Pojistná událost

Vložil Spotak, 8. Květen 2024 - 8:24 ::

Na neuklizených schodech do bytovky jsem uklouzl, poranil se a poškodil jsem si osobní věci. Pojišťovně jsem nahlásil pojistnou událost a ta si vyžádal vyjádření od SVJ. Z pojišťovny mi přišlo toto vyjádření.

Vážený pane, nemůžeme ukončit šetření škodní události, protože pojištěný nepovažuje nárok za opravněný, k odklízení sněhu dochází a dělají toto nájemníci sami. Z tohoto důvodu se pojištěný nedomnívá, že by za způsobenou škodní událost nesli odpovědnost.

V době pojistné události sníh a led odklizeny nebyly. Jak mám toto prokázat tuto skutečnost, bude stačit fotografická dokumentace zasněžených schodů, svědek, nebo mám vymáhat náhradu po SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 - 13:14

  Nejasný dotaz. Požadujete plnění od SVJ a domníváte se, že je odpovědné za neschůdný stav schodů. Jste tedy povinen tvrdit a prokazovat tyto skutečnosti:

  1. že jste utrpěl úraz na společném pozemku
  2. že vznik úrazu je v příčinné souvislosti se stavem schůdnosti schodů
  3. že za (ne)schůdnost nese odpovědnost konkrétní osoba,
  4. že jste si nezpůsobil úraz vlastní neopatrností (že jste nemohl předvídat jaký je stav schodů, po kterých jste se rozhodl vystupovat/ses­tupovat).

  Bod č. 1 prokážete např. svědectvím, lékařskou zprávou, kopií katastrální mapy.

  Bod č. 2 prokážete nejlépe fotografií, nebo svědectvím.

  Bod č. 3 jste nám neprokázal. Proč se domníváte, že SVJ je odpovědné za udržování schodů ve schůdném stavu? Poskytuje snad službu „úklid chodníku“? Platíte si tuto službu? Nebo snad shromáždění uložilo takovou povinnost právnické osobě SVJ svým rozhodnutím? Sám jste ovšem napsal nějaký nesmysl o „nájemnících“.

  Bod č. 4: Za úraz možná odpovídáte Vy sám, jestliže stav schodů byl zjevný, ale Vy jste je neuklidil, nebo jste nedbal potřebné opatrnosti, nebo jste se pokoušel jít v nevhodné obuvi, nebo jste se nedržel zábradlí, nebo jste nezvolil bezpečnější trasu, i když byla k dispozici. Vcházím z konstantní judikatury: ten kdo se pohybuje po komunikaci, je povinen počínat si s náležitou opatrností, zejména přizpůsobit chůzi podmínkám a používat vhodnou obuv. Nebude odpovědný za vlastní úraz pouze v případě, kdy šlo o nepředvídatelnou překážku či neočekávanou změnu ve schůdnosti.

  • Judikát č. 1: Za úraz není odpovědný ten, kdo nemohl na schůdném chodníku rozpoznat neschůdné místo – zamrzlou hladkou vodní kaluž skrytou pod popraškem nového sněhu.
  • Judikát č. 2: Za úraz neodpovídá osoba, která uklouzla na přechodu pro chodce za situace, kdy vozovka byla sice mokrá a schůdná, ale na místech vyznačených pruhy bílé barvy byla neviditelná vrstvička ledu.

  Justitianus

  Vložil Petr, 8. Květen 2024 - 11:06

  "Na neuklizených schodech do bytovky jsem uklouzl, … Pojišťovně jsem nahlásil pojistnou událost … . Z pojišťovny … vyjádření.

  … nemůžeme ukončit šetření události, pojištěný nepovažuje nárok za oprávněný, k odklízení sněhu dochází a dělají toto nájemníci sami. … pojištěný se nedomnívá, že by za … škodní událost nesli odpovědnost".

  V době pojistné události sníh a led odklizeny nebyly. Jak mám toto prokázat, bude stačit fotografická dokumentace zasněžených schodů, svědek.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Je SVJ pojištěno proti úrazu ve společných prostorech ? Událost jste nahlásil pojišťovně u které je pojištěno SVJ.

  Každý odmítá vinu to je normální. Z dotazu není jasné co znamená „k odklízení sněhu dochází a dělají toto NÁJEMNÍCI“. To může také znamenat, že jste měl ten den uklízet vy.

  Z vašeho dotazu neplyne, jak si statutáři zastupující SVJ ve smlouvě s pojišťovnou, zajistili úklid sněhu (a snad i ledu) který „dělají NÁJEMNÍCI“.

  Takže kdo uklízí ? NÁJEMNÍCI, VLASTNÍCI, dle rozvrhu úklidu I STATUTÁR (coby lastník), UKLÍZEČKA

  O smlouvě o úklidu a smlouvě s pojišťovnou jste nám ve vašem informačně „perfektním“ dotazu neřekl naprosto vůbec nic.

