Hlasování na schůzi shromáždění

Vložil evamensik (bez ověření), 10. Květen 2011 - 11:21 ::

Dobrý den, prosím o radu při hlasování na schůzi shromáždění SVJ: byt je ve SJM rozvedených manželů (na KÚ je pořád zapsáno SJM obou manželů),v bytě bydlí manželka s dětmi, ona se účastní schůzí a hlasuje, aby mohla hlasovat, musela předložit plnou moc exmanžela (tu předložila na neomezenou dobu). Na včerejší schůzi si jiný vlastník přinesl novou plnou moc od jmenovaného exmanžela na sebe (touto zrušil předcházející plnou moc na exmanželku) a hlasoval polovinou hlasu (samozřejmě proti exmanželce). Dle mého názoru, pokud je byt ve SJM, hlas se nemůže dělit a hlasuje spoluvlastník bytu (jeden byt, jeden hlas) a není potřeba žádná plná moc, aby byla započítána váha hlasu dle spoluvlastnického podílu v plné výši. Za odpověď předem děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 10. Květen 2011 - 12:14

  Ve vašem SVJ panuje neuvěřitelný nepořádek. Předseda konal v rozporu se zákonem.

  SJM trvá dokud katastr neosvědčí opak.

  Nelze hlasovat „polovinou hlasu“. Hlas vlastníka jednotky je zásadně nedělitelný.

  K hlasování vlastníka, který má jednotku v SJM, postačuje přítomnost jednoho z manželů. Žádná plná moc tedy není potřeba.

  Udělení plné moci třetí osobě (podepsané pouze exmanželem) je absolutně neplatné pro nedostatek oprávnění. Vlastník jednotky samozřejmě může udělit plnou moc třetí osobě, ale k tomuto právnímu úkonu je nutné, aby listina byla opatřena podpisy OBOU osob, které mají jednotku ve společném jmění. To splněno nebylo.

  lake

  Vložil Katastr (bez ověření), 10. Květen 2011 - 12:21

  „SJM trvá dokud katastr neosvědčí opak.“

  Katastr zapíše změnu vlastnictví se zpětnou účinností, klidně i po 10 i více letech.

  Vložil lake, 10. Květen 2011 - 13:23

  Inu vždyť jsem to přece napsal: SJM trvá (třeba i těch 10 a více let), dokud katastr neosvědčí opak.

  Pro tazatele je důležité, že SJM a spoluvlastnictví jednotky trvá nadále, bez ohledu na rozvod manželství. O zpětné účinnosti vkladu do katastru má smysl bavit se teprve až ten vklad nastane.

  Na shromáždění předseda nepochybí, jestliže postupuje podle toho, co je v den shromáždění vloženo v katastru ohledně vlastnictví jednotky (viz web ČÚZK). Změnu je možno doložit i tak, že jeden z bývalých manželů předloží shromáždění listinu vydanou katastrálním úřadem, osvědčující zánik SJM.

  lake

  Vložil Katastr (bez ověření), 11. Květen 2011 - 7:36

  „SJM a spoluvlastnictví jednotky trvá nadále, bez ohledu na rozvod manželství“

  Tak tady pozor: spoluvlastnictví jednotky trvá nadále, bez ohledu na rozvod manželství, to ano, SJM dnem rozvodu zaniklo.

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 3:14

  …zbývá rozřešit jak se má předseda zachovat pokud přijdou dvě osoby vybavené plnou mocí
  (a jasně, že s podílem 50/50 jak je u SJM běžné). ..? Má se hlas považovat za PRO,PROTI nebo ZDRŽEL?

  Vložil Ing. Honza (bez ověření), 11. Květen 2011 - 15:20

  „Má se hlas považovat za PRO,PROTI nebo ZDRŽEL?“

  Kde jste, prosím, našel, že se hlasuje PRO, PROTI nebo ZDRŽEL?

