Zákon o některých přestupcích

Vložil Pavel, 1. Srpen 2016 - 22:53 ::

Dne 3.8.2016 bude zveřejněn zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Jako příklad uvádím § 9/2/a/2:

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost

1. uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o svém jménu, sídle, zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, nebo do jiného veřejného rejstříku, popřípadě do jiné evidence, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin,

Za porušení lze udělit pokutu do 100 000 Kč.

Takže bude vhodné zkontrolovat, zda na webu jsou požadované náležitosti a zda jsou aktuální údaje v rejstříku a je uložena účetní závěrka.

Účinnost je od 1.7.2017.

Hezký den!

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Ignác (bez ověření), 3. Srpen 2016 - 10:55

Jak zajistit uložení účetní závěrky, pokud ve veřejném rejstříku založena není? Jsem vlastník bytu, mám za to, že pokutováním si nepomůžu, neboť mi pokuta bude přeúčtována. Mohu se proti přeúčtování pokuty bránit?

To je pokuta za nezveřejnění účetní závěrky. Kolik činí a kde je zakotvena pokuta za:

  1. nesestavení účetní závěrky,
  2. nepředložení účetní závěrky ke schválení?
Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 - 17:29

Ignáci,

uložení závěrky do sbírky listin je zcela nová povinnost s termínem plnění 31.3.2016. Já bych výbor na tuto novou povinnost upozornil (včetně sankcí), alespoň se nebudou moci vymlouvat, že o této nové povinnosti nevěděli.

Nesestavení účetní závěrky je větší problém, pokud se ÚZ skutečně nesestavuje. Nevím jak víte, že se účetní závěrka nesestavuje. Kdo vede účetnictví, ten účetní závěrku sestavuje automaticky. Ještě jsem se nesetkal se situací, že by bylo vedeno řádně účetnictví, ale nebyla by sestavena ÚZ.

Nepředložení ÚZ ke schválení je porušení NOZ a stanov. Sankce ze strany státu pravděpodobně není. Ze strany členů SVJ máte asi jedinou „sankci“, členy výboru odvolat a zvolit jiné členy výboru.

Hezký den!

Pavel

Vložil dedwe (bez ověření), 3. Srpen 2016 - 13:26

za pokutu nese odpovednost statutární orgán

Vložil Hoffmann (bez ověření), 3. Srpen 2016 - 16:00

„za pokutu nese odpovednost statutární orgán“

Statutární orgán jistě pokutu zaplatí dobrovolně (uveďte zde, v jakém poměru pokutu uhradí jednotliví členové, jedná-li se o orgán kolektivní). Pokud ne, jak pokutu vymůžete? Jednak by žalovat muselo SVJ, jehož je statutárním orgánem, a jednak kolektivní orgán žalovat nemůžete.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".