Povinnosti SVJ

Vložil Anonymous, 27. Květen 2014 - 14:12 ::

Ve zrušeném BytZ ku podivu nebyla stanovena povinnost SVJ spravovat dům ani povinnost zajišťovat pro své členy plnění spojená s užíváním bytů. Nebyly stanoveny takřka žádné povinnosti SVJ (kromě procesních: 1× ročně svolat schůzi).

Je na tom ObčZ lépe? Je stanovena povinnost spravovat dům? Jsou nějaké další povinnosti stanoveny v ObčZ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 27. Květen 2014 - 16:31

  NOZ je na tom ještě hůře než ZoVB. NOZ je nesrozumitelný. Stoprocentně jisté je to, že ani podle NOZ neexistuje právní povinnost SVJ vykonávat správu domu.

  Nevzniklo-li SVJ, jsou odpovědni za správu domu vlastníci jednotek. Vzniklo-li SVJ jako právnická osoba, stává se osobou odpovědnou za správu domu ono samo (§ 1190 NOZ). To ovšem nemá nic společného s pojmem „správce“. Může být složité to pochopit: NOZ totiž používá hned čtyři různá označení pro činnosti, které se týkají domu:

  1. správce
  2. osoba, která dům spravuje (§ 1180)
  3. osoba odpovědná za správu domu (§ 1190)
  4. osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (§ 1208)

  Dá se odhadovat, že „správce“ je totéž co „osoba, která dům spravuje“. Také se dá odhadovat (ze znění § 1190), že pojem „správce“ je odlišný od pojmu „osoba odpovědná za správu domu“. A ta osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy – to také není správce, nýbrž nějaký správcův pomocníček, který provádí jen něco. Například myje schody, nebo odečítá vodoměry, nebo kosí trávu před domem …

  Jestliže v domě vzniklo SVJ a stalo se tím automaticky „osobou odpovědnou za správu domu“, neznamená to ovšem, že by se také stalo automaticky správcem! Nic takového NOZ nestanoví. Správcem tedy zůstává ten, kdo jím byl před vznikem SVJ.

  Opět se ukazuje, co je vidět na první pohled: část o bytovém spoluvlastníctví byla do hotového NOZ „narvána“ narychlo a násilím.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".