Revize

Vložil Anonymous, 4. Leden 2008 - 10:01 ::

Dobrý den,

prosím o radu. Jak často je nutné dělat revize ve společném domě (32 bytů) el. zařízení, hromosvodů, antény a požarního zařízení ?

Děkuji za odpověď.

Nechutová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jindra Huček (bez ověření), 30. Duben 2017 - 19:35

  Dobry den rad bych se zeptal kdo hradi revizi pozarniho odvetrani jestli mesto ktere je vlastnikem domu a nebo to muzou rozpocitat mezi najemniky

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Červen 2009 - 16:47

  Vážená paní Nechutová,

  zadejte prosím slovo „REVIZE“ do hledáčku v pravo nahoře (bílé pole), dostanete se do celé problematiky.

  Matějka

  Vložil Cinema, 27. Červen 2009 - 2:07

  Dle sdělení revizního technika se revize elektrického zařízení v domě provádí každých pět let.

  Vložil Petr, 30. Březen 2010 - 8:46

  Revize elektrobojleru v prádelně tedy 1 za 5 let ? Děkuji

  Vložil Matějka Jaroslav, 27. Červen 2009 - 7:26

  Vážená/ý „Cinema“,

  obecně má revizní technik pravdu, jedná se ale o maximální lhůta.

  Tato lhůta může být zkrácena:

  • uvedením v revizní zprávě termínem konání příští revize,
  • jinými zákonnými předpisy, normami oboru/odvětví elektro, návody výrobců, Provozními řády, prostředím apod., kdy je stanovena lhůta na 3 roky a méně, z důvodu zvýšeného namáhání, působení negativních vlivů (voda, chemie), z požadavků na bezpečnost a ochranu osob v návaznosti na dokumentu Požární řešení stavby apod.; jedná se především o elektroinstalace, případně spotřebiče: výtahy, tepelné zdroje (kotelny, předávací stanice), prádelny, VZT včetně klimatizací na střechách, venkovní osvětlení, nouzové osvětlení, UPS, EPS, EZS, generátory, evakuační výtahy, požární výtahy, požární VZT, bezpečnostní VZT (podzemní garáže), systém odvodňvovacích čerpadel,objektové vodárny či ATS, atd.

  Matějka

  Vložil ajutova, 6. Březen 2008 - 21:31

  Dobrý den, slyšela jsem, že od r. 2008 vstupuje v platnost ČSN 73 4201:2008 a také povinnost nechat zkontrolovat, zda odpovídají kouřovody v bytech. Tzn. pokud tomu dobře rozumím, že si necháme všechny byty prohlédnout, jestli odvod od karmy odpovídá? A pokud ne? Více než polovina bytů unás již má nové karmy a s nimi si museli nechat vyvložkovat komíny do nerezu a udělat komínové nástavce. Chápu, když jde o změnu té karmy. Ale jak to tedy bude teď? Do revizní zprávy napíší, že neodpovídá požadavkům (např. od karmy vede užší roura do komína než je teď norma) a tím budou nutit vlastníky si nechat udělat potřebné úpravy? A tato kontrola se bude opakovat jak často? Nadšení vlastníků, když jim někdo leze do bytu, aby provedl revize jistě znáte … o nadšení, že by museli něco investovat už ani nemluvím :o( Máte někdo zkušenost? Na webu jsem našla jen samé odkazy na semináře :o/ Děkuji předem za radu. Alena Jůtová

  Vložil Klimt, 6. Březen 2008 - 21:53

  Lhůty pro čištění a kontrolu spalinových cest
   
  Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku ČSN 73 4201 : 2008
   


  Výkon připojeného
  spotřebiče paliv

   
   
  Činnost

  Palivo

   

   

  tuhé

   
  kapalné

   
  Plynné *)

  Celoroční provoz

  Sezónní provoz

   
  do 50 kW včetně

  Kontrola a čištění spalinových cest

  Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu

   

   

   

  Provozní revize

   
    od 50 kW do 5 MW

  Kontrola a čištění spalinových cest

  Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu

   

   

   

  Spotřebiče paliv

  viz poznámka

  Provozní revize

   
  Vysvětlivky :

  1. U objektů užívaných pro individuální rekreaci se kontrola a

  čištění komínů provádí jedenkrát za dva roky. Provozní revize se neprovádějí.

