§ 1180 NOZ a výtah(y) v domě

Vložil tep (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 17:39 ::

U bytů v přízemí vlastníci bytů argumentují tím, že dle § 1180 NOZ by provoz i opravy výtahu měli hradit jen vlastníci bytů ve vyšších poschodích, to chápu, a mají na to – dle mého názoru – zákonný nárok. Co když se k nim přidají sportovně založení vlastníci bytů ve vyšších poschodích a nebudou chtít také výtah platit? No a až zestárnou, co pak s nimi? Mohou se opět k placení připojit, nebo by měli něco doplácet za to, že jiní výtah udržovali? Domnívám se, že pro každý výtah by se měl vést samostatný analytický účet. Zejména to platí pro výtahy v domě s více vchody. U domů s více vchody by to mělo platit i pro opravy podlah schodišť, malování společných prostor – ne všude bydlí lidé, kteří se ke společnému majetku chovají šetrně. Nemělo by se vše urychleně řešit ve stanovách SVJ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 23:20

  „a mají na to – dle mého názoru – zákonný nárok.“
  To si jen myslíte, rozlišujte právo a nárok. Nechť podají žádost a na shromáždění to vyřešte. Nedomnívejte se, co by mělo být, je to jen na SV. Výtah je společný (je to služba) – nařízení vlády. Pokud z posledního poschodí budou chodit výlučně per schody, proč ne. A už jste se díval do zák. č. 67/2013? A jak platí návštěvníci??
  Agnes, už 14 let!!! neplatí.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 6:21

  Podle zákona č. 67/2013 poskytovatel služeb rozúčtuje provoz výtahu podle počtu osob. Z přízemí tuto službu využívá 0 osob, tedy v přízemí nikomu ji nemůže naúčtovat. Pokud nechcete, aby výtah používali návštěvníci, stačí výtah opatřit čipem pro ovládání výtahu.

  Vložil VN (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 7:35

  a něco jiného opravy.To je třeba rozlišovat.

  Vložil tep (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 8:43

  Pokud máte ve stanovách, že na opravy výtahu jsou povinni přispívat i majitelé bytů v přízemí, pak tato část stanov je v rozporu s § 1180 odstavcem 1 NOZ a tudíž je dle NOZ tato část stanov neplatná, takže je vhodné při nejbližší příležitosti tuto část stanov dát do souladu s NOZ. Majitelé bytů v přízemí by od doby, kdy NOZ vstoupil v platnost, měli na výtah platit, jen když budou výtah využívat. Nutit někoho, aby platil za něco, co nevyužívá, je v rozporu s dobrými mravy a je tedy protiprávní.

  Majitel bytu v přízemí má jiné náklady, která se už tolik netýkají bytů nad ním – byty v přízemí jsou snadno dostupné pro zloděje, ale dle NOZ dodatečné úpravy na zabezpečení bytu mají financovat dle uvedeného paragrafu pouze majitelé příslušných bytů.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 18:47

  Mám jiný názor.

  V ustanovení se hovoří „Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, ". Při takové formulovaci v jednotném čísle a s použitím slova "výlučně“ je sporné, zda se situace nemůže vztahovat i na skupinu vlastníků (případ výtahu).

  Za druhé, výtah slouží všem, když užívat ho může kdokoliv dle své potřeby a uvážení.

  Z výše uvedených důvodů se domnívám, že na osvobození od úhrad není zákonný nárok.

