EED: další lži o zatím neexistující povinnosti

Vložil Pavel, 17. Říjen 2020 - 9:16 ::

V těchto dnech je do 25 000 SVJ a BD rozesílán soubor reklamních tiskovin s názvem Praktický rádce pro SVJ 3/2020.

Obsahuje mj. větu: Povinnost dálkově odečítat bytová měřidla a častější vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 vznikne dne 25.10.2020.

Že se v současné době jedná pouze o sen eurohujerů v rámci zeleného šílenství se tu psalo opakovaně, např.:

http://www.portalsvj.cz/…em-roce-2020

http://www.portalsvj.cz/…ovym-odectem

http://www.portalsvj.cz/…lkove-odecty

Raději opakovaně upozorňuji, že v současné době není český zákon, který by implementoval uvedenou Směrnici.

Hezký den a hlavně zdraví!

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Špion (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 21:37

Jak je dálkový přenos dat z měřičů zajištěn proti odposlechu náměrů (technicky a právně)?

Sledování spotřeby vody v reálném čase je vynikající zdroj osobních informací.

Vložil Justitianus, 26. Říjen 2020 - 8:03
  • Pane Špione, tážete se: „jak je dálkový přenos dat z měřičů zajištěn proti odposlechu náměrů“.

Mohu Vás ujistit, že celý systém je od počátku navržen tak, aby vyhovoval pouze velkým rozúčtovatelským firmám, které chtějí mít stálé kšefty. Jednotlivá SVJ se stanou rukojmím dodavatelů.

Existují různé systémy šifrování a přenosu dat, v tom problém není. Ovšem nezbytné informace (případně software a hardware) poskytují výrobci pouze svým smluvním partnerům. Jakmile vám někdo dodá indikátory od firmy X, bude vás nutit i do jejich kompletního hardwarového řešení, případně výsledky budou dostupné jedině na webu toho jediného dodavatele.

Budete-li chtít změnit dodavatele služby, zjistíte že vše má dodavatel zaheslované. Komponenty systému bez toho nefungují a nedají se zprovoznit u jiného dodavatele. Stáváte se tedy závislým na libovůli jedné firmy a na její cenové politice. Jinak byste museli kompletně vyhodit veškeré indikátory a bezdrátové krabičky na vodoměrech, a vybudovat systém znovu od nuly.

Takto si vecí hráči dělí trh. Totální nekompatibilita jednotlivých systémů a neexistence otevřených řešení je nejlepší pojistkou proti odlivu zákazníků k (levnější?) konkurenci.

Řešení samozřejmě existuje, nazývá se open source HVAC system. Ale to by museli naši zákonodárci o tom napřed něco vědět. Ještě je v čerstvé paměti průšvih zvaný „Internet do škol“ s jediným přípustným operačním systémem a s počítači od jediného dodavatele. Pamatujeme si průšvih s pražskou OpenCard – celý systém byl postaven na uzavřeném software, ke kterému město Praha nikdy nemělo žádná práva. Mohl bych jmenovat výběrová řízení na různé ministerské databáze, … Jediný kdo o tom něco ví jsou Piráti; ale ti nejsou ve vládě, aby cokoliv prosadili.

Justitianus

Vložil roztomily, 24. Leden 2021 - 20:21

Domnívám se že řešení se jmenuje jinak a to OMS – open metering system. Většina výrobců má zařízení podporující i tento otevřený system. Odečítání by pak mělo být založeno na tomto systému. Osobně v našem domě využíváme tohoto projektu: https://github.com/…/wmbusmeters

S pozdravem Jan Roztomilý

Vložil Lubik (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 4:12

Dobrý den, mám dotaz ohledně vašich zkušeností s vaším systémem a projektu wmbusmeters z github? Rádi bychom si pořídili v domě nezávislý odečtový systém z něhož by jsme samy předávali odečty k rozúčtování. Chceme využít vodoměry KADEN. Případně jestli můžete, co by jste udělali jinak po Vašich zkušenostech pane Roztomilý.

Vložil lubic (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 16:33

Ptám se, zda se budou tyto měsíční informace o spotřebě týkat i odběru el. energie, tedy domácností? Ptám se, jestli dodavatel bude muset odběrateli taky každý měsíc povinně posílat spotřebovanou el. energii. Víte to někdo?

Vložil P_V (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 19:07

Si tu směrnici přečtěte. Týká se vytápění, chlazení a teplé vody, v případě že tyto služby jsou poskytovány centrálně a náklady se rozúčtují. Pokud si elektrikou topíte sám, rozúčtovávat není komu co.

