Úroky ze spořícího účtu - zisk SVJ

Vložil SGC (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 9:50 ::

Dobrý den, prosím o radu. SVJ si od nového roku chce založit spořící účet. Předpokládaná částka úroků za rok bude cca 30.000 Kč. Úroky ze spořícího účtu nejsou předmětem daně SVJ, od banky jsou zdaněné srážkovou daní 19%, není tedy třeba podávat přiznání k dani z příjmu. Předpokládám, že SVJ si schválí převod úroků ze spořícího účtu do dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku, tj. každý vlastník bude mít dle spoluvlast. podílu do dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku připsán svůj díl a obdrží potvrzení o příjmu (§9). Je možné tedy na základě schválení shromáždění vlastníků účtovat přijaté úroky 1–12/2023 cca 30.000 221/379 a následně příděl do dl. zálohy dle spol. podílu 379/955? V účetnictví bych měla HV = 0 Nebo jak to udělat jinak, abych neúčtovala 221/644 – nevznikl mi zisk.

Moc děkuji za rychlou odpověď SGC

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil SGC (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 9:03

Pokud to tedy shrnu – SVJ spořící účet, úroky ze spořícího účtu účtované 221/644, SVJ má ke konci roku zisk (pouze tyto úroky), nepodává přiznání na FU. V následujícím roce shromáždění rozhoduje jak naloží se ziskem. Možnosti – převedení do dl. zálohy na správu domu a pozemku, vytvoření fondu ze zisku – z toho nákup vybavení pro SVJ, o převodu zisku do nerozděleného zisku min. let a zřejmě ještě další možnosti. SVJ se rozhodne pro převedení do dl. zálohy na správu domu a pozemku. Zisk se tam převede. Jednotlivým vlastníků se připíše dle spoluvlast. podílů. Každý vlastník obdrží od SVJ potvrzení o příjmu §9. Následně již bude povinnost vlastníka zařadit si do svého přiznání k dani z příjmu. Z dlouhodobé zálohy se budou hradit opravy, revize,… Připsaný zisk zde nebude mít žádnou „výjimku“ (na toto nesmí být použito,…)

Prosím o případné doplnění – pokud jsem nepochopila správně. Moc děkuji SGC

Vložil účetní (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 10:19

Dle § 16 odst. 1 písm. d) nařízení vlády 366/2013 Sb. jsou úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek příjmem společenství vlastníků jednotek.

Úroky tedy vždy musíte zaúčtovat 221/644 a jsou součástí HV. Viz např. Durec: Účetnictví SVJ v praxi, s. 47.

Shromáždění musí následně po vytvoření HV rozhodnout o vypořádání HV dle § 1208 písm. c) tak, že se HV vypořádá s vlastníky převodem do dlouhodobé zálohy.

Vložil SGC (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 11:14

Děkuji za odpověď. Knihu si pořídím :-) Tzn. zisku se tedy nevyhnu … k 31.12.2023 budu mít ve výkazech zisk, přiznání podávat nebudu, na shromáždění např. 5/2024 se dohodnou, že se zisk převede do dl. zálohy a v 5/2024 ho převedu, ke konci roku zase nový zisk,… Do přílohy k závěrce se zapisuje nějaká info o zisku, rozdělení,… asi ano, že? Ptám se hloupě, omlouvám se, ale nesetkala jsem se.

Moc děkuji za trpělivost SGC

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 - 15:49
  • „Do přílohy k závěrce se zapisuje nějaká info o zisku, rozdělení,… asi ano, že?“

Zase píšete nesmysl. Nešlo by o žádné rozdělení zisku, nýbrž o DAR. Snad víte jak se účtuje o poskytnutém daru?

Justitianus

Vložil SGC (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 19:29

Dobrý den, děkuji za reakce. Na konci roku bude mít tedy SVJ zisk ( úroky ze spořicího účtu). Do Přílohy uvedu tedy pouze, že SVJ má spořicí účet vedeny u… banky. Nic víc, takto to bude stačit? Děkuji SGC

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 - 11:11
  • účetní (bez ověření) zde napsal tento nesmysl: „Shromáždění musí následně po vytvoření HV rozhodnout o vypořádání HV dle § 1208 písm. c) tak, že se HV vypořádá s vlastníky převodem do dlouhodobé zálohy.“

Ustanovení § 1208 písm. c) se zmiňuje pouze o možnosti rozhodnout o „vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“. Uroky z bankovního účtu SVJ však nejsou příspěvkem, proto nexistuje povinnost aby o jejich osudu rozhodovalo shromáždění. Shromáždění NEMUSÍ rozhodnout ani o jakémsi „vypořádání“ hospodářského výsledku (HV). Není co s kým vypořádat, Vy popleto!

To co Vy zmateně nazýváte „vypořádáním“ je ve skutečnosti dar poskytnutý bez právního důvodu. Přestaňte s šířením Vašeho obludného nesmyslu.

Pokud by SVJ snad udělalo tu pitomost a převedlo vlastníkům do jejich dlouhodobé zálohy nějaké částky ze svého majetku, pak půjde od dary vlastníkům jednotek. Ty podléhají zdanění u příjemce. Tím statutáři poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Justitianus

Vložil účetní (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 12:21

nemáte pravdu Justitianus…

úroky tvoří výsledek hospodaření, viz i zmíněná odborná literatura.

