Zanikne společenství?

Vložil Kozel (bez ověření), 29. Listopad 2012 - 12:16 ::

Zanikne společenství, přestanou-li být splněny zákonné podmínky pro jeho vznik?

„Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků…“ (ZoVB § 9 odst. 3)

Klesne-li počet jednotek v domě pod pět a nebo počet různých vlastníků jednotek pod tři (každá z obou těchto situací musela již mnohokrát nastat), tj. přestanou-li být splněny podmínky pro vznik společenství, zanikne společenství? Zákon tuto otázku výslovně neřeší.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 29. Listopad 2012 - 15:18

  §9 odst. 15: Společenství zaniká dnem zániku domu nebo v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7.

  Vložil lake, 30. Listopad 2012 - 13:49

  Tazatel nemá pravdu, zákon tuto otázku výslovně řeší. Je třeba přečíst si ZoVB. Důvody zániku společenství jsou v zákoně taxativně vyjmenovány (což znamená, že neexistují žádné další).

  Pouze pan AnonymousX odpověděl tazateli správně. Společenství nezaniká ani připoklesu počtu různých vlastníků pod tři, ani při poklesu počtu jednotek pod pět.

  K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 131/2007 ze dne 15.1.2008.

  lake

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 29. Listopad 2012 - 12:35

  zánik jednotky je nepravděpodobný, ale počet majitelů může klesnout a společenství zaniká – zadejte vpravo nahoře rozdělení SVJ – tam se to řešilo.

  Vložil Hradil (bez ověření), 29. Listopad 2012 - 13:05

  Snížení počtu jednotek není nepravděpodobné, jak se domnívá pan Jaroslav Jaroslav, právě naopak: Stačí, abych koupil více sousedících jednotek a tyto byly sloučeny v jednotku jednu. Běžně se děje, stejně jako rozdělení jedné jednotky na více jednotek.

  Vložil rada (bez ověření), 29. Listopad 2012 - 16:09

  Například domy co mají 4 byty a 4 garaze, casto je slučují

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".