Vložil Justitianus, 26. Říjen 2020 - 7:14

Nu, vždyť je přece možné platit za službu „vytápění“ a „dodávka teplé vody“ paušálem.

  • V tom případě se náklady nerozúčtují. Nevzniká zákonná povinnost vybavit otopná tělesa indikátory, ani kalorimetry. Žádná vyúčtování se neprovádějí.
  • Za stejných podmínek to platí pro službu „centrální dodávka teplé vody“. V domě nemusí být instalovány vodoměry na teplou vodu. Jakékoliv rozúčtování a vyúčtování odpadá.

Řešení je to absolutní: nemusíte instalovat vůbec nic – ani přístroje klasické, ani ty dálkově odečitatelné. Není nutné sledovat dobu ověření vodoměrů, ověřovat kalorimetry, měnit indikátory, měnit baterie nebo celé vysílací moduly. Není nutné nikomu platit za odečty a za rozúčtování. Statutárnímu orgánu odpadne starost o odečty, vyúčtování a „reklamace“. Nebude nutné neustále platit za ta nepotřebná bruselská vyúčtování, opakovaná naprázdno každý měsíc. Spočítejte si kolik dlouhodobě ušetřítete. Má to ovšem drobnou chybu: při paušálních platbách nikdo není přímo nucen k individuálnímu šetření teplem a teplou vodou.

Je možné schválit hrazení služby vytápění paušálem např. podle započitatelných podlahových ploch. Psal o tom podrobně lake už před pěti lety: http://www.portalsvj.cz/…tovani-tepla#…. Od té doby se v české legislativě nic nezměnilo.

Justitianus

Vložil Vojtěch2 (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 11:29

Např. v poradně Artav najdete dotaz a odpověď týkající se uvedeného problému https://artav.cz/…o-podle-rtn/

Cituji:

„Text otázky
Dobrý den, pro svůj dotaz použiji informace z odpovědi na otázku v poradně, kde je odpovídáno, že…cituji… Vlastník domu je podle Zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění povinen vybavit jednotlivé byty měřiči spotřeby tepla na vytápění, případně indikátory vytápění na otopných tělesech… Tyto měřiče nebo indikátory slouží k poměrnému rozúčtování nákladů na vytápění mezi uživatele jednotlivých bytů…konec citace. Mé otázky jsou následující. Pokud tedy dle zákona 406/2000 SB je POVINNOST vybavit byty RTN (ITN), je potom také podle zákona POVINNOST provést rozúčtování nákladů za teplo podle těchto RTN (ITN)? Nebo je ještě možný jiný způsob provedení rozúčtování v tomto případě? A jsou také nějaké postihy jako v případě neosazení bytů RTN (ITN) dle zákona 406/2000 Sb.? Děkuji“

"Odpověď na otázku
Povinnost rozúčtovat náklady na vytápění podle náměrů na instalovaných měřičích tepla nebo zařízeních pro rozúčtování topných nákladů (ITN) je stanovena v zákoně č. 67/2013 Sb. v §6. Za nesplnění předání vyúčtování v souladu s požadavky tohoto zákona a vyhlášky 269/2015 Sb do čtyř měsíců po skončení účtovaného období může uživatel bytu požadovat od vlastníka domu, jako poskytovatele služeb, pokutu ve výši 50Kč za každý den prodlení, nebyla-li mezi vlastníkem domu a uživateli bytů předem dohodnuta nižší výše pokuty.

Nezajistí-li vlastník domu instalaci měřičů tepla nebo ITN ve všech bytech domu, může mu být udělěna pokuta do výše 100 000 Kč. Pokud vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů, může mu být udělena pokuta do výše 50 000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá SEI. (Viz zákon 406/2000 Sb. v platném znění, §12, §12a a §12b)
 japo"

Vložil Justitianus, 26. Říjen 2020 - 16:16

Vojtěchu, co jste bezmyšlenkovitě opsal je pouze polopravda. Jste naivní a nerozumíte tomu co opisujete. Vás by mohli vodit na vařené nudli, a Vy byste za nimi poslušně cupital. Dovolujete si psát cosi o „Justitiánových báchorkách“. Teprve až se seznámíte s texty právních předpisů, pak teprve byste mohl zkusit hodnotit co jsem napsal.

