účetní uzávěrka

Vložil Marcela Mrázková, 14. Duben 2008 - 19:41 ::

Dobrý den, dostala jsem účetní uzávěrku za rok 2007 od správcovské firmy, kde je (dle mého názoru) plno nedostatků. Nejsou doloženy faktury za měsíc leden (záloha na teplo), nejsou doloženy platby za telefon, teplou vodu. Předchozí pověřená vlastnice si nechala proplatit benzín – také není doloženo za co, nejsou doloženy platby za elektřinu. Fond oprav obsahuje všechny možné položky smíchané dohromady, např. platby za mobil SVJ, kancelářské potřeby, pojistná smlouva, poštovné, za ověření podpisu, revize elektroinstalace, zaúčtování úroků a poplatků, drobné opravy atd. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci pověřeného vlastníka krátce, nevím přesně co počítat do fondu oprav a co do režie (kolonka režie v uzávěrce chybí). Mám právo po správcovské firmě, která nám dělá vyúčtování, požadovat rozdělení FO a režijních nákladů na samostatné složky? Je nutné svolat shromáždění vlastníků aby se všichni vyjádřili k účetní uzávěrce? Docela se bojím to podepsat, protože i když jsem v r. 2007 nebyla ve funkci pověřeného vlastníka, obávám se, že svým podpisem přebírám odpovědnost za minulé účetní období. Děkuji předem za radu. MarcelaM

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous romana (bez ověření), 23. Únor 2009 - 16:49

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když se poruchá okno,které je neopravitelné nedá se. zavřít, já ako vlastník mám si ho platit sama, jestly můžu požadovat 1/2 ceny z SVJ.Myslím si, že by mi mněly proplatit 1/2 okna, která se nachází na společných části domu. Děkuji

  Vložil Anonymous romana (bez ověření), 23. Únor 2009 - 16:49

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když se poruchá okno,které je neopravitelné nedá se. zavřít, já ako vlastník mám si ho platit sama, jestly můžu požadovat 1/2 ceny z SVJ.Myslím si, že by mi mněly proplatit 1/2 okna, která se nachází na společných části domu. Děkuji

  Vložil Anonymous (bez ověření), 14. Duben 2008 - 22:17

  Paní Mrázková, dovolím si trošku poopravit pojmy použité ve Vašich dotazech a potom Vám odpovím na Vaše dotazy. Předně účetní uzávěrka a účetní závěrka jsou dva docela odlišné pojmy. Účetní uzávěrka znamená, že se uzavírají účetní knihy. V prográmku KLAIEX, který jste si objednala, je účetní uzávěrka znázorněna na účtech – můžete si prohlédnout list v souboru Účtování s názvem „Uzávěrka – účtování“. Ale asi Vás to nebude zajímat – tohle schéma je určeno výlučně účetním.

  Správcovská firma by Vám měla předat účetní závěrku, ne uzávěrku. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. Tuto účetní závěrku musíte předat shromáždění ke schválení. Dokud ji vlastníci neschválí, nesete plnou odpovědnost za její správnost. V rámci schvalování výkazu zisku a ztráty mohou vlastníci jednotek požadovat vysvětlení každé nákladové položky. Abyste jim mohla náklady vysvětlit, požadujte jejich rozklíčování od správce.

  Další nesprávný pojem ve Vašem dotazu je pojem „fond oprav“. Nemůžete požadovat vysvětlení, jestli patří do fondu oprav jen náklady na opravy nebo i režie, protože SVJ žádný fond oprav nemají. Tato skutečnost tu už byla vysvětlována mnohokrát. Pojem „FO“ používají SVJ zcela nesprávně. SVJ hradí náklady ze zálohově poskytovaných příspěvků na správu. Zkuste se podívat na rozpočet nákladů na správu v prográmku KLAIEX a pochopíte, co všechno je ze záloh poskytnutých vlastníky jednotek hrazeno. Skutečně tam patří jak režijní náklady, např. náklady na poštovné, telefon, poplatky bance atd., tak i náklady na finančně náročné akce, např. na opravy, zateplení apod.

  Takže je docela možné, že správcovská firma Vám předložila správnou účetní závěrku.

  To si můžete jednoduše zjistit, když si porovnáte rozvahu a výkaz zisku a ztráty v příkladu KLAIEX zpracovaném v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. s účetními výkazy předloženými Vaším správcem.

  Další podrobnosti k účetní závěrce jsou uvedeny v příručce k prográmku KLAIEX, která je zasílána (už ne zdarma) na základě objednávky.