  Tvrzení o NÁJEMNÍCÍCH (pokud jde skutečně o citaci z VYJÁDŘENÍ SVJ pro pojišťovnu) znamená že to jsou neschopní hlupáci. Nebo citujete špatně ? Nebo cituje špatně pojišťovna ? Nebo citujete špatně vy ?

  Vložil Spotak, 8. Květen 2024 - 14:12

  Máte pravdu, místo nájemníci má být VLASTNÍCI. Kdo to popletl nevím. SVJ spravuje bytové družstvo, které má uzavřenou hromadnou pojistku . Bohužel nevím přesně jakou. Pokusím se ještě o dodatečné doplnění dotazu.

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 - 14:26
  • „SVJ spravuje bytové družstvo, které má uzavřenou hromadnou pojistku …“

  Zase jste napsal nějaký nesmysl. Právnickou osobu SVJ nikdo nespravuje !!! Spravuje se úplně sama. SVJ by mohlo dostat soudem jmenovaného opatrovníka, v případě že nemá statutární orgán.

  Je také úplně jedno zda jakési BD má sjednanou jakousi pojistku.

  Justitianus

  Vložil Spotak, 8. Květen 2024 - 14:56

  Statutární orgán: předseda společenství vlastníků: Stavební bytové družstvo

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 - 16:57
  • „Statutární orgán: předseda společenství vlastníků: Stavební bytové družstvo“

  Takže Vaše zmínky o BD byly zcela zbytečné.

  • „V době pojistné události sníh a led odklizeny nebyly.“

  Pokud schody uklízejí sami vlastníci jednotek, pak jste si je měl uklidit sám, je tak?
  Co s tím má SVJ společného?

  • „Jak mám toto prokázat tuto skutečnost, bude stačit fotografická dokumentace zasněžených schodů …“

  Jistěže to bude stačit. Postačí to k zamítnutí Vašich údajných nároků.
  Jestliže z fotografie bude patrné, že schody byly zasněžené, pak se nemůžete vymlouvat ani na nepředvídatelnou překážku, ani na neočekávanou změnu ve schůdnosti.

  Zkrátka řečeno: vlezl jste někam, kde každému muselo být jasné na první pohled, že tam nebude možná bezpečná chůze. Podle toho jste se měl zachovat.

  Justitianus

  Vložil Petr, 8. Květen 2024 - 17:28

  Než jsem to sesmolil, tak Justitianus svůj předchozí příspěvek doplnil.

  Svůj názor posílám tak, jak jsem ho zpracoval předtím. Více nemám chuť a čas se tomu věnovat protože odpovídat na zmatené příspěvky tazatele je náročné.

  • – – – – – – – – –

  Vložil Spotak, 8. Květen 2024 – 14:12

  "místo nájemníci má být VLASTNÍCI. Kdo to popletl nevím. SVJ spravuje bytové družstvo, které má uzavřenou hromadnou POJISTKU. Bohužel NEVÍM PŘESNĚ JAKOU.

  • – – – – – – –

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 – 14:26

  „SVJ spravuje bytové družstvo, které má uzavřenou hromadnou pojistku …“

  Právnickou osobu SVJ nikdo nespravuje !!! Spravuje se úplně sama.

  Je také úplně jedno zda jakési BD má sjednanou jakousi pojistku.

  • – – – – – – –

  Vložil Spotak, 8. Květen 2024 – 14:56

  Statutární orgán: předsedou SVJ je Stavební bytové družstvo

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pane Špotáku,

  výraz (pojem) „správa“ a „správce“ se holt vlastníkům plete přestože tvůrce NOZ měl povinnost pojem vysvětlit (viz čl. 40 Legislativních pravidel vlády) což nesplnil, i když ho použil dokonce v § 1175 že

  „VLASTNÍK JEDNOTKY“

  (1) má právo svobodně spravovat …, svůj byt

  (2) spravuje svůj byt, jak to vyžaduje …"

  Správa domu a pozemku viz NOZ

  § 1189

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co …

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků.

  a NV 366/2013 Sb., § 10

  "(1) Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná … oprávněna sjednávat smlouvy týkající se …

  (2) Osoba odpovědná … dohlíží na plnění uzavřených smluv

  • – – – – – – – – –

  Víte toho hodně málo nebo skoro nic a chcete poradit. ČÍM JSTE ARGUMENTOVAL v žádosti o odškodnění ?

  Jste zřejmě vlastník bytu v jednom z těch nešťastných SVJ kterým vnutil bývalý vlastník domů vše co chtěl. Nejen stanovy ale možná i smlouvu o pojištění (i když asi ne „hromadnou“, spíše „universální“ pro všechna spravovaná SVJ) a vlastníci mají málo možností to změnit, protože SBD má velkou sílu hlasů.

  Takže pokud se chcete domoci vašich (možná domnělých) práv z pojistky domu, tak věnujte zjišťování podstatných a nezpochybnitelných fakt více času a námahy. Pokud se vám to vůbec podaří, protože kdovíco máte ve Stanovách o právech vlastníků vůči statutárům.

