Omezení hlasovacích práv

Vložil rivr, 1. Září 2011 - 18:02 ::

Dobrý den,
zajímalo by mne zda může na něco „narazit“ následující záměr v SVJ: Záměr je upravit Stanovy takto:

 • 1. člen platného Výboru je vyloučen z hlasování o otázkách vlastní volby nebo o ukončení svého setrvání ve Výboru
 • 2. Vlastník je vyloučen z hlasování o věcech týkající se soudních sporů nebo jejich přípravy vedeného SVJ proti Vlastníkovi samému případně o připojení se do insolvěnčního řízení vedenému s Vlastníkem
 • 3. pro body 1. a 2. platí, že nemohou být nahrazeny ani udělenou plnou mocí

lze vůbec takto právo Vlastníka omezovat?

děkuji rivr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 2. Září 2011 - 19:03

  To prostě nejde, co byste řekl, kdyby obviněný se nemohl hájit? No v CCCP to jistou dobu bylo… Základní naše právo…

  Vložil letadlo (bez ověření), 2. Září 2011 - 23:03

  Řekl bych že to patláte jak PAT a MAT: „hájit se“ bezpochyby není totéž co „hlasovat o své nevině“ tj. být sám sobě soudcem. Víme?? Nebo jste snad někde zažil že by „obviněný“ mohl být zároveň přísedícím v senátu?

  • jo možná v CCCP
  • Может быть, мы встретимся там, мальчик … в пионерском лагере , кто знает…?

  Zduř všem kterým nešel rozum spát :-)

  Vložil Zdenek 22, 2. Září 2011 - 7:55
  1. Stanovy nemohou jít nad rámec zákona.
  2. O některých skutečnostech se přece nehlasuje (nejsou předmětem volby). Pokud např. někdo něco dluží nebo prokazatelně nedodržuje povinnosti dané zákonem a stanovami, tak o těchto skutečnostech se nemůže hlasovat. Ty tu prostě jsou nebo nejsou a výbor pak musí příslušným způsobem postupovat (vymáhat plnění povinností vlastníka).
  Vložil AnonymousX (bez ověření), 2. Září 2011 - 6:47

  Pokud se jedná o hlasování na shromáždění, tak nemůžete nikoho z hlasování vylučovat. Ani v tom nevidím žádný přínos, pokud se nejedná o vlastníka s nadpolovičním podílem.

  O bodu 2 rozhoduje asi výbor (záleží na stanovách). Výbor by měl být schopen rozhodnout i bez souhlasu či proti hlasu jednoho vlasníka. Pokud ne, tak problém není v tom, že vlastník hlasuje za své zájmy.

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 13:17

  cit.(): „…hlasování na shromáždění, tak nemůžete nikoho z hlasování vylučovat…“

  Jestli pro Vás není řešení „střetu zájmů“ přínos… pak OK.
  Pokud to právně nebude průchozí, bezpochyby nebudeme realizovat


  cit.(): „…Výbor by měl být schopen rozhodnout i bez souhlasu či proti hlasu jednoho vlasníka…“

  pokud má SVJ 50 bytů pak asi ano. Pokud jich má 9 z nichž jsou dva mimo (a odmítají účast na Shromáždění) a 3 hlasují PRO podání žaloby (a placení všech nákladů právního zastoupení) a 1 PROTI a 2 se zásady ZDRŽÍ pak je hlas toho 7-dmého o kterém se jedná bezpochyby „jazýčkem na vahách“ – jak mysllíte, že bude hlasovat?

  rivr

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 2. Září 2011 - 13:39

  Citujete, ale nečtete.

  Psal jsem o výboru. Rozhodování výboru není závislé na počtu bytů.

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 14:38

  cit.(): „…Rozhodování výboru není závislé na počtu bytů…“

  nečtu? Aha tak to bude tím. Jsem rád, že Vy neděláte stejnou chybu.

  Pokud potřebuji pro právní podporu finance – tak si ji nemohu vzít, protože prostě JÁ jsem Výbor a JÁ mám oprávnění na „pytel s penězi“.
  Bohužel takto to u nás nefunguje. právní služby jsou nesporně drahé a nemohu je začít platit bez ohledu na jasně identifikovaný cíl a podpory „schváleným usnesením“. Třeba jinde ano, třeba mají jinde opravdu větší zkušenosti ve využití čl.VII/3p Vzorových stanov. Nevím.
  Uvedený případ ale jasně dokumentuje situaci kdy hlas Vlastníka o kterém má být rozhodnuto je „kritický“ a jeho osobní-volba bude bezpochyby ke škodě SVJ.

  rivr

  Vložil lake, 2. Září 2011 - 15:20

  Pane rivr, zamotáváte se do nesmyslů. Už Vám zde bylo vícekrát vysvětleno, že nikdo nemá právo vylučovat vlastníka jednotky z hlasování.

  Je-li hlas jednoho vlastníka „jazýčkem na vahách“, pak zřejmě ve vašem SVJ nepanuje většinový názor, že by se mělo jít do soudního sporu. Prostě se s tím smiřte.

