Výpočet podílu v Prohlášení vlastnika

Vložil filNad52, 15. Duben 2024 - 7:32 ::

V Prohlášení vlastníků je v domě ke je SVJ chyba. První chyba: jednotka s příslušenstvím bez lodžie je 56,94 má být 53,74

Druhy byt: jednotka se skládá: z lodžie 3,08 má být 3,20m

Z čeho se vypočítává spoluvlastnický podíl. V domě 11 bytů. Mají tyto chyby vliv na tento výpočet, nebo ne?

Děkuji za odpověď

F

 • smazat

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil filNad52, 19. Květen 2024 - 21:14

Klidně ofotím Prohlášení vlastníka zadejte e-mail F

Vložil Justitianus, 20. Květen 2024 - 6:35
 • filNad52: „Klidně ofotím Prohlášení vlastníka …“

Co to tu píšete za nesmysl? Proč byste měla něco ofotit?
Prohlášení je zveřejněno ve sbírce listin rejstříkového soudu. Postačí když sdělíte identifikační číslo vašeho SVJ, nebo IČ správce a adresu domu. Podle toho si vaše prohlášení vyhledá každý sám na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Pokud to nechcete zde zveřejnit, pak ty informace prostě pošlete soukromou zprávou. Vyřešeno.

Justitianus

Vložil Andrej (bez ověření), 14. Květen 2024 - 10:33

Ve většině bytových domech se velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě.

Pokud je to i váš případ, tak celková podlahová plocha všech jednotek je součet podlahových ploch všech jednotek. Spoluvlastnický podíl pak zjistíte, když podělíte podlahovou plochu konkrétní jednotky celkovou podlahovou plochou všech jednotek.

Zkontrolujte spoluvlastnické podíly zapsané v katastru, pokud jejich výpočet vychází z chybných podlahových ploch některých bytů, tak jsou samozřejmě chybné i spoluvlastnické podíly jednotek.

Vložil Justitianus, 15. Květen 2024 - 4:50
 • Andrej: „Ale tazatelka ve svém dotazu neuvedla, že spoluvlastnický podíl je vyjádřen v metrech čtverečních. Když se zmínila o spoluvlastnickém podílu, tak pouze dotazem z čeho se vypočítává.“

Právě tenhle dotaz tazatelky byl nesprávný. Andrej remcá úplně zbytečně. Spoluvlastnický podíl se nevypočítává !!! Spoluvlastnický podíl prostě je daný předem. Byl stanoven „natvrdo“ původním vlastníkem, dávno před tím než tazatelka nabyla jednotku do vlastnictví.

 • Andrej: „Pokud tazatelka píše o podlahové ploše bytu/bytů, tak je to v pořádku …“

Ne, není to v pořádku. Tazatelka přece napsala o podlahových plochách toto: „Z čeho se vypočítává spoluvlastnický podíl. … Mají tyto chyby vliv na tento výpočet, nebo ne?“ Tazatelka se nesprávně domnívá, že spoluvlastnické podíly lze změnit nějakým výpočtem nebo změnou v čísílkách podlahových ploch. Není tomu tak.

 • Andrej: „Spoluvlastnický podíl pak zjistíte, když podělíte podlahovou plochu konkrétní jednotky celkovou podlahovou plochou všech jednotek.“

Ne, to není pravda. Andrej se mýlí a snaží se uvést i tazatelku v omyl. Jediný průkazný způsob jak zjistit spoluvlastnický podíl je nahlédnout do katastru.

 • Andrej: „Zkontrolujte spoluvlastnické podíly zapsané v katastru, pokud jejich výpočet vychází z chybných podlahových ploch některých bytů, tak jsou samozřejmě chybné i spoluvlastnické podíly jednotek.“

Opět nepravda. Andrej se mýlí a snaží se uvést i tazatelku v omyl. Spoluvlastnické podíly jednotek nejsou „chybné“ ! Naopak: podíly uvedené v katastru jsou jediné správné. Jsou platné a účinné mezi vlastníky jednotek. To platí i kdyby spoluvlastnické podíly neodpovídaly podlahovým plochám, nebo kdyby podlahové plochy bytů byly v prohlášení nebo v katastru uvedeny nesprávně. K tomu viz 1994/72/§4/2/d a 2012/89/§1166­/1/b/3.