  Vložil VN (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 16:08

  kdy vlastník bytů bude pouze jeden (bytové družstvo) a vlastníků nebytových prodejen v přízemí bude několik. Pak se to „výlučné“ bude týkat pouze jednoho vlastníka…Z logiky věci nevidím rozdíl v tom , zda jej bude používat jeden vlastník anebo více vlastníků. Takže s tím , co jste napsal nesouhlasím. Dle mého názoru se to dá vyřešit tím , že v prvním (druhém nadzemním)patře zablokujete výtahové dveře a tím znemožníte jeho používání pro osoby bydlící v tomto patře a po těchto lidech nebudete chtít , aby za výtah platili. To lze. Toto opatření musí být trvalé , což znamená , že pokud se změní v prvním patře vlastník a bude chtít výtah užívat , bude mít smůlu…

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 8:34

  Při interpretaci zákona je třeba brát v úvahu nejen literu zákona, ale i záměr zákonodárce, kterým je spravedlnost (duch zákona). Copak je spravedlivé nutit někoho platit za službu, kterou nevyužívá? Výtah je službou pro vlastníky bytů v poschodích domu. Vlastník v přízemí by se měl přihlásit dobrovolně k hrazení této služby, pokud chce výtahem jezdit do vyšších pater domu. Obdobné je to u nás v domě s mandlovnou – mandl používají jen 4 vlastníci bytů, tak si plně hradí provoz mandlu včetně oprav. Více než 75% vlastníků bytů bylo pro zrušení mandlu, ale ponechali jsme ho provozovat těm, co mandl chtějí používat a používají ho. Je třeba se chovat rozumně i k přehlasované menšině a nedělat si v domě naschvály. Pokud by si ti čtyři vlastníci chtěli mandl obnovit, ať si to financují sami – budou ho pak mít po obnově v přídatném spoluvlastnictví. Představte si dům s více vchody bez výtahu, ale v jednom vchodě si vlastníci chtějí zřídit výtah. Je morální, aby jim vlastníci v ostatních vchodech nedali k tomu souhlas? Výtah bude přece v přídatném spoluvlastnictví těch majitelů bytů, kteří si výstavbu výtahu i jeho provoz budou financovat ze svého. Proč jim v tom bránit, zvláště když se některým vlastníkům zle ozývají narůstající zdravotní omezení? Buďme lidé a chovejme se k sobě navzájem vstřícně. Využívejme toho, co zákony umožňují, ale nezneužívejme nedokonalostí zákona, vždyť tvůrci zákonů jsou též jen nedokonalí lidé a nemohou nacpat do zákona všechny eventuality, to by ty zákony byly nepřehledně dlouhé.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 12:01

  Znova opakuji, přídatné spoluvlastnictví nelze uplatnit u společných částí spravovaných podle „bytového spoluvlastnictví“. V přídatném spoluvlastnictví se uplatňutí některá odlišná pravidla (např. solidární odpovědnost, kdy každý vlastník ručí za dluhy v plné výši) než u bytového spoluvlastnictví. Uplatnění přídatného spoluvlastnictví u společných částí domu je nesmysl.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 12:14

  Čtveráčku, poraďte, jak zřídit výtah v domě, kde ho potřebují jen někteří vlastníci bytů tak, aby ostatní, kteří ho nechtějí používat, nic neplatili? Já jsem našel jen institut přídatného spoluvlastnictví. Jaké dluhy mohou vzniknout u provozu výtahu? Když se porouchá nějaká drahá součástka, musí ji vlastníci koupit, aby jim výtah jezdil a na to se dopředu skládáme, nečekáme, až bude malér. Výtah má 6 roků záruku na všechny drahé součástky a za 6 let si našetříme i na tu nejdražší. Když se chce, tak to jde, když se nechce, hledají se záminky proč to nerealizovat.

  Vložil jjj (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 13:38

  myslím, že správný postup je zapsání do prohlášení vlastníka jako součást společných prostor, příslušná jen některým vlastníkům. stejně musíte mít od ostatních vlastníků souhlas s vybudováním, i když ho nebudou požívat.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 14:30