§ 1208 písm. c) NOZ: Do působnosti shromáždění patří: schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2022 - 0:21
  • Popletený „účetní (bez ověření)“ napsal: „nemáte pravdu Justitianus“

Pane „účetní (bez ověření)“, píšete jako Tatar. Jste zmaten a neumíte komunikovat Vaše myšlenky (pokud nějaké máte). Nenapsal jste to nejdůležitější: v čem údajně – podle Vás – nemám pravdu.

Justitianus

Vložil N. Klainová (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 13:11

Souhlasím s panem Justitianem, že vypořádání výsledku hospodaření, které vlastníkům umožňuje § 1208 OZ, v žádném případě neznamená, že se musí VH vypořádávat s vlastníky jednotek převodem do dlouhodobých záloh.

To je nesmysl, bez ohledu na to, že to stojí psáno v odborné literatuře na straně 47. Stálo to tak psáno leckde, např. i v odborných časopisech, a přesto to není správná rada.

Shromáždění může podle § 1208 OZ rozhodnout i tak, že zisk převede do účelového fondu ze zisku, tvořeného například pro účely pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob do vlastnictví SVJ. Tenhle příklad možného řešení je bez daňových dopadů na vlastníky jednotek. Nebo může být HV převeden na nerozdělený zisk minulých let, pokud shromáždění do konce roku nerozhodne, co s ním. Existují i další možnosti.

N. Klainová

Vložil Citace (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 7:36

„stojí psáno v odborné literatuře na straně 47“ (Vložil N. Klainová (bez ověření), 1. Prosinec 2022 – 13:11)

Když už uvádíte číslo strany, paní inženýrko, nemohla byste, prosím, uvést rovněž autora a název díla? Děkuji.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 8:39

Kniha byla uvedena v příspěvku, na který jsem reagovala.

Připomínám:

Úroky ze spořícího účtu – zisk SVJ

Vložil účetní (bez ověření), 1. Prosinec 2022 – 10:19 Dle § 16 odst. 1 písm. d) nařízení vlády 366/2013 Sb. jsou úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek příjmem společenství vlastníků jednotek.

Úroky tedy vždy musíte zaúčtovat 221/644 a jsou součástí HV. Viz např. Durec: Účetnictví SVJ v praxi, s. 47.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 8:51

Opravuji svoji první odpověď. Reagovala jsem na příspěvek, kde je uveden název knihy a v němž se píše, že se musí následně…

Úroky ze spořícího účtu – zisk SVJ

Vložil účetní (bez ověření), 1. Prosinec 2022 – 10:19

Dle § 16 odst. 1 písm. d) nařízení vlády 366/2013 Sb. jsou úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek příjmem společenství vlastníků jednotek.

Úroky tedy vždy musíte zaúčtovat 221/644 a jsou součástí HV. Viz např. Durec: Účetnictví SVJ v praxi, s. 47.

Shromáždění musí následně po vytvoření HV rozhodnout o vypořádání HV dle § 1208 písm. c) tak, že se HV vypořádá s vlastníky převodem do dlouhodobé zálohy.

Vložil SGC (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 19:39

Dobrý den, SVJ s 99,9% rozhodne o převedení do dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. Rozhodne na shromáždění vlastníků. Je možné, aby si stanovili, že tento převod zisku bude probíhat každý rok např. v květnu každého roku (pokud budou mít spořicí účet) bez nutnosti konání shromáždění? Např. V r. 2023 bude v zapise ze shromáždění, že v květnu každého roku bude zisk za uplynulé účetní období převeden do dlouhodobé zálohy. Děkuji SGC

Vložil účetní (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 13:25

samozřejmě, že shromáždění může rozhodnout i jinak, a to že třeba HV převede do nerozděleného zisku minulých let. řešil jsem konkrétní situaci v dotaze…

odborná literatura pouze tvrdí, že úroky se účtují 221/644 a jsou součástí HV.

Vložil asi tak (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 12:46

Kde tam vídíte napsané, že shromáždění rozhoduje o tom, jak nakládat s příjmem právnické osoby společenství. Já to tam nevidím, vy ano?

Vložil § (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 11:21

Pane Justitine,

do které hromady SVJ převede úroky?

(30 000 Kč úrok ročně před zdaněním je z částky 500 000 Kč při úrokové sazbě 6 % p.a.)

Vložil SGC (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 11:17

Děkuji také za komentář. Jak byste prosím postupoval Vy? zaúčtovat 221/379 a nasledně 379/955 v roce 2023 nelze 221/644 – vznikne zisk, přiznání podávat nemusím, jak tedy dál?

Moc děkuji za trpělivost SGC

Vložil Monika S. (bez ověření), 1. Prosinec 2023 - 11:46

Dobrý den,

mohla bych Vás požádat, jak jste úroky ze spořicího účtu vyřešila? Potýkám se nyní se stejnou záležitostí a nevím, zda úroky možné převést do dlouhodobé zálohy na opravy? Děkuji mnohokrát za radu.

Vložil SGC (bez ověření), 22. Květen 2024 - 15:48

Dobrý den, teprve teď jsem našla Váš komentář. Vyřešila jsem to chybně, ale přiznám, že nevím jak správně… Získané úroky za r. 2023 jsem vlastníkům převedla do jejich dlouhodobé zálohy, tzn. stav dlouhodobé zálohy každému vzrostl. SVJ s tímto řešením souhlasí. Jen výkaz zisků a ztrát vypadá nedobře. Můžete se mi prosím ozvat, jak jste řešila Vy. Děkuji SGC

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".