Vyplacení z fondu oprav

Vložil Anonymous, 17. Listopad 2022 - 15:25 ::

Dobrý den,

jsme panelový dům o 16 bytech. 14 bytů si nechalo vyměnit vchodové dveře z fondu oprav. Nyní se řeší, jak vyplatit 2 byty, které si dveře měnit nenechali. Měli by dostat stejnou částku jako byla cena dveří ostatních bytů?

Děkuji.

Monika M.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 18. Listopad 2022 - 17:09

  ☀ Jestliže bytové dveře jsou společné, pak ti dva vlastníci nemají nárok vůbec na nic. Až to bude potřebné, dveře jejich bytů se také vymění a bude se to financovat z příspěvků na správu domu. SVJ po nich nebude požadovat ani korunu.

  ☀ Jestliže bytové dveře jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky, pak SVJ zpronevěřilo peníze, určené na správu domu. Použilo tu částku na účel, který nemá se správou domu nic společného. Každý z těch dvou vlastníků jednotek se může dožadovat aby mu byla nahrazena vzniklá škoda ve výši jeho podílu. Částka k vrácení vlastníkovi se vypočte takto:

  (zpronevěřená částka) x (jeho spoluvlastnický podíl na společných částech)

  Takto vypočtená částka nemá naprosto nic společného s pořizovací cenou dveří u ostatních bytů!!!

  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 0:17

  Tato částka je součtem pořizovacích cen dveří u ostatních bytů. Napsal Justinianus…
  Takto vypočtená částka nemá naprosto nic společného s pořizovací cenou dveří u ostatních bytů!!! Napsal Justinianus…
  Tak má nebo nemá něco společného?

  Částka k vrácení vlastníkovi se vypočte takto: (zpronevěřená částka) x (jeho spoluvlastnický podíl na společných částech) Napsal Justinianus…
  A teď ta trocha matematiky: Dům, 10 bytů, 10 vlastníků, byty stejné, každý podíl = 0,1
  Vyměněno 8 dveří x 10 tis. Kč = 80 tis. Kč.
  Nárok opomenutého vlastníka podle Justiniana = 80 tis Kč x 0,1 = 8 tis. Kč.
  Takže 8 vlastníků dostalo dveře za 10 tis. a dva vlastníci nahrazení vzniklé škody 8 tis. Kč.
  Nebude někde chyba neomylný mistře?

  Jirka

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 6:52
  • Krupp napsal: „Nárok opomenutého vlastníka podle Justiniana = 80 tis Kč x 0,1 = 8 tis. Kč. (…) Nebude někde chyba neomylný mistře?“

  Pane Kruppe, zase ze sebe děláte blba. Vycucal jste si z prstu nějaký speciální teoretický vyjimečný případ kdy u všech bytů jsou přesně stejné spoluvlastnické podíly. Ale v domě tazatele tomu nemusí tak být. Nevíte o tom naprosto nic.

  Tedy můj vzorec je správný, a dává správný výsledek pro jakoukoliv kombinaci velikostí spoluvlastnických podílů, pro jakýkoli počet bytů a vyměněných/ne­vyměněných dve­ří.

  Kruppe, jste dospělý člověk, ale chováte se jako škodolibý puberťák.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 8:34

  Neomylný mistře, volte slova opatrněji. Všimněte si, že jsem se velmi snažil vyhnout se jakýmkoliv urážlivým výrazům, i když si jich zasloužíte spoustu. Jestli si potřebujete zvednout sebevědomí, klidně vykřikujte z okna Krupp je blb. To nic nemění na tom, že matematika není váš obor. Nejedná se o žádný speciální případ. Vaše odpověď je chybná v jakémkoliv případě a žádné urážky na tom nic nezmění. Zkuste se chvilku zabývat kupeckými počty místo urážením ostatních a svou trapnost snad pochopíte. Tento případ jsem zvolil jen proto, aby byl srozumitelný každému. Pokud nepochopíte, můžete požádat o napsání vzorečku, z něhož možná zjistíte, že vaše úvaha je chybná v jakémkoliv případě. Jirka