  N. Klainová

  Vložil Marcela Mrázková, 14. Duben 2008 - 22:48

  Paní Klainová děkuji Vám za vysvětlení pojmů a všeho dalšího. Vidíte, jak se v tom ,,motám"! Vaše rady jsou neocenitelné. Prográmek Klaiex jsem si dnes objednala, bohužel se mi nepodařilo ho ještě otevřít. Zdraví Vás Marcela Mrázková

  Vložil Anonymous (bez ověření), 14. Duben 2008 - 23:02

  Paní Mrázková, nakopírovala jsem si radu paní Jůtové. Mnohým už pomohla, třeba Vám taky pomůže.

  „KLAIEX – když nemáte excel 2007 Vložil Anonymous, 20. Únor 2008 – 8:21 Dobrý den, tady http://www.mi¬crosoft.com/…de¬ta­ils.aspx?… je konvertér pro ty, kteří (jako já) nemají Excel 2007. Má to cca 26MB a po nainstalování konvertéru tabulky od paní Klainové v pohodě otevřete. Mimochodem už v nich řádím a určitě je použiji. Hezký den všem. Alena Jůtová“

  Ať se Vám daří. Když budete potřebovat radu k účetnictví, ozvěte se!

  N. Klainová

  Vložil Marcela Mrázková, 15. Duben 2008 - 21:05

  Paní Klainová děkuji za Vaši obětavou práci pro nás všechny. S tabulkami si snad nějak poradím. Mám však ještě jeden dotaz. Píšete, že účetní závěrku musím předat ke schválení shromáždění vlastníků. Já jsem se domnívala, že by to mělo být co nejdříve. V našem svj však míváme shromáždění 1× ročně v listopadu. Dnes jsme měli kontrolní komisi, kde jsem tuto informaci přednesla a byla jsem informována, že to stačí až v tom listopadu, že přece nebudu teď svolávat shromáždění. Navíc závěrku mám v nejbližších dnech podepsat na správcovské firmě, která nám dělá účetnictví, a nevím, zda to musí nejprve schválit shromáždění. Zdraví Vás Marcela Mrázková

  Vložil Anonymous (bez ověření), 15. Duben 2008 - 22:04

  Schválit účetní závěrku co nejdříve by mělo být v zájmu statutárního orgánu SVJ. Než ji vlastníci schválí, odpovídá za její správnost statutární orgán. Po schválení odpovídají za všechny údaje vlastníci jednotek. O tom jsem už psala. Vaše odpovědnost začne tím, že účetní závěrku převezmete od správce a podepíšete. Shromáždění ji může schvalovat až podepsanou Vámi – tedy statutárním orgánem SVJ. Máte kontrolní komisi – ta by se měla ke správnosti vedení účetnictví vyjádřit předtím , než ji podepíšete.

  My máme shromáždění 2 x za rok, přestože to není povinné. Je to ale praktické. V listopadu schvalujeme to, co se týká příštího roku – tj. rozpočty a příspěvky na příští rok, no a odměny výboru za běžný rok. V dubnu schvalujeme účetní závěrku za minulý rok. Výbor se tak zbaví odpovědnosti za účetnictví o půl roku dříve než u vás.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous (bez ověření), 15. Duben 2008 - 21:09

  Zákon o předkládání účetní závěrky nic neříká.

  JosefK

  Vložil Anonymous (bez ověření), 15. Duben 2008 - 21:51

  Jak myslíte, pane Josefe. Snažím se šířit osvětu, lehce mi to komplikujete. Totéž, co Vy, už tu psal pan Václav. Protože nemám čas formulovat odpověď, kopíruji jeho otázku i moji odpověď. Snad se neurazíte, že to nebude originál.

  Kopie: ¨ Zákon schvalování Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 – 17:01 Zákon schvalování účetní závěrky nevyžaduje. Václav

  odpovědět Zákon schvalování nevyžaduje 2 Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 – 17:47 Zajímalo by mne, jestli jste to napsal jako prostý člen SVJ nebo jako člen výboru SVJ. ZoVB schvalování účetní závěrky skutečně nevyžaduje. Ale proč to zdůrazňovat? Schvalování je přece v zájmu členů SVJ i členů výborů SVJ.

  Institut schvalování účetních závěrek byl zaveden právě proto, že s majetkem určité skupiny lidí (akcionářů, společníků, družstevníků, ale i členů SVJ) hospodaří cizí osoby. Je to prostředek ochrany jejich majetku. Tím, že účetní závěrku schválí, potvrzují, že souhlasí se způsobem, kterým tyto cizí osoby nakládají s jejich majetkem.