  Výtah jsme nepořizovali podle zásad bytového spoluvlastnictví – to bychom ho dodnes neměli, ale do přídatného spoluvlastnictví budoucích provozovatelů výtahu. Pořízením výtahu formou přídatného spoluvlastnictví se nemění podíly na společných částech domu, takže jsme nic nemuseli zapisovat do katastru nemovitostí. Šlo o modernizační akci domu, stačilo získat souhlas nad 75% vlastníků, i když k provozování výtahu se přihlásily ani ne 2/3 z vlastníků bytů. Do výtahu nebráníme nikomu vstupovat, jen jím nikdo nejede, pokud nemá čip na jeho ovládání. Jde to sice obejít – vstoupí do výtahu a nechá se přivolat, ale jsou na to potřební vždy dva lidé. Smluvně jsme zajistili, že se k provozovatelům výtahu mohou později přidat na vlastní žádost další vlastníci, když se připojí k dohodě o vybudování výtahu. Po necelém roce provozu výtahu už toho jeden byt využil a připojil se k provozovatelům.

  Ještě ke správě výtahu: Vlastní správa výtahu se děje dle norem pro dané technické zařízení a způsob jeho pořízení se nekonal podle zásad bytového spoluvlastnictví, protože jsme to tak neuměli udělat za dané situace v domě a musel jsem hledat jiný institut, který by to technické zařízení umožnil pořídit a provozovat.

  Čekám, kdy se ozvou vlastníci kvůli společné televizní anténě – řada si pořídila kabelové televize. Co pak s tím podle zásad bytového spoluvlastnictví a § 1180 NOZ?

  Tvrdím, že kdo se bojí šlápnout vedle, tak v jistých situacích zůstane stát na místě. Kdo zná lepší cestu, ať poradí, rád se učím novým věcem. Nemám rád, když někdo tvrdí, že něco nejde, když mě nepřesvědčí, proč by to tak nešlo, když to u nás šlo a funguje to bez problémů! Tvrdit, že něco nejde, dokáže kdokoliv, ale prosadit dobrou věc, na to je třeba hodně sil a vůle nenechat se odradit těmi, kdo říkají, že to tak nejde. Pro získání stavebního povolení jsem musel předložit listinu s vyjádřením všech vlastníků bytů v domě a všichni vlastníci byli účastníky povolovacího řízení před vydáním stavebního povolení a to jsme dostali po splnění všech náležitostí dle požadavku stavebního úřadu. Tak v čem je problém, že něco prý nejde?

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 14:56

  Výtah je společnou částí domu viz. NV č. 366/2013 a proto se musí řídit úpravou „bytové spoluvlastnictví“. Nehledě na to, že pokud by výtah nebyl společnou částí domu, tak by vůbec nepatřil do správy domu a pozemku a jeho správa by nepatřila do předmětu činnosti SVJ.

  Do prohlášení vlastníka, které se zakláda do katastru nemovitostí, se nezapisují jen změny týkající se změn spoluvlastnických podílů, ale zapisují se také změny společných částí domu, zvláště tak významných, jako je nový výtah, nebo změny ve využití společných částí domu.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 16:15

  NOZ nově upravuje tzv. přídatné spoluvlastnictví. Jde o spoluvlastnictví věci (výtahu), jejímiž spoluvlastníky jsou vlastníci samostatných věcí (bytů) určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, přičemž tato společná věc slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné. (Jak chcete bydlet ve 4. podlaží v domě bez výtahu, pokud jste odkázán na invalidní vozík?)

  Vlastnictví k podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví (výtahu) je nerozlučně spjato s vlastnictvím věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží (bytu). Samostatný převod takové věci nebo podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví (výtahu) není možný.(To je výborná vlastnost – užívání výtahu a financování jeho provozu je trvale spojeno s vlastnictvím by­tu).

  § 7 NV č. 366/2013 Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména

  1. provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady.