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 9:15

  Třeba si to přečte i velký neomylný vezír Justinianus, ale pro něj to tady rozhodně neuvádím. Správný výpočet je takto:

  A = majetkový podíl členů, kterým byly dveře vyměněny
  B = celkový náklad na výměnu dveří
  C = majetkový podíl člena jemuž dveře vyměněny nebyly
  D = oprávněný nárok člena na odškodnění

  D = B/A x C 

  A žádné urážky velkého neomylného vezíra Justiniana na tom nic nezmění. A Justíku, za ozřejmění základů kupeckých počtů byste mohl místo urážek p o d ě k o v a t. Ale klidně si někde povykujte o místních blbečcích.

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 14:02

  Provedu zkoušku dosazením, aby to pochopili i místní blbečci.

  Vstupní hodnoty jsou: 10 bytů, z toho 5 menších dvoupokojových (44m2, podíl 44/550) a 5 větších třípokojových (66m2, podíl 66/550), celková částka za výměnu osmi dveří je 100000 Kč (12500 Kč za kus), bez výměny je jeden dvoupokojový a jeden třípokojový byt.

  Nesprávný výpočet podle Kruppa (D = B/A x C)
  kompenzace pro menší byt D = 100000/(440/5­50)*44/550 = 10000 Kč
  kompenzace pro větší byt D = 100000/(440/5­50)*66/550 = 15000 Kč
  Správný výpočet podle Justitiana (D = B x C)
  kompenzace pro menší byt D = 100000*44/550 = 8000 Kč
  kompenzace pro větší byt D = 100000*66/550 = 12000 Kč
  Kontrola
  Na úhradě příspěvku 100000 Kč se podíleli vlastníci podle podílů, tedy takto:
  každý vlastník menšího bytu uhradil 100000*44/550 = 8000 Kč
  každý vlastník většího bytu uhradil 100000*66/550 = 12000 Kč
  Podle Justitianova vzorce se každému vrátí ze zpronevěřené částky 100000 Kč přesně tolik, kolik on sám uhradil na příspěvcích na správu. Není tedy ani ochuzen, ani bezdůvodně obohacen.
  Justitianův vzorec je správný.

  Prosím všimněte si i toho, že kompenzace nemají nic společného s cenou za jedny dveře. Ostatně cena jednotlivých dveří mohla být odlišná kus od kusu, například při různých šířkách veřejí. Justitianus měl zase pravdu.

  Justitianus

  (verze 2 po opravě)

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 18:54

  Justiniane, vy tu uvádíte výpočet kolik přispěl který vlastník na zpronevěru. Ono nemusí jít o zpronevěru. Tu jste si vy vymyslel. Třeba jsou dveře společnou částí domu, to tazatel neuvedl, jen SVJ dveře nezaplatilo všem. Já bych viděl spíš tu druhou možnost.
  Nevím, kdo tady použil termín kompenzace. Každopádně je to to, o co se tazateli jedná.

  A teď k výpočtu. Pojďme do reálných čísel z vašeho posledního příkladu. I cenu dveří dejme reálnou – 10 tis. Pochopil jsem , že po opravě počítáte správně podíl jednotlivých vlastníků na zaplacení této částky. Menší byt se podílí z těch 10 tis, podle vašeho výpočtu, 800 Kč, větší 1200 Kč. To ale není kompenzace.
  Vy si bohužel pletete částku, kterou jednotlivý vlastník na dveře přispěl, s kompenzací, kterou by měl dostat, aby nebyl se strany SVJ poškozen. To jsou dva odlišné pojmy. Jste opravdu přesvědčen, že částka 800, resp. 1200 Kč, kterou jste poškozeným vlastníkům přisoudil, je má uspokojit? Nebo zase jen chcete místním blbečkům, jak je (nás) nazýváte, předložit něco, co vás právě napadlo?? A než odpovíte, opakujte si „Krupp je blb“.

