Povinné oznamování změn v počtu příslušníků domácnosti člena společenství

Vložil Anonymous, 2. Červen 2010 - 10:44 ::

V jiné diskusi

http://www.portalsvj.cz/…ahy-uctovani#…

byla položena otázka, jak správně postupovat podle přílohy nařízení vlády 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, článek XIV odstavec 2 písmeno j), které zní:

„Člen společenství … zejména má povinnost … oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo“

Tazatel se ptal, zda pro splnění této povinnosti (je-li takto uvedena ve stanovách nebo platí-li vzorové stanovy) postační hlášení změn v počtu osob typu (přebírám tam uvedený příklad):

„k 16.4.2009 +1, k 1.7.2009 –2, k 3.12.2009 +3,“

nebo je třeba požadované změny v počtu osob hlásit způsobem:

„k 16.4.2009 počet členů mé domácnosti se zvýšil o 1, k 1.7.2009 ubyli dva mí nájemci 2, k 3.12.2009 můj nájemce si vzal 3 podnájemce?“

Jak je postupováno v praxi?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alfons (bez ověření), 4. Červen 2010 - 10:16

  Měla by stačit první varianta, tj. změny v počtu příslušníků mé domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce byly:

  „k 16.4.2009 +1, k 1.7.2009 –2, k 3.12.2009 +3“

  Alfons

  Vložil Kdoule Jaroslav (bez ověření), 5. Červen 2010 - 12:27

  Tak u nás to funguje takto (bohužel máme tu nešťastnou větu o hlášení počtu členů domácnosti vlastníka bytu opsanou ze vzorových stanov):

  Vlastníci nic nehlásí. Přijde roční vyúčtování a vlastníci podají reklamace, že nesouhlasí počet osob. Reklamace je zamítnuta. Takto se to opakuje každoročně.

  Bylo navrženo nic podle počtu osob nerozúčtovávat, týmiž vlasníky byl návrh zamítnut.

  Kdoule Jaroslav

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".