Spoluvlastník garáže - (ne)člen SVJ ?

Vložil Bruno2, 17. Září 2023 - 8:51 ::

V našem domě připravujeme založení SVJ. V budově je garáž, obsahující 15 parkovacích stání. Garáž bude vymezena jako nebytová jednotka, která bude předmětem spoluvlastnictví 15 osob.

Podle § 1116 zákona NOZ platí, že vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Z uvedeného plyne, že každá jednotka má navenek pouze jediného vlastníka jednotky, a to i v případě, kdy jednotku vlastní více spoluvlastníků (plurální vlastník). Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Setkal jsem se s dvěma právními názory v otázce, zda jsou jednotliví spoluvlastníci garáže členy SVJ, či nikoli.

Podle jednoho názoru členy SVJ nejsou. Kdyby totiž každý spoluvlastník jednotky byl členem SVJ, pak by měl právo účastnit se shromáždění sám za sebe, a hlasoval by samostatně svým nezávislým hlasem. Plurální člen SVJ má na shromáždění jediný nedělitelný hlas uplatňovaný spolčným zástupcem. Podle druhého názoru jsou spoluvlastníci členy SVJ. Analogicky – manželé jsou spoluvlastníky bytu a také jsou oba členy SVJ. Spoluvlastník garáže má právo účastnit se jednání shromáždění, ale hlasovací má právo má pouze společný zástupce. Existuje prosím v této věci nějaký judikát? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 20. Září 2023 - 23:13

  Pane Bruno2, na co se vlastně ptáte? Zda se jednotliví spoluvlastníci jednotky mohou zúčastnit shromáždění? Ovšem že mohou.

  Jak se hlasuje za jednotku v případě jejího spoluvlastnictví? I to je zřejmé. Za jednotku hlasuje společný zástupce.

  A kdo je členem SVJ? Přece vlastník jednotky.

  Nehledejte problém tam, kde není.

  Vložil Justitianus, 17. Září 2023 - 11:14
  • Bruno2: „Podle druhého názoru jsou spoluvlastníci členy SVJ. Analogicky – manželé jsou spoluvlastníky bytu a také jsou oba členy SVJ.“

  Nic z toho není pravda.

  Členem SVJ je vlastník jednotky. Vlastníkem jednotky není spoluvlastník jednotky; právě proto spoluvlastník není členem SVJ. Vlastníkem jednotky v SJM není žádný z obou manželů; právě proto žádný z nich není členem SVJ.

  • Podle § 1194 odst. 2 platí, že členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.
  • Podle § 1196 odst. 1 platí, že společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.
  • Podle § 1200 odst. 2 platí, že stanovy obsahují alespoň členská práva a povinnosti vlastníků jednotek.
  • Podle § 1206 odst. 1 platí, že shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek.

  Justitianus

  Vložil Bruno2, 17. Září 2023 - 11:19

  vyjádřil právník zaměřený na bytovou problematiku. Já jsem se přiklonil k názoru, že spoluvlastník garáže není členem SVJ. Mohu tedy použít váš argument, že členy SVJ nejsou spoluvlastníci, nýbrž pouze vlastníci jednotek.

  Jak mám ale argumentovat v případě bytu? Bytovou jednotku vlastní manželé, jsou tedy spoluvlastníky. Jsou tedy oba dva členy SVJ nebo pouze jeden z nich, který druhého zastupuje?.

  Vložil Justitianus, 17. Září 2023 - 13:27
  • Bruno2: „Vidíte, a druhý názor vyjádřil právník zaměřený na bytovou problematiku.“

  Bruno, to je mi úplně jedno. Vy jste se zeptal právníka, který nezná zákon. Dostal jste od něj nesmyslnou odpověď, rozpornou se zákonem. Snad jste za tu vadnou právní radu nezaplatil ?

  • Bruno2: „Bytovou jednotku vlastní manželé, jsou tedy spoluvlastníky.“

  Nepravda ! Manželé by byli v postavení podílových spoluvlastníků jednotky pouze v případě, kdy jednotka není součástí SJM.

