NOZ § 1 208/e podle MS

Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 8:01 ::

Dotaz na MS:

„Podle § 1208 „Do působnosti shromáždění patří (…) e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu (…).“ Předpokládám, že se podle NOZ nebude schvalovat konkrétní výše zálohy na každou službu pro každého člena SVJ.

Předpokládám, že text § 1208/e se bude v praxi vykládat takto: „Do působnosti shromáždění patří (…) e) schválení druhu služeb a způsobu určení výše záloh na jejich úhradu (…).“ Je to možné?“

Odpověď z MS:

Vážený pane, Vámi zmiňované ustanovení směřuje na ty služby, které využívá společenství vlastníků (tj. všichni vlastníci jednotek prostřednictvím svého společenství), nikoliv na služby, které využívá pouze některý z vlastníků jednotek.

Typicky se jedná o elektřinu spotřebovanou za osvětlení na chodbách apod. Není důvodem (a ze zmiňovaného ustanovení to ani neplyne), aby společenství vlastníků zasahovalo do toho, jaké služby a v jaké výši jednotliví vlastníci využívají, pokud si je hradí sami a nikoliv společně prostřednictví vlastníků jednotek.

Tímto bych Vás také chtěl odkázat na výkladové stanovisko expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, které se § 1208 (byť jiným písmenem) již zabývalo.

Závěrem mi dovolte poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. Ten náleží výhradně nezávislým soudům. Považujte tedy prosím výše uvedené právní názory pouze za informativní

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Schvalování záloh (bez ověření), 23. Březen 2013 - 9:38

  Pan Mgr. Filip Glotzmann na Váš jasně formulovaný dotaz:

  Předpokládám, že text § 1208/e se bude v praxi vykládat takto: „Do působnosti shromáždění patří (…) e) schválení druhu služeb a způsobu určení výše záloh na jejich úhradu (…).“ Je to možné?“

  neodpověl. Trvejte na odpovědi.

  Vložil Zdenek 22, 23. Březen 2013 - 17:38

  Myslím, že v praxi se bude všeobecně postupovat takto:

  Základní vymezení služeb stanoví ZoS č. 67/2013 Sb., další služby může vymezit shromáždění, stejně tak shromáždění stanoví jejich rozsah a pravidla pro rozúčtování, pokud je nepřevezme ze ZoS.

  Výše záloh za shora stanovené služby je pak již technická záležitost, kterou může z pověření výboru provádět i správce.

  Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 9:57

  Já vím, že neodpověděl.

  Nechci mu odpovídat v duchu, že odpověď nechal napsat panu Mgr. et Bc., který ani nepochopil otázku, natož aby odpověděl podle práva. Pomíjím, že mne Mgr. et Bc. odkázal na nějaké stránky, ale odpověď poslal v .pdf, takže ten link neexistuje. Asi je to specialista na něco jiného. Marně přemýšlím na co.

  Musím vychladnout a navíc nemám moc času v této době. :-))

  Upozorňuji, že každý může položit otázku na stránkách justice.cz v rubrice občanský zákoník.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 23. Březen 2013 - 13:46

  Pan Mgr Filip Glotzmann (i když je vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) také nepochopil otázku a v odpovědi nadělal hrubé školácké chyby.

  Tvrzení úředníka: „Vámi zmiňované ustanovení směřuje na ty služby, které využívá společenství vlastníků (tj. všichni vlastníci jednotek prostřednictvím svého společenství)“

  Můj komentář: To je nepravdivé tvrzení. Vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy si tedy plete SVJ-právnickou osobu s pytlem plným vlastníků jednotek. Úředník si plete služby, které využívá společenství vlastníků (tedy odebírá je od jiné osoby), se službami, které SVJ naopak poskytuje (dodává) vlastníkům jednotek „uvnitř“ domu. Také není pravdou, že by se muselo jednat o služby, které využívají všichni vlastníci jednotek. Opak je pravdou – může jít i o služby, které odebírají pouze někteří vlastníci jednotek (např. služba „provoz výtahu“ se nebude poskytovat ani účtovat vlastníkům z přízemí, apod.).

  Úředník zjevně nedokázal odlišit dva druhy právních vztahů:

  • dodavatel >>> odběratel (SVJ): toto je běžný dvoustranný obchodní vztah.
  • odběratel (SVJ) >>> konečný spotřebitel (vlastník jednotky): to bude od 1. ledna 2014 vztah podle zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytů.

  První věta pana úředníka měla ve skutečnosti znít takto:

  • „Vámi zmiňované ustanovení směřuje na ty služby, které POSKYTUJE společenství vlastníků (tj. ODBĚRATELI JSOU všichni NEBO NĚKTEŘÍ vlastníci jednotek).“

  Pak měl pan Glotzmann na takto upřesněný dotaz odpovědět, což neučinil.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 23. Březen 2013 - 9:04

  Myslím, že nejenom k § 1208/e je nutné přistupovat s ohledem na existenci § 1/2 NOZ. Specificky ke službám je pak zapotřebí přistupovat i s ohledem na existenci zák. č. 67/2013.

  V těchto souvislostech je třeba hledat řešení.

  Vložil Dušan, 23. Březen 2013 - 13:10

  Zdeňku,

  máte-li na mysli v případě § 1208/e přesunout rozhodování např. na výbor, pak upozorňuji, že působnost shromáždění je výlučná a nelze ji zúžit.

  Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 9:08

  Zdenku,

  souhlasím, to je samozřejmé.

  Bohužel jsou zde někdy publikována stanoviska, s tímto ustanovením v rozporu.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".