ZMĚNA ZÁKONA

Vložil eliška (bez ověření), 15. Září 2014 - 23:32 ::

Na portálu jsem se dozvěděla,že od 1.1.2O14 není povinnost platit do Fondu oprav neboli na správu domu.což jsem učinila neplatím ani není na co ,máme pověřeného vlastníka,který si z fondu dal udělat do svého bytu rozvody z mědi,plynového topení a další podvody.ráda bych věděla jestli jednám dobře podle zákonu ,ELIŠKA

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Září 2014 - 17:20

  Eliško,

  člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. NOZ v tomto ohledu konkrétně stanoví, že každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“ viz § 159 NOZ http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p159.

  Porušení povinnosti loajality bude v praxi typicky představovat situace, kdy člen voleného orgánu získá na úkor SVJ vlastní prospěch.

  Je-li to Váš případ, je třeba zažalovat předsedu o náhradu škody.

  Vložil Emill (bez ověření), 19. Září 2014 - 15:42

  byla sice v NOV zrušena, ale pouze pro SVJ vzniklá po 1.1.2014 a to asi nebudete. Je tedy třeba hradit to co jste si na shromáždění vlastníků odsouhlasili, případně máte ve stanovách nebo jiném schváleném dokumentu typu „plán oprav a jeho financování“ a nepodnikat žádné partyzánské akce na základě špatně pochopené informace.

  Vložil Rosťa (bez ověření), 19. Září 2014 - 16:37

  Emile,

  píšete, že možnost vybírat zálohy na dlouhodobé výdaje byla v NOV zrušena.

  Podle prováděcího předpisu k NOZ konkretně Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. možnost vybírat zálohy zrušena nebyla. Právě naopak se v § 8 nařízení uvádí:

  „Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména“
  „b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání“

  Vložil Kratochvíl Jemenák (bez ověření), 16. Září 2014 - 8:26

  Prosím Vás a čím to máte podložené? Podívejte se na NOZ (obč. zákoník 89/2012 Sb. §1180 – citovat nebudu.)

  Pokud máte problém s pověřeným vlastníkem, odvolejte jej na shromáždění. Každý vlastník bytu v SVJ má právo nahlížet do účetnictví, hlavně si každý rok schvalujete toto účetnictví.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".