  • V odpovědi ARTAV je uvedeno: „Povinnost rozúčtovat náklady na vytápění podle náměrů na instalovaných měřičích tepla nebo zařízeních pro rozúčtování topných nákladů (ITN) je stanovena v zákoně č. 67/2013 Sb. v §6.“

To není pravda. Zákon žádnou takovou povinost nestanoví! Zákon naopak výslovně zmiňuje možnost nerozúčtovat skutečné náklady a hradit kteroukoliv službu pevnou cenou (paušálem). Je to uvedeno v § 9 zákona. V takovém případě se § 6 samozřejmě nepoužije.

  • Další zjevná lež z ARTAV je tato: „Nezajistí-li vlastník domu instalaci měřičů tepla nebo ITN ve všech bytech domu, může mu být udělěna pokuta do výše 100 000 Kč.“

To také není pravda. Opět autor odpovědi cosi podstatného zatajil: že tato povinnost dopadá pouze na domy, ve kterých poskytovatel služby rozúčtuje příjemcům služeb skutečné náklady na vytápění nebo na poskytování teplé vody. Povinnost instalovat cokoliv však nevzniká v domech, kde se nerozúčtují náklady na tyto služby. K tomu viz § 7a odst. 4 vyhlášky č. 194/2007 Sb..

Takže odpověď z ARTAVu je pouze polopravda s pečlivým vynecháním některých podstatných skutečností. A je jasné proč to je vynecháno: ARTAV je totiž sdružení rozúčtovatelů tepla a vody; rozúčtování je jejich zdroj příjmů. Přece nebudou prosťáčkům jako jste Vy prozrazovat, že rozúčtování není povinné a že žádné indikátory či vodoměry v domě být nemusí.

Justitianus

Vložil Chris (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 16:22

Pane Justitiane,

patrně Vám uniklo, že § 9 zákona č. 67/2013 Sb. se použije na nájemní vztah. O tom se zde nediskutuje. Otevřete si na Vaše téma vlastní diskusi.

Zde se diskutuje o bytovém spoluvlastnictví.

Vložil Justitianus, 26. Říjen 2020 - 18:08

Chrisi, mýlíte se naprosto. A mýlíte se hned dvakrát.

• Za prvé: Není pravda, že § 9 se týká pouze nájemců. Prosím nevymýšlejte si fantazie, které nejste schopen ničím doložit. Zákon se nezmiňuje o tom, že by tento způsob hrazení snad nesměl být použit je-li příjemcem služby vlastník jednotky. Ten neexistující zákaz jste si vymyslel Vy.

• Za druhé: Právo sjednat si paušální platby služeb není nijak vázáno na existenci či obsah § 9 zákona č. 67/2013 Sb.. Jako povinnou četbu Vám ukládám § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zjistíte, že osoby si mohou ujednat práva a povinnosti odlišně od zákona. Tedy včetně (například) hrazení služeb paušálem, nebo jejich poskytování bezplatně, nebo hrazení služby pouze jedním vlastníkem jednotky.

Ovšem v tomto případě žádná „odlišnost od zákona“ nenastává, a není nutno uchylovat se k lex generalis § 1 občanského zákoníku. Úhrada služeb paušálem je výslovně zmíněna v lex specialis § 9 zákona č. 67/2013 Sb. jako jedna z legálních možností: „Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.“

Podotýkám, že zákon sice zmiňuje pouze hrazení na základě rozúčtování skutečných nákladů a hrazení paušálem, avšak jde pouze o demonstrativní výčet (nejběžnějších) možností. Způsob hrazení služeb je samozřejmě možné nastavit i jinak; v SVJ to bude usnesením shromáždění (§ 1208 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb.).

Justitianus

Vložil Pavel Matějka, 8. Leden 2021 - 15:58

Hledal jsem informace o „nutnosti“ montovat bytové vodoměry na studenou vodu (!) s dálkovým odečtem podle směrnice EU, což prosazuje naprosto nesmyslně náš správce. A narazil jsem na tohle – tedy debatu o paušálem hrazeném vytápění. Ani nevíte, jakou mně to způsobilo radost!

Mohu místopřísežně potvrdit, že tak, jak je problematika popsána Justinianem, to funguje i v praxi. Od r. 2016 v našem domě. Správce (vývalé SBD) se sice chvíli cukal, ale nebylo mu to nic platné. Ušetřili jsme za těch pět let mnoho desítek tisíc tím, že neživíme žádné firmy, které si na tzv. úsporách a tzv. spravedlivém rozúčtování postavily svůj vpravdě výnosný byznys, nekrmíme žádné slepice nesoucí zlatá vejce (jiným). Základní údaje : celoroční teplo pro 1 byt = 6.000 Kč čistá ruka, žádné vyúčtování, celoroční spotřeba plynu na 1 m2 tzv. započitatelné plochy cca 9 m3, bytovka (18 bytů) s byty 70 – 75 m2 (cca 60 m2 započitatelné plochy), zateplená v r. 2014, v kotelně kondenzační kotle, úspora oproti stavu před r. 2014 více jak 50% nákladů na teplo.