  1. *) U jednovrstvých zděných komínů pro spotřebiče na plynná paliva se

  kontrola a čištění provádí min. 4 x ročně.

  1. Při čištění 4× ročně se první čištění provádí v době od
  1.ledna do 31. března, druhé od 1. dubna do 30. června, třetí od 1. července do 30.září a čtvrté do 31. prosince kalendářního roku. Při menším nebo větším počtu čištění připadá polovina doby čištění na období od 1. ledna do 30. června, druhá polovina od 1. července do 31. prosince kalendářního roku.
  Vložil Manuela (bez ověření), 24. Leden 2010 - 22:16

  Pane Klimt,

  děkuji za tabulku podle ČSN. Jak je to se spotřebiči paliv do 50 kW? Děkuji.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Červen 2009 - 18:29

  Vážený pane Klimte,

  děkuji za přehlednou tabulku. Upřesněte, prosím, kdo má danou povinnost v případě:

  • karmy v jednotce,
  • kotle společného pro několik jednotek,
  • domovní kotelny.

  (vlastník jednotky, společenství = správce domu, firma vykonávající pro společenství některé činnosti spojené se správou domu = tzv. „správní firma“).

  Děkuji.

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Červen 2009 - 18:32

  Vážený pane Čtenáři,

  načtěte „Prohlášení vlastníka“, zde je určeno, co je vlastníka a co je společná část domu. To je odpověď na váš dotaz, pokud jste se nedohodli jinak.

  Matějka

  Vložil Čtenář (bez ověření), 25. Červen 2009 - 18:40

  Ptal jsem se, kdo má povinnosti uváděné v přehledné tabulce (= čištění a revize komínů), za kterou děkuji.

  Neptal jsem se, kdo je vlastník společných částí domu (= komínů), ani co jsou společné části domu (= komíny).

  Asi jsem prve neformuloval dostatečně zřetelně.

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Červen 2009 - 17:43

  Vážený Čtenáři,

  o tom to právě v domech ve správě společenství vlastníků je.

  Bez znalosti ustanovení, co koho je v souladu s „Prohlášením vlastníka“, nelze poskytnout správnou odpověď!

  Předpokládám, že odpovídám pro vás dost zřetelně.

  Matějka

  Vložil Hana Špalková (bez ověření), 22. Leden 2010 - 23:06

  Vážený pane Matějko, snažím se zorientovat v tom, jak to je vlastně s komíny a jejich revizemi. Jsem nyní krátce předsedou společenství vlastníků a dosud se věci jako revize příliš neřešily. Ráda bych v tomto udělala pořádek, ale stále mi vlastně není jasné, jak to řešit s těmi komíny. Jedná se o dům, kde je celkem 12 bytových jednotek, každá z nich má dva své komíny a jeden průduch na větrání – celkem tedy 24 komínů a 12 větracích průduchů. Každý z majitelů bytů si postupně předělával topení – takže je tu i velká škála toho, jak jsou komíny využívány (od pevných paliv přes plyn po dřevo či využívané pro větrání nebo nevyužívané) V minulém roce jsme z podílového spoluvlastnictví přešli na vlastnictví bytových jednotek. Schválně jsem se dle příspěvku na který odpovídám dívala do „Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví“ Bohužel ve článku „Určených společných částí budov“ nejsou komíny vyjmenované. Ale u bytů taky ne. Což je možná chyba té dohody, kde to mělo být jednoznačně specifikované. Jak v tomto případě postupovat? Měli bychom dělat revize z pěněz fondu? Nebo nechat to na zodpovědnosti jednotlivých majitelů? (což mi v tomto případě připadá dost nezodpovědné – protože o zodpovědnosti některch lidí mám velké pochybnosti) Nebo bychom se dokonce měli snažit udělat nějaký dodatek k té dohodě, kde naříklad bude i secifikované, čí je který komín? Nebo je lepší k tomu přistupovat tak, že jsou společné – ale proč by pak někomu, kdo topí na uhlí, měli ostatní vpodstatě dotovat tento způsob vytápění. Omlouvám se za velmi obšírnou otázku, ale nevím, jak jí formulovat stručněji. Děkuji. Špalková

  Vložil Matějka Jaroslav, 24. Leden 2010 - 13:41

  Vážená paní Hana Špalková,

  v daném případě by bylo vhodné na shromáždění vlastníků odhlasovat:

  • revize, kontroly a čištění komínu bude pro celý dům = pro všechny vlastníky zajišťovat společenství, které pro daný účel uzavře s oprávněnou osobou Smlouvu na pravidelné revize, kontroly a čištění komínů; a to z důvodu požárně bezpečnostních v případě opomenutí ktéréhokoliv vlastníka vykonat příslušné práce odbornou osobou;
  • náklady za práce dle Smlouvy na pravidelné revize, kontroly a čištění komínů se budou každoročně vyúčtovávat vlastníkům – uživatelům jednotlivých komínů dle skutečných nákladů na jednotlivé komíny, a to z důvodu různého druhu napojených topenišť a tím padem i potřeb četnosti kontrol, čištění či revizí.

  Matějka

  Vložil Manuela (bez ověření), 24. Leden 2010 - 22:13

  „náklady za práce dle Smlouvy … se budou každoročně vyúčtovávat vlastníkům – uživatelům jednotlivých komínů“

  Uživateli společných částí domu jsou ze zákona všichni vlastníci. Takže je třeba nejprve komíny náležite vymezit v Prohlášení, jinak se podle shora citovaného doporučení pana Matějky rozúčtovává všem.

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Leden 2010 - 17:21

  Vážená/ý „Manuela“,

  vedle ustanovení zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, je nutné uplatnit v souladu s ustanovením ZoVB §3 odst.1) „Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek upravuje občanský zákoník. …“.

  Jsou-li v domě komíny užívány vlastníky s různými spotřebiči na různé druhy paliv (původní dotaz p.Špalkové – plyn, tuhá paliva), je i jiná četnost provádění kontrol, čištění či revizí a to ještě v závislosti na instalovaném výkonu. Z toho vyplývá i jiná finanční náročnost na jednotlivé komíny.

  Není tedy možné náklady rozúčtovat paušálně, jelikož jeden vlastník by byl prokazatelně poškozen = hradil by průkazné náklady za jiného vlastníka.

  Matějka

  Vložil lake, 24. Leden 2010 - 22:35

  Pro Manuelu:
  Jednoduché věci netřeba komplikovat. Není žádný důvod, aby se kvůli komínům měnilo Prohlášení vlastníka. Postačí odsouhlasit, že náklady za revize a čistění komínu hradí ten, do jehož bytu je komín zaústěn.
  Obdobně se často v SVJ upravují platby za provoz společné antény a zesilovačů: platí se podle počtu zásuvek STA v bytě.

  lake

  Vložil MattBenn (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 17:39

  Take stanoveni ceny za „pripojeni“ na STA je dle poctu zasuvek zcela nesmyslne. Lze hovorit o pripojeni BJ, ale ne o poctu zasuvek – nijak neovlivnuje vyuziti a je spise veci dispozice BJ a umistenim pristroje. (i v garsonce lze mit 4 zasuvky, oproti tomu v 1+1 jen 2; mel by snad proto uzivatel garsonky platit vice? Snad jako dan za tezsi usporadani BJ a inteligenci projektanta, spravne predpokladajiciho tezkosti s vedenim dlouhych prodluzovacich kabelu..)

  Vložil Hana Špalková (bez ověření), 24. Leden 2010 - 22:06

  Vážený pane Matějko, velmi děkuji za radu. To se mi zdá rozumné. Špalková

  Vložil Čtenář (bez ověření), 26. Červen 2009 - 22:19

  Odpověď poskytnout lze, pokud se chcem, je pouze několik možností:

  Komíny jsou

  • společnou částí domu,
  • společnou částí domu společnou některým vlastníkům,
  • součástí jednotky.
  Vložil Matějka Jaroslav, 27. Červen 2009 - 7:13

  Vážený Čtenáři,

  možností je více, proto není možná jedná odpověď centrálně použitelná pro všechna SVJ bez znalosti „Prohlášení…“, stanov společenství či „Pravidel…“ nebo usnesení shromáždění.

  Nevidím důvod, proč zde nezveřejníte citaci vašeho „Prohlášení…“, pokud chcete radu. Jedinná možnost je, že jste obyčejný „PRUDIČ“.

