Předmětem činnosti společenství je správa domu

Vložil Kozel (bez ověření), 29. Listopad 2012 - 10:50 ::

Předmětem činnosti společenství je správa domu (§ 9 odst. 14 písm. b) ZoVB).

Tímto ustanovením je jednoznačně dáno, že předmětem činnosti společenství je pouze správa domu.

Je tak bezpředmětné dovozovat z jiného ustanovení ZoVB, že snad kromě správy domu je společenství oprávněno vykonávat ještě další činnosti, když § 9 odst. 14 písm. b) ZoVB je jednoznačný a nelze se od něho odchýlit. (Pokud by snad zákonodárce chtěl, aby společenství bylo oprávněho vykonávat ještě další činnosti, jistě by shora uvedené ustanovení formuloval odpovídajícím způsobem, např. tak, že „Předmětem činnosti společenství je správa domu a další činnosti podle zákona o vlastnictví bytů.“)

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.