Uplynutí funkčního období člena výboru

Vložil Paja, 8. Září 2009 - 18:57 ::

Zdravím všechny,

jak byste prosím řešili situaci, kdy např. 8.9.09 uplyne funkční období člena výboru, ale „volební“ shromáždění se bude konat např. až 10.10.09. Jedná se o výbor, který má tři členy.

 1. Může se tento člen podílet svým hlasem na rozhodování výboru?
 2. Má tento člen v období 9.9.09–10.10.09 (bude-li znovu zvolen :-) nárok na shromážděním stanovenou odměnu pro člena výboru?
 3. Jak vlastně počítat nárok na odměnu za funkci člena výboru, je-li např. odměna stanovena shromážděním na částku 1000 Kč/měsíčně a členovi skončila funkce např. 5. den v měsíci.
 4. Kdo/co stanovuje způsob výpočtu části odměny, pokud mandát členovi výboru skončí v průběhu měsíce, je-li odměna stanovena měsíčně (matematicky x shromáždění rozhodnutím x výbor rozhodnutím)?
 5. Je možné, aby stanovy uváděly sudý počet členů výboru (4, 6, 8, atd.)?

Doufám, že jsem se vyjádřil dostatečně přehledně, případné doplňující dotazy rád zodpovím. Těším se na Vaše názory. Pavel Hovorka

P.S.: Bohužel jsem nenašel vhodnější téma, kam bych dotaz zařadil.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anzo (bez ověření), 24. Listopad 2009 - 11:36

  Poněkud pozdě se připojuji se svým názorem, nicméně je jiný, než ten Váš, třeba se ještě podíváte…

  Zákon o bytech výslovně zánik funkce člena výboru neřeší. Není zde výslovně stanoveno, že členství zaniká když… Zdá se tedy být logické, že zaniká uplynutím funkčního období, tj. poslední den tohoto období.

  Členství ve výboru SVJ je v mnohém stejné jako členství v představenstvu akciové společnosti. Zde je také stanoveno funkční období, nicméně § 194 odst. 2 obchodního zákoníku výslovně stanoví, „že funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období“! Z toho je jasné, že české právo automaticky nepovažuje uplynutí funkčního období za konec funkce, což je zřejmě s ohledem na kontinuitu fungování výboru jako statutárního orgánu SVJ.

  Proto bych se osobně přikláněl k použití analogie s obchodním zákoníkem, tj. k tomu, že pokud je člen výboru po uplynutí svého funkčního období do max. tří měsíců znovu zvolen, je jeho výkon funkce nepřetržitý, jeho hlasování jsou platná a náleží mu odměna.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 7. Prosinec 2009 - 21:18

  Odvolací soud v Plzni nám ve stejné věci vynesl rozsudek proti kterému již není odvolání, pouze stížnost k ÚS: Funkční období člena výboru končí nejpozději 90-tý den po uplynutí n.př. tří roků. Toť zkušenost předsedy 12 roků ve funkci, 147 jednotek.

  Vložil Jerry (bez ověření), 17. Říjen 2010 - 17:08

  Zdravím, a co když člen výboru rezignuje a shromáždění se nestihne svolat do měsíce, kdy tato rezignace podle stanov vstoupí v platnost? Může dvoučlenný výbor rozhodovat?

  Vložil jkrs (bez ověření), 4. Srpen 2010 - 10:03

  Můžete mi prosím poslat číslo rozhodnutí. Rád bych se na to podíval.

  Vložil lake, 10. Září 2009 - 8:49

  1 ne
  2 ne
  3 stanovte si že náleží za každý započatý měsíc
  4 viz 3
  5 ano

  lake

  Vložil Paja, 10. Září 2009 - 16:16

  Díky za řešení odměny :-) V ostatních bodech (1, 2, 5) to vidím stejně. Pavel H.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 9. Září 2009 - 7:07

  Jak je možné, že jeden člen výboru končí dříve než zbytek ? Dovedu si představit situaci, kdy jeden člen je zvolen dodatečně, pak má kratší období, ale že by byl zvolen dříve a při volbě výboru nebyl volen znovu, to se mi zdá nějaké divné.

