Odvolání statutárního člena SVJ

Vložil Jan Šídlo (bez ověření), 17. Červen 2024 - 14:33 ::

Velmi prosím o názor nebo radu jak by bylo možné odvolat statutárního člena SVJ. Výbor má účelově „pouze " tři členy. Jedna členka je ve výboru již 15 let. Za tuto dlouhou dobu si neosvojila dostatečné znalosti ze základů práva , ekonomie, a hlavě minimální znalosti z techniky oprav a údržby v domě. Ve funkci se dlouho drží z důvodů známostních vazeb v domě a hlavně sbíráním pomluv na obyvatele v domě aby toto mohla přednést na shůzi výboru SVJ. Její morální a odborný kredit pro funkci ve výboru je velmi nízký.Dokáže ovlivnit členy SVJ aby byla znovu zvolena neboť většina z obavy při hlasování pro ni znovu zvedne ruku. Je to způsob výroku MUDr. Radima Honzáka : Třeba se špatným členem na "jatka“ hlavně že ve funkci někdo je „. Prosím,o názor a způsob jak tuto "povedenou“ členku výboru odvolat

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Robin Kovář, 18. Červen 2024 - 12:30

  V podstatě jak radí „Zdenek 22“ Pokud chcete čekat na další shromáždění, navrhněte včas, aby bylo do programu zařazeno i „odvolání z funkce konkrétního člena SVJ.“ Ideálně tak, aby se tato informace objevila hned na pozvánce (pokud budou ostatní členové ochotní to tam uvést) nebo tento bod do programu navrhněte hned na začátku schůze těsně před schválením programu (pokud se to na pozvánku nedostane). Tak jako tak doporučuju mít v záloze náhradníka, který by byl ochoten funkci převzít, protože hlasovat pouze pro odvolání a nemít nikoho v záloze, může být problém. Mějte připraveny kvalitní argumenty proč odvolat a co z toho ostatní můžou mít, když podpoří někoho nového (nebo přímo i Vás).

  Pokud nikoho jako náhradníka neseženete a sám do toho taky nepůjdete, bude toto hlasování odsouzeno téměř okamžitě k neúspěchu.

  Určitě doporučuji přečíst / vyžádat si stanovy vašeho SVJ, kde byste mohl narazit na nějaké další informace, které se můžou v této situaci hodit – střílet od boku se nevyplácí.

  Pokud z nějakého důvodu nechcete čekat na další shromáždění a hodláte tuto záležitost začít řešit „co nejdřív,“ opět doporučuji přečíst stanovy a začít obíhat / obvolávat sousedy. Záleží, jak často a kdy naposled shromáždění proběhlo.

  Akorát mi stále vrtá hlavou Vaše věta „neboť většina z obavy při hlasování pro ni znovu zvedne ruku“ – proč? Jako že jsou z ní ostatní připosražení? To mají sousedé máslo na hlavě, že se bojí hlasovat jinak? Tohle by zasloužilo více rozepsat…

  Vložil Justitianus, 18. Červen 2024 - 13:05
  • Robin Kovář: „… nebo tento bod do programu navrhněte hned na začátku schůze těsně před schválením programu (pokud se to na pozvánku nedostane).“

  Tato věta je totálním nesmyslem. Takový protizákonný postup by znamenal, že kdokoliv může takové překvapivé hlasování úspěšně zpochybnit. Soudní spor o složení statutárního orgánu se pak může táhnout celé roky.

  Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Cdo 3706/2010:
  „[U]snesení shromáždění vlastníků jednotek o volbě člena (členů) výboru společenství je důležitou záležitostí ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů …“
  Krajský soud v Ostravě rozhodl v 28 Cm 364/2017 takto:
  „[P]okud bude shromáždění společenství vlastníků rozhodovat o volbě člena výboru společenství, jedná se o důležitou záležitost ve smyslu výše citovaného ustanovení, je nutné učinit stejný závěr také pro případ, že shromáždění společenství rozhoduje o odvolání členů výboru a následném jmenování nového statutárního orgánu. V daném případě tedy bylo shromážděním společenství rozhodováno o důležité záležitosti, neboť shromáždění na zasedání konaném dne 21. 9. 2017 rozhodovalo o odvolání členů výboru a následně pak na jednání konaném dne 17. 12. 2017 rozhodovalo opětovně o odvolání členů výboru a zároveň o zvolení nového statutárního orgánu společenství, tzv. pověřeného vlastníka. V obou těchto případech se tedy jedná o důležitou záležitost ve smyslu výše citovaných rozhodnutí. (…)
  Je zřejmé, že v případě, kdy bylo rozhodováno o odvolání členů výboru, jakož i následné volbě nového statutárního orgánu společenství, jedná se o natolik závažnou záležitost, která zasahuje jak do právních poměrů navrhovatele a ostatních členů společenství, tak také do právních poměrů společenství samotného, a proto soud dospěl k závěru, že i podmínka existence důležitého důvodu pro možnost přezkumu platnosti usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek je v daném případě naplněna. K těmto skutečnostem navíc přistupuje nutnost dbát ochrany práv třetích osob, které vstupují do právních vztahů se společenstvím, zejména pak nutnost, aby bylo najisto postaveno, které osoba je za společenství v těchto právních jednáních oprávněna jednat.“

  Krajský soud se sice mýlil ve svém předpokladu, že „důležitá záležitost“ a „důležitý důvod“ jsou dva odlišné pojmy, ale jinak je jeho závěr správný. (Že tyto pojmy mají shodný obsah bylo již opakovaně potvrzeno judikaturou Nejvyššího soudu.)


