Zeman zavařil berňákům. Umožnil lidem vybrat si, kolik zaplatí na daních

Vložil Pavel, 22. Prosinec 2020 - 10:11 ::

Zeman zavařil berňákům. Umožnil lidem vybrat si, kolik zaplatí na daních

EVA MONIOVÁ

Prezident Miloš Zeman nebude vetovat nové nastavení daní. Nechá uplynout „marnou“ lhůtu, zákon pak podepíše předseda Sněmovny.

VČERA 16:37

Lidé, kteří podávají daňové přiznání sami, si vyberou, jestli chtějí příjmy z roku 2021 danit ponovu, nebo postaru. Podle toho, co jim vyjde lépe. Lidé s příjmy jen ze zaměstnání budou danit ponovu, bude to pro ně vždy výhodnější.

Prezident Miloš Zeman podle svého včerejšího prohlášení nebude vetovat daňový balíček, ale nepodepíše ho. V praxi to znamená, že se budou příští rok uplatňovat stávající i nová daňová pravidla. Platí totiž, že pokud není zákon účinný do 31. 12. 2020, daňoví poplatníci (s výjimkou zaměstnanců, kteří nemají jiné příjmy) si mohou v příštím roce vybrat. Pokud pro ně bude stávající úprava výhodnější, mohou danit podle ní.

Čeká se ještě na zítřejší (22.12.2020) jednání Sněmovny. Ta může schválit senátní verzi, původní sněmovní verzi, nebo nic.

„Po 30 dnech od doručení prezidentské kanceláři po marném uplynutí lhůty k podpisu se vrací návrh zákona do Poslanecké sněmovny k podpisu předsedou Poslanecké sněmovny. Očekáváme, že v tomto případě bude daňový balíček zveřejněn ve Sbírce zákonů v lednu 2021 a účinný bude od 1. 2. 2021,“ uvedla daňová specialistka Jana Janoušková ze společnosti Kodap.

Možnost volby se však nebude týkat zaměstnanců, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a roční zúčtování daně za ně provádí zaměstnavatel. V lednu se sice zálohy na daň budou počítat podle dosud platných pravidel a od února podle nových, v ročním zúčtování se ale vše vyrovná.

Tedy každému se daně budou počítat nikoli ze superhrubé mzdy jako dosud, příjmy do 141 tisíc korun měsíčně se budou danit 15procentní sazbou, příjmy nad tuto hranici sazbou 23 procent. Zároveň bude vyšší základní daňová sleva na poplatníka.

Ostatní fyzické osoby, tedy lidé s jinými příjmy než ze zaměstnání nebo zaměstnanci, kteří mají navíc třeba i příjmy z pronájmu, kteří podávají daňové přiznání, si vyberou. Nedá se paušalizovat, pro koho bude výhodnější danit ponovu a pro koho postaru. Každý by si měl obě varianty propočítat a zvolit tu výhodnější.

„Předpokládá se, že zejména v případně významných příjmů z pronájmu a významných ostatních příjmů (například neosvobozený prodej nemovitostí) bude zdanění příjmů roku 2021 podle právní úpravy roku 2020 velmi využíváno,“ konstatuje Pavel Rom, daňový poradce společnosti Kodap.

Ti, kdo se rozhodnou pro paušální daň, to musí do 11. ledna 2021 oznámit svému finančnímu úřadu. Pro ně postoj prezidenta k daňovému balíčku důležitý není, paušální daň již vyšla ve Sbírce zákonů. Pozor, žádné slevy na dani ani odčitatelné položky od základu daně totiž nebudou u paušální daně uplatňovat.

Firmy

Pokud jde o firemní daně, pro stravenkový paušál bude platit obdobné pravidlo, pokud bude úprava kvůli kroku Miloše Zemana účinná až od února, firmy budou v lednu postupovat dle stávajících pravidel. Tedy dají zaměstnancům stravenky. Peněžitý příspěvek místo stravenek jim mohou dát až od druhého kalendářního měsíce.