  Snažte se porozumět předchozí větě: Výtah v domě nebyl, tudíž ho nikdo nespravoval. Tuto společnou část pořídila skupina vlastníků na svůj náklad a spravuje ji na vlastní náklady v souladu s NOZ i citovaným NV! Výtah tudíž nebyl v prohlášení vlastníka, ani ve stanovách a nyní jde o správu této společné části na vlastní náklady skupiny vlastníků – spoluvlastníků a provozovatelů výtahu.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 11:54

  Tepe nelžete,

  píšete, že citovaný § 7 NV popisuje správu společných částí domu. Jestliže výtah není společnou částí domu, ale je ve vlastnictví jen některých vlastníků, tak není jeho vámi uplatňovaná správa v souladu s citovaným NV, jak uvádíte.

  Správa výtahu, který není společnou částí domu ve smyslu NV, nepatří do předmětu činnosti SVJ. Tzn., že ani do účetnictví SVJ. Členové výboru jako statutární orgán SVJ konají v rozporu s bytovým spoluvlastnictvím, pokud vykonávají správu výtahu, který je ve vlastnictví jen některých vlastníků. Spoluvlastnický podíl zahrnuje i podíl na společných částech domu. Podle vás spoluvlastnický podíl vlastníků na společných částech domu nezahrnuje podíl na výtahu, což znamená, že výtah není společnou částí domu. To je bezpochyby nesmysl, který je v rozporu s ustanoveními „bytového spoluvlastnictví“ i NV.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 9:18

  Můžete tedy tu správu upřesnit? Není-li to společná část domu, provádí snad přesto správu SVJ? Nebo ta skupina „výtahových“ vlastníků ? Takže smlouva o údržbě, jednání s dodavateli a platba jim, vybírání záloh od ostatních uživatelů provádí některý z nich?

  Jaké máte podíly na věci v přídatném spoluvlastnicví? Jakým způsobem máte zapsáno přídatné vlastnictví v katastru nemovitostí?

  Vložil tep (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 10:40

  Pokud se nemění vlastnické podíly, přídatné spoluvlastnictví se nezapisuje do katastru nemovitostí – to byl náš případ. V účetnictví SVJ má výtah dva analytické účty – jeden byl pro shromáždění příspěvků na pořízení výtahu a nyní slouží jen pro finanční vypořádání mezi spoluvlastníky výtahu, když přistoupí další vlastník k provozovatelům výtahu. Na druhém účtě vybíráme příspěvky na provoz a údržbu výtahu. Z něho se platí faktury za servis výtahu a revize – všichni přispíváme po 150 Kč/byt a měsíc. Z účtu se platí ještě spotřebovaná elektřina pro výtah. Přebytek na účtě na konci roku se převádí do dalšího roku, vytváříme si tak prostředky na opravy, až skončí 6 roků záruky.

  Před pořízením výboru bylo svoláno shromáždění všech vlastníků bytů a všem byla nabídnuta k podpisu smlouva – Dohoda o využití společných prostor – výtahu. V ní byl popsán způsob financování vestavby výtahu a financování jeho provozu skupinou provozovatelů výtahu a pro druhou skupinu vlastníků, kteří se k výstavbě nepřipojily, byly záruky, že nebudou nic platit na pořízení výtahu a ani následně na jeho provoz. Každý z vlastníků se mohl rozhodnout, do které skupiny bytů se podepíše. Smlouvu uchováváme u předsedy SVJ, a když se někdo chce přidat do skupiny provozovatelů výtahu, tak se odepíše ze skupiny těch, co výtah nechtěli provozovat a podepíše se do skupiny vlastníků výtahu, se kterými se finančně vypořádá a začne přispívat na provoz a údržbu výtahu. Jak prosté. Máme vyškoleny 3 vlastníky, kteří dělají pravidelné 14 denní kontroly výtahu, zbytek starostí je řešen v servisní smlouvě na výtah. V případě, že by se provozní účet výtahu dostal do mínusu, v dohodě je klauzule, že schodek musí být při ročním zúčtování provozovateli výtahu vyrovnán. Momentálně všichni členové výboru jsou ze skupiny provozovatelů výtahu, ale s výtahem žádné problémy nejsou a v domě je klid.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 13:10

  Ptal jsem se na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví, nikoliv na podíly na spol. částech domu (to je jiná problematika – SVJ). Viz § 1226 NOZ a dále.

