vnitřním předpisem a nestrkalo před tím, co se v domě děje, hlavu do písku.

  Vložil Kapa, 25. Leden 2017 - 13:35

  Výbor se k věci staví tak, že jde o můj soukromý problém, tudy cesta nevede. O rekonstrukci jsme samozřejmě věděl, nicméně nemohu posoudit, zda bylo nutné stavební ohlášení. Taktéž se mohu pouze domnívat, že podlaha není udělána technologicky dobře, nemohu to nějak dokázat. Taktéž se hned po rekonstrukci žádný problém neprojevil, když v tom bytě nikdo 2 roky nebydlel.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 13:46

  Vypsal jste, co všechno nejde. Tak teď zkuste co jde. Např. zeptat se na stavebním úřadě, pro jaké opravy vyžaduje ohlášení. Pozvat si hygienu na změření hladiny hluku atd. Bez úsilí a případného vyvolání konfliktu situaci nevyřešíte.

  Vložil Koupil (bez ověření), 25. Leden 2017 - 15:08

  „Pozvat si hygienu na změření hladiny hluku“

  Potřebujete změřit průzvučnost (tam bude překročena norma), nikoliv hladinu hluku (ta nejspíš překročena nebude).

  Vložil JaVa, 25. Leden 2017 - 15:59

  Zkuste si najít nejbližšího znalce z oboru a nechejte si změřit kročejový hluk.Pak oslovte vlastníka bytové jednotky nad vašim bytem a požádejte ho písemně o sjednání nápravy v přesně uvedeném časovém období.Pokud tak neučiní podejte žalobu.Upozorněte na neodborný zásah do konstrukce budovy také SVJ. Právo a příslušné stavební i hlukové normy jsou na Vaší straně.Stačí když autorizovaný stavební technik odkryje tu část plovoucí podlahy,která přiléhá k nosné zdi objektu.Pokud není lamelová deska řádně odizolovaná od zdi a podlahy,je položení plovoučky v rozporu s normou a vlastník bytu musí na své náklady uvést vše do souladu s jejím zněním.

  http://stavba.tzb-info.cz/…ucich-podlah

  JaVa

  Vložil BD (bez ověření), 25. Leden 2017 - 13:09

  To se v BD nestává. S rekonstrukcí musí BD vyslovit souhlas a představenstvo si ohlídá jak projekt, tak jeho provedení. Ale to fanatičtí obdivovatelé SVJ nepřiznají a patrně ani nepochopí.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 13:23

  Si děláte srandu? Mé zkušenosti se týkají BD. Pokud se nájemce na představenstvo neobrátí, tak to funguje podle stejného scénáře jako v SVJ, kde se vlastník neobrátí na výbor.

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 17:11

  Misme,

  opět píšete hlouposti. Ať si nájemce při rekonstrukci nechal či nenechal schválit rekonstrukci představenstvem, vždy za rekonstrukci odpovídá vlastník jednotky tj. družstvo, to si musí s nájemcem udělat pořádek samo. V případě SVJ je to jinak, odpovídá vlastník sám, který provedl rekonstrukci. SVJ není vlastníkem jednotky.

  Vložil BD (bez ověření), 25. Leden 2017 - 13:52

  Vaše zkušenosti jsou irelevantní. Pokud někdo v BD špatnou rekonstrukcí poškodí podlahu, která patří BD, tak ji musí opravit. K tomu jsou právní nástroje až po případné vyloučení z BD. Pokud někdo v SVJ vypustí kročejovou izolaci, tak se budou hádat o tom, zda taková izolace je součástí společných částí domu. Patrně nikoliv. Srandu si fakt nedělám, jen znám rozdíl mezi BD a SVJ.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 14:15

  Stavební úpravy podléhají zákonné úpravě bez ohledu na vlastnictví. Mimochodem příslušející legislativa se vztahuje i na majitele rodinných domů. Jinými slovy SÚ vám napaří pokutu, i když si ve svém vlastním vlastnoručně vybudovaném RD na vlastním pozemku uděláte změnu a nedodržíte podmínky zákona. Tvrzení o tom, že se budou v SVJ hádat ohledně kročejové izolace svědčí o vašich nedostatečných znalostech problematiky. Úpravy se neposuzují podle názorů činovníků BD nebo SVJ nebo anonymních diskutujících na internetovém fóru, ale ve vztahu k projektové dokumentaci domu a platné legislativě. Proto jsem radila, co jsem radila. Vaše názory jsem si ráda přečetla, nicméně doporučuji, abyste hodnocení o irelevantnosti apod. propříště raději vypustil. Taková tvrzení diskusi nerozvíjejí, ale komplikují.

  Vložil tazatel 2 (bez ověření), 25. Leden 2017 - 14:25

  Odkdy výměna podlahové krytiny podléha stavebnímu povolení? Úředníci stav. úřadu se aktivitami kontrol podlahových krytin protrhnou až v pase.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 14:40

  Odkdy nevím. Kdyby vás zajímalo též proč, psala jsem to výše. Šlo o výměnu PVC za dlažbu. Nejenže na ohlášení trvali, ale ani se neprotrhli v pase. A já mám doklad o tom, že výměna povrchů proběhla legálně.

  Vložil pipi (bez ověření), 26. Duben 2017 - 15:11

  Nebudte naivni, stavebni urad se snazi nedelat nic. A pokud je v BD zajem, aby bylo povoleno ci nereseno, tak se postizeny cleny druzstva neceho domuze nesmirne slozite.

