Nový zákon o bytových družstvech

Vložil Pavel, 9. Únor 2011 - 18:27 ::

Na adrese

http://obcanskyzakonik.justice.cz/…-zakona.html

se můžete seznámit s návrhem zákona o obchodních korporacích, jeho součástí jsou i bytová družstva.

Družstva jsou uvedena v §§ 545–771. Bytová družstva jsou od § 715. Zajímavý je § 736, podle kterého nepůjde „překlopit“ bytové družstvo do paskvilu SVJ, pokud to neodsouhlasí 100% členů družstva. Autoři asi vědí, že české SVJ je nepovedená právní forma, která mnoho zlepšení Eliášovým ObčZ nezíská. Ustanovení § 736 považuji za rozumný krok.

Ještě pár dní lze posílat připomínky.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Votočka, 10. Únor 2011 - 10:59

  A ještě jednou. Nedalo mi to, projel jsem odkaz znova a zjistil, že jsem se přehmátl a otevřel místo zákona o korporacích „Občana“. Tedy jsem se dobral Vámi odkazovaného textu, ale i tak jsem Vaše tvrzení, že družstva nebudou muset překlápět do SVJ nenalezl. Pro jistotu sem kopíruji text navrženého § 736:

  § 736

  (1) Bytovému družstvu se zakazuje převést vlastnické právo k družstevním bytům a družstevním nebytovým prostorům nebo budovám s družstevními byty nebo družstevními nebytovými prostory spolu s pozemky jimi zastavěnými a s nimi věcně souvisejícími, ledaže s tím předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů.

  (2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu; podpis musí být úředně ověřen. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.

  (3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.

  Prosím, pokuste se mě znova uvést do obrazu. Jak vidno i já se dopouštím chyb.

  Díky a dobrý den

  Votočka

  Vložil Pavel, 10. Únor 2011 - 11:11

  Pane Votočko,

  asi jsem Vás mystifikoval. Nemožnost překlopit BD do SVJ jsem odvodil z 1. a 2. odstavce.

  3. odstavec jsem přehlédl. Ten 1. a 2. odstavec neguje. Takže i nadále asi budou vznikat SVJ dle Eliáše.

  Omlouvám se za nepřesnou informaci.

  Hezký den!

  Pavel.

  Vložil Votočka, 10. Únor 2011 - 11:49

  O.K. – děkuji. Mám další dotaz, hlava mi to nebere.

  Podle textu § 736 nesmí družstvo převádět bez předchozího souhlasu členů, kteří jsou nájemci – odst. 1 a 2. Podle odst. 3 se ustanovení 1 a 2 nepoužije, pokud se převádí členům, kteří jsou nájemci. Mám za to, že si tyto odstavce odporují potažmo se vzájemně negují, jejich zamýšlená účinnost je nulitní (nicotná). Měl byste jiný výklad? Takový, abych případně neměl dojem, že tímto sde zarazí převod družst. bytů do vlastnictví, což by velmi některým lidem z BD velmi vyhovovalo.

  Děkuji a přeji dobrý den

  Votočka

  Vložil Vosobně, 10. Únor 2011 - 16:20

  Já to pochopil následovně:

  Odst. 3 umožňuje nadále převádět byty nájemníkům družstva do vlastnictví.

  Odst. 1 a 2 řeší naproti tomu převod těchto bytů ne jejich nájemníkům, ale jinému vlastníkovi. Tento převod podmiňuje 100 % souhlasem nájemníků.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 10. Únor 2011 - 12:12

  pokud se družstvo rozhodne, že prodá garáže parkovací společnosti. musí mít písemný souhlas všech, kteří mají garáže v nájmu. pokud bude převádět do vlastnictví nájemců, tak nepotřebuje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".