  To, že přídatné spoluvlastnictví má být zapsáno , máte v § 1223: „Týká-li se přídatné spoluvlastnictví nemovité věci zapisované do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i přídatné spoluvlastnictví.“

  Přídatné spoluvlastnictví má jiný princip správy a rozhodování o věci, a stálo by mimo SVJ (viz zejména § 1230 a dále)

  Z výše uvedených důvodů se domnívám, že:

  • přídatné spoluvlastnictví je v kolizi s bytovým spoluvlastnictvím, a není nesprávným instrumentem pro zajištění spoluvlastnických vztahů v takovém domě
  • to , co děláte ve skutečnosti není přídatné spoluvlastnic­tví.Jde pravděpodobně o společnou část domu společnou jen některým spoluvlastníkům, která ovšem není zapsána v Prohlášení vlastníka.
  Vložil tep (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 17:09

  Všichni spoluvlastníci výtahu mají na něm stejný podíl, proto při hlasování máme všichni stejně silný hlas. Máte pravdu, že výtah je společnou částí domu společnou jen některým spoluvlastníkům, ale cituji z NOZ § 1223 odstavec 2:

  Ustanovení o přídatném spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i na zařízení pořízené nebo jinak nabyté vlastníky uvedenými v odstavci 1 společným nákladem tak, aby sloužilo jim všem.

  Pořízením výtahu se neměnily podíly vlastníků na domě, proto nebyl důvod měnit něco v katastru nemovitostí.

  Ani v Dohodě o využití společných prostor – výtahu nemáme výslovně napsáno, že správa se řídí podle zásad přídatného spoluvlastnictví, i když body Dohody tyto zásady respektují. Kostru Dohody nám dodal právník za úplatu, takže ani mě nenapadlo, že by mohlo být něco v nepořádku.

  Budu rád, když mi konečně někdo kromě mínusování i otevřeně napíše, v čem jsme se provinili a proti čemu, případně co děláme špatně, když výtah v domě slouží k plné spokojenosti těch, co ho zaplatili a platí.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 20:04

  Kdyby nastala situace , že v domě jsou v přízemí obchody s vlastním vchodem z ulice , kdy vlastníci těchto nebytových jednotek nemají k výtahu ani přístup. Také musí platit za výtah ? A co třeba jiná formulace…a to , že každý vlastník musí přispívat na správu domu a pozemku a že příspěvky se stanoví se zřetelem k umístění jednotky a povinnosti udržovat společnou část ve výlučném užívání na své náklady..

  Vložil anežka holubova (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 19:34

  Dříve to řešil nějaký právní předpis. Výtah hradil jen uživatel bytu, který užíval byt od 2. nadzemního podlaží a výše. Platí ještě? Agnes.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 8:44

  Výtah je službou a podle zákona č. 67/2013 Sb. si shromáždění vlastníků může schválit dvoutřetinovou většinou, jak se bude tato služba hradit. Nové pravidlo začíná platit od začátku následujícího roku. Pokud je výtah v přídatném spoluvlastnictví jen části vlastníků bytů, pak ke změně stačí i souhlas více než 50% těch vlastníků, kteří mají výtah v přídatném spoluvlastnictví. Tak jsme si to schválili v dohodě vlastníků k vestavbě výtahu do domu.

  Vložil vn (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 21:31

  U nás to tak máme. Od 2. nadzemního podlaží jako službu, jinak na opravy, protože je to společná část domu přispívají všichni bez rozdílu podlaží.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 11:52

  Určitě to nemáte tak, jak uvádí tep. U nich příspívají i na pořízení a opravy výtahu jen někteří vlastníci. Ale přídatné spoluvlastnictví nelze uplatnit u bytového spoluvlastnictví, které upravuje správu společných částí domu mezi které výtah bezpochyby patří. Tep tu opakovaně opakuje možnost uplatnění přídatného spoluvlastnictví u společných částí domu a opakovaně je upozorňován, že to možné není. Postup v domě tepa je v rozporu s bytovým spoluvlastnictvím.

  Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 12:59

  Čtveráčku, výtah u nás v domě nebyl, ale po zestárnutí obyvatel je potřeba zajistit bezbariérový přístup k bytům. Kde jste vyčetl, že pro zbudování výtahu a jeho provoz nelze využít institut přídatného spoluvlastnictví? Těm, co výtah nechtějí využívat, zůstala svoboda – u výtahu nic neplatili, za nic neručí a nic kolem výtahu neplatí. Co není zakázáno, je dovoleno! Najděte mi zákaz použít přídatné spoluvlastnictví u nově budovaného výtahu! Místo mínusování zkuste poradit, jak to udělat lépe a rád Vám dám +.

  Vložil tep (bez ověření), 11. Prosinec 2016 - 8:15

  § 1180 NOZ stanovil, že „(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

  ​U nás je stanoveno smlouvou vlastníků bytů nazvanou Dohoda o využívání společných prostor – výtahu, že náklady na zabudování výtahu do domu a jeho následný provoz hradí pouze vlastníci bytů – spoluvlastníci výtahu, kteří jsou zároveň jeho výluční provozovatelé.

  Podíl na výtahu v Dohodě je nerozlučně spjat s vlastnictvím bytu, takže užívání výtahu a financování jeho provozu je trvale spojeno s vlastnictvím bytu. Text smlouvy odpovídá dikci paragrafů o přídatném spoluvlastnictví, ale uznávám, že Čtveráček i Jan77 měli pravdu v tom, že výtah se musí řídit zásadami bytového spoluvlastnictví, i když do nich je možné zamontovat pravidla z přídatného spoluvlastnictví.

  Know-how právníka sepisujícího uvedenou smlouvu mne dokonale zmátlo. Nyní po prozření uznávám, že jsem na tomto portálu tvrdil bludy, že výtah v domě máme v přídatném spoluvlastnictví. Podle Dohody jej pouze částečně spravujeme dle zásad převzatých z přídatného spoluvlastnictví, a to je rozdíl. Děkuji dodatečně všem, kteří mé názory mínusovali.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 11. Prosinec 2016 - 13:24

  Píšete o Dohodě o využívání společných prostor a že výtah vlastní jen někteří vlastníci. To si odporuje, vlastníky společných částí domu jsou v bytovém spoluvlastnictví vždy všichni vlastníci, i když je výlučně užívají jen někteří vlastníci, kteří spravují tuto část na vlastní náklad.

  Vložil tep (bez ověření), 12. Prosinec 2016 - 15:54

  Ve smlouvě se o vlastnictví výtahu nic nepíše. Výtah mají k dispozici dle smlouvy všichni vlastníci bytů, ale až po zaplacení svého podílu na pořizovacích nákladech výtahu a po zahájení plateb příspěvků na provoz výtahu. Ve vlastnictví výtahu jsme si zřejmě všichni rovni, ale výtahem jezdí jen ti rovnější (kdo maže, ten jede). Kdybychom chtěli výtah vlastnit, museli bychom žádat o změnu vlastnických podílů na domě, ale neměli bychom výtah, protože to by neprošlo.

  Vložil swen (bez ověření), 19. Březen 2018 - 15:54

  Dobrý den pane tepe, začínáme řešit výtahy v našem svj, které má sedm vchodů a již teď je jasné, že se nedomluvíme. Je zde skupina majitelů, kteří chtějí financovat výtahy na bytovou jednotku. Dále se chtějí domluvit s byty v suterénu za jakých podmínek by povolily vestavbu výtahu. Další skupina zarytě chce dle m2 protože prý je to spravedlivé. Chtěl by Vás požádat zdali by jste byl ochoten mě kontaktovat buď na email nebo bych Vám mohl zavolat. Předem děkuji za jakoukoli odpověď.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".