  Příklad:

  • V domě s plynovými spotřebiči jsou tyto majetkem vlastníků jednotek (nemusí tak být vždy).
  • Vlastník jednotky na svůj náklad při instalaci plynového spotřebiče musí na své náklady instalovat vložku do komína (nemusí tak být vždy).
  • Revize = kontroly = čištění provádí a zajišťuje společenství(nemusí tak být vždy), hradí z dlouhodobé zálohy, v případě úhrady z krátkodobé zálohy přeúčtovává=vy­účtuje společně s ostatními službami vlastníkům jednotek v souladu se stanovami či usnesením shromáždění buď dle počtu soupouchů nebo dle spoluvlastnických podílů nebo dle skutečných nákladů na jednotlivý komín pro danou jednotku a nebo pro každou jednotku shodně (nemusí tak být vždy).
  • Odstranění závad revize – kontroly, nutnost opětovně vložkovat komín z důvodu, že stávající vložka je nevyhovující/roz­padlá, hradí uživatel komínu = vlastník příslušné jednotky na své náklady, jelikož i vložku pořizoval při instalaci spotřebiče (nemusí tak být vždy).

  Matějka

  Vložil Anonymx (bez ověření), 20. Duben 2010 - 8:46

  Dobrý den, takže pokud má v našem domě každá BJ svůj vlastní plynový kotel, od kterého vede komín, tak komín je v podstatě ve vlastnictví té BJ. V Prohlášení vlastníka je uvedeno, cituji: Součástí bytu je vodovodní přípojka, veškerá vnitřní instalace potrubního rozvodu vody, kanalizace, plynu a elektronistalace. Je můj názor správný. Děkuji Š.B.

  Vložil lake, 20. Duben 2010 - 9:37

  Vaše prohlášení vlastníka o komínech mlčí, takže pokud nejsou uvedeny ani v kupních smlouvách, jsou společnými částmi domu.

  lake

  Vložil Anonymx (bez ověření), 20. Duben 2010 - 10:29

  Děkuji za Vaši pohotovou odpověď a přeji pěkný den.

  Vložil ii (bez ověření), 24. Červen 2009 - 16:21

  Můžete mi poradit,čím se má řídit SVJ -ČSN 73 4201:2008/1× ročně kontr. a čištění,1× ročně revize/nebo Vyhláškou MV č.111/1981?Každá BJ má svůj vyvložk.komín­.Použití normy při změnách mi je snad jasné,ale mám na mysli zajištění prohlídek během roku.Děkuji Iva

  Vložil ones, 20. Únor 2009 - 15:41

  Dobrá, řekněme. Daná norma ČSN 73 4201 není zdarma veřejně dostupná. Jak je to s její právní závazností?

  V případě že je závazná pro všechny, týká se jen nových instalací nebo se vztahuje (zvláště v ustanovení o periodě revize) automaticky zpětně i na spotřebiče/topidla uvedená do provozu v souladu s předchozí verzí normy? Pokud vím, v bytech nebyla provozní revize vůbec povinná.

  Pokud se např. vlastník jednotky odmítne revizi spalinových cest ve svém bytě nechat provést, má vůbec SVJ nějaké mechanismy jak ho k tomu nutit?

  Vložil HonzaT, 4. Leden 2008 - 10:23

  Hromosvody, el. zařízení – jednou za 5 let Požární – jednou ročně

  Vložil Matějka Jaroslav, 24. Červen 2009 - 18:02

  Vážený p.HonzoT, a ostatní,

  není to úplná pravda. To jsou maximální doby, ale v revizní zprávě může být určen jiný kratší termín.

  V případě elektroinstalace výtahů a tepelných zdrojů vychází povinnost kratší, zpravidla 1× za 3 roky.

  Požární a bezpečnostní kontroly je nutno členit dle jednotlivých prostředků požární ochrany či typu bezpečnostního zařízení; kde EPS, trasy na PCO, vodní clony, nouzové osvětlení, čidla kouře, čidla hořlavých plynů či čidla CO (hlavně v garážích), požární větrání (okna) či požární ventilace, panikové zámky v únikových cestách, a podobně mají zpravidla určenou pololetní, v některých případech měsíční zkoušku či kontrolu činnosti – VŽDY v souladu s návody výrobců či požadavky požárního řešení domu.

  Důležitý je NTL domovní plynovod; každý rok kontrola, 1× za 3 roky revize, v případě regulátorů tlaku v souladu s návody a provozním řádem plynového zařízení.

  Matějka

  Vložil Kostas, 4. Leden 2008 - 15:24

  Da se to nekde zjistit konkretneji,po­dlozeno…????Di­ky

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".