  Ostatně vznikla-li škoda kterémukoliv vlastníku jednotky, může podat žalobu sám, nemusí se schovávat za SVJ – právnickou osobu. Otázkou pouze je, zda žaloba bude směřovat proti společenství, nebo proti jinému vlastníkovi jednotky. Bez podrobností z Vaší strany nemá cenu toto dále rozpatlávat.

  lake

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 16:08

  děkuji všem kteří

  • podali „právní výklad“ o nemožnosti vyloučit Vlastníka z hlasování
  • „pochopili“ že já osobně nezastávám uvedený názor (jen zjišťuji „možnosti“)
  • co zde odpověděli. „rozpatlávání“ také nadále nepovažuji za přínosné

  rivr

  Vložil syb (bez ověření), 1. Září 2011 - 23:18

  Doufám, že váš záměr „narazí“ alespoň na jednoho myslícího vlastíka, který vám to hodí na hlavu.

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 1:03

  cit.(): „…myslícího vlastíka, který vám to hodí na hlavu…“

  děkuji za názor. Nemáme u nás žádného Vlastníka jménem „vlastík“ tak předpokládám, že míníte obecně „Vlastníka“ – jeví se mi to tedy tak, že dělíte Vlastníky na „myslící“ a „ty druhé“. Mohl by jste ale uvést nějaké jasné argumenty PROTI pro „ty druhé“ aby se mohli také zařadit mezi „ty myslící“?

  Z dále uvedeného neusuzujte na které jsem straně – to je pro podstatu zcela irelevantní

  Za uvedeným je snaha řešit problém „střetu zájmů“ – je to stejný problém jako se tu již řešil – zda člen Výboru nebo osoba s ním spřízněná může pro SVJ realizovat usnesenou zakázku (Výbor by měl přebírat zakázku a především kontrolovat kvalitu prací – což zjevně nebude moci, pokud by měl kontrolovat sám sebe).

  Zatím u nás existuje přesvědčení, že minimálně ad1) je oprávněné, protože pokud by tomu tak nebylo, dalo by se analogicky vyvodit, že „viník může rozhodovat o své vlastní vině“ (označení „viník“ pro člena Výboru, který musí být sesazen Shromážděním máli jiné možnosti se jeví „namistě“)

  rivr

  Vložil syb (bez ověření), 2. Září 2011 - 9:32

  Vy dokonalý ubožáku.

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 12:15

  anonyme „syb“

  Já tu nedal dotaz proto, že bych „cokoli“ obhajoval nebo pranýřoval ale pro, zjištění jaký je možný právní a přijatelný „stav věci“. Nazývat mne tedy „ubožákem“ bez uvedení jakýchkoli argumentů je tedy pouze primitivní reakce, která K NIČEMU NENÍ a o Vás „jasně vypovídá“ kam jste se sám zařadil.

  pěkný den

  rivr

  Vložil anonn (bez ověření), 2. Září 2011 - 5:07

  Je hezké jak rovnou dopředu spojujete člena výboru s výrazem „viník“.

  Pokud má společenství dejmetomu 50 lidí a řeší se „vina“ jednoho z nich (třeba člen výboru) tak nevidím důvod proč by 49 lidí nemohlo hlasovat pro „vinu“ a jeden obviněný logicky pro nevinu.

  Selským rozumem musím váš návrh označit za úchylný, dle zákona samozřejmě neplatný. Kdyby platilo to co říkáte, šlo by vlastně do stanov schválit i následující:

  1. O výši záloh na správu nesmí hlasovat paní Stará Blažková, protože do všeho moc kecá a určitě by se změnou nesouhlasila.
  2. Hlasovat o nákupu popelníku na chodby nesmí pan Nekuřák protože nemá rád kuřáky.

  Atd podobných nesmyslů jako je ten váš by šla vymyslet tuna.

  Závěr je jasný – nikoho nemůžete zbavit práva hlasovat na shromáždění.

  Předseda

  Vložil rivr, 2. Září 2011 - 12:49

  cit.(): „…Kdyby platilo to co říkáte, šlo by vlastně do stanov schválit i následující…“

  Nechápu jak uvedené navrhované znění článku Stanov týkající se „hlasování o sesazení člena Výboru pokud se tomuto brání“ lze aplikovat na „Starou Blažkovou co moc kecá“. Tedy já to aplikovat nedokážu – pokud Vy ano, pak jsem toho mínění že to je zlovůle. Navrhovaný článek Stanov ale podle našeho mínění takto bezpochyby vykládat nelze.


  cit.(): „…dopředu spojujete člena výboru s výrazem „viník“…“

  Není tomu tak. Slovo „viník“ je použito POUZE v kontextu nutnosti zbavit fyzickou osobu členství ve Výboru a tím zamezení jejímu chování jež by mohlo přivodit újmu SVJ – příkladem může být nevypověditelná smlouva podepsaná místopředsedou a nějakým dalším členem, přestože takové oprávnění neměli (ObchZ §29/1).


  cit.(): „…nevidím důvod proč by 49 lidí nemohlo hlasovat pro „vinu“ a jeden obviněný logicky pro nevinu…“

  V kontextu 2.ho bodu je jasné že pokud bude SVJ mít škodu za Vlastníkem, pak musí vážit zda je v dnešním stavu soudů ekonomické škodu vymáhat nebo ji odepsat. Pak o tom dá hlasovat. Pokud by hlasoval i „viník“ a byl „jazýčkem na váze“ pak je doufám jasné proč dotaz vznášíme. Nebo ne?

  přesto děkuji za názor.

  rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".