Opět hromadné oznámení na VZP

Vložil jk, 8. Prosinec 2008 - 20:46 ::

Chtěla bych se zeptat. Jedno SVJ má ve stanovách napsáno „předsedovi výboru bude poskytnuta odměna za výkon jeho funkce, její výši schvaluje shromáždění“. Tady bych na VZP oznámila jen předsedu i když nic nepobírá a za každý měsíc podala přehled o platbě nulový. Jiné SVJ má ve stanovách napsáno " členům výboru MŮŽE být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění" Tady bych neoznámila nic, když nic předseda ani výbor neberou.

Jsou to SVJ kde je jen 6 vlastníků a všichni jsou kamarádi, to vůbec nepadá v úvahu, že by platili předsedu nebo výbor. Zdravím jk

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ajutova, 9. Prosinec 2008 - 11:36

  Vážená paní jk, pošlu Vám, co mi ze zdravotní pojišťovny odpověděli, když jsem se ptala na registraci statutárního orgánu SVJ (text je neupraven) : >>>Společenství vlastníků jednotek (SVJ) patří do okruhu zaměstnanců podle § 6 zákona o dani z příjmů a musí být přihlašováni od 1.1.2008 (nebo dnem jmenování do funkce) bez ohledu na to, zda je účasten nemocenského pojištění.
  Přehled plateb pojistného zasílá zaměstnavatel (SVJ) i v případě, kdy nebude vyplacena odměna a uvede nulový vyměřovací základ na PPPZ. Pokud není souběh s jiným zaměstnáním, není OSVČ nebo státní kategorie, musí být proveden dopočet do minima.<<< Registrace se týká těch, koho má SVJ ve výpisu z OR uvedené jako statutární orgán. Nezáleží, co si odhlasujete. Je to ze zákona. Hezký den.

  Alena Jůtová

  Vložil jk, 10. Prosinec 2008 - 17:26

  Paní Jůtová, děkuji za odpověď. Minulý týden vedlejší dům za přítomnosti notáře založil nové SVJ a notář jim řekl," když nebude ve stanovách napsáno, že výbor bude brát odměnu nemusí se nic hlásit na ZP" Na OR určitě zapsáni budou. Tak nevím.

  Pane Pavle nemohl by jste mi odpovědět?? Děkuji za každou odpověď všem:-))) Zdravím jk

  Vložil Pavel, 10. Prosinec 2008 - 18:29

  Blíže pravdy je notář, písmo té pojišťovny nekomentuji.

  Podle §5/a zákona 48/1997 Sb., je plátcem pojistného (přesnější termín je daň, protože s pojištěním to nemá mnoho společného) osoba, které PLYNOU nebo BY MĚLY PLYNOUT příjmy podle §6 ZDP.

  Pokud není stanoveno, že budou plynout příjmy, tak není povinnost se hlásit k dalšímu „pojištění“. Na druhou stranu, pokud se jednou vyplatí odměna, tak není možné se např. na 11 měsíců odhlásit. To zákon neumožňuje. Takto to bylo projednáno na centrále VZP začátkem roku 2008.

  Samotná skutečnost, že je někdo uveden v nějakém výpisu a že by z toho měla plynout nějaké povinnost není v zákonu uvedena. To by se muselo hlásit množství neziskovek, kde si funkcionáři nic nevyplácí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ajutova, 21. Prosinec 2008 - 21:05

  Alena Jůtová – cituji přesné znění článku :::

  Odvod zdravotního pojištění za členy kontrolní komise SVJ a BD : Společenství vlastníků jednotek i bytové družstvo jsou v případě členů kontrolní komise povinni odvádět z jejich odměn pojistné na zdravotní pojištění. SVJ i BD ovšem vzniká i povinnost přihlásit členy kontrolní komise jako své zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny: stejně tak u ní musí být jako zaměstnavatel přihlášeno i samotné SVJ či BD.

  Dotaz: Prosím o sdělení, zda se na odměnu kontrolní komise společenství vlastnictví jednotek nebo bytového družstva vztahuje také odvod zdravotního pojištění.

  Odpověď:

  Na základě § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (“zákon o VZP“), se za zaměstnance (a tedy i plátce zdravotního pojištění) považuje každá fyzická osoba, které plynou (nebo by měly plynout) příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon o VZP sice uvádí několik výjimek z tohoto obecného pravidla, žádná z nich se však nedá na členy kontrolní komise uplatnit.

  Mezi příjmy ze závislé činnosti patří kromě klasických příjmů ze zaměstnání také odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Právě do kategorie odměny členů dalších orgánů právnických osob spadají odměny členů kontrolní komise společenství vlastníků jednotek (“SVJ“) nebo bytového družstva (“BD“).

  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SVJ či BD je i v případě členů kontrolní komise (stejně jako např. u členů výboru SVJ) povinno odvádět z jejich odměn pojistné na zdravotní pojištění. Tím ovšem výčet zákonných povinností nekončí. SVJ či BD vzniká povinnost přihlásit členy kontrolní komise jako své zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny. Stejně tak musí být u zdravotní pojišťovny jako zaměstnavatel přihlášeno i samotné SVJ či BD.

  SVJ či BD má také povinnost každý měsíc předkládat zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni členové kontrolní komise, přehled o platbách pojistného a vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Při odvodu pojistného si navíc SVJ či BD musí dát pozor na tzv. minimální vyměřovací základ, který se uplatňuje, pokud je výše odměny člena kontrolní komise nižší než aktuální minimální mzda. Nicméně vzhledem k tomu, že zákon stanovuje celou řadu výjimek, kdy se minimální vyměřovací základ nepoužije (např. u důchodců, studentů, zaměstnanců s příjmem vyšším než minimální mzda apod.), vztahuje se na odměny členů kontrolní komise pouze výjimečně.

  … toť vše. Článek ze dne 17.12.2008

  Vložil Pavel, 21. Prosinec 2008 - 23:52

  To je ale jiná informace, než ta, ve které uvádíte: „Registrace se týká těch, koho má SVJ ve výpisu z OR uvedené jako statutární orgán. Nezáleží, co si odhlasujete. Je to ze zákona.“

  Dnes zveřejněná informace se již blíží zákonu.

  Závěrem tedy znovu opakuji, pokud neplynou či nemají plynout příjmy podle § 6 ZDP za práci ve výboru nebo kontrolní komisi, nevzniká povinnost se registrovat ke zdravotní dani.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".