  Vložil Kapa, 25. Leden 2017 - 14:31

  Dobře, co tedy ale dělat? Máte nějaký nápad?

  Vložil Petr, 25. Leden 2017 - 16:13

  Pane, můžete hledat i zde v diskusi, nejste totiž první (příspěvky od r. 2012 !!!). Chce to hledat, není nutno zakládat hned nové vlákno.

  http://www.portalsvj.cz/…aha-stiznost Vložil Radek (bez ověření), 8. Červenec 2012 – 20:42

  http://www.portalsvj.cz/…na-reklamace Vložil Ales, 17. Listopad 2014 – 16:23

  http://www.portalsvj.cz/…-je-normalni Vložil Malcik (bez ověření), 2. Prosinec 2012 – 8:15

  Slyšel soused hluk od vás z bytu ? Já bych ho pozval do bytu na „kontrolu“. Názor na zvuky (zde nejde asi o hluk) může mít každý jiný, zvlášť když jde o něj. Zkuste hledat radu, jak ztlumit problémy s tzv. plovoucí podlahou, viz dále citace z článků. Znalec (kolik to bude stát …) může v tomto případě dát asi jen posudek, čím je způsobeno, že kroky slyšíte.

  Odkazuji např. na

  1/ http://www.bydleni-iq.cz/…neda-koupit/ název „plovoucí podlaha“ si prodejci podlahových krytin vypůjčili ze stavební terminologie, kde znamená něco jiného: celou skladbu podlahy, nejenom její vrchní nášlapnou vrstvu, tedy krytinu. Podlahy, kterým se obchodně říká „plovoucí“, jsou vlastně vzájemně propojené tvrdé lamely, volně položené na tvrdých stropech jen přes slabou kročejovou izolaci, vysokou sotva pár milimetrů. Většinou bývá plstěná, a ta kroky neutlumí, nebo z plastových fólií s pružnými terčíky, které plní svou funkci jen zpočátku (po čase ztratí pružnost).

  Zakoupené „plovoucí podlahy“, ať už dřevěné nebo laminátové, mají pro snadné pokládání opodstatnění v přízemních podlažích, kde nedupete nikomu nad hlavou. Pokud si ale tyto tvrdé krytiny pořídíte namísto původních měkkých povlaků z PVC například v patrech paneláků, podstatně zhoršíte bydlení svým spodním sousedům. Zvláště když je neodborně pokládáte sami a některé lamely se dotýkají stěn, případně podlahové lišty přišroubujete jak ke stěně, tak i k podlaze (vyrušíte tím izolaci od stěn, poslední náznak efektu skutečně plovoucích podlah).

  2/ https://www.estav.cz/…cnost-stropu 22. 9. 2016 – Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stro­pu

  Expert radí

  Skladba podlahy na obrázku funguje následovně:

  Jak se chová strop a prostory, kde je špatná kročejová neprůzvučnost a čím je to způsobeno

  Eliminace nadměrného hluku při nedostatečné kročejové izolaci

  Další kapitoly tématu „Akustika bytů a domů“

  1. Akustika staveb: Teorie o šíření zvuku v konstrukcích
  2. Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stro­pu
  3. Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů
  4. Akustika staveb: Prostorová akustika v bytech a kancelářích
  5. Jak odhlučnit byt? Hluk z kotelny i od sousedů – ukázky realizací
  6. Odhlučnění bytu – obyvatele rušilo dupání, hra na piano i na bicí
  7. Jak zlepšit akustiku místnosti – příklady realizací na omezení ozvěny v interiéru
  Vložil Koupil (bez ověření), 25. Leden 2017 - 15:11

  „linoleum bylo nahrazeno dlažbou a vinylovou plovoucí podlahou.“

  „Dobře, co tedy ale dělat? Máte nějaký nápad?“

  Obnovit původní stav.

  Vložil Karel B (bez ověření), 30. Září 2020 - 21:30

  Rseim podobny problem, zatim zabralo pisemna stiznost na stavebni urad v miste Praha 15, pak sem nabidl ze mereni zajistim a zaplatim (cca 15 tisic) a vlastnik mi nakonec mereni povolil, tj. bude se merit krojej co bude dal se uvidi.

  Karel

  Vložil Mirekz (bez ověření), 25. Listopad 2020 - 20:38

  Řeším stejný problém, chci se zeptat zkoušel jste sám měřit hluk v bytě (ještě před změřením krocejoveho hluku firmou), třeba přes pujceny hlukomer? Pokaď ano, kolik Vám to ukazovalo? Mám obavy aby mi nezmerili kročejový hluk třeba jenom 50 dB a tím by norma byla dodržena a já vyhodil zbytečně 15tis za měření, děkuji.

  Vložil Viktr (bez ověření), 7. Červen 2021 - 16:00

  Pokud by toto někoho ještě zajímalo, změřit úroveň hluku v místnosti tedy akustický momentální akustický tlak s rozložením na jednotlivé frekvence můžete zadarmo pomocí chytrého mobilu a aplikace, kterou lze snadno vygooglovat (měření hluku/zvuku android/iOS).

  Pořiďte jen pro sebe aby jste měli nějaký vzor toho jak tyhle decibely opravdu vypadají.

  Přesnost a citlivost moderních mobilních telefonu je postačující, jenže odborník za stejné výsledky plus razitko bude chtít po vás tisíce korun.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".