  Podle zákona se hlasuje PRO nebo NIKOLIV-PRO. Ve Vámi uváděném případě, kdy dva přítomní spoluvlastníci jednotky s podílem na jednotce 50/50 nebudou oba hlasovat PRO, to znamená, že vlastník jednotky je přítomný a hlasuje NIKOLIV-PRO.

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 15:56

  „Podle zákona se hlasuje PRO nebo NIKOLIV-PRO“

  pane „Ing. Honzo (bez ověření)“ uveďte ten zákon a konkrétní § kde je Vaše „NIKOLIV-PRO“

  Vložil Ing. Honza (bez ověření), 11. Květen 2011 - 16:02

  „pane „Ing. Honzo (bez ověření)“ uveďte ten zákon a konkrétní § kde je Vaše „NIKOLIV-PRO““

  Pane lolku (bez ověření),

  jedná se o zákon číslo 72/1994 Sbírky zákonů České republiky, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví by­tů).

  § je více, na zdejším foru byla uvedena přehledná tabulka s vypsanými §.

  Vložil lolek (bez ověření), 12. Květen 2011 - 12:12

  pane „Ing. Honzo (bez ověření)“ já jsem to co jste mi doporučil v těch §§ nenašel a ani nevidím, že by to z nich nějak plynulo. Ale pokud přece: u Vás se tedy hlasuje pouze jedno-krokově a to zjištěním podílů pro otázky PRO a nic dalšího nezjišťujete – ano?
  Není mi tedy jasné, proč i poslanci hlasují PRO,PROTI,ZDRŽEL-SE,NEPŘÍTOMEN,OM­LUVEN – proč se nehlasuje pouze PRO… (netvrdím ale, že by to zde bylo podstatné pro dotaz tazatele).

  Vložil Zahradník (bez ověření), 11. Květen 2011 - 23:23

  Pane „Ing. Honzo“, ať dělám co dělám, nemohu najít v zákonu 72/1994 Vaše NIKOLIV-PRO. Nechcete uvést paragraf, takže to vypadá, že jste to ve slabé chvilce jen tak vypustil a teď nevíte jak z toho. Přesvědčte nás, že máte pravdu citací paragrafu, ať hlasujeme na shromážděních správně. Děkuji Zahradník

  Vložil lake, 12. Květen 2011 - 1:22

  Pane Zahradníku,

  snažíte se neúspěšně převrátit zákon vzhůru nohama. Uvědomte si, že ZoVB je soukromoprávní předpis. Dovoleno je vše, co zákon výslovně nezakazuje. Jste to Vy - nikoliv ing. Honza - kdo je povinen prokázat Vaše tvrzení ohledně hlasování.

  Tvrdíte, že SVJ je povinno vést evidenci hlasů "PRO", "PROTI" i "ZDRŽEL SE"? Výborně, tedy to dokažte citací z celostátně platného předpisu.

  Já i ing. Honza víme (a plyne to ze znění ZoVB), že k platnosti a průkaznosti hlasování je nezbytné, aby v zápisu byly uvedeny tyto údaje:
  - o čem se hlasuje (návrh usnesení),
  - počet přítomných hlasů (podílů)
  - počet hlasů (podílů) PRO usnesení.

  První údaj se použije pro určení, o čem a jakým kvórem bude hlasováno.
  Druhý údaj osvědčuje, zda zda shromáždění bylo v dané chvíli usnášeníschopné.
  Třetí údaj určuje jednoznačně, zda usnesení bylo přijato či nikoliv.
  Více netřeba.

