NOZ a retroaktivita

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 10:38 ::

V Právním rádci 9/2013 je na str. 65 zajímavé stanovisko náměstka MS JUDr. Františka Korbela:

„NOZ … pro vztah dosavadní a nové úpravy používá různé metody. Od zákazu retroaktivity (závazky), přes nepravou retroaktivitu (poměry osobní, rodinné a věcné, nájem a úvěr) až po pravou retroaktivitu ve prospěch platnosti (právnické osoby, dědictví, zájezd) …“

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 13:07

  • Vztahy mezi vlastníky jednotek (vzájemná práva a povinnosti) navzájem patří do oblasti závazkového (obligačního) práva. Tyto vztahy vzniklé do dne 31.12.2013 se i nadále budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů a stanovami jako soukromoprávní smlouvou sui generis.

  • Vztahy mezi SVJ a vlastníkem jednotky (vzájemná práva a povinnosti) patří do oblasti závazkového (obligačního) práva. Tyto vztahy vzniklé do dne 31.12.2013 se se i nadále budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů a stanovami jako soukromoprávní smlouvou sui generis. Nový občanský zákoník k tomu přece výslovně stanoví:

  „89/20.12 Sb. § 3028
  (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“

  Samotný NOZ tedy stanoví, že vnitřní právní poměry SVJ(2000) a vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) se i nadále budou řídit zákonem o vlastnictví bytů. Chce-li n2kdo v NOZ hledat přechodové ustanovení pro SVJ(2000) je to jedině toto.

  Že mám pravdu, prokazuje pokračující existence současných jednotek(1994), o nichž neobsahuje NOZ ani slovo. Přesto budou právně existovat dál po 1. lednu 2014. Pro práva a povinnosti vzniklé z vlastnictví jednotek(1994) před 1. lednem 2014 se i nadále použije dosavadní právní předpis, kterým je zákon č. 72/1994 Sb. V čem je tedy problém? Proč tolik právníků a právníčků píše nesmysly?

  lake

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 13:47

  JUDr. Korbel tvrdí, že pro právnické osoby, tj. i pro SVJ, se použije „metoda pravé retroaktivity“.

  Jak si to vysvětlíte, nechám na Vás.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 15:56

  Děkuji, směji se tomu. Pan Korbel netuší nic o právu. Šlo by o vyvlastnění a změnu vlastnických poměrů týkající se milionů osob. To nemůže nikdo rozumný myslet vážně, snad ani v prudké horečce, kombinované s průjmem. Komunisté to samozřejmě prováděli ve velkém ve 40. a 50. letech (znárodňování, rozkulačování, scelování pozemků, vyvlastňování), ale myslel jsem, že ty manýry jsou už za námi.

  A zřejmě pan Korbel neslyšel o § 3028 NOZ, jinak si to neumím vysvětlit.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".