Podle 2012/89/§1168/2 platí: „Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.“ V případě tazatelky se jistě nejedná o neurčité určení podílů. Jde-li o dům s jednotkami(1994), mohlo by se jednat o nesprávné určení podílů. Ovšem to je bezvýznamné – z § 1168 plyne, že k nesprávnostem při určení podílů se nepřihlíží. Platí pouze to, co je uvedeno v katastru.

Změna spoluvlastnických podílů uvedená v katastru je možná pouze dohodou dotčených vlastníků se souhlasem většiny a se souhlasem oprávněných osob (§ 1169/1), nebo soudním rozhodnutím (§ 1169/3).

Andreji, nepište o věcech, o kterých víte velké prd.

Vložil Krupp, 15. Květen 2024 - 5:44

Už se ve vašich manipulacích ztrácím. V prvním příspěvku stojí: Na tomto dotazu je zajímavé také to, že samotné prohlášení (vlastníka budovy) je vadné – je nejednoznačné a neurčité.
Zatímco v pátém: V případě tazatelky se jistě nejedná o neurčité určení podílů.
Neměl byste některý z těchto příspěvků honem přepsat?
No nic, hlavně že oba diskutující jsou hloupí nebo dokonce lžou.
A co náš velký manipulátor? Jako vždy chytrý, nejchytřejší, G e n i á l n í

Vložil Justitianus, 15. Květen 2024 - 6:18

Pane Kruppe, nevím, zda jste tak hloupý, nebo zda se děláte hloupým schválně.

 • Prohlášení tazatelky obsahuje neurčité údaje minimálně u dvou jednotek. Je tedy neurčité. Jeho obsah by bylo možno určit jedině výkladem.
 • Samotné určení spoluvlastnických podílů NENÍ neurčité ! Je určité. Podíly jsou přece zapsáy v katastru jednoznačně, srozumitelně a určitě.

Každý tomu porozuměl, jen Krupp s tím má nějaký osobní problém. Dělá ze sebe šaška úplně zbytečně.

Justitianus

Vložil Krupp, 15. Květen 2024 - 6:48

Já jsem skutečně mimořádně nechápavý, proto se ptám. Ještě bych si dovolil další dotaz. Píšete: Spoluvlastnický podíl se nevypočítává.­........Byl stanoven „natvrdo“ původním vlastníkem

Mohl byste mě poučit, jak se tedy stanovil bez toho, aby se vypočítal? Podle mého se vždy musí vypočítat. Třeba jen proto, aby součet podílů dal dohromady 100%. Do dneška jsem se opravdu domníval, že se spoluvlastnícký podíl nějakým způsobem počítá. Už to slovo podíl v matematice znamená výsledek dělení. A dělení, jsem si myslel, že je matematická operace. No nic, zase jste nás poučil. Děkuji.
A napište mi, prosím, že jsem blb. Potěší mě to.

Vložil Justitianus, 15. Květen 2024 - 7:29

Ach jo, Krupp zase nechápe a dělá se hloupým. Kruppe, proč si nepřečtete úvodní dotaz?

Tazatelka přece není původním vlastníkem budovy a nesestavuje nové prohlášení. Nemá právo stanovit si (vypočítat) spoluvlastnický podíl na základě opravy podlahové plochy své jednotky, ani na základě jakékoliv jiné skutečnosti. Tazatelka je pouze jedním z vlastníků jednotek, a proto pro ni platí spoluvlastnický podíl stanovený pro její jednotku „natvrdo“ původním vlastníkem a zapsaný v katastru.

Napsal jsem k tomu: „Tazatelka se nesprávně domnívá, že spoluvlastnické podíly lze změnit nějakým výpočtem nebo změnou v čísílkách podlahových ploch. Není tomu tak.“

Fakt nejste schopen pochopit dvě věty? Kterému slovu, nebo kterému písmenu z toho nerozumíte?

Justitianus

Vložil Krupp, 15. Květen 2024 - 8:01

Justitiane, jak jem již napsal, jsem mimořádně nechápavý. Zkuste si ale přečíst všechny svoje příspěvky. V úporné snaze dělat z ostatních blbce si občas protiřečíte. Jednou napíšete něco, jindy zase opak. Z toho se nevylžete. Když máte dva opačné příspěvky, samozřejmě najdete ten jeden, kterým se mě snažíte utřít. Já se z vás nesnažím udělat blbce. Já se jenom ptám: Počítají se spoluvlastnické podíly, nebo nepočítají? Jednou jste napsal, že počítají, podruhé, že nepočítají. Je prohlášení vlastníka tazatelky neurčité? Jednou jste napsal, že ano, podruhé, že ne. Domnívám se, že jsem každé písmenko pochopil a snad každé slovo i každou větu. Přesto se v tom trochu ztrácím. A možná nejsem sám. A prosil bych toho blba. Už jste tu urazil kdekoho, tak prosím taky mě. Děkuji.