  Až do schválení účetní závěrky je za hospodaření s majetkem členů SVJ odpovědný výbor. Účetní závěrka předkládaná ke schválení musí být podepsaná statutárním orgánem viz § 18 ZoÚ.

  Členové výboru podepisují účetní závěrku i v případě, že ji zpracovává externí účetní firma. Ta nenese za správnost účetnictví žádnou odpovědnost (viz § 5 ZoÚ). Maximálně si můžete dát do smlouvy s ní, že bude hradit případné sankce z porušení právních předpisů. Je tedy v zájmu výboru nechat si účetní závěrku schválit shromážděním.

  Jakmile je účetní závěrka schválena členy SVJ, jsou už za vykazované údaje (včetně všech dluhů SVJ) odpovědni všichni členové SVJ – ne pouze ti, kteří zvedli ruku. Proto se členům SVJ vyplatí být u schvalování účetní závěrky a být hodně zvědaví na to, co vlastně schvalují.

  N. Klainová

  Vložil pernikarka, 5. Leden 2009 - 12:38

  Paní Klainová, přeji Vám jen a jen všechno dobré v Novém roce. Děkuji Vám nesmírně za Vaši obětavou a vytrvalou osvětovou práci.

  Omlouvám se, pokud jsem hledala nedbale, ale nenašla jsem informaci, jaké kvorum použít pro schválení učetní závěrky? Tipla bych to na 75% přítomných na schůzi ?? Děkuji, Supová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Leden 2009 - 12:54

  Paní Supová, moc děkuji za pěkné přání. I já Vám přeji do nového roku, aby se Vám vydařil po všech stránkách. Totéž přeji všem ostatním, kteří to s SVJ myslí dobře.

  Ke schvalování účetní závěrky: Podle mého názoru stačí, je-li shromáždění schopné usnášení, souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Podívejte se ale do vlastních stanov, jestli tam nemáte přísnější podmínky.

  N. Klainová

  Vložil E56 (bez ověření), 5. Leden 2009 - 13:45

  To je opravdu dobrý zákon, když ke schválení účetní závěrky stačí 25,001 % hlasů…

  Vložil Ano (bez ověření), 5. Leden 2009 - 13:53

  25,001% není chybou zákona.

  Například u bytových družstev, kde je svolána náhradní členská schůze, stačí libovolně malá účast.

  Není to o procentech, ale o zájmu lidí. Pokud nemají zájem, tak proč volat po vysokých procentech?

  A pokud mají zájem, tak mohou být účastni i ze 100%.

  Vložil E56 (bez ověření), 5. Leden 2009 - 14:28

  Můžete se aspoň podepsat, pane Ano, abychom věděli, kdo chce krátit práva členů společenství využitím menšinového rozhodování, které je v rozporu s ObčZ?

  Vložil Ano (bez ověření), 5. Leden 2009 - 15:14

  Vážený pane E56 (bez ověření),

  jsem Ano (bez ověření), takže formality máme za sebou. :-))

  Žádná práva krátit nechci. Jen vidím, že asi netušíte jak se hlasuje v obdobných spolcích. Ono bytové družstvo má hodně společného se společenstvím a přece platí § 239 odst. 8 o libovolné účasti na náhradní členské schůzi.

  Stejné je to u akciových společností, kdy je náhradní valná hromada schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných (§ 185 odst. 3 obchodního zákoníku).

  A přitom zejména u akciových společností se může jednat o miliardy či desítky a stovky miliard a nikdo nekřičí, že by se krátila nějaká práva. Chce to trochu znalostí a nadhledu. Nestačí si přečíst jeden či dva zákony a myslet si, že člověk rozumí všemu.

  Vložil Krupp, 5. Leden 2009 - 15:12

  Vážený pane, každý je strůjcem svého štěstí. Právem člena je především účast na shromáždění. Pokud tohoto práva nevyužije, nemůže se divit, že v případech stanovených zákonem za něj rozhodnou jiní.

  Vložil Ano (bez ověření), 5. Leden 2009 - 15:34

  Ano, to je velmi trefně napsáno, jsem rád za tento názor.

  Někteří členové společenství by chtěli pro seba právo veta, ale na shromáždění je člověk nedostane párem volů, protože jsou přeci tak zaneprázdněni, že na takové blbosti nemají čas.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 5. Leden 2009 - 15:52

  Naprostý souhlas, u nás taky někteří na schůzi ještě nebyli, ale na schodech mají spoustu řečí, proč tohle děláme takhle a ne takhle.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".