  V popisovaném případě by měl skončit a neměl už hlasovat.

  Co se týká funkčního období navrhuji stanovit si jej tak, že začíná 1.stanoveného měsíce. Pak nebudete řešit další problémy, stačí novou volbu provést v předchozím měsíci, čas do začátku nového funkčního období mohou členové využít k předání funkcí.

  Vložil Paja, 10. Září 2009 - 16:25

  Ve stanovách máme, že „funkční období členů výboru…činí 2 roky“. Z toho vyplývá, že ukončí-li předchozí člen výboru svoji funkci předčasně, dvouleté funkční období dalšího nového člena výboru se počítá od tohoto data a nikoliv od původního data zvolení odchozího člena. Protože o činnost ve výboru je mezi vlastníky malý zájem, nemáme žádného náhradníka, který by „dosloužil“ funkční období shodně s ostatními členy výboru. Pavel H.

  Vložil . (bez ověření), 10. Září 2009 - 11:09

  Shodně s diskutérem AnonymousX se domnívám, že je vhodné výslovně stanovit začátek funkčního období (ideálně na první den nejbližšího kalendářního roku, méně vhodně třeba na první den nejbližšího pololetí, čtvrtletí, měsíce, jak navrhuje příspěvek pode mnou a nepřímo i pan lake, když odměnu navrhuje za započaté měsíce).

  Byl zde ovšem uveden názor, že funkční období začíná vždy dnem (okamžikem) zvolení. Osobně se domnívám, že tento názor nemá oporu v platné právní úpravě.

  Vložil Pavel, 10. Září 2009 - 12:23

  Pokud není stanoveno, že funkční období začíná později než se uskutečnila volba, tak funkční období začíná okamžikem zvolení.

  Častým omylem je tvrzení, že funkční období začíná až po zápisu do OR. To není pravda.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Paja, 10. Září 2009 - 16:35

  Zcela souhlasím s Vaším názorem.

  Stanovení funkčního období na 1. den roku/měsíce a nová volba v dostatečném předstihu je určitě užitečná věc, ale co s předčasným ukončením funkce některým členem výboru?

  Možná jsme jediní, kdo dosud nemá určeny náhradníky, kteří v takovém případě mohou (ve smyslu stanov) fakticky ihned doplnit výbor do plného počtu a „dosloužit“ funkční období shodně s původními členy výboru.

  Bohužel, zájem o tuto činnost je mezi vlastníky u nás tak malý, že naposledy byl problém dát dohromady alespoň 3 odvážlivce :-o

  Pavel H.

  Děkuji všem, kteří zatím přispěli do této diskuze.

  Vložil lake, 11. Září 2009 - 9:01

  Pro Pavla H.:
  Máte ve stanovách funkční období dva roky, tedy v podobném případě je možné odvolat všechny členy výboru a v zápětí výbor zvolit znovu, včetně dvou původních členů. Funkční období nového výboru (počítáno od opětné volby) bude tedy shodné pro všechny jeho členy. Nezapomeňte na zápis do rejstříku.

  lake

  Vložil Paja, 16. Září 2009 - 19:37

  Pro lake: Ve stanovách máme: …„funkční období členů výboru je 2 roky…“ Dle mého názoru tedy funkční období platí samostatně pro každého člena výboru. Nejsem si pak jist, zda – bez úpravy textu stanov – lze v podstatě bezdůvodně odvolat zbývající členy výboru. To samozřejmě za předpokladu, pokud by tito členové nesouhlasili s dobrovolným odstoupením, resp. by neprošla úprava stanov v tomto smyslu. Pavel H.

  Vložil Petr, 17. Září 2009 - 12:49

  Platí, co je v Obchodním rejstříku. Pokud to tam není tak byl asi předán nejasný zápis (který měl rejstřík reklamovat) nebo udělali na soudu chybu. Nám soud nezapsal omylem podpisové právo. Co se zapisuje (bezpochyby dle Obch. zákona), bylo zde řešeno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".