Seznam

Vložil Jana, 4. Říjen 2007 - 17:42 ::

Společenství ma vést seznam vlastníků .Ptam se skušenějších :stačí ten seznam opsat na kus papírů nebo to musí byt ten seznam z katastru .Má byt ten seznam vyvěšený na nástěnce.Velice rada uvítám radu snad i poučení.:)Dě­kují.Jana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 4. Říjen 2007 - 18:11

  Stačí opsat na kus papír, protože zákon nespecifikuje podrobnosti.

  Nedoporučuji vyvěšovat na nástěnku – žádný zákon to nepožaduje (a naopak tím zamezíte problémům s ochranou osobních údajů … i když vlastně na katastru jsou věřejně přístupné).

  Vložil FilipN, 8. Říjen 2007 - 13:34

  Nejenom, že zákon zveřejňování osobních údajů nepožaduje, zákon naopak zveřejňování takovýchto údajů výslovně zakazuje. Samotného by mne zajímalo, podle jaké výjimky zveřejňují na internetu osobní údaje obchodní rejsřík, rejstřík živnostenského podnikání, katastrální úřad.

  Vložil bakulin, 8. Říjen 2007 - 21:18

  Stanovisko Úřadu ke zveřejňování jmen dlužníků č. 1/2001 je dostupné na www.uoou.cz pod tlačítkem „Názory Úřadu/Stanoviska“.

  Vložil Matějka Jaroslav, 8. Říjen 2007 - 19:33

  Vážený p.FilipeN, co vám říká ustanovení zákona č.101/2000 Sb., § 3 – Působnost zákona, odst.1. – „Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.“

  A právě „zvláštní“ zákon pro obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a katastrální úřad stanoví jinak. Musíte si je načíst a budete vědět, jinak je to planá diskuse. Přístup k internetu máte, tak žádný problém

  S pozdravem Matějka

  Vložil FilipN, 8. Říjen 2007 - 20:29

  Vážený pane Matějko, najít, o které „zvláštní zákony“ se jedná, skutečně je problém, a to v daném případě stejně jako v jiných případech, kdy jeden zákon odkazuje na jiný „zvláštní zákon“, aniž by upřesnil, o jaký se jedná a kolik by jich mělo být. Ačkoli mám internet, tak zrovna tohle neumím. I když bych snad metodou pokus omyl nějaký zvláštní zákon našel, nedokážu žádným způsobem zjistit, zda jsem našel všechny.

  Vložil Matějka Jaroslav, 8. Říjen 2007 - 21:33

  Vážený p.FilipeN, vše najdete v níže uvedeném (jinak vyhledavač „fulltext“)

  • zákon č.455/1991 Sb., §60 – Živnostenský zákon v platném znění + zákon č.225/2006 Sb..
  • zákon č.513/1991 Sb., Hlava III., Obchodní zákoník v platném znění,
  • zákon č.265/1992 Sb., §13, v platném znění + zákon č.344/1992 Sb., §21, v platném znění + zákon č.106/1999 Sb. v platném znění.

  Matějka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".