  Zápis bude platný a obstojí při soudním přezkumu i v případě, že neobsahuje žádnou informaci o hlasech "PROTI" či "ZDRŽEL SE". Jak jsem už napsal: domníváte-li se opak, doložte to.

  lake

  Vložil Zahradník (bez ověření), 12. Květen 2011 - 9:07

  Umíte vůbec číst?? Já jsem napsal: Pane „Ing. Honzo“, ať dělám co dělám, nemohu najít v zákonu 72/1994 Vaše NIKOLIV-PRO. Nechcete uvést paragraf, takže to vypadá, že jste to ve slabé chvilce jen tak vypustil a teď nevíte jak z toho. Přesvědčte nás, že máte pravdu citací paragrafu, ať hlasujeme na shromážděních správně. Děkuji Zahradník". A to bylo vše co jsem k tomu napsal.

  To byl dotaz, kde je ten jeho paragraf. A na to by měla být odpověď. Vás jsem se neptal a zřejmě reagujete asi na něco jiného. Píšete: „Tvrdíte, že SVJ je povinno vést evidenci hlasů „PRO“, „PROTI“ i „ZDRŽEL SE“? Výborně, tedy to dokažte citací z celostátně platného předpisu.“ Kde jste přečetl v mém dotazu, když to tam není???? Dal jste dohromady několik přispěvatelů. Jinak pro Vaši informaci, něco o tom psal „lolek“, ale ne já. Příště lépe číst. Zahradník

  Vložil lake, 12. Květen 2011 - 17:29

  Pane Zahradníku,

  můj příspěvek byl přesně pro Vás: jestliže jste takový trumpeta, který neví, co je soukromoprávní předpis, pak se nedivte. Zbytečně vyzýváte ing. Honzu, aby „vás přesvědčil že má pravdu“: on není povinen nic Vám dokládat, ani v ZoVB hledat neexistující ustanovení na Vaši nesmyslnou výzvu. Samozřejmě má pravdu, dokud mu Vy neprokážete opak citací některého kogentního ustanovení právního předpisu.

  Ostatně nedošlo Vám to ani po mém předchozím příspěvku, takže zbytečná snaha …

  lake

  Vložil Zahradník (bez ověření), 12. Květen 2011 - 21:14

  Vážený pane, reagujte na dotazy, které se týkají Vás a neodpovídejte za někoho jiného. Jestli ovšem nejste Ing. Honza. Jestliže jsem trumpeta, Vy jste trouba. Nikdo mu neukládal povinnost nic dokazovat, ale když se něco řekne, má se vědět odkud to je a podělit se. A jestliže neví, tak ať to nepoužívá. Zahradník

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 16:33
  pane „Ing. Honzo (bez ověření)“ děkuji za Vaši obecnou proklamaci…

  §11/3 ZoVB:
  „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl . Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne“

  Já v uvedeném nevidím Vámi uvedené „NIKOLIV-PRO“ – takže prosím uveďte přesně § kde Vy spatřujete Vámi uvedené „NIKOLIV-PRO.


  A pokud by jste snad nemohl nalézt Vámi zmíněnou „…přehlednou tabulku…“ pak o hlasování dle ZoVB jsou např. §9/12 §11 §13. A možná by jste mohl nakouknout sem
  Vložil Ó (bez ověření), 11. Květen 2011 - 16:44

  Pane lolku (bez ověření),

  budťe tak laskav a neuvádějte zde odkazy, které nemají s tématem nic společného, jako je Váš

  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw…

  o němž navíc uvádíte, že se vztahuje k hlasování v SVJ. Uvádíte tím čtenáře v omyl.

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 17:34

  pane „Ó (bez ověření)“ to byla jen analogie ukazující že asi nebude na tvrzení „NIKOLIV-PRO“ v pořádku. I poslanecká sněmovna užívá 5-kategorií při hlasování. Podle p.„Ing. Honza (bez ověření)“ by zřejmě v SVJ stačilo hlasovat PRO a ostatním se nezabývat.
  Takže uvedený link bezpochyby JE relevantní k tématu výkladu p.Honzy a jeho: „NIKOLIV-PRO“.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 11. Květen 2011 - 7:58

  co chcete řešit, pokud ani jeden z nich nemá plnou moc podepsanou oběma manželi, jsou obě plné moci neplatné. Horší bude, když přijdou oba manželé, a každý bude hlasovat jinak :-(

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 12:18

  nevím kde jste přišel na to, že se plná moc kumuluje. Plná moc je oprávnění za osobu/Vlastníka – zkuste mrknout na §31/1 ObčZ. Je tam napsáno „…zmocnitel udělí…“. Není tam množné číslo.

