ZoSL §13/1 - Pokuta a poplatek z prodlení

Vložil Neználek' (bez ověření), 16. Říjen 2013 - 3:09 ::

Dobrý den,

cit.: §13/1 na to jak si vysvětlit následující:
Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů
Příklad:
já rozumím slovem „podklady“
 • všechny faktury (účtované následně jako „služby“)
 • a také bankovní výpisy (např. ke kontrole, že faktury skutečně patří SVJ).
 • a smlouvy které jsou v řetězci podkladů základem oprávněnosti fakturace

Dále rozumím formulací „pořízení kopie podkladů“

 • to, že podklady které jsou primárně dostupné v elektronické podobě (jako třeba bankovní výpisy) budou také v této formě poskytnuty k „pořízení kopie“.

To je docela značný objem dat. Jeví se nejen logické ale i nepravděpodobné, že by je správci (který účetnictví pro SVJ koná) nezpracovával výpočetní technikou. Někteří správci se doposud k tomuto staví takto:

 1. faktury mají v „centrálním archivu“ v jiném městě a nechtějí je poskytovat jinak než za XY-Kč/hod práce
 2. poté co přestanou tvrdit, že údaje na bankovních výpisů podléhají zákonu 101/2000 zase chtějí „sami pořizovat“ kopie …v ceně Z-Kč/strana-A4

Z §13/1 je zřejmé že

 1. SVJ by se mělo jako poskytovatel služeb začít silně obávat §13/1. Guruové ve Výborech jistě podpořeni nějakými blbky od správce a spřátelenými ovcemi budou tvrdit cosi o objemu dat, o nevídaných nákladech, o ochraně osobních dat apod. ale zákon uvádí jasně pokutu pro toho kdo cit. „…nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě…“.
 2. jde o pokutu, kterou nebude nutno vymáhat soudně ale strana která zavinění nezpůsobila si ji započte automaticky vůči případné pohledávce protistrany.

Příjemcovo hodnocení „Perfect“ poněkud kalí nevyrovnanost podmínek: 

 • na zpracování řádného vyúčtování má poskytovatel
  • účetní firmu, správce, právníka, …,
  • a celé 4 měsíce od konce účetního období
 • na prověření řádnosti vyúčtování má příjemce
  • sebe sama
  • a 30 dní od doručení vyúčtování nebo podkladů k vyúčtování
   (podle toho co nastane později)

Neználek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.