  Mít SBD jednak jako -statutára (dokonce předsedu SVJ, nikoli jen jako předsedu výboru), a zároveň jako -správní firmu (v žargonu „správce“) pověřenou § 1208 „zajišťovat …“ je zoufalá situace. SBD (předseda SVJ) nominovalo samo sebe „správcem“.

  • – – – – –

  Pokud byste rozuměl a chápal NOZ a NV 366/2013, tak byste nemohl opsat citaci o „nájemnících“ (pokud to je skutečná citace pojišťovny nebo SVJ).

  Stejně tak je perla „družstvo, … má … hromadnou pojistku. Bohužel nevím přesně jakou“.

  Když chcete hájit svoje práva (zde v SVJ) tak se ve vlastním zájmu seznamte se příslušnými zákony, NV, Stanovami, Prohlášením, usneseními Shromáždění. Jinak vás každý ožulí. Snaží se o to všichni, např. prodejci bot odmítají reklamaci, protože „jsme je ochodili“. Prodejce elektroniky se ani nenamáhal zjistit zda je funkční nabíječka notebooku, a tvrdil, že jsem ho používal v rozporu s návodem (prach mezi klávesami).

  Vložil Spotak, 9. Květen 2024 - 21:34

  Všem děkuji za vaše příspěvky. Myslím to vážně. Netušil jsem do čeho jdu. Začal jsem prohlášením vlastníka jehož obsah nikdo neznal a neměl k dispozici. Dokonce ho nemělo OSBD. Vystačili si s tvrzením předsedy, že když zakládali SVJ dohodli se že dveře do bytu a vše co je za nimi včetně balkonů a lodžíe patří vlastníku bytu. Vyjímku tvořily dveře do bytu a okna. Tam jest uvedeno, že vitřní strana patří vlastníku bytu a vnější strana dveří a oken je společná. Jak je to s prohlášením vlastníka jsem se dozvěděl z vašich příspěvků. Ještě jenom detail ke schodišti, celé schodiště včetně podesty se vznáší ve vzduchu nad pozemkem obce / začínají na pozemku obce a jsou s podestou opřeny o nemovitost /. Troufá si někdo odhadnout čí ty schody vlastně jsou.

  Vložil Petr, 11. Květen 2024 - 21:10

  "Vložil Spotak, 9. Květen 2024 – 21:34 PROHLÁŠENÍ jehož obsah NIKDO NEZNAL a NEMĚL K DISPOZICI (ANI OSBD).

  VYSTAČILI SI s tvrzením předsedy, že … když ZAKLÁDALI SVJ dohodli se … že DVEŘE DO BYTU a vše za nimi vč. balkonů a lodžie patří vlastníku bytu.

  Výjimku tvořily DVEŘE DO BYTU a okna. Tam jest uvedeno, že vnitřní strana patří vlastníku bytu a vnější strana dveří a oken je společná.

  Jak je to s Prohlášením jsem se dozvěděl …

  Detail ke schodišti, …"

  • – – – – – – – – – – – – – –

  NOZ

  § 1200

  Založení společenství vlastníků (1) Společenství … se založí schválením stanov; Ke schválení … se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků jednotek

  § 1204

  Vznik společenství vlastníků Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

  • – – – – – – – – – – – –

  http://jerkman.as/…eni-SVJ.aspx

  Nevíme čemu říkáte „založili SVJ“.

  Nevím, zda plyne z textu fy Jerkman, že Prohlášení sepisuje původní vlastník budovy (např. obec nebo družstvo), a tím teprve rozdělí dům s prostory k bydlení na „byty“, přesněji na jednotky (bytové nebo nebytové) a na společné části. Potom proces -vzniku -založení, ustavení (viz ustavující schůze § 1200) pokračuje rozprodejem bytů nájemníkům obce na základě Zásad privatizace obecního majetku nebo členům družstva, a dále dle NOZ.

  To co píšete, že „obsah Prohlášení nikdo neznal a neměl k dispozici“ mne překvapuje. Tady je to na rozdíl od vejce a slepice jasné. Dům byl Prohlášením rozdělen na jednotky, takže jaképak „obsah Prohlášení nikdo neznal a neměl k dispozici“

  DOTAZ: Kdo „si vystačil s tvrzením předsedy“ ?

  Někteří, např. původně nájemníci obce (asi vlastně nelze říci nájemníci obecních bytů, když byty vznikají sepsáním Prohlášení) hlavně vědí že mohou byty potom prodat, ale nevědí že existuje Prohlášení a ani se o něj nezajímají.

  To byl asi váš případ.

  PROHLÁŠENÍ ZNAL A MĚL K DISPOZICI PŮVODNÍ VLASTNÍK BUDOVY, KTERÝ PROHLÁŠENÍ SEPSAL !

  JEN BYLO POTŘEBA SE O NĚJ ZAJÍMAT !

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".