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 21:34

  Pane Kruppe, vzpomněl jste si teď na společné části. Stará vesta. Toto jsem zde dávno pro tazatelku probral a vyřešil, přečtěte si:

  Pokud se chcete zeptat na něco ohledně obsahu těch příspěvků, fajn. Rád odpovím. Ale napřed si to musíte přečíst, abyste byl v obraze. Nebudu to tu každému Anštajnovi opakovat znovu dokola.


  Na další vaše pokusy o zvládnutí matematiky pro pátý ročník ZŠ nebudu už reagovat. Sám snad vidíte, že ze škody 100000 vyrobit najednou více než milionovou náhradu škody – to by nedokázal ani sám kouzelník Bosco.

  Ten když strčil do klobouku králíka, vytáhl jich z něj nanejvýš pět. Vy jste vymyslel finanční perpetuum mobile na výrobu dluhů jedenáctkrát větších než je skutečná škoda??? Děkuji, nemám o Váš vynález zájem. A tuším, že naprostá většina SVJ také ne.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 15:33

  Výborně tleskám. A jestliže podle, z vašeho pohledu, nesprávného výpočtu by kompenzace za dvoje dveře měla být 25 tis., a dvoje dveře skutečně stojí 25 tis. Je to docela dobrý výsledek. Jiná věc je, že dát jednomu jako kompenzaci 10 tis. a druhému 15. tis., když jedny dveře stojí 12.5 tis., by spravedlivé nebylo. Ale o tom tu psal Josef.
  Vy jste spočítal jakou částkou se podíleli oba vlastníci na nových dveřích těch dveřmi odměněných, z čehož ovšem oni nemají vůbec nic a dotaz sem nesměřoval. Zkuste se nad tím trošku zamyslet. A zkuste si spočítat příklad, kdy budou dveře vyměněny menšímu počtu vlastníků, než třeba polovině. Tady ten rozdíl bude výrazně růst a vlastníci dostanou jen zlomek ceny nových dveří. Budou se mět snad radovat, že přispěli podstatným podílem na dveře, z nichž nemají vůbec nic a zřejmě o to nestáli? Tím jsem jen chtěl dokázat, že váš výpočet je naprosto nesmyslný a nepočítá výši případné kompenzace. Snad to ostatní pochopili.
  A vy si klidně opakujte: Krup je blb, všichni ostatní jsou blbové, já jsem genius. A už se těším, až to sem zase napíšete.
  přeji hezký víkend.

  Vložil Místní blbeček (bez ověření), 19. Listopad 2022 - 13:41

  „Provedu zkoušku dosazením, aby to pochopili i místní blbečci.“ (Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 – 12:38)

  Místní blbeček, jak mne opakovaně titulujete, to nepochopil.

  Zato pochopil výpočet a argumentaci pana Kruppa.

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 13:24

  Justiniane, ten výpočet je malinko nepřehledný, ale vypadá to, že se domníváte, že 44 + 66 = 100. Protože se to 5 x opakuje, vychází vám celková plocha 500.
  V době, kdy já jsem chodil do školy však 44 + 66 bylo 110. Je to dávno, ale snad to platí dodnes. Takže celková plocha by byla trochu jiná a výpočty rovněž. Zkuste to opravit a pak se na to můžeme podívat. Ja si zatím budu opakovat „Krupp je blb“. Třeba vám to pomůže.

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 15:44

  Děkuji za upozornění na překlep v jednom čísle v mém příkladu. Opraveno 19.11.2022 14:02.

  Netuším ošem proč chcete počítat Váš speciální případ s jedinými zlatými dveřmi za milion v domě s tisíci byty. Místo Vašeho nesmyslu použiju případ s deseti byty, který už jsem zde jednou vypočítal. Jen to trochu změním. Řekněme, že je jediný vlastník s novými zlatými dveřmi za 100000 Kč (podíl 44/550), ostatních devět chce kompenzaci. Podle Vašeho vzorce by měli dostat tyto částky:

  Jedny zlaté dveře podle Kruppa (D = B/A x C)
  kompenzace pro jeden menší byt D = 100000/(44/55­0)*44/550 = 100000 Kč
  kompenzace pro jeden větší byt D = 100000/(44/55­0)*66/550 = 150000 Kč
  CELKEM pro 9 bytů: (4×100000) + (5×150000) = 1150000 Kč
  Takže SVJ způsobilo škodu sto tisíc Kč, ale jako náhradu škody devíti vlastníkům má – podle Kruppova vzorce – vyplatit milion a stopadesát tisíc.
  Závěr: Krupp se zbláznil.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 21. Listopad 2022 - 13:41

  Justiniane,

  pokud má vzorec platit obecně, tak musí platit pro dům byty stejnými, stejně jako s bytv nestejně velkými. Takže pro jednoduchost budu počítat byty stejné, ale za domácí úkol si můžete vyzkoušet, že to stejně platí u pro byty velikosti 44 a 66, stejně tak jako pro jakékoliv jiné.
  A teď pohádka o kompezaci:

  Jedno nejmenované SVJ koupilo dveře pro jednoho vlastníka za 100 tis. korun českých. ostatním se ro nelíbilo, a tak to chtěli nějak řešit. Obrátili se na moudrého Justinianuse. Moudrý Justinianus jim poradil vyplatit každému jednu desetinu podle vlastnických podílů. Takže každý z ostatních dostal 10 tis. korun českých. SVJ ale těch 190 tis. chybělo, a tak rozhodlo, že je peníze nutno vybrat. Každý zaplatí pro zjednodušení 20 tis korun českých. Některým se to nelíbilo. Říkali: vlastník dostal dveře za 100 tis. a já dostal jen 10 a ještě jsem musel 20 tis. zaplatit. Jen ten jeden zaplatil 10 tis, ale má dveře za 100 tis. To je špatná kompenzace. A remcali a remcali… SVJ se rozhodlo, zeptat se blba Kruppa. Ten jim poradil, aby to udělali ještě 9 krát. Všichni kroutili hlavou, protože Krupp je známý blb. Když to ale provedli, tak nakonec zjistili, že každý zaplatil 100 tis. korun
  českých a dostal zpátky 100 tis. korun českých, takže škodný není. Jeden vlastník zaplatil 100 tis. a má dveře za 100 tis. S tím byli všichni spokojeni. Možná až na toho jednoho vlastníka, protože ten si ty svoje nové dveře zaplatil sám.
  Výsledek je čistě náhodou stejný, jako podle vzorce, který tu blb Krupp uvedl.
   

  Pro Justinianuse z toho plyne poučení. SVJ hospodaří s penězi vlastníků. Ty peníze musí od vlastníků předem vybrat. Nebo si půjčí a vybere je následně.
  Pokud něco jednomu zaplatí neoprávněně, musí totéž vyplatit ostatním vlastníkům, každému v poměru vzhledem majetkovému poměru bytu, jehož vlastník tuto částku obdržel. Tedy každému, nikoliv všem dohromady, poměrně tolik, kolik dostal ten jeden. Takže v případě zmíněných dveří větší byt dostane víc, než dveře stály, menší míň.
  Odpověď pro Justiniana, kde na to SVJ vezme, je taková, že SVJ ty peníze přeci získá zpátky od vlastníka, který to plnění dostal.

  A pokud se v SVJ tazatele dohodli, že zaplatí dveře z peněz, které si na to předem vybrali, tak jsou dvě možnosti. Buď dají všem stejně, protože všechny dveře jsou stejně drahé, nebo vyplatí zpátky každému, kdo dveře nedostal, poměrnou část, podle toho, kolik od něj na všechny dveře ( v tomto případě 1 mil. korun českých ), od něj SVJ vybralo. To už je na dohodě vlastníků, kterých se to týká.
   Jirka

  Vložil § (bez ověření), 19. Listopad 2022 - 16:33

  „SVJ způsobilo škodu sto tisíc Kč“ (Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 – 15:44)

  Tím, že SVJ pečuje o společný majetek, způsobilo škodu? Komu? V jaké výši?

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 12:35

  Kruppe, zmotal jste to a prokázal jste že jste matematický analfabet. Váš vzorec je nesprávný.

