Rozhodování mimo zasedání × povinnost konat zasedání

Vložil Anonymous, 9. Červen 2017 - 12:43 ::

Pokud je ve stanovách zakotveno rozhodování mimo zasedání, platí stále vedle toho povinnost nejméně 1× ročně konat zasedání shromáždění vlastníků, a nebo toto zasedání shromáždění vlastníků lze nahradit rozhodováním mimo zasedání?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 10. Červen 2017 - 7:56

  A jak to přesně máte ve stanovách? Jako výjímku, nebo kdykoliv pro cokoliv?

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 10. Červen 2017 - 11:10

  Odpověď by mě taky zajímala. V našich stanovách je:

  „Vlastníci jednotek mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání shromáždění. V takovém případě se návrh usnesení předkládá vlastníkům jednotek k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se vlastník jednotky ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Výbor pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým vlastníkům jednotek.“

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Červen 2017 - 12:41

  My máme povinnost nejméně 1× ročně svolat shromáždění a současně platí věta, že ve všech věcech v působnosti shromáždění lze rozhodnout i mimo zasedání. Tedy sice lze vše řešit per rollam, ale povinnost svolat fyzicky vlastníky trvá. Výhodou je, že i když nebude shromáždění usnášeníschopné vyřešíme vše elektronicky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".