  Justitianus

  Vložil Robin Kovář, 18. Červen 2024 - 13:08

  Proč protizákonný? Pokud si přítomní na shromáždění odhlasují, že souhlasí se zařazením bodu „o odvolání člena výboru“ do programu, tak co je na tom nelegálního? Vždyť zařadit nějaký bod do programu dodatečně je přeci naprosto normální…

  Tak mi teda řekněte Justiniane, co by měl ten vlastník dělat, když se mu najednou na nástěnce objeví pozvánka na shromáždění, ale člověk, který pozvánku tvoří, nevyslyší jeho přání zařadit do jednání další bod a přání vlastníka tak úmyslně nebo neúmyslně sabotuje… Co potom? To jako vlastník musí čekat až členovi výboru skončí oficiálně funkce? To by se nikdy nic nemuselo vyřešit a to taky není správně…

  Když jste tak chytrej, tak poraďte alternativní cestu jak člena výboru odhlasovat, cesta na to je…

  Vložil Justitianus, 18. Červen 2024 - 13:38
  • Robin Hood Kovář: „Tak mi teda řekněte Justiniane, co by měl ten vlastník dělat, když se mu najednou na nástěnce objeví pozvánka na shromáždění, ale člověk, který pozvánku tvoří, nevyslyší jeho přání zařadit do jednání další bod a přání vlastníka tak úmyslně nebo neúmyslně sabotuje… Co potom? … Když jste tak chytrej, tak …“

  Touto naivní otázkou dáváte všem najevo, že neznáte § 249/2, §253/3, ani § 1207/1 občanského zákoníku. Vy chcete radit ostatním ? Už se zde neztrapňujte.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 18. Červen 2024 - 13:18

  Robine, vyjadřujte se jako hlupák a rebel proti řádu. Navrhujete zde protizákonný postup, který by zvolil bandita a vyvrhel Robin Hood. Tím vy ale nejste. V normální civilizované společnosti je Vaše „rada“ neprůchodná a nebezpečná. Vůbec nechápete jaké by mohla mít následky.

  Chcete vnést do volby statutára chaos a chcete dát odvolanému předsedovi munici aby celé hlasování zpochybnil. Přečtěte si co se může stát a jak dlouho to může trvat: Deset let odvolávají člena výboru.

  Justitianus

  Vložil Robin Kovář, 18. Červen 2024 - 13:43

  Omyl, nikam vnášet chaos nechci a nemám žádné pohnutky hecovat lidi k podvodům.

  Já jsem akorát pouze ten typ člověka, který stále věří na to, že lidé se můžou sami nejdříve normálně domluvit a až pak se můžou začít soudit.

  Když se většina vlastníků dohodne o změně člena výboru, tak to taky může projít, pokud to zmíněná paní nikam dál hroti nebude. To mi nikdo nevyvrátí. Jsme jenom lidi. Když většina sama uzná, že jí tam nechce, proč to dál prodlužovat? A pokud se ukáže, že paní se ve funkci chce udržet a musí tam zůstat za „každou“ cenu a začne se soudit, OK, soud může i vyhrát. Soud bych respektoval a dál to neřešil, pokud opravdu nedělá podvodné věci. Ale to neznamená, že se o to nemůžu pokusit.

  Každopádně snaha udržet se ve funkci soudem bude o té paní něco vypovídat a jestli tohle ostatním vlastníkům nebude vadit, ať jí tam klidně i nadále mají. Jestli tohle ale vlastníkům vadit bude, můžou si na konci jejího období říct, že si odhlasují někoho jinýho, to už je na nich.

  Vložil Zdenek 22, 18. Červen 2024 - 8:30

  Jak odvolat člena výboru? Jednoduše navrhněte, aby na příštím shromáždění byl zařazen bod „odvolání z funkce člena výboru osoby XYZ“, pokud ve vašich stanovách není nějaký jiný způsob.

  Nezapomeňte ale současně navrhnout zvolit jiného člena, nejjednodušeji sebe. Ono odvolat člena výboru, aniž by byl současně zvolen někdo jiný, není dobrý nápad.

  V našich stanovách máme dokonce ustanovení, že odvolat člena výboru z funkce je možné jen tehdy, pokud byl předtím zvolen náhradník.

  Vložil Justitianus, 17. Červen 2024 - 16:19

  Závist je sviňa, což ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".