Závěrem – Masaryk : „Nebát se a nekrást“, zdůraznil bych pro tento případ to první…

Vložil Měřil (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 16:40

Pane Lubic,

na každé WC bude osazen flowmetr s radiofrekvenčním modulem umožňujícím dálkový odečet, a to na přítoku i na odtoku. Předseda Vám bude každý týden zasílat náměry. To vše v zájmu zpřesnění odečtů a tím v zájmu Spravedlnosti.

Vložil lubic (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 17:02

Měříle, do WC si střčte hlavu. Já se ptám na odběr elektřiny. Víte Měřile, že už existují elektroměry s dálkovým odečtem? Budou se taky odečítat v nějakých intervalech?

Vložil P_V (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 15:45

Pro ty, kteří se v tom neorientují:

EU může vydávat nařízení a směrnice. Nařízení je platné jako zákon. Směrnice je závazná jen pro vlády, aby ji do nějakého termínu převedli do své legislativy. Pokud tak neučiní, komise EU zahájí s danými státy řízení, v němž by se vláda měla zavázat k náhradnímu termínu. Pokud tak stále neučiní, komise to může předat soudu EU, který může udělit sankce. Jak se to může eskalovat dál, nevím.

Co se týče EED - směrnice 2012/27/EU včetně novelizace 2018/2002/EU, komise 2.7. zahájila řízení s Českem, Polskem, Chorvatskem, Litvou a Belgií a vyžádala odpověď do 3 měsíců.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/CS/INF_20_1212
Nic dalšího jsem o tom nenašel, takže to asi nikam dál nedospělo. Na MMR je ticho po pěšině.

Vložil Pavel, 17. Říjen 2020 - 22:27

P_V,

novelu zákona č. 406/2000 Sb., kterou se implementuje směrnice 2018/2002, nemá dělat MMR, ale ji měl připravit v 1/2020 místopředseda vlády a multiministr, ale ten nestíhá. Vstává až v půl páté. :-))

https://www.vlada.cz/…aci_2020.pdf

Sankce za neimplementování mohou být velké. Bude se rozdělovat balík peněz na odstranění dopadu Covidu 19. A Jourová vyhrožuje, že kdo neplní předpisy EU, tak bude krácen.

Hezký den!

Pavel

Vložil P_V (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 11:08

MMR ovšem musí novelizovat vyhlášku o rozúčtování. Ta obsahuje výpočetní metodu s korekcemi, vycházejícími z roční spotřeby a průměru. Tyto hodnoty v průběhu roku nikdo nezná, takže ani není možné v průběhu roku podávat informace o spotřebě a nákladech, vypočtené zákonným způsobem.

Také by bylo záhodno ujasnit, odkud zjišťovat průběžné náklady, např. u dvousložkové ceny, kde až na konci roku provede teplárna vyhodnocení harmonogramu.

Vložil Pavel, 18. Říjen 2020 - 13:27

P_V,

nevím, zda bude nutné novelizovat vyhlášku o rozúčtování. O tom lze spekulovat, až se MPO uráčí implementovat Směrnici.

Směrnice EU ukládá svým provinciím, aby do národních předpisů zakotvily povinnost poskytovat informace o „vyúčtování nebo spotřebě“.

Co má být obsahem informace o „vyúčtování“ Směrnice uvádí (Příloha VIIa/3). Tam by skutečně musely být známy informace o měsíčních nákladech.

Co má být obsahem informace o „spotřebě“ Směrnice neuvádí.

Předpokládám, že vyúčtování a spotřeba jsou dva rozdílné pojmy.

Nyní tedy záleží na tom, zda implementaci Směrnice budou dělat na MPO jedinci splňující § 4 NOZ nebo vyznavači zeleného šílenství.

Hezký den!