  Takže otázka je zde pořád: jak se má předsedající zachovat, pokud více osob vybavených plnou mocí, pro konkrétní jednu bytovou jednotku hlasuje při konkrétním hlasování „ne ve shodě“ a jejichž KN-podíly (+ §139/2 ObčZ) nelze v okamžiku hlasování vyhodnotit jinak než jako rovnocenné?

  Jsem toho názoru že, pokud se ani po diskusi (jen pro malá! SVJ) uvedení zástupci participující na konkrétním hlasu-jednotky neshodnou, tak by bylo nutné v takovém případě snížit pro konkrétní hlasování počet podílů pro usnášeníschopnost o podíly zmíněných zástupců. A pokud by tím usnášeníschopnost neklesla pod minimální potřebné kvórum, mohl by se zapsat výsledek hlasování bez uvedených proti-sobě stojících zástupců.

  Samozřejmě pokud by jejich hlas byl rozhodujícím zrnkem na vahách usnášeníschopnosti – pak smůla, ale budou muset být osloveni ti Vlastníci kteří se doposud vyhýbali účasti na hlasování.

  (poznámka k MÍNUSOVAČŮM: Vaše hodnocení příspěvků beru jako Vaše IQ – protože pokud otázku namísto názoru hodnotíte + nebo – pak to nic jiného nevyjadřuje…)

  Vložil lake, 11. Květen 2011 - 12:55

  Pane lolku,
  vy to poněkud pletete. Tvrdíte, že více různých osob bude vybaveno každý svou plnou mocí od vlastníka. Budiž. Může se stát, je-li vlastník popleta.

  Ale zároveň tvrdíte, že "jejich podíly budou rovnocenné".
  Jaké jejich podíly? Vždyť je to nesmysl. K jednotce patří pouze jeden hlas, jeden podíl na společných částech domu. Má-li někdo plnou moc od vlastníka, hlasuje za vlastníka plnou vahou spoluvlastnického podílu za celou jednotku.

  Jsou-li dva takovíto zmocněnci (a uplatňují dva odlišné názory), pak je zřejmé, že projev vůle vlastníka jednotky není pro toto hlasování ani určitý, ani srozumitelný. Vůle vlastníka jednotky zůstává neznámá. K jednotce se v takovém zmatečném hlasování napíše poznámka "neplatný hlas".

  A ještě něco důležitého:
  Není pravdou, že by toto mělo nějaký vliv na usnášeníschopnost. Vlastník jednotky je bezpochyby přítomen v zastoupení a hlasuje, jen holt se nevymáčkl jednoznačně jak. Jeho problém.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 18:56

  Pane Lake…příklad:

  dle KN má bytová jednotka 4-Vlastníky s poměrem 40%,40%,10%,10%. Na Shromáždění se dostaví pouze 2-zástupci 40%-Vlastníků (vybaveni každý zvlášť plnou mocí konkrétního Vlastníka). NIC prozatím nenaznačuje že nebudou jednat ve shodě.