  Správný výpočet je pouze ten můj, který jsem zde už uvedl. Částka k vrácení vlastníkovi jednotky je

  (zpronevěřená částka) x (jeho spoluvlastnický podíl na společných částech)

  tedy formálně podle Vašeho zápisu
  D = B x C

  Váš vzorec je samozřejmě nesprávný. Vaši hodnotu A nepotřebujeme vůbec k ničemu a při výpočtu se neuplatní. Místní blbečci Vám dávají za ten nádherný nesmysl kladné body! Bavím se nesmírně jejich hloupostí.

  Podotýkám, že můj vzorec dává správný výsledek bez ohledu na počty bytů s novými/starými dveřmi a bez ohledu na to kolik stály jednotlivé dveře.

  Děkuji, pane Kruppe. Pobavil jste mne dnes. Na Vás je spolehnutí. Maturita z matematiky citelně chybí (i když zrovna toto je látka páté třídy základní školy). Ostatně mám dojem, že chybí hlavně zdravý rozum, že?

  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 12:40

  No jo no. Když myslíte?? Tak si to zkuste počítat pro jiný počet dveří. Třeba pak na tu chybu přijdete. Zkuste třeba spočítat, že se vymění jediné dveře. Co třeba takový případ? Jednomu členu se pořídí zlaté dveře za 1 M. a ostatní utřou ústa. SVJ má přes 1000 členů a každý dostane několik stokorun? To jim nenahradí ani ty dveře, ani nezavře pusu. To jste spočítal, o kolik byl každý okraden, ale nikoliv, kolik by měl každý dostat jako náhradu za nevyměnění dveří, (pokud to byla legální akce). A na to se ptal tazatel (nebo tazatelka). A to pomíjím názor pana Josefa, proti němuž nic nemám, který je toho názoru, že všem stejně, bez ohledu na velikost podílu.

  Vložil Jozef (bez ověření), 19. Listopad 2022 - 11:24

  Pane Krupp, to nepovažuji za správné řešení. Znamenalo by to, že v případě popsaném v úvodním příspěvku, pokud by se nejednalo o stejně velké byty, už z „fondu oprav“ získalo 14 vlastníků příspěvek ve stejné výši (ve výši pořizovací ceny dveří) a zbylí 2 vlastníci (pokud by neměli stejně velké byty) by dostali náhradu v odlišné výši (podle svých rozdílných spoluvlastnických podílů).

  Jinými slovy, byl by zúčtován příspěvek na správu 16 vlastníkům ve stejný výši bez ohledu na rozdílnou výši spoluvlastnických podílů a zbývajícím 2 v rozdílné výši podle jejich spoluvlastnických podílů.

  Za správné řešení považuji vyplatit zbylým dvěma vlastníkům stejnou částku tj. ve výši pořizovací ceny bytů, takže by byl vlastně zúčtován příspěvek na správu všem vlastníkům ve stejné výši bez ohledu na výši spoluvlastnických podílů.

  Ale vzhledem k tomu že předpokládám, že by příspěvky na správu měly být podle stanov správně zúčtovány podle spoluvlastnických podílů, za čistější řešení považuji, aby 14 vlastníků uhradilo SVJ mimořádným příspěvkem pořizovací cenu dveří.

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2022 - 12:20

  Já s vámi vůbec nepolemizuji. Jen jsem reagoval na Justiniánovy urážky a jeho naprosto nesmyslný matematický postup. Jinak s vámi naprosto souhlasím. To už je ale záležitost příslušného SVJ a vlastníků, zda použijí úvahu, že stejné dveře stojí stejně, nebo nějaké nějaké matematické vyjádření, když někdo chce tvrdit, že větší byty přispívají víc a mají nárok na větší úhradu za stejné dveře. Do toho se opravdu plést nechci, protože obě úvahy mají svůj reálný základ. Ta druhá verze by pak měla platit i pro dveře vyměněné a o tom tazatel nic nepíše. Takže souhlas s vámi. Jirka

  Vložil Nárok (bez ověření), 18. Listopad 2022 - 20:39

  „Jestliže bytové dveře jsou společné, pak ti dva vlastníci nemají nárok vůbec na nic.“ (Vložil Justitianus, 18. Listopad 2022 – 17:09)

  Jestliže bytové dveře jsou společné, pak ti dva vlastníci mají rovněž nárok na výměnu bytových dveří u jejich bytů, a to ve stejném termínu a za stejných podmínek jako ostatní.