  • Bruno2: „Jsou tedy oba dva členy SVJ nebo pouze jeden z nich, který druhého zastupuje?.“

  Stále nechápete co o tom říká zákon, i když jsem Vám zde citoval příslušná ustanovení. Takže znovu: Ti dva nejsou členy SVJ. Ani jeden z nich není samostatně členem SVJ. Vlastníkem jednotky přece není žádný z nich, proto členem SVJ není žádný z nich. Pouze vlastník jednotky je (jediným a nedělitelným) členem SVJ. Čemu na tom nerozumíte?

  Že vlastníka jednotky může vůči SVJ zastupovat osoba (nebo organizační složka státu) – o tom není sporu. To zde neřešíme. Může to být například zástupce určený vlastníkem jednotky, opatrovník nesvéprávného vlastníka jednotky, správce pozůstalosti určený dohodou dědiců nebo soudem, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  Justitianus

  Vložil Nechápavý (bez ověření), 17. Září 2023 - 13:29

  Hlasovat může jen člen SVJ, nebo jeho zplnomocněný zástupce.

  Jak je to potom s hlasováním, a s právy a povinnostmi spojenými s členstvím ve SVJ, když:

  • jsou podílovými spoluvlastníky jednotky (a nečleny SVJ?)?
   • jde o jednotku ve SJM (a nečleny SVJ?)?

  Děkuji.

  Vložil MartinII, 17. Září 2023 - 14:30

  Spoluvlastník garáže – (ne)člen SVJ ?

  Vložil Bruno2, 17. Září 2023 – 8:51 :: Vznik společenství

  připravujeme založení SVJ. V budově je garáž … 15 stání. … bude vymezena jako nebytová jednotka, ve spoluvlastnictví 15 osob. Setkal jsem se s dvěma právními názory v otázce, zda jsou jednotliví spoluvlastníci garáže členy SVJ, či nikoli.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Nechápavý 17. Září 2023 – 13:29

  správně položil dotaz na práva a povinnosti

  Jak je to potom s … právy a povinnostmi spojenými s členstvím ve SVJ, když:

  • jsou podílovými spoluvlastníky jednotky (a nečleny SVJ?)?
  • jde o jednotku ve SJM (a nečleny SVJ?)?
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Jak již správně argumentoval Justituanus

  Dle "§ 1194 (2)

  Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech".

  Mně z toho např. plyne, že nečlen společenství neručí za dluhy společenství.

  Do dalších akademických právních debat se pouštět nebudu

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Září 2023 - 10:49

  Není zřejmé, jaký problém vlastně řešíte, zdá se spíše o filozofický? :) To, že se za jednotku hlasuje jedním nedělitelným hlasem je jednoznačně dáno, a není zde rozpor či více názorů. A jak správně poznamenáváte, nejde jen o garáž (je-li nebytovou jednotkou) ale také – a to mnohem častěji – o byty, které jsou předmětem spoluvlastnictví.

  Jinak, pokud jste ve fázi přípravy Prohlášení vlastníka, pak stojí za rozmyšlení, zda chcete garáž vymezit jako jednotku, anebo jako součást společných prostor.

  Vložil Bruno2, 17. Září 2023 - 11:07

  garáž se stane nebytovou jednotkou ve spoluvlastnictví 15 osob. Uvedený problém není filozofický, nýbrž reálný.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Září 2023 - 14:54

  Stále nerozumím, v čem je problém. Je to stejná situace, jako spoluvlastnictví bytu (až na počet spoluvlastníků).

  Vložil All (bez ověření), 17. Září 2023 - 16:12

  garáže budou spolecnym prostorem SVJ … to je lepsi

  Bud s vyhradnim uzivanim pripojene k bytove jednotce, nebo je mozno je jako cast spolecneho prostoru je pronajimat.

  Vložil ? (bez ověření), 17. Září 2023 - 9:41

  „V našem domě připravujeme založení SVJ“ (Vložil Bruno2, 17. Září 2023 – 8:51)

  Co Vás vede k takovémuto pošetilému jednání a co si od toho slibujete?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".