Vložil lake, 12. Květen 2011 - 1:22

Pane Zahradníku,

snažíte se neúspěšně převrátit zákon vzhůru nohama. Uvědomte si, že ZoVB je soukromoprávní předpis. Dovoleno je vše, co zákon výslovně nezakazuje. Jste to Vy - nikoliv ing. Honza - kdo je povinen prokázat Vaše tvrzení ohledně hlasování.

Tvrdíte, že SVJ je povinno vést evidenci hlasů "PRO", "PROTI" i "ZDRŽEL SE"? Výborně, tedy to dokažte citací z celostátně platného předpisu.

Já i ing. Honza víme (a plyne to ze znění ZoVB), že k platnosti a průkaznosti hlasování je nezbytné, aby v zápisu byly uvedeny tyto údaje:
- o čem se hlasuje (návrh usnesení),
- počet přítomných hlasů (podílů)
- počet hlasů (podílů) PRO usnesení.

První údaj se použije pro určení, o čem a jakým kvórem bude hlasováno.
Druhý údaj osvědčuje, zda zda shromáždění bylo v dané chvíli usnášeníschopné.
Třetí údaj určuje jednoznačně, zda usnesení bylo přijato či nikoliv.
Více netřeba.

Zápis bude platný a obstojí při soudním přezkumu i v případě, že neobsahuje žádnou informaci o hlasech "PROTI" či "ZDRŽEL SE". Jak jsem už napsal: domníváte-li se opak, doložte to.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.