Svolání shromáždění Společenství

Vložil Olomouc, 24. Červen 2009 - 14:35 ::

Dobrý den přátelé, chtěl jsem s Vámi přátelé probrat několik věcí ohledně svolání shromáždění vlastníků bytů se sídlem v Olomouci z podnětu vlastníků jednotek. Nenarazíme na žádné porušení zákona, když 26,7% vlastníků – ve stanovách máme 25% – svolá shromáždění vlastníků až do vesnice Halže – je to dopravně špatně dostupné místo až na Tachovsku, kdy zahájení shromáždění bude stanoveno ve 3,00 hod. ráno ????? Bude to právně nenapadnutelné ? ? ? Olomouc – Halže 450 km

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Steve (bez ověření), 25. Červen 2009 - 0:03

  Není to náš známý prudič „Olomouc“, co se snažil již jednou zdiskreditovat svůj výbor na úkor portálu? Je mi to divné Olomouci: vyjakdřuješ se zcela stejně a přeci tě již administrátor vyloučil z rozpravy. Jsi to ty ten prudič, co chtěl znát slabé stránky činnosti výboru…?Nebij se a odpověz…Steve

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Červen 2009 - 17:02

  Zákon nijak neupřesňuje, na jakém místě se má shromáždění konat, ani v jakém čase, ani v jaké zemi, takže Halže ve 3.00 hodiny ráno je právně zcela v pořádku, je to krásné místo, naprosto vhodné ke konání rozhodování, něco jako přírodní chrám určený k meditaci. Stejně v pořádku je třeba ostrov Oahu v americkém státě Havaj 1. ledna.

  Problém je jinde, a sice v tom, že vlastníci s 26,7 % podílem nemohou shromáždění přímo svolat, mohou pouze dát podnět ke svolání a teprve když tomuto podnětu není vyhověno, mohou shromáždění sami svolat. Přesnější formulace je v ZoVB.

  Vložil Pavel, 24. Červen 2009 - 17:11

  Vážený Čtenáři,

  on neexistuje jen ZoVB. Existuje např. Ústava, LZPS, Občanský zákoník etc. Stojí za to si nejen tyto dokumenty přečíst.

  Silně omezit právo vlastníka účastnit se shromáždění je v rozporu s právem.

  Váš postoj mi připomíná stanoviska Logika amatéra. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Červen 2009 - 17:36

  Praxe výjezdních zasedání je u právnických osob zcela běžná, běžně bývají spojena s rozhodováním, a jenom proto, že se rozhodlo např. na Krétě, není neplatné.

  Pokud se domníváte opak, rád si přečtu příslušný judikát.

  Práva vlastníka jsou podstatným způsobem omezena nemožností rozhodovat jinak než na shromáždění a nemožností dodatečně se vyjádřit k rozhodnutí přijatému na shromáždění, nemohl-li se vlastník účastnit (a tím rozhodnutí případně zvrátit), nikoliv svoláním shromáždění do malebné oblasti západních Čech.

  Vložil Pavel, 24. Červen 2009 - 20:58

  Doopravdy by to chtělo se seznámit s uvedenými předpisy a přečíst si judikaturu ÚS, NS, NSS. Soudci již často nesoudí podle nejasné litery nedokonalých zákonů, ale podle smyslu těchto zákonů.

  Judikát na shromáždění SVJ ve 3 hodiny ráno tam nenajdete, ale nějaký judikát z doby po skončení kuponové privatizace, kdy se přeměňovaly kuponové fondy na a.s., ten tam je. A to byla a.s., která mohla tvrdit, že její akcionáři jsou z celé ČR. U SVJ je to trochu jinak.

  Tvrdím, že shromáždění 450 km od sídla SVJ ve 3 hodiny ráno by soud prohlásil, s pravděpodobností blížící se jistotě, za neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Zeptejte se nějakého právníka.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 24. Červen 2009 - 15:32

  Podle mne bude svolání neplatné s ohledem na § 39 ObčZ.

  Patrně se obchází ZoVB (prakticky se znemožňuje účast většiny vlastníků na shromáždění, což je základní právo vlastníka) a rozhodně se to příčí dobrým mravům.

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".