Encyklopedie pro SVJ

Vložil PELE (bez ověření), 24. Listopad 2014 - 15:21 ::

Tento portál je pro mě jako čtenáře trochu chaotický. Je to vlastně nekonečná a stále se opakující diskuse na tatáž témata, ale současně se v diskusích dají najít odpovědi, které lze použít pro vlastní praxi. Nicméně kvalitní a správné odpovědi se topí v chaosu jiných diskusních příspěvků.

Napadlo mě, že by stálo za to udělat zde na portálu encyklopedii – návod na fungování SVJ, stačilo by nahrát na server MediaWiki a vytvářet jednotlivá hesla, s tím, že přispět by mohl opět každý. Nejednalo by se o diskusi, ale encyklopedii.

Např. heslo Úrok z prodlení a poplatek z prodlení – jeden odstavec krátká definice, co je co, z jakých předpisů vychází, druhý odstavec, jak se počítá (vzorce), pod tím tabulka-přehled, na jaký typ úhrady kterou sankci použít. Další heslo Koupě bytu obsahující seznam příslušných předpisů a paragrafů, které si kupující musí nastudovat a dále seznam kroků, které musí před a po koupi provést ve vztahu k jednotce a ve vztahu k SVJ. Návrh jiných hesel: Vyúčtování služeb, Společné prostory, Bankovní účet pro SVJ, Smlouva o výkonu funkce, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti, Pozvánka na shromáždění, Zápis ze shromáždění, Osvětlení chodeb, Úklid, Výtah, Doručování, Příspěvky na správu domu, Smluvní správce, Prohlášení vlastníka, Počet osob…

Druhá část wikipedie (vedle slovníkových hesel) by byl Komentovaný NOZ, resp. jen ty paragrafy dotýkající se SVJ. Pod každým paragrafem by byl komentář, odkazy na odborné články v právnických časopisech, odkazy na judikáty, odkazy na související jiné předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády).

Vznikla by svého druhu ojedinělá studnice vědění, znalostí a zkušeností o SVJ, společně vytvářená, s editory, jako u klasické Wikipedie. V ČR je 50 tisíc SVJ a nezkušení či nově zvolení členové výboru mají ztíženou situaci, protože neexistuje spolehlivý zdroj informací o SVJ, i existující literatura je roztříštěná, nebo beznadějně zastaralá a jen částečně použitelná (a nezkušený člen výboru samozřejmě není schopen poznat, co v koupené knížce je už neplatné a nepoužitelné.)

Nebude ani nutné psát nové texty, často stačí převzít a jemně zredigovat odpovědi ze zdejších diskusí tu na portálu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 25. Listopad 2014 - 13:39

  Pele,

  nemyslím si, že je potřeba dalšího komentáře NOZ. Existují asi 4 velké, několikasvazkové komentáře k celému NOZ. Cena cca 10 000 Kč za jednu řadu. Menší komentáře, pouze k Bytovému spoluvlastnictví, jsem našel zatím dva:

  http://www.portalsvj.cz/…-k-noz-a-svj

  Obecné problémy komentářů jsou dva

  • tam, kde začíná být nejasno v zákoně, končí komentář
  • pokud se komentář něco pokouší vysvětlit nad rámec důvodové zprávy, je často v rozporu s jiným komentářem.

  Za situace, kdy je NOZ velmi nekvalitně napsaný, alespoň v části Bytové spoluvlastnictví, je podle mého názoru nerealistické se pokoušet o nějakou encyklopedii.

  Před více než rokem jsem zde publikoval výsledek sběru názorů k jednomu odstavci jednoho paragrafu, celkem ke dvěma větám:

  http://www.portalsvj.cz/…e/noz-1186–2

  Od té doby jsem získal řadu dalších názorů, ty už raději neuvádím. NOZ je paskvil a ani akademici netuší, co vlastně obsahuje. Proto byl rozpuštěn KANCL, nechává se to na soudech a opravách paskvilu NOZ.

  Co udělat pro alespoň částečné vyjasnění situace SVJ?