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2022 - 6:33

  Hlupák Nárok (bez ověření) plácá nesmysly bez znalosti věci.

  Jím tvrzený údajný „nárok“ obecně neexistuje, a nelze jej dovodit z žádného celostátně účinného právního předpisu. SVJ – jako dobrý hospodář – se má řídit zejména skutečnou potřebou oprav společných částí. O tom nám ale tazatelka nenapsala nic.

  Zda společná část domu bude či nebude opravena – o tom odjakživa rozhoduje společenství. Tedy – pokud ty bytové dveře jsou snad společné – rozhodují o tom bud statutáři sami, nebo (při vyšší částce) je nutný předchozí souhlas shromáždění. Viz stanovy.

  Určitě o tom nerozhoduje jednotlivý vlastník jednotky (ledaže by měl nadpolovični podíl na společných částech, nebo by byl předsedou SVJ).

  Justitianus

  Vložil MartinII, 17. Listopad 2022 - 16:51

  Není jasné na základě čeho jste měnili dveře bytů. SVJ rozhoduje o společných částech domu (NOZ § 1189, 1160, a NV 366/2013 § 5, 6).

  Vy máte dveře bytu uvedeny v Prohlášení jako součást společných částí ?

  Hledejte zde v diskusi, např.

  www.portalsvj.cz/…vymena-dveri

  Vložil Monika (bez ověření), 20. Květen 2022 – 17:41 :: Ostatní

  SVJ se rozhodlo udělat všem bytům nové vchodové dveře.

  Vložil Petr, 19. Listopad 2022 - 21:09

  „dům o 16 bytech. 14 bytů si nechalo vyměnit vchodové dveře z fondu oprav. Nyní se řeší, jak vyplatit 2 byty, které si dveře měnit nenechali. Měli by dostat stejnou částku jako byla cena dveří ostatních bytů?“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Aby se tu akademicky nehádali přispívatelé, a pokud dotaz myslíte vážně, konkretizujte jak to s dveřmi je ! Dle Prohlášení jsou dveře společná část domu ? Pokud nikoli, tak jsou částí bytu. Citujte na čem jste se usnesli ?

  Co si probůh představujete pod „vyplacením“? Vyplacení na ruku ? Proč by měli dostat vyplacený nějaký podíl ?

  Hledejte, zda je zde již podobné téma diskutováno. Např.

  www.portalsvj.cz/…i-dvere-bytu

  Na internetu např.

  https://okolobytu.cz/…eri-od-bytu/

  Tam dokonce (ABY BYLO VESELO) diskutují o zárubních „zárubeň je příslušenství dveří a sdílí tedy jejich osud, tedy bych ji asi mohl vyměnit, nicméně SVJ tvrdí, že zárubeň je součástí zdiva, ohraničující jednotku, a tedy jde o společnou část. SVJ“

  Pokud jde o zárubeň, tak ať se mají Justitianus a oponenti přít (díky již zmíněnému NV 366/2013). Apropó, také se zde diskutovalo, zda je nařízení vlády závazné.

  Vložil MartinII, 20. Listopad 2022 - 2:59

  Je smutné, že se přispívatelé přou (a to dost ostře), vynakládají čas a úsilí, přičemž stejný dotaz položila Monika již v květnu (!!!) v jiném vláknu, viz

  www.portalsvj.cz/…vymena-dveri

  Pokud nemá Monika prohlášení, tak ho sežene na katastrálním úřadu. Nechat si zhotovit kopii stránek (platba cash) týkajících se společných prostor a popis jejího bytu. Popis společných částí by měl být i v kupní smlouvě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".