Vložil Justitianus, 15. Květen 2024 - 8:56
 • Krupp: „Počítají se spoluvlastnické podíly, nebo nepočítají? Jednou jste napsal, že počítají …“

Lžete, Kruppe. Toto jsem tazatelce nikdy nenapsal. Napsal jsem pravý opak: že její spoluvlastnický podíl je předem určen a že se nevypočítává – a už vůbec ne při pouhé opravě údaje o podlahové ploše jejího bytu.
Vy ze sebe nejen děláte nechápavého blba, ale ještě k tomu i lžete. Nemám nic proti tomu, ale proč s tím otravujete ostatní čtenáře?

 • Krupp: „Je prohlášení vlastníka tazatelky neurčité? … jste napsal … že ne.“

Lžete, Kruppe. Toto jsem tazatelce nikdy nenapsal. Napsal jsem pravý opak: že prohlášení vlastníka pro dům tazatelky je nejednoznačné a neurčité. A vysvětlil jsem i proč.
Vy ze sebe nejen děláte nechápavého blba, ale ještě k tomu i lžete. Nemám nic proti tomu, ale proč s tím otravujete ostatní čtenáře? Budete zde mazán.

Justitianus

Vložil Krupp, 15. Květen 2024 - 14:46

Justitiane, přečtěte si vaše první dvě odpovědi. V nich se jedná především o to, diskutující urazit. Jestli vám to dělá dobře, je vaše věc, ale řadě ostatních to vadí.
Přiznávám, že jste skutečně nenapsal, že se spoluvlastnický podíl počítá. Takže moje omluva. Je to naopak můj názor, protože podíl je matematický výraz a jinak než počítáním podíl nezískáte.
No a v jedné odpovědi jste napsal, že prohlášení vlastníka je nejednoznačné a neurčité a v jiné, že v případě tazatelky se jistě nejedná o neurčité určení podílů. Takže se tedy jedná o určité určení podílů. Takže mohl byste vysvětlit v čem dalším je prohlášení neurčité, když podíly jsou, jak píšete, určeny určitě? A diskuze je, pokud to chápu, právě o těch podílech. Takže určitě nelžu, ale možná jsem tu jen nejméně chápavý.
No a jestli mne chcete mazat, je to vaše věc. Pokud vám někdo občas oponuje a vadí mu tu poměrně časté hulvátství, tak klidně mažte. O něčem to svědčí.

Vložil Justitianus, 16. Květen 2024 - 5:12
 • Krupp: „Takže mohl byste vysvětlit v čem dalším je prohlášení neurčité, když podíly jsou, jak píšete, určeny určitě?“

Ne, nemohl. Blbovi to extra znovu vysvětlovat nebudu.

 • Dvě chyby prohlášení jsem vyjmenoval a popsal v prvním příspěvku této diskuse: Výpočet podílu v Prohlášení 1 (Vložil Justitianus, 14. Květen 2024 – 8:40).
 • Další dvě možné (avšak dosud neprokázané) chyby prohlášení zmínila tazatelka ve svém úvodním dotazu (Vložil filNad52, 15. Duben 2024 – 7:32) – domnívá se přece, že jsou nesprávně určeny podlahové plochy nejméně u dvou bytů.
 • Nemohu vysvětlit v čem dalším je prohlášení neurčité, protože neznáme jeho text. Račte si všimnout, že tazatelka zde prohlášení nezveřejnila, ani neznáme adresu domu, abychom si to přečetli ve sbírce listin rejstříkového sou­du.

Kruppe, pokud jste skutečně takový blb, že jste nic nepochopil čtením těch dvou odkazovaných textů, pak je zbytečné dál s Vámi komunikovat a cokoliv znovu a znovu vysvětlovat.

Pro Vás je nemožné pochopit dokonce i tak jednoduchou věc, že vada (chyba) prohlášení může spočívat v něčem úplně jiném nežli v neurčitých spoluvlastnických podílech. Postačí prostá úvaha:

 • Z hlediska Katastrálního úřad jsou spoluvlastnické podíly nejspíše vyjádřeny jednoznačně, srozumitelně a určitě, jinak by úřad zamítl návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru (a nevznikl by žádný dům s jednotkami).
 • Jestliže spoluvlastnické podíly jsou v prohlášení uvedeny určitě, neplyne z toho ještě, že by byly stanoveny v souladu se zákonem. O tom nevíme vůbec nic, protože tazatelka nenapsala podrobnosti; nevíme dokonce ani to, zda jde o jednotky(1994), u kterých podíly mají odpovídat podlahovým plochám bytů, nebo o jednotky(2012), u kterých taková podmínka stanovena není.

