Paní Schödelbauerová jako pilíř českého práva

Vložil lake, 27. Květen 2013 - 13:03 ::

V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…xxx-podle-ep) napsal pan P.V.:
„Paní Schödelbauerová je členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) a cituji: vedoucí oddělení bytového práva MMR, spoluautorka právních předpisů. (…) ze tedy předpokládat, že stanoviska autorek bude širší než čtenářská veřejnost pokládat za stanoviska osob dlouhodobě a odborně se zabývajících bytovou problematikou. Hodnotit úroveň těchto stanovisek nejsem ani oprávněn ani schopen.“

Na rozdíl od pana P.V. se zvedám z poníženého pokleku a oznamuji, že se cítím být schopen hodnotit právní úroveň docela snadno.

Paní Schödelbauerová se „vyznamenala“ dříve už několikrát, například svými tvrzeními, že balkon „nemůže být předmětem vlastnictví“, protože to není místnost (!!!). Asi se domnívala, že balkon je věc ničí (res nullius) a vznáší se v prostoru. Psal jsem o těchto jejích kuriózních a nepodložených názorech zde:
http://www.portalsvj.cz/…soucast-bytu#…
http://www.portalsvj.cz/…y-za-balkony#…

Paní S. je spoluautorkou publikace (Čáp. Schödelbauerová), v níž je uveden nesprávný a právně nepodložený názor, že údajně záloha má nožičky a uteče od toho, kdo ji složil, k nabyvateli jednotky. Jde samozřejmě o tvrzení bez jakéhokoliv zakotvení v českém právu a autorka se ani nepokusila je nějak obhájit.
Z knihy je citováno zde: http://www.portalsvj.cz/…zase-popletl#…
Právní stav oproštěný od nepodložených výmyslů a překrucování práva jsem popsal zde: http://www.portalsvj.cz/…zase-popletl

Ze stejného soudku je její popletený názor o tom, že na nabyvatele jednotky údajně podle nObčZ přejdou všechny dluhy předchozího vlastníka. Opět stejný problém – ničím nepodložený názor, v zjevném rozporu s právem. Tentokrát paní S. opsala chybu někoho jiného (z důvodové zprávy k novému Občanskému zákoníku), ale dokázala si k této lehce odhalitelné chybě z pilnosti přimyslet své vlastní vývody, již zcela mimo rámec platného práva:
http://www.portalsvj.cz/…2-podle-ep-2
http://www.portalsvj.cz/…e/beneficium

Jako poslední ukázku její „střelby naslepo“ lze připomenout její tvrzení, že údaj o „počtu osob, které mají v bytě domácnost“ se má údajně použít pro rozúčtování služeb. Přitom je známo, že tento údaj nemá nic společného se službami a zákonná úprava této věci je odlišná.
Citát z jejího tvrzení: http://www.portalsvj.cz/…xxx-podle-ep#…
Pravdivé informace o rozúčtování služeb podle osob viz FAQ: http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.