Pavel

https://eur-lex.europa.eu/…CS/TXT/HTML/?…

Vložil P_V (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 16:49

OK, ještě jednou jsem si směrnici přečetl a vyplývá mi z toho:

  • Mít dálkový odečet. Není řečeno jaký, takže stačí walk-by. To už u indikátorů má asi každý, bude tedy jen nutné vybavit i vodoměr.
  • Jednou ročně udělat vyúčtování s podrobnými informacemi dle přílohy i dle vyhlášky MPO. To už se dnes dělá, přibudou do něj tedy jen nějaké další odvozené informace, jako infografika, emise CO2, návod že ušetříte když budete topit méně, telefonní číslo na lampárnu, objektivní konstatování že radiátor topí, když otevřeme kohout, a podobné kraviny.
  • Vyúčtování stačí na žádost zaslat mailem, což už dnes správci dělají. Elektronické to je a bližší forma nařízena není.
  • Během roku stačí poskytovat jen „informace o spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů“. Není nařízena forma ani obsah. Čili informace o spotřebě je číslo na displeji, informaci jsme Vám poskytli zdarma spolu s přístrojem, poskytujeme Vám ji s aktualizací každou minutu, čímž plníme plán sedmiletky na milion procent.

Takže jediné výrazné náklady s tím spojené jsou radiové moduly na vodoměry. Žádný dálkový sběr dat není třeba.

Uniklo mi něco?

Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 13:29

Měsíční náklady mi nestačí.

Požaduji náklady rozepsané na každou hodinu, na každou minutu!

Vložil Pavel, 18. Říjen 2020 - 13:32

Čtenáři,

předejte svůj požadavek svému europoslanci. Ten ho může na půdě Eurosajuzu prosazovat. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil Čtenář (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 9:34

Právní předpis má mít nějaký smysl.

Jaký je smysl častějšího odečtu? Co se tím sleduje?

Vložil Petr Patočka, 17. Říjen 2020 - 13:40

Smysl je absolutně jednoduchý. Maximalizovat výnos pro rozúčtovací organizace.

Tento předpis si vylobovalo sdružení evropských rozúčtovacích firem E.V.V.E. (http://www.evve.com/…members.html)

Je mi smutno, protože jako jedna z firem, která tyto služby nabízí, jsme zásadně proti. Dokonce i proti povinnému osazovaní měřící technikou. Ono je totiž lepší mít zákazníky, kteří o vaše služby stojí a které si sami přesvědčíte o účelnosti nabízeného řešení.

Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

Vložil Jarda_, 20. Říjen 2020 - 9:32

Však si to každý SVJ může dělat sám, v našem jednom SVJ, kde proteklo hodně vody kanálem, odhadem za cca 160 tisíc v době, kdy jsem tam nebyl a jiný byt byl prázdný, u exekutora, už v roce 2017 nakoupili pro méně jak 10 BJ RF meřidla a předseda si koupil odečítací USB, takže si to hlídá.

Vodoměry Kaden S60 S65 udržují registr 18 měsíčních náměrů zpětně.

Pokud si vytvoříte excelovou tabulku pro rozúčtováni, tak je rozúčtování mezi odběratele dílem pár minut, maximálně hodiny při větších domech a to včetně pevné složky za vodoměr.

Vložil Čtenář (bez ověření), 20. Říjen 2020 - 10:22

„pevné složky za vodoměr“

To je prosím co a jaký je právní podklad uvedeného?

Vložil Jarda_, 20. Říjen 2020 - 9:33

Beztak nechápu, jak většina SVJ pytlíkuje rozúčtování k 31.12., když fakturu vodovodů a kanalizací má k úplně jinému termínu?

Vložil Justitianus, 20. Říjen 2020 - 10:37

Svatá slova! To by se mělo tesat do kamene. Zúčtovací období je zpravidla jeden rok, ovšem klidně to může být od 11. listopadu do 10. listopadu. Nebrání tomu žádný celostátně účinný právní předpis.

Pokud SVJ vyúčtuje službu za jiné období než na které je vystavena faktura, pak si koleduje o průser: takové vyúčtování je samozřejmě neřádné a neplatné. Pokuta podle zákona č. 67/2013 Sb. je 50 Kč za den, pokud stanovy neurčují něco jiného.

Jiná věc je, že v některých obcích vodárenská společnost odečítá a fakturuje měsíčně. Pak není žádný problém provést vyúčtování za zúčtovací období od 1. ledna do 31. prosince.


Abych se vrátil k tématu této diskuse: Jestliže se má uzákonit odečítání každý měsíc, musí to dopadat i na dodavatele. Takže informace o dodávkách pro dům budou také k dispozici za každý měsíc, bez ohledu na to jak často se bude fakturovat. Jinak by se v domě nedaly zjistit ty měsíční průběžné informace o nákladech nebo o spotřebě. Jsem zvědavý jak to ministerští ouředníci vyřeší.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".