Nová pravidla pro odepisování nehmotného majetku podle účetních předpisů lze použít i pro rok 2020. U nehmotného majetku pořízeného po účinnosti zákona (předpokládejme po 1. 2. 2020) se bude postupovat vždy podle nových pravidel.

„Obdobné platí i pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, tedy změna limitu pro odepisování z 40 000 Kč na 80 000 Kč, jinak rovnou do nákladů. Rozhodující je datum pořízení ve smyslu účetních předpisů, tedy uvedení do užívání,“ vysvětluje Janoušková.

Zrychlené odepisování lze uplatnit na nový majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (1. skupina místo třech roků pouze jeden rok odpisy; 2. odpisová skupina místo pěti let odepsat lze za dva roky).

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/…anich-134714#…

  • Daň z příjmů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jindra. (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 19:17

Jak to má být prosím s peněžitým příspěvkem na stravování u zaměstnavatelů, kteří dosud zaměstnancům stravenky ani stravu neposkytovali? Musí podle novely stravenkový paušál svým zaměstnancům začít povinně poskytovat nebo nemusí poskytovat nic, tak jako doposud?

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2020 - 20:04

Jindro,

ZDP nemá v kompetenci něco nařizovat zaměstnavatelům v oblasti stravování zaměstnanců. ZDP pouze vymezuje, zda stravenka/stra­venkový paušál bude daňovým výdajem zaměstnavatele a jak bude tento příjem zdaněn/osvobozen u zaměstnance.

Zákon, který by mohl něco v oblasti stravování nařídit zaměstnavatelům je zákoník práce. Nic takového v něm není ani se podle mých informací nepřipravuje.

Hezký den!

Pavel

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 19:58

samozřejmě že nemusí. pouze stravné dle zákona.

Vložil tendruhy, 25. Prosinec 2020 - 12:29

Zdravím lide český, nerozumím citaci

„Předpokládá se, že zejména v případně významných příjmů z pronájmu a významných ostatních příjmů (například neosvobozený prodej nemovitostí) bude zdanění příjmů roku 2021 podle právní úpravy roku 2020 velmi využíváno,“ konstatuje Pavel Rom

Jestli jsem správně porozuměl úmyslu MF, na příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) a ostatní příjmy (§ 10 ZDP) se přece paušální daň nevztahuje. Kdo tedy má příjmy ze SVČ (§ 7) a současně nějaké další příjmy (§ 8, § 9, § 10 ZDP), a splňuje podmínky (není plátce DPH), může se přihlásit k odvodu paušální daně 5469 Kč za měsíc, nicméně stejně pak musí podat daňové přiznání z těch dalších příjmů (z toho, čeho je „navíc“).

Paušální daň 5469 Kč za měsíc přece platí jen OSVČ, který bude mít v daném roce (tedy poprvé za rok 2021) příjem do 1 mil. Kč.
Kdo se pohybuje s příjmem na hranici 1 mil. Kč a v tuto chvíli netuší, kolik „vydělá“ a jestli hranici překročí, stejně se pro paušální daň nerozhodne, aby pak nemusel složitě papírovat a „dodaňovat“.
Stejně tak ten, komu hrozí, že spadne do DPH (to také nemusíte s jistotou vědět, řada OSVČ manévruje s příjmy těsně pod 1 mil. Kč, aby se plátcem nestali, ale pak na nějaký příjem zapomenete a do DPH spadnete; já jsem jeden čas přepisoval část příjmů na bratrance, abych se plátcem DPH nestal a takto to řeší řada lidí).
Pokud si dobře pamatuji, do obratu pro DPH se počítají i příjmy z pronájmu – takže ze SVČ můžete mít příjem třeba jen minoritních 100.000 Kč, ale pokud máte z pronájmu 900.001 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, spadnete do DPH. Tedy na tohoto OSVČ se paušální daň už nevztahuje.

Konstrukce, kterou vymyslelo MF je složitá. Oni se zaměřují na populistické snižování daní, ale už neřeší zjednodušování daní. Upřímně řečeno, raději budu platit trochu vyšší daně, ale požaduji za to jednoduché výpočty a minimální papírování. Jenže to je utopie.

Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 13:00

pletete hrušky s jabkama. vaše citace nemá naprosto nic společného s paušální daní, ale s novým daňovým balíčkem.

paušální daň je právě určena pro ty, co mají jen příjmy z § 7, a obrat nízký.

Vložil Daňový poplatník (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 13:25

„paušální daň je právě určena pro ty, co mají jen příjmy z § 7, a obrat nízký.“

Kde to je souhrně uvedeno? Jak posoudit, zda se paušální daň vyplatí?

Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 13:55

nesmí mít obrat 1000000 a více – tzn. nízký obrat nesmí mít povinnost podávat DP, tzn. příjmy jen z § 7 nebo naprosto minimální (menší 15000) z § 8, 9 a 10

a pokud tyto podmínky splňuje, a počítá s tím, že si neodečte manželku, děti, hypotéku, životko, dary, dřívější ztráty… a vyplatí se mu místo papírování zaplatit cca litr na dani za rok, pak se mu to vyplatí. co na tom není jasné?

Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Prosinec 2020 - 17:37

https://www.mfcr.cz/cs/vyhledavani…

Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce.

Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021.

Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je nastavení rovněž flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“

Ukončení legislativního procesu v lednu by tedy znamenalo účinnost daného opatření o 1 měsíc později, než byl původní harmonogram (nové sazby v takovém případě budou platit od 1. března 2021).

V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l je účinnost navázána na okamžik obecné účinností zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu).

Podrobná informace k jednotlivým ustanovením: Zákon o daních z příjmů

Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 %– účinnost pro celé období 2021 (technicky si v důsledku pozdější účinnosti může poplatník pro rok 2021 zvolit i dosavadní stav, tj. má možnost volby)

Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – účinnost pro celé období 2021

Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu (technicky to znamená, že stravenkový paušál nebude možné poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě)

Odpisy, elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020 a 2021

Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů – na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022 (plně v souladu s původním záměrem)

Zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Odstropování daňového bonusu – na úpravu dopadá přechodné ustanovení ke zrušení superhrubé mzdy. Je tedy použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného DAP nebo ročního zúčtování v roce 2022)

Ostatní změny – účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro FO od roku 2022, pro PO i dříve, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku – zde je flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“

 ukončení leg. procesu v lednu tedy předpokládá efektivitu daného opatření o 1 měsíc později, než byl harmonogram (nové sazby od 1. března 2021)

snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l – okamžikem obecné účinností (tj. 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Rozpočtové určení daní

 nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu)

Majetkové daně

 Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo – účinnost od 1. ledna 2022 (Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky se nejedná o zpoždění)

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 den následující po vyhlášení zákona

Ostatní změny v balíčku

 v zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. února 2021

Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Prosinec 2020 - 18:36

Daňový balíček začne platit od začátku ledna. Ministerstvo vnitra již podle svého mluvčího Ondřeje Krátošky dostalo z Poslanecké sněmovny příkaz k jeho vyhlášení.

Publikován ve Sbírce zákonů bude 31. prosince. Informaci ČTK potvrdil i předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a také ministerstvo financí.

„Daňový balíček bude vydán ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. dne 31. prosince 2020. Legislativní proces tím bude dokončen do konce roku a daňový balíček tak nabyde účinnosti 1. ledna 2021,“ sdělilo dnes na dotaz ČTK ministerstvo financí.

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2020 - 23:34

Zákon 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů, praví, že účinnost obecně nastává patnáctým dnem po vyhlášení, až na výjimky. Je takovou výjimkou i cca 180 novela ZDP?

Kdysi nás učili, že by měla být přiměřená legisvakanční lhůta, ta je v poslední době v hodinách, v lepším případě ve dnech.

Také se v právní teorii píše o tom, že by měla být dodržována zásada legitimního očekávání a měl by platit zákaz retroaktivity. A přitom se vymyslí novela § 56a/3 ZDPH, podle které se bude vracet DPH i z obchodních případů uzavřených několik let před 1.1.2021.