  • Pro „usnášeníschopnost“ tedy přispějí svými %-tními podíly.
   (pro Lake: Vaše intrepretace spojení s „usnášeníschopnost“ je jako obvykle „Vaše“ (=zavádějící))
  • Pro „hlas-jednotky“ přispějí 80% z jednotky. Takže mají možnost hlasovat (§139/2 ObčZ)
   (i proti vůli dvou 10%-spolu-Vlastníků). Pro účely hlasování o usneseních jsou tedy „rovnocenní“.
   (pro Lake: tímto vysvětluji „rovnocennost“ podílů Vlastníků)
  • Při 3-tím hlasování dojde dojde u zástupců zmíněné jednotky ke sporu.
   (pro Lake: u Vás v SVJ Vy jako předseda nahradíte zmatečnou-vůli Vlastníka-jednotky svou vlastní zápisem do hlasovací listiny: „NEPLATNÝ HLAS“)

  Jenže: co je výsledkem hlasování – buď PRO nebo PROTI nic mezi tím. Stavy hlasování jako ZDRŽEL-SE, NEPŘÍTOMEN, NEPLATNÝ-HLAS jsou (ve vztahu k výsledku hlasování) jen synonyma pro PROTI.

  Pokud v hlasovacím řádu není schváleno, že stav NEPLATNÝ-HLAS bude použit právě pro uvedený spor zástupců-Vlastníků-jednotky, pak nechápu jaká interpretace by dala oprávnění spor-Zástupců-jednotky nahradit vůlí předsedajícího vyjádřenou výrokem cit.„…K jednotce se v takovém zmatečném hlasování napíše poznámka NEPLATNÝ-HLAS…“ a subjektivním pocitem cit.„…jen holt se nevymáčkl jednoznačně jak. Jeho problém…“ .

  Ne rozhodně mám za to, že nejde o " Jeho problém…" ale o problém hlasovacího (ne)řádu.


  Jestli na mne vytáhnete hned nějakou „palici“ – tak rovnou oslovte také zde Admina-PortalSVJ, který je výrobcem programu Hlasování aby tu Vaši volbu NEPLATNÝ-HLAS zaimplementoval k těm 4-řem které tam již jsou (PRO,PROTI,ZDRŽEL-SE,NEPŘÍTOMEN)

   Howk

  Vložil lake, 11. Květen 2011 - 19:48

  Pane lolku,
  Tentokrát jste vymyslel zase úplně jiný příklad, odlišný od toho, o čem jsme se dosud bavili. Budiž. Asi nemáte co dělat ...

  Tvrdíte: "Na Shromáždění se dostaví pouze 2-zástupci 40%-Vlastníků (vybaveni každý zvlášť plnou mocí konkrétního Vlastníka)"

  První má plnou moc od osoby s podílem 40%, což mu neumožňuje hlasovat za vlastníka jednotky. Kdyby spoluvlastník jednotky s podílem 40% přišel na shromáždění osobně, ani on by přece nemohl za jednotku hlasovat. Na svého zmocněnce nemůže převést více práv, než má sám.

  Druhý kosí bratr je na tom stejně špatně. Ani jeden z nich tedy není schopen doložit své údajné právo jednat za vlastníka jednotky. Mohou sedět v sále, ale hlasovat nebude ani jeden z nich. Bez ohledu na to, zda se shodnou nebo ne.

  Sčítat nějak ty Vaše kosí bratry dohromady - to lze jen v pohádce, nikoliv v reálném světě podle platného práva.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 21:54

  Pane Laku, jinou „srozumitelnou“ odpověď jsem ani nečekal.


  cit.„Asi nemáte co dělat…“
  Máte pravdu, nemám. Dělám totéž co Vy – čtu tento portál a občas přispěju názorem nebo hraju ping-pong – teď s Vámi. A vždy doufám, že pokud někdo tvrdí něco, co je s mým názorem a contario, že se dozvím proč – třeba od největšího odborníka na SVJ-problémy kam Vás pasoval Váš fanynka. No ale Vy se sám pasujete na pohádkáře (Kosí bratři). :))

  Jo netušil jsem že můj příklad s 4-mi Vlastníky s vlastnickými poměry 40/40/10/10 jedné bytové jednotky z nichž se dostaví jen dva a hlasují proti sobě je o tolik jiný než původní dotaz tazatele kde bylo SJM tj. jejich vlastnické poměry 50/50.

