Stávající SVJ se budou řídit podle NOZ, píše prof. Bělohlávek

Vložil Pavel, 11. Září 2013 - 21:27 ::

V publikaci

Bělohlávek, A. J., Černý, F., Jungwirthová, M., Klíma, P., Profeldová, T., Šrotová, E. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 803 s.

kolektiv autorů porovnává současnou a budoucí úpravu základních občanskoprávních předpisů.

Do porovnání zahrnuje ZoVB v porovnání s oddílem bytové spoluvlastnic­tví NOZ.

Vzniká otázka, komu takové porovnání může sloužit.

Takové porovnání asi nebude k ničemu pro SVJ založené a vzniklé po 1.1.2014. Ty mají NOZ.

Pro SVJ, která by se měla i nadále řídit zrušeným ZoVB takové porovnání také mnoho prospěchu nepřinese.

Vychází mi z toho, že porovnání je napsáno pro stávající SVJ, která by se měla řídit NOZ, oddíl bytové spoluvlastnictví.

Uvádím některé autory:

Prof. dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek, dr.h.c.

JUDr. Mgr. Pavel Klíma

Mgr. et Bc Eliška Šrotová

Mgr. Tereza Profeldová

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 12. Září 2013 - 0:48

  Nemyslím, že by mohly existovat „stávající SVJ, která by se měla řídit NOZ“. Takový právní kočkopes je v právním státě nemyslitelný. NOZ to výslovně vylučuje, viz § 3028.

  Srovnání dvou různých právnických osob, které se řídí různými zákony, může mít svůj smysl hlavně pro toho, kdo se bude s oběma typy P.O. setkávat: smluvní správci, právníci, soudci, korporace. Vzhledem k zásadním odlišnostem v právní způsobilosti právnické osoby, ve vnitřních právních poměrech, vzájemných právech a závazcích mezi vlastníky – kvůli tomu všemu si budou tyto osoby muset dávat pozor na to o kterou právnickou osobu jde a podle kterého zákona se řídí.

  Pro čtenáře dám příklady. Řekněme, že smlouvu na opravu střechy za 1 milion Kč podepsal za společenství Josef Novák, předseda.

  Jde-li o SVJ(2000), je smlouva absolutně neplatná, neboť předseda je člen výboru a není oprávněn samostatně činit právní úkony (§ 9 odst. 13 ZoVB).
  Jde-li o SVJ(2012), je smlouva platná, neboť předseda je jednočlenný statutární orgán společenství a je oprávněn činit právní úkony.

  Jiný příklad: Bylo odhlasováno vybírat zálohy na opravu fasády, která nastane v roce 2023.

  Jde-li o SVJ(2000), vlastník jednotky je povinen hradit po celých deset let stanovenou měsíční zálohu podle § 15 odst. 2 ZoVB. Nepodřídí-li se, může částka být vymáhána soudně.
  Jde-li o SVJ(2012), není vlastník povinen hradit nic dříve, než těsně před realizací akce v roce 2023. Nemá povinnost hradit zálohy rozloženě v průběhu deseti let. To mu žádný celostátně platný právní předpis neukládá a SVJ neprokáže, že by částku od něj potřebovalo dříve.

  Takových právně zajímavých rozdílů lze najít víc.

  lake

  Vložil Mike (bez ověření), 12. Září 2013 - 1:54

  Dobrý den. Vzhledem k rozdílům starého OZ a NOZ, doporučil byste přejít pod nový NOZ (předpokládám, že stejně jako u obchodních korporací bude možnost prohlásit a zapsat do rejstříku kompletní přechod pod NOZ, u SVJ by to možná proběhlo schválením nových Stanov). Na jednu stranu budou asi problémy s platbami na správu domu (hlavně „FO“), na druhou stranu v NOZ jsou daleko lepší kvóty pro hlasování, např. o změně stavby (už nebude 100%). Taky myslím, že výbor bude moci být složen i z nevlastníků, ale jistý si nejsem. Děkuji.

  Vložil lake, 12. Září 2013 - 9:19

  Současná SVJ(2000) samozřejmě mohou měnit své stanovy, ale zůstanou právnickou osobou vzniklou podle ZoVB a vnitřní právní poměry této osoby se budou i nadále řídit podle ZoVB. Viz § 3028 NOZ. V NOZ chybí konkrétní přechodové ustanovení.

  SVJ(2000) nemohou právně „přejít“ pod NOZ nijak, protože základní právní podmínkou existence nových SVJ(2012) je odlišné rozdělení budovy na odlišné jednotky(2012). To je mimo pravomoc SVJ – právnické osoby, o tom rozhoduje vlastník budovy. Při pokusu o zrušení dosavadních jednotek by okamžitě zaniklo dosavadní SVJ(2000) bez právního nástupce. Stejně jako tomu bylo po výbuchu domu ve Frenštátu pod Radhoštěm.

  Zkrátka ignorování Ústavy a nálezů Ústavního soudu o legislativním řešení retroaktivity má své neblahé důsledky. Právníci se nyní kroutí jako červi v plechovce, ale žádný z nich dosud nedokázal svá tvrzení podpořit ani citací z právního předpisu, ani výkladem. Proč asi??? Můj právní výklad je zveřejněn zde: Otevřený dopis profesoru Eliášovi.

  Řešení existuje a je popsáno zde: NOZ: Dodělej doma. Tam je uveden návrh novely NOZ s přechodovým ustanovením, které toto vyřeší v souladu s Ústavou a bez právního zániku dosavadního SVJ.

  Napřed ovšem musí zombie-právníci procitnout jako Clairvius Narcisse (http://www.portalsvj.cz/…dodelej-doma#…) a přestanou snad s šířením protiústavních nesmyslů, za které by se mohl stydět i student prvního ročníku práv.

  Teprve tím se otevře cesta k přiznání širší odborné veřejnosti, že vše je jinak než nám více než rok tvrdili. A teprve tímto osvobozujícím přiznáním bude umožněno konečně přijmout novelu NOZ, která nežádoucí stav napraví.

  lake
  ---------------------------------------------------------------------

  P.S.: Pokud někdo z čtenářů pochybuje o tom, co jsem napsal, zjistěte si kdo dnes vykládá NOZ a jak kvalitně.

  • Přečtěte si k tomu laskavě NOZ § 1198 – výklad podle lake. Dozvíte se, jak dopadl „výklad“ jednoho jediného jednoduchého ustanovení NOZ v podání právníků z Expertní skupiny: 32 JUDRů, čtyři profesoři a tři docenti, včetně hlavního autora NOZ. Celkem 38 osob z právnické elity tohoto státu.
  • Přečtěte si namátkou, co publikovala knižně paní JUDr. P.S., vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj: NOZ § 1186/2 podle EP 1.

  Pokud těmto osobám věříte, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí. Varoval jsem vás.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".