Hezký den a hlavně zdraví!

Pavel

Vložil Pavel, 30. Prosinec 2020 - 9:53

V dnešní době je silně omezeno provozování různých silvestrovských zá­bav.

Strana a vláda přišla s náhradou. Dává příležitost různým ústavním a neústavním právníkům a vůbec veškerému lidu bez právního vzdělání hodnotit větu prezidenta:

„Uvedený zákon vracím, vážený pane předsedo, k dalšímu opatření.“

Věta v uvozovkách bude asi vykládána jako:

a)vzdání se zbytku 15ti denní lhůty na zkoumání zákona prezidentem a dalším opatřením se rozumí podpisy předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vyhlášení ve Sbírce NEBO

b)vrácení zákona dle č. 50 Ústavy, ať vědomé nebo bezvědomé

V případě ad b) může Ústavní soud posoudit, že porušení práva nenabylo takové intenzity, aby daňový balíček neplatil. Rozdíl v účinnosti od 1.1. či 1.2. není tak velký. Daleko větší zmatek by přinesl výrok soudu za cca 3 měsíce, že daňový balíček nenabyl účinnosti 1.1.

Celá situace má i tu výhodu, že si oddechneme od virologů, datových vědců, epidemiologů, atp.

Hezký den a hlavně zdraví!

Pavel

Vložil elton (bez ověření), 30. Prosinec 2020 - 10:23

Neporoučej tady, co máme dělat. Každý bude dělat to, co bude chtít. Ty budeš s největší pravděpodobností připravovat zavádějící výklady, aby si ovlivnil veřejnost svými pravičáckými slinty. A nezapomeň jít demostrovat.

Vložil radka2222 (bez ověření), 29. Prosinec 2020 - 22:09

já bych to tak jednoznačně neviděla. https://www.idnes.cz/…_domaci_ajez

zákon VRÁTIL, takže podle čl. 50 je postup bohužel jasný. https://imgway.cz/v/1yCw.jpg

Vložil realista (bez ověření), 29. Prosinec 2020 - 23:20

Nesmíte věřit lhářům novinářům.

Vložil realista (bez ověření), 29. Prosinec 2020 - 23:35

No když myslíte, tak jim věřte.

Vložil Josh (bez ověření), 23. Prosinec 2020 - 12:58

„Čeká se ještě na zítřejší (22.12.2020) jednání Sněmovny. Ta může schválit senátní verzi, původní sněmovní verzi, nebo nic.“

Jak to ve Sněmovně dopadlo?

„Ti, kdo se rozhodnou pro paušální daň, to musí do 11. ledna 2021 oznámit svému finančnímu úřadu.“

11.01.2021 platí? Hlavní výhoda paušální daně není ani tak případná úspora na dani, ale hlavně, že odpadne spoustu papírování i možné následné kontroly. To se vyplatí vždy, i za cenu mírně vyšší daně.

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2020 - 13:34

Směnovna navrhovala, hlavně díky Pirátům, ANO a ODS, další propad v příjmech 130 mild. Senát propad snížil na cca 100 mld. ročně. A tento zásek do rozpočtu, který má již schválený deficit 320 mld. Kč, schválila koalice ANO, ODS a SPD.

„Paušální daň“ vyšla jako zákon č. 540/2020 Sb. Ale není výhodná zdaleka pro každého. Jak to bude s následnými kontrolami nevím. Paušální daň může mít jen někdo a ten bude muset prokazovat, že neporušil podmínky. Takže tvrzení, že by nebyly kontroly je nerealistické.

Hezký den!

Pavel

Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Prosinec 2020 - 14:47

nechápu, proč je to nazváno „zavařil berňáku“. prostě se vybere o nějakou miliardu míň, protože ale tolik FO nemá tak vysoké příjmy podléhající druhé sazbě a navíc mají další příjmy, zase taková tragédie proti nynějšímu rozdávání to nebude. takže dědek zavaří akorát tak státu a obcím, ale berňáku těžko.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".