  napsal jste, že
  Tvrdíte (lolek): „Na Shromáždění se dostaví pouze 2-zástupci 40%-Vlastníků (vybaveni každý zvlášť plnou mocí konkrétního Vlastníka)…“
  Zjevně nerozumíte psanému textu, takže pro Vás
  • cit(lolek).„…Na Shromáždění se dostaví pouze 2-zástupci 40%-Vlastníků…“ ZNAMENÁ
  • cit(lolek).„…Na Shromáždění se dostaví pouze 2-zástupci čtyřiceti-procentních-Vlastníků…“

  Nebo jinak – „kontrolní otázka“: kteří 2-zástupci by se podle Vás mohli dostavit pouze s čtyřiceti-procenty podílů, tak jak jsem rozdal podíly?


  Pokud umíte počítat, …pak žádní. Samozřejmě eo ipso, že je ve druhé odrážce uvedeno 80% to znamená: že přišli 2-zástupci – mající DOHROMADY pro „jeden hlas“ 80% podílu z jednotky.

  A protože „opakování je matka moudrosti“ – tedy znova pro Vás:
  každý jeden z jmenovaných zástupců má plnou-moc od právě jednoho avšak jiného čtyřiceti-procentního Vlastníka (deseti-procentní Vlastníci se na Shromáždění nedostavili) – i tak tedy mají přítomní Zástupci >50% požadovaných v §139/2 ObčZ a mohou tedy kdekoli hlasovat (oh, s vyjímkou Vašeho „SVJ-království“ jehož jste předsedou).


  Nakousl jste pohádku o kosích bratrech – tak ji teď pokud se Vám rozjasnilo můžete dokončit…

  Vložil Ing. Honza (bez ověření), 11. Květen 2011 - 19:49

  Pište ještě chvíli.

  Právě jste napsal, že zmocněnce vlastníka 40 % jednotky pošlete domů.

  To znamená, že i vlastníka 40 % jednotky pošlete domů.

  To rvoněž znamená, že rovněž zmocněnce vlastníka 50 % nebo i vlastníka 50 % jednotky pošlete domů, neboť ani takový vlastník (ať už osobně nebo ve zmocnění) nemá nadpoloviční většinu a podle stejné argumentace nemá na schůzi co dělat. A to i v případě, že takoví vlastníci přijdou dva.

  Vložil jardaparda, 11. Květen 2011 - 20:41

  Není žádný důvod, aby i minoritní spoluvlastníci nemohli být na shromáždění, naopak.
  Menší a střední SVJ řeší hlasování nikoliv programem, ale hlasovacími lístky (s tím a oním druhem a stylem ručního sčítání), a ten logicky i ze zákona dostane jednotka jako celek, pokud je přítomen fyzicky nebo plnou mocí podíl větší než 50% nebo alespoň jeden ze SJM. Pokud se nedohodnou předem, nebo pokud jich bude minorita, hlasovací lístek prostě nedostanou, pokud to tak bude u SJM, dostane ho první, co přijde. Pokud se spoluvlastníci nebo manželé nedohodnou až na určitém hlasování, u spoluvlastníků nebude většinový podíl ani PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE (není důvod, nemít všechny tyto výsledky), a manželé budou mít každý jiný názor, hlas je buď ZDRŽEL SE nebo neplatný, vyjde to nastejno. Doporučuje se, aby každé specifikum bylo zapsáno do zápisu, takže klidně může být ZDRŽEL SE, a k tomu napsány podrobnosti.

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Květen 2011 - 22:03

  „…minoritní spoluvlastníci …“ tam být tam klidně mohou. Ale vždy jde o to hlasovat!

  Ve všem ostatním souhlasím. Jen Lake má problém „nepřepepřit“ §§ které tak miluje. Já je sice taky rád, ale „s trochu jemnější chutí“ :))

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".