  Snažit se problematiku sporných otázek SVJ přenést z tohoto webu někam, kde to má význam. Třeba v rámci veřejného připomínkového řízení k novelám a novým zákonům. V současné době probíhá připomínkové řízení k pidi novele NOZ a ZOK:

  http://www.portalsvj.cz/…lu-noz-a-zok

  Je otevřený § 441 NOZ, který chci doplnit o SVJ. Navíc navrhuji, aby do přechodných ustanovení bylo pozitivně stanoveno, že stará SVJ se řídí částí Bytové spoluvlastnictví NOZ. Oslovil jsem 5 připomínkových míst s návrhem, aby si mé návrhy „osvojily“. Uvidíme. Ale i návrhy „z ulice“ budou zaznamenány a nějak vyhodnoceny.

  Že neustálé upozorňování ministerských úředníků nese své ovoce lze pozorovat na skutečnosti, že i na MS pochopili stupidnost § 731 ZOK pro stará BD. Z celého paskvilu ZOK (celkem 786 paragrafů) je právě tento nesmysl navržen k opravě, alespoň pro stará bytová družstva. Řešení není ideální, ale alespoň umožní změnit stanovy. Přesto kvůli jednomu odstavci navrhuje MS otevřít celý ZOK, který se zkrátka na turbofakultě nepovedl.

  Na současném webu lze využít jednak FAQ, jednak Štítky a jednak Pojmy. Pravdou je, že je tam spousta balastu, který sem dávají „vtipálci“. Že je tam řada sporných názorů vychází z nejednoznačné právní úpravy.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PELE (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 13:44

  Rozumím vaší argumentaci a vlastně s ní i souhlasím :-) Shodou okolností ty dva malé komentáře (Pražák, Kabelková) mám, jejich nevýhoda je: 1. běžný vlastník jednotky si je nikdy nekoupí, 2. jsou psány nesrozumitelným právnickým jazykem, 3. situace se vyvíjí, jsou přijímány nové předpisy a novelizace stávajících a tištěné knihy rychle zastarávají.

  Já měl na mysli „encyklopedii“ (spíše kuchařku) psanou pro laiky – vlastníky, vč. na laiky zaměřeného komentáře NOZ. Ostatně laici – členové výborů a kontrolních komisí mohou i příspívat svými zkušenostmi, jak konkrétní problém řeší u sebe. Jak jsem níže uváděl příklad s návodem na Smlouvu o výkonu funkce, tak to je přesně ten příklad, kdy se může zapojit kdokoli, protože každá zkušenost je vítána – co má smlouva obsahovat běžný právník neví, pokud se na problematiku SVJ nespecializuje, nebo sám není členem výboru či pověřeným vlastníkem. Když zadám právníkovi sepis této smlouvy, podívám se do encyklopedie pro inspiraci a mohu právníkovi dát přesné zadání, co ve smlouvě chci mít…

  Vložil lake, 25. Listopad 2014 - 14:43

  Pane PELE, komentář k NOZ od paní Kabelkové a Schödelbauerové, který jste zakoupil za 590 Kč, je napsán tímto stylem:

  1. Ocituj příslušné ustanovení NOZ.
  2. Opiš k tomu příslušnou část důvodové zprávy, i s chybami.
  3. Přidej jako slovní vatu dvě či tři nic neříkající věty.
  4. Zopakuj toto pro všech 3080 paragrafů.
  5. Dojdi si do nakladatelství pro honorář.

  Psal jsem o tom to stylu „právního“ myšlení zde:
  http://www.portalsvj.cz/…2-podle-ep-2
  http://www.portalsvj.cz/…eskeho-prava

  Pokud se někdo domnívá, že z komentářů, článků či rozhlasových hovorů pochytí něco bezpečně pravdivého o právu, mýlí se. Stejně by dopadla jakákoliv redigovaná Wikipedie, pokud k dohledu nad ní ustanovíte právní neználky s titulem.

  lake

  Vložil Pavel, 25. Listopad 2014 - 14:28

  Pele,

  jsem realista.

  Pokud někdo bez právního vzdělání bude komentovat něco tak legislativně chatrného jako je NOZ, nemůže z toho vzejít nic dobrého. NOZ je paskvil a když jsou autoři ve sporu při výkladu, jak si s tím poradí neautoři?

  Pouze ten, kdo něco napíše a bude mít dost ostré lokty, čímž odradí opoziční názory, bude šířit svůj jediný názor, který budou přebírat členové volených orgánů s poukazem na to, že je to přece Encyklopedie SVJ!! Z internetu!!

  Já se přidržím drobné legislativní práce. Trvá dlouho, nic z toho není, ale někdy se přece jen zadaří. Třeba změna vyhlášky o Zelená úsporám. Nyní návrh na vyřešení problému § 731 ZOK. I pidi novela NOZ by se mohla vydařit.

