Vložil Justitianus, 19. Únor 2023 - 22:12
  • Pane Komárku, píšete: „Řekl bych, že rozdíl chápu, odst. 1 řeší přispívání na správu domu, odst. 2 přispívání na vlastní správní činnost.“

Toto dělení je zbytečné a nesmyslné. V zákoně č. 72/1994 Sb. se neoddělovaly náklady na správu domu od nákladů na správu právnické osoby pověřené správou domu. Tak je to správné, spravedlivé i logické: kdo má větší podíl, ten také platí víc osobě která mu zajišťuje správu jeho (většího) majetku.

Teprve zákon č. 89/2012 Sb. zavedl naprosto zbytečný nesmysl s dvěma hromádkami financí, na které se přispívá odlišným způsobem.

Činnost Zahrnuje Řídí se
Správa cizího majetku (domu a pozemku) náklady na dům které by existovaly
i kdyby neexistovalo žádné SVJ
podle prohlášení
Vlastní správa právnické osoby SVJ náklady na SVJ které by existovaly
i kdyby neexistoval žádný dům
podle stanov

Pokud vaše prohlášení bylo vloženo do katastru do dne 31.12.2013 (za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb.), pak mějte jen jedinou hromádku, na kterou přispíváte podle podílů. Vlastníci nikdy neprojevili vůli uspořádat vzájemné vztahy nějak jinak (podle nové právní úpravy). Odlišný způsob přispívání na náklady vlastní správy SVJ by musel být výslovně uveden ve stanovách SVJ.

Mimochodem: To co máte ve stanovách napsáno o přispívání na správu domu – z toho platí pouze to, že „platí členové příspěvky formou měsíčních záloh“. To ostatní je absolutně neplatný nesmysl, který nemá ve stanovách co dělat. To je pevně dáno obsahem prohlášení!

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.