Justitianus

Vložil Justitianus, 14. Květen 2024 - 8:40

Na tomto dotazu je zajímavé to, že je nesrozumitelný. Napřed bude nutné odstranit chyby dotazu způsobené tazatelkou. Teprve potom bychom se mohli pokusit o nějakou odpověď.

 • Tazatelka nerozumí skutečnosti, že spoluvlastnický podíl není nikdy vyjádřen v metrech čtverečních. Je to bezrozměrné číslo ve tvaru zlomku.
 • Druhá chyba tazatelky spočívá v tom, že nenapsala zda jde o dům s jednotkami(1994), nebo s jednotkami(2012).

U jednotek(1994) jsou spoluvlastnické podíly určeny pevně v poměru podle (zaokrouhlených) podlahových ploch jednotek. U jednotek(2012) však mohou spoluvlastnické podíly být libovolné, bez ohledu na podlahové plochy bytů v jednotkách. Takže bez informace o typu jednotky nelze odpovědět.


Na tomto dotazu je zajímavé také to, že samotné prohlášení (vlastníka budovy) je vadné – je nejednoznačné a neurčité. Obsahuje nesmysly, které znemožňují porozumět obsahu bez dodatečného výkladu. Teprve pak, po výkladu skutečného úmyslu autora prohlášení (a po porovnání tohoto úmyslu s kogentními ustanoveními zákona) by bylo možné zabývat se nějakými čísílky v něm obsaženými.

 • První chybou prohlášení je označení „jednotka s příslušenstvím“. Není totiž zřejmé co se tím míní, ani o jaký právní vztah se jedná. Příslušenstvím jednotky je například vestibul, společná chodba, domovní kočárkárna nebo sušárna – zkrátka vše, co má být užíváno společně s bytem. Jednotkou podle ZoVB je byt (1994/72/§2/h), který se skládá (pouze) z místností (1994/72/§2/b). Všechny místnosti bytu jsou tedy součástí jednotky (1964/40/§121/1). Nejsou a nemohou tedy být ani příslušenstvím bytu (1964/40/§121/3), ani příslušenstvím věci (1964/40/§121/2).
 • Druhá školácká chyba je tvrzení že „jednotka se skládá: z lodžie“. To je totální nesmysl. Jednotkou je byt, který se skládá z místností. Lodžie, balkon, terasa ani sklepní kóje však není místnost !!! Lodžie je prázdný otevřený prostor plný vzduchu. Lodžie není součástí jednotky. Podlahovou plochu lodžie není možné započítat do podlahové plochy jednotky(1994), ani do podlahové plochy bytu v jednotce(2012).

Justitianus

Vložil Andrej (bez ověření), 14. Květen 2024 - 10:14

Pane Justitianus napsal jste:

„Tazatelka nerozumí skutečnosti, že spoluvlastnický podíl není nikdy vyjádřen v metrech čtverečních. Je to bezrozměrné číslo ve tvaru zlomku.“

Ale tazatelka ve svém dotazu neuvedla, že spoluvlastnický podíl je vyjádřen v metrech čtverečních. Když se zmínila o spoluvlastnickém podílu, tak pouze dotazem z čeho se vypočítává.

Pokud tazatelka píše o podlahové ploše bytu/bytů, tak je to v pořádku, protože prohlášení vlastníka obsahuje kromě spoluvlastnického podílu také údaje o podlahové ploše bytu.

Vložil Krupp, 14. Květen 2024 - 12:09

Kdyby vaším prvotním úmyslem bylo udělat z tazatele blbce, vnímal byste to taky jinak.

Vložil Petr, 14. Květen 2024 - 12:38

Opisuji částečně od Justitiana

"Vložil Justitianus, 14. Květen 2024 – 8:40

Na tomto dotazu je zajímavé to, že je nesrozumitelný".

Dle mne je na tomto dotazu zajímavé to, že tazatel/ka je členem fóra již 3 roky a 28 týdnů, jak tvrdí informace po kliku na nick.

Pokud jde o možnost odstranění nesouladu, tak viz NOZ § 1168 a § 1169.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".