  Také v účetnictví je mnohé k vyjasnění.

  Nyní se zase otevřel problém ekonomické činnosti v SVJ s ohledem na DPH.

  Ale držím palce!

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pope (bez ověření), 26. Listopad 2014 - 11:27

  SVJ nemůže být účastno ekonomické činnosti ve smyslu zákona o DPH. Pokud by ovšem nějaký chytrák „nahoře“ toto vymyslel, a dokoce snad i prosadil, pak se takováto moudrost dostane do přímého rozporu s právním statusem SVJ.

  Z definice ekonomické činnosti plyne, že je nedílně spjata s podnikatelskými aktivitami, když to napíšu srozumitelně – laicky, přičem společenství, coby správce domu, má jakékoli podnikání a nebo i jen účast na podnikání zákonem zakázáno.

  Toto stanoviska zastává od r. 2010 i Ministerstvo financí ČR.

  Vložil lake, 26. Listopad 2014 - 13:11

  POPE, nepište o věcech, které ne zcela chápete.
  SVJ samozřejmě může být účastno ekonomické činnosti. To pouze Vy nevíte jak je definována ekonomická činnost ve smyslu předpisů o DPH.
  Není pravda,že ekonomická činnost je nedílně spjata s podnikatelskými aktivitami. To pouze Vy nevíte jak je definována ekonomická činnost.
  O údajné stanovisko MF se laskavě neopírejte. Nemá to žádnou právní váhu.

  lake

  Vložil Pope (bez ověření), 26. Listopad 2014 - 15:12

  Lake, jak Vy můžete vědět, co já vím, nebo nevím? O ekonomické činnosti toho očividně vím více, než Vy včetně (ne)uplatňování DPH v prostředí SVJ. V opačném případě vůbec nechápete, o čem píšu a nerespektujete korelace několika zákonů dopadajících na SVJ včetně toho o DPH.

  Čili – teprve tehdy, až vystoupíte z anonymity a budete (třeba) uznávaným, respektovaným a oficiálně publikujícím odborníkem na bytové právo, ne teoretik na internetu, pak má s Vámi diskuze smysl. Protože tak, jak se prezentujete, je to de facto o ničem. Kohokoli, kdo nesdílí Vaše stanoviska, toho arogantně metete jako pavučiny do smetí, neb zřejmě nejste ochoten korektní diskuze. Čili u Vašich mnohých právních konstrukcí se člověk akorát velmi dobře baví. Hrůza ovšem nastane, pokud by se všechna měla aplikovat jako závazná pravidla nedílně spjata s praktickým výkonem správy domu a pozemku ve společenstvích. Čímž vůbec neneguji častou neschopnost ministerských ouřadů, o velevážených „zákonodárcích“ nemluvě.

  Vložil lake, 26. Listopad 2014 - 19:49

  Pane POPE, uveďte tedy citaci z celostátního právního předpisu, který by zakazoval aby se SVJ stalo plátcem DPH. Bez toho jsou Vaše vývody pouhá fantazie bez obsahu.

  Jsem ochoten korektně diskutovat, ale teprve až bude o čem. Zatím jen mlžíte.

  lake

  P.S. Vaše vzorová odpověď by mohla vypadat takto:

  Podle zákona (uveďte číslo) ustanovení (uveďte §) odstavec (uveďte odstavec) platí, že (uveďte citát). Z toho plyne, že SVJ je právnickou osobou, které je zakázáno stát se plátcem DPH.
  Vložil Martin Kalaš (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 18:08

  Pane Pavle, můžete prosím objasnit co SVJ hrozí u DPH? Děkuji

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 12:00

  Zmiňujete Komentovaný NOZ, resp. jen ty paragrafy dotýkající se SVJ. Pod každým paragrafem by byl komentář, odkazy na odborné články v právnických časopisech.

  To je zde ale problém. Naprostou většinu odborných článků v právnických časopisech řešících právní úpravu starých a nových SVJ odmítá aministrátor tohoto webu „lake“. Autory takových článků považuje – použiju-li jeho nejmírnější výrazy na jejich adresu – za popletence ignorující znění zákonů. Pokud někdo prezentuje nebo odkazuje na takové články přes „lakeho“ varování, „lake“ je jednoduše smaže. Logicky by Váš zmiňovaný Komentovaný NOZ mohl obsahovat pouze příspěvky „lakeho“, (z kruhu odborníků těžko najdete jediného, který není s „lakem“ v rozporu, a „lake“ je proto za odborníky nepovažuje). V současnosti jsou jedině „lakeho“ právní výklady podle něho v souladu s právem.

  Vložil Rona (bez ověření), 24. Listopad 2014 - 21:52

  Nejlepší by bylo zkoncentrovat příspěvky od lake. Přidávat k tomu něco od jiných jen s velkou obezřetností.

  Vložil svjvmt, 24. Listopad 2014 - 18:01

  Nápad zrál už delší dobu, takovou kuchařku, jen se do toho nechtělo. Nemyslím, že by měl přispívat každý, to by byl guláš jako tady. Chtělo by to jednotlivé problémy napřed rozdiskutovat a vkládat jen ty správné (ale které to jsou …), lépe ověřené praxí, co prošlo úřady, soudem. I když na druhé straně, blížilo by se to vypisování zákona (a bez zkušeností s novým OZ). Ale nechť. Př.: hlasování a vypsat kolik hlasů je nutno pro..... Tady byl zvyk (pokud se hlasovalo a nerozhodli výboři), jet na >50 % ať šlo o cokoliv.

  Vložil PELE (bez ověření), 24. Listopad 2014 - 19:56

  Záleží na editorech, zda si úroveň ohlídají. Všimněte si, jak u Wikipedie jsou některá hesla velmi kvalitní, že se z nich pomalu můžete připravovat ke zkouškám, a některá hesla stojí za starou bačkoru.

  U každého encyklopedického hesla, či paragrafu NOZ, by mohla být diskuse – opět podobně jako na Wikipedii. Tedy pokud by se objevil nesmyslný či sporný odstavec, rozvedla by se o něm diskuse, ba dokonce by se mohlo hlasovat, zda spornou pasáž odstranit, či dočasně zneviditelnit.

  Nemyslím, že by měl přispívat každý, to by byl guláš jako tady.
  Viz výše – systém editorů, diskuse jako na Wikipedii. Pokud by mohli přispívat jen odborníci, přestane je to časem bavit (co by z toho měli a kde ty odborníky najdeme?), mají svou práci a za rady dostávají zaplaceno, proč by ztráceli čas zde?

  lépe ověřené praxí, co prošlo úřady, soudem
  Pokud jde o nové věci z NOZ, tak na ověření praxí bychom čekali 5–15 let, nějaké rady, postupy, návody či kuchařku potřebujeme už teď. Samozřejmě pod Encyklopedií SVJ a Komentářem k NOZ by byl právní disclaimer. Záleží na každém, jak se získanou informací naloží.

  Sepsané rady mohou sloužit jen jako tip pro začátečníky, jak dál. Uvedu příklad: slovníkové heslo Smlouva o výkonu funkce. V prvním odstavci bude definováno, co to je, proč to je a k čemu to je. V dalším odstavci bude seznam doporučených bodů, které by podle zkušeností veteránů výborů měla taková smlouva obsahovat a vysvětlení proč. Kdo by chtěl pak takovou smlouvu o výkonu funkce sepsat, zajde si za právníkem a nechá ho smlouvu sepsat, ale v zadání mu řekne: hele, ta smlouva musí obsahovat tyhle a tyhle povinnosti. Protože jako takové sepsání smlouvy většinou právníků vypadá? Právník dostane zadání na sepis smlouvy o výkonu funkce, vezme mnohokrát použitou šablonu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným a udělá v ní pár změn a je na světě smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ. Proto zadavatel musí vědět, co od právníka vlastně chtít a dát mu co nejpřesnější zadání. Jenže, kde se inspirovat, když SVJ třeba teprve nedávno vzniklo, nikdo v domě s tím nemá zkušenosti, nebo SVJ nefungovalo a najde se vlastník, který se chce funkce člena výboru či předsedy odpovědně zhostit…
  A právě taková encyklopedie by mu pomohla.

  Vložil Pub (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 6:33

  a už jste zkusil nahlídnout do FAQ (http://www.portalsvj.cz/faq) ??

  Vložil Jacek, 24. Listopad 2014 - 16:24

  Čtete mně myšlenky PELE, taktéž mě to dnes